Relațiile dintre Manageri și Subordonați

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 21268
Mărime: 602.76KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE

MOTIVAȚIA, IMPORTANȚA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII

CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND RELAȚIILE DINTRE MANAGERI ȘI SUBORDONAȚI

1.1. Climatul organizațional- generalități 6

1.1.1.Caracteristici ale climatului organizaţional 7

1.1.2.Tipuri de climat organizațional 8

1.1.3.Utilitatea climatului organizațional 9

1.2.Importanța motivării, performanței și recompensării angajaților 10

1.2.1.Perspective teoretice asupra motivației 10

1.2.2.Identificarea necesităților și înțelegerea comportamentului angajaților 11

1.2.3.Influența organizației asupra motivării 13

1.2.4.Formula performanței 15

1.2.5.Evaluarea atitudinii managerilor 16

1.2.6.Abilitățile unui manager eficient 16

1.2.7.Modalități de motivare și recompensare a angajaților 20

1.3.Eficiența comunicării manageriale 23

CAPITOLUL 2. STUDIU DE CAZ

2.1.Date de indentificare a agentului economic 26

2.2.Structura organizatorică a firmei 28

2.3. Analiza relațiilor dintre manageri și angajați 29

CONCLUZII

PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Tot ceea ce influențează buna funcționare a unei organizații trebuie studiat amănunțit, deoarece problemele legate de procesul conducerii oricărei activităţi de natură economică sau socială, au ca element comun factorul uman. Prezența omului se regăsește în toate, indiferent de tipul de proces ce are loc.

În organizații trebuie implementat un concept de îmbunătățire continuă. Acest concept determină o implicare continuă a managerilor pentru optimizarea climatului organizațional și implicit a relațiilor de muncă din cadrul societății. Când vine vorba de compararea climatelor organizaționale, avantajul competitiv îl constituie calitatea relațiilor dintre manageri și subordonați din cadrul diferitelor societăți. Acesta este motivul pentru care, managerul organizaţiei este mereu preocupat de îmbunătăţirea în mod constant a relaţiilor de muncă, pentru a obţine rezultate bune atât pentru organizaţie (profit mare, cucerirea de noi pieţe de desfacere a produselor) cât şi pentru atingerea obiectvelor personale ale angajaţilor (satisfacţie în muncă, apartenenţă la o organizaţie de succes). Managerul manifestă o grijă continuă pentru identificare nevoilor partenerilor de muncă (angajaților) și sprijinirea lor, adoptând o atitudine deschisă și cooperantă.

Actul managerial în sine, impune o preocupare continuă de creare a existenței unei relații de muncă armonioase cu subordonații. “Ea inseamnă arta şi ştiinţa de a cultiva şi menţine relaţii bune, de cooperare. Succesul organizației depinde în final de buna gestionare a relației dintre manageri și angajați.” (Foriş&Ciolacu,1999)

Informarea, este funcţia de bază a comunicării manageriale, întrucât asigură accesul la informaţii, furnizează informaţiile necesare desfăşurării activităţilor care permit realizarea obiectivelor și implementării deciziilor. Managerul primeşte şi selectează informaţiile primite din diverse surse, le interpretează şi le transformă în îndrumări sau decizii, comunicate operativ, ceea ce contribuie la crearea unui climat stimulativ pentru asumarea responsabilităţii pentru îndeplinirea obiectivelor. Este indicat ca fiecare angajat să își ghideze comportamentul și acțiunile astfel încât să stabilească relații bune atât cu managerul cât și cu colegii. Astefel, își va putea atinge obiectivele personale contibuind totodată la realizarea obiectivelor organizaţiei și totodata va avea o serie de avantaje ca: reducerea stresului, creșterea încrederii în sine, aniticiparea și evitarea stărilor tensionate la lucul de muncă.

MOTIVAȚIA, IMPORTANȚA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII

Pentru ca orice organizație să funcționeze, trebuie avută în vedere importanța relației dintre manager și angajat. Managerul trebuie să conștientizeze importanța comunicării eficiente cu angajații săi, deoarece aceștia vor fi cei care vor pune în aplicare cerințele sale care ulterior vor genera bunul mers al societății. Este extrem de important ca această relație să se bazeze pe respect reciproc, pe o comunicare eficientă, pe o relaționare ierarhică adecvată. Ambele părți implicate trebuie să conștientizeze implicațiile pe care le au asupra întregii societăți. Este important ca această relaționare să fie una eficientă, tratată cu seriozitate, constituind un punct de maximă importanță în generarea prosperității ulterioare a societaății. Dacă aceasta relație nu îndeplinește criteriile unei bune întelegeri între manageri și subalterni, societatea nu va reuși să performeze.

Am ales aceasta temă, tocmai pentru a evidenția importanța relației dintre manageri și angajați, precum și modul în care această relație influențează în mod pozitiv funcționarea firmei, dar și aspectele negative care pot decurge din neacordarea atenției cuvenite.

Tot ceea ce contribuie și influențează buna funcționare a unei organizații trebuie analizat și structurat deoarece problemele legate de procesul conducerii oricărei activități de natură economică sau socială, au ca element comun factorul uman. Prezenţa omului, indiferent dacă este manager sau executant se regăseşte în toate, indiferent dacă este vorba de un proces de concepție sau de execuție.

