Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 14713
Mărime: 399.61KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stoian Elena
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ Specializarea: INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

Cuprins

INTRODUCERE

Capitolul 1. IMPORTANŢA CALITĂŢII PENTRU FIRMELE PRODUCĂTOARE DE LACTATE

1.1. Importanţa calităţii

1.2. Calitatea prezent şi viitor

1.3. Conceptul de calitate

1.4. Funcţiile şi principiile managementului calităţii

1.5. Managementul calităţii în domeniul alimentar

Capitolul 2. SISTEMUL DE MANAGEMENTUL CALITĂŢII LA “S.C. COMALAT S.R.L”

2.1. Prezentarea generală a societății “S.C. Comalat S.R.L.”

2.2. Sistemul de managementul calităţii la “S.C. Comalat S.R.L.”

Capitolul 3. STUDIU DE CAZ PRIVIND SATISFACŢIA CLIENŢILOR LA “S.C. COMALAT S.R.L.”

Capitolul 4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE CĂTRE “S.C. COMALAT S.R.L.”

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Extras din document

CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA CALITĂŢII PENTRU FIRMELE PRODUCĂTOARE DE LACTATE

1.1 Importanţa calităţii

Conceptul de calitate are multe implicaţii şi semnificaţii, de la calitatea proiectului şi a fabricaţiei de produse, la calitatea serviciilor (publice şi private) şi la calitatea întreprinderilor care realizează aceste produse şi servicii. Totuşi indiferent de semnificaţia avută în vedere “calitatea” reprezintă un mijloc utilizabil într-un anumit scop şi nu un scop în sine! Altfel spus, datorită calităţii, o întreprindere există pe piaţă şi se poate menţine competitive , în mod continuu, deşi evoluează într-un mediu aflat în permanentă schimbare.

Pieţele globale necesită strategii globale ale calităţii. În consecinţă, facilitând industriei europene (în ansamblul ei) accesul şi utilizarea adecvată a acestor instrumente ale calităţii, este posibliă dezvoltarea calităţii economiei europene. Pe de altă parte, calitatea este importantă şi pentru consumatorii finali de produse şi servicii. Rolul şi contribuţiile lor sunt esenţiale şi trebuie să fie, şi ele, avute în vedere.

Strategiile de management al calităţii orientate spre satisfacerea clienţilor şi bazate pe îmbunătăţirea continuă , au fost înţelese şi implementate de cele mai importante întreprinderi ale pieţei europene. Se constată că , în spatele restructurărilor industrial moderne se situează mai întotdeauna implementarea unor strategii de management al calităţii.

Unele cercetări efectuate la cererea Comisiei Europene în legătură cu eficacitatea sistemului calităţii asupra performanţelor economice ale întreprinderilor, pun în evidenţă faptul că implementarea strategiilor de management al calităţii declanşează îmbunătăţiri ale performanţelor întreprinderilor implicate ( ca, de exemplu, reducerea ratei defecţiunilor, ratei rebuturilor, ratei neconformităţilor, etc) şi îmbunătăţirea performanţelor producţiei. În medie, ca rezultat al acestor îmbunătăţiri, cifra de afaceri a întreprinderilor care au implementat un sistem al calităţii a crescut cu 6%.

Tendinţele indentificate pe plan mondial, începând din 1993, în ceea ce priveşte evoluţia competitivităţii, demonstrează acutualitatea şi oportunitatea preocupărilor Comisiei Europene (în colaborare cu agenţii economici, asociaţiile industriale şi autorităţile publice naţionale) în scopul creşterii rolului şi importanţei acordate calităţii în industria europeană. Ele arată şi că este necesară o iniţiativă comunitară adectavă în sensul dezvoltării şi consolidării strategiilor pentru calitate în industria europeană.

De remarcat ca şi unele autorităţi publice au început deja să utilizeze instrumente ale calităţii în ebaborarea şi desfăşurarea politicilor lor, având ca obiectiv îmbunătăţirea continuă ca “răspuns” la schimbarea permanentă. Un asemenea instrument este de exemplu BENCHMARKING-ul constând în identificarea “celor mai bune practice” ale altor organizaţii şi compararea lor cu cele existente. Acesta poate fi utilizat atât exemplu pentru politicile guvernamentale (economice sau de altă natură), cât şi pentru procesele de management şi deciziile comerciale ale agenţilor economici privaţi.

1.2. Calitatea prezent şi viitor

Pe parcursul anilor s-au petrecut mutaţii de la calitatea reactivă la calitatea proactivă. O organizaţie pentru managementul calităţii, trebuie, inevitabil, să ia în considerare oportunităţile proactive şi reactive. Fiecare organizaţie trebuie să se focalizeze pe aria corespunzătoare realizărilor şi tendinţelor tehnice, tehnologice şi economice, compatibilă cu nivelul cunoştiiţelor şi experienţa personalului său.

Astăzi, nivelul ethnic - tehnologic şi înţelegerea sistematică, cu cerinţele şi aşteptările clienţilor, nu sunt statice, ele sunt într-o continuă mişcare, care au devenit foarte accelerate în ultimul timp , mai ales în ţara noastră. Eforturile de a înţelege nevoile clienţilor, de a construi relaţii de parteneriat cu furnizorii, de a înţelege şi aplica noile tehnologii şi de a prevede nevoile şi aşteptările explicite şi implicite ale clienţilor, sunt o necessitate de primă urgenţă. Pentru ca o organizaţie să poată fi condusa şi să funcţioneze cu success este necesar ca aceasta să fie coordonată controlată într-un mod sistematic şi transparent. Succesul poate rezulta din implementarea unui sistem de management, care este proiectat pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei luând în considerare necesităţile tuturor părţilor interesate. Activitatea de management a unei organizaţii include managementul calităţii alături de alte discipline de management.

Sistemele de managementul calităţii pot ajuta organizaţiile la creşterea safisfacţiei clienţilor interni şi externi. Clienţii solicită produse cu caracteristici care să le satisfacă necesităţile şi aşteptările. Aceste necesităţi şi aşteptări sunt exprimate în specificaţiile produsului şi sunt menţionate prin termenul generic de cerinţe ale clientului. Cerinţele clientului pot fi specificate contractual de către client sau pot fi determinate de organizaţie însăşi. În oricare din cazuri clientul decide în ultimă instanţă acceptarea produsului. Deoarece necesităţile şi aşteptările clientului sunt într-o continuă schimbare şi datorită presiunii competiţiei şi progresului tehnic-tehnologic, organizaţiile sunt determinate să-şi îmbunătăţească continuu produsele şi procesele. Abordarea sistemului de management al calităţii încurajează organizaţiile să analizeze cerinţele clientului, să definească procesele care contribuie la realizarea unui produs acceptabil pentru client şi să ţină aceste procese sub control.

Un sistem de management al calităţii poate furniza un cadru pentru îmbunătăţirea continuă pentru a mări probabilitatea de creştere a satisfacţiei clientului şi pentru creşterea satisfacţiei a altor părţi interesate. Acest sistem da încredere organizaţiei şi clienţilor săi că este capabilă să furnizeze produse care îndeplinesc în mod consecvent cerinţele. Sistemul de management al calităţii este acea parte a sistemului de management al organizaţiei orientat către obţinerea rezultatelor, în raport cu obiectivele calităţii pentru satisfacerea necesităţilor, aşteptărilor şi cerinţelor părţilor interesate. Obiectivele calităţii sunt complementare altor obiective ale organizaţiei (dezvoltarea, finanţarea, profitabilitatea, mediu şi sănătatea şi securitatea ocupaţională).

Preview document

Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 1
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 2
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 3
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 4
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 5
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 6
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 7
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 8
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 9
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 10
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 11
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 12
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 13
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 14
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 15
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 16
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 17
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 18
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 19
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 20
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 21
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 22
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 23
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 24
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 25
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 26
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 27
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 28
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 29
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 30
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 31
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 32
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 33
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 34
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 35
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 36
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 37
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 38
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 39
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 40
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 41
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 42
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 43
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 44
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 45
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 46
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 47
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 48
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 49
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 50
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 51
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 52
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 53
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 54
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 55
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 56
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 57
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 58
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 59
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 60
Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Sistemul de Managementul Calitatii la SC Comalat SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii

Introducere Lucrul cu oamenii, alături de oameni şi pentru oameni este o activitate complexă. Este o activitate în care performanţele sunt...

Metode și Procedee de Management - Studiu de Caz SC Tondach România SRL

INTRODUCERE Stiinta si practica deopotriva,metode si procedee de management constituie astazi unul dintre domeniile cele mai fascinante si cu o...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Managementul electronic al documentelor - studiu de caz - firma SC Data Management Solutions

1. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR Documentele deţin o putere incredibilă în mediile de activitate al firmelor şi din acest punct de vedere controlul şi...

Managementul prin Obiective

INTRODUCERE Atât din punct de vedere teoretic cât şi din punct de vedere pragmatic, managementul reprezintă azi unul dintre domeniile aflate...

Studiu privind Managementul prin Bugete la SC ElectroArges SA

INTRODUCERE Ţara noastră, ca şi alte ţări est-europene, parcurge astăzi un moment de răscruce al evoluţiei ei - trecerea sa, mai bine zis,...

Managementul calității la SC Autopart SRL

INTRODUCERE Lucrarea “Analiza managementului calităţii la S.C. EURO PARTENER INSTAL S.R.L ” este structurată în 4 capitole. Ea are drept obiectiv...

Managementul Activității de Distribuție pentru o Firmă Specializată în Comerțul cu Materiale de Construcții

Introducere Sectorul distribuţiei reprezintă unul din domeniile cele mai dinamice la nivel mondial, întrucât acesta este elementul principal care...

Ai nevoie de altceva?