Desfășurarea cu success a activităților organizațiilor depinde într-o mare măsură de gradul în care este înțeles, motivat, recompensat și coordonat factorul uman. Un rol important în acest caz îl constituie relațiile de muncă care se stabilesc între manager și subordonat.

Acest studiu își propune să reliefeze aspectele pozitive și negative privitoare la relațiile dintre manageri și subordonați. Prin această lucrare am urmărit să atingem câteva obiective și anume: aflarea stadiului în care se află relațiile dintre manageri și subordonați în cadrul S.C. DABO & B S.R.L. și găsirea soluțiilor pentru îmbunătățirea acestor relații. Pentru a stabili cât mai corect și exact cât de bună este relația dintre aceștia am aplicat chestionare atât angajaților cât și managerilor pentru a avea o viziune din ambele perspective.

Lucrarea este structurată în două capitole. În primul capitol se află cadrul teoretic al temei, care cuprinde aspectele teoretice despre climatul organizațional (ce este, care sunt caracteristicile lui, despre tipurile de climat organizațional și despre utilitatea lui), despre importanța motivației, performanțelor și recompenselor angajaților și cum facilitează sau îngreunează acestea buna funcționare a organizației și asigurarii relațiilor prielnice la locul de muncă. Nu în ultimul rând, tot în primul capitol am vorbit despre eficiența comunicării manageriale, despre importanța ascultării angajaților, a clienților și a managerilor.

Preview document

Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 1
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 2
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 3
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 4
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 5
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 6
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 7
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 8
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 9
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 10
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 11
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 12
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 13
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 14
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 15
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 16
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 17
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 18
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 19
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 20
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 21
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 22
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 23
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 24
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 25
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 26
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 27
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 28
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 29
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 30
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 31
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 32
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 33
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 34
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 35
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 36
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 37
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 38
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 39
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 40
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 41
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 42
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 43
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 44
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 45
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 46
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 47
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 48
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 49
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 50
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 51
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 52
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 53
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 54
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 55
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 56
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 57
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 58
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 59
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 60
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 61
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 62
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 63
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 64
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 65
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 66
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 67
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 68
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 69
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 70
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 71
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 72
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 73
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 74
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 75
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 76
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 77
Relațiile dintre Manageri și Subordonați - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Relatiile dintre Manageri si Subordonati.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul relaților cu clienții în servicii - SC Vas Alimcom SRL

INTRODUCERE Managementul relaților cu clienții reprezintă un subiect dezbătut pe larg în manualele și trainingurile de specialitate, păstrarea...

Analiza Climatului Organizațional

Motivaţie . Homo mensura est! (Omul este măsura tuturor lucrurilor) Pentru a da cele mai bune rezultate, procesul de organizare modernă a muncii...

Funcțiile Managementului

INTRODUCERE Manifestarea funcţiilor managementului, în toată complexitatea lor, presupune elaborarea şi implementarea unui număr mare de decizii...

Managerul competent conducător al organizațiilor competitive

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL MODERN 1.1 Acţiuni manageriale moderne O metodă utilă de înţelegere a managementului este determinarea acţiunilor pe...

Esența metodologică a calității profesionale a managerului contemporan. deosebirile dintre manager și conducător românesc. manager activ și pasiv

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei concurenţiale, un rol deosebit are valorificarea potenţialului uman şi a celui managerial....

Rolul managerului în economia de piață

Introducere Termenii de management si manager se folosesc astazi in toata lumea , nimeni nu-i mai traduce. Managementului i se dau diferite...

Funcțiile Managementului

Capitolul 1. FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI 1.1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE FUNCŢIE A MANAGEMENTULUI „Managementul este o activitate complexă, adică un...

Școlile de management

Abordarea evolutivă a domeniului managementului aduce în prim plan discrepanţa dintre istoria îndelungată a activităţii de management şi vârsta...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Eficienței Managementului Resurselor Umane în Întreprinderile Românești

Managementul resurselor umane reprezinta ansamblul activitatilor de ordin operational (planificarea, recrutarea, mentinerea personalului) si de...

Managementul resurselor umane

DIN PARTEA AUTORULUI Succesul, performanta si competitivitatea oricarei organizatii depind, in mare masura, de continutul si calitatea...

Managementul Instituțiilor Publice

I. INTRODUCERE În familie, în colectivităţi, acasă, singuri ori la negocieri oamenii transmit idei, gânduri, sentimente, îşi cunosc semenii şi îşi...

Managementul Firmelor

1.Functiile managemenrului firmei Esenta managementului o reprezinta functiile sau atributele,dupa cum a rezultat din definitie.Cunoasterea si...

Funcțiile managementului firmei

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a oferi o cale cât mai bună pentru aplicarea cunoştinţelor din management. Lucrarea îsi propune să...

Funcția de organizare

CAP 1. INTODUCERE Actiunile intreprinse de subiectul conducerii potrivit continutului stadiilor ciclului de conducere reprezintă functiile...

Motivația subordonaților de manageri

Reusita activitatii in munca se obtine numai in conditiile in care dotarea si formarea individului sunt insotite de motivatie. Formula reusitei ar...

Curs 2 - Management General și Strategic

MANAGEMENT: DEFINITII, ABORDARI Termenul “management” este un termen generic caruia i se pot atribui multiple interpretari. Idei dintre cele mai...

Ai nevoie de altceva?