Sistemul Organizatoric al Managementului

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 144 în total
Cuvinte : 40105
Mărime: 179.88KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I. Necesitatea şi oportunitatea sistemului organizatoric al managementului ASE 6

Capitolul II. Succintă prezentare a sistemului organizatoric 15

2.1. Organizarea procesuală 19

2.1.1. Definirea organizării procesuale 19

2.1.2. Componentele organizării procesuale 21

2.2. Organizarea structurală 23

2.2.1. Definirea structurii organizatorice 23

2.2.2. Componentele structurii organizatorice 24

Capitolul 3 – Prezentarea sistemului organizatoric al ASE 33

3.1 Managementul Academic 33

3.2. Managementul administrativ (structură, compartimente - cămine, imobile; funcţionale şi operaţionale) 45

3.3. şi 3.4. Caracteristicile structurii organizatorice A.S.E. 50

3.5. Organigrama ASE 53

3.6. Principalele obiective ce revin ASE 2004 65

Capitolul IV. Analiza subsistemului organizatoric 98

4.1 Analiza corelativă obiective – activităţi 98

4.1.1. AŞEZAREA PROCESULUI DIDACTIC PE PRINCIPII NOI, DE CONŢINUT, ORGANIZATORICE Ş1 DE COMPATIBILITATE 99

4.1.2. REFACEREA ŞI MODERNIZAREA BAZEI MATERIALE 101

4.1.3. ASIGURAREA DE CONDITII DE MUNCǍ Ş1 SOCIALE MAI BUNE 103

4.1.4. RELANSAREA ACTIVITǍŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICǍ 105

4.1.5. MENŢINEREA RELAŢIILOR DE COLABORARE INTERNAŢIONALǍ 106

4.1.6. REALIZAREA UNUI MANAGEMENT ADAPTAT CONDIŢIILOR DIN ASE 108

4.1.7. MENŢINEREA UNUI DIALOG NORMAL ÎN AFARA ASE 109

4.1.8. ASIGURAREA UNUI ECHILIBRU FINANCIAR GLOBAL 111

4.2 Analiza prin prisma unor principii de concepere şi funcţionare a sistemului organizatoric 113

4.3. Analiza încadrării cu personal 119

4.4 Analiza unor documente organizatorice 120

4.5 Analiza principalelor componente structurale 125

4.6 Puncte forte, puncte slabe şi cauzele care le generează 126

CAPITOLUL V – Modalităţi de perfecţionare a sistemului organizatoric 132

Extras din document

Introducere

Mediul în care-şi desfăşoară activitatea instituţiile este tot mai complex şi imprevizibil, iar ritmurile schimbărilor acestuia este tot mai accentuat și accelerat. Pentru a face faţă unui astfel de mediu, instituţiile sunt nevoite să-şi dezvolte o serie de capacităţi cu ajutorul cărora să fie în măsură să reacţioneze adecvat astfel încât să dobândească sau să îşi consolideze avantajul concurenţial.

Dinamismul mediului permite instituţiei să devină un sistem aparte, deosebit, în care echilibrul este rezultatul derulării unui vast program de autoorganizare.

În contextul actual se observă că organizarea în instituţii dobândeşte noi valenţe, conţinutul acesteia se îmbogăţeşte, iar principiile, procedeele, tehnicile şi mijloacele pe care le utilizează se schimbă profund.

Academia de Studii Economice a fost înfiinţată în 1913 purtând denumirea de A.I.S.C.I. ca o cerinţă a dezvoltării românești, frunctificând eficienţa acumulată de-a lungul timpului privind învăţământul economic românesc, perfecţionând continuu procesul de învăţământ economic. Prezenta denumire i-a fost atribuită în 1967.

Academia de Studii Economice reprezintă cea mai importantă instituţie de învăţământ superior economic din România cu o bogată tradiţie având drept scop fundamental pregătirea viitorilor economiști precum și derularea de programe educaţionale permanente.

Prin intermediul programelor de învăţământ pe facultăţi și specializări Academia de Studii Economice - București asigură societăţii românești și în principal economiei naţionale, economiști și specialiști în administraţie publică, asigurând totodată continuarea pregătirii profesionale prin studii aprofundate, masterat, studii postuniversitare și doctorat.

Această remarcabilă instituţie de învăţământ superior economic s-a impus ca o instituţie de prestigiu prin faptele mai multor generaţii de profesori, studenţi și personal administrativ care au slujit cu dăruire învăţământul și cultura românească.

În anul 2003 Academia de Studii Economice a împlinit 90 de ani de existenţă.

În perspectiva devenirii sale este privită ca instituţie prestigioasă de cultură și educaţie, îndeplinind și rolul de etalon al învăţământului economic superior din România.

Distingându-se prin conduita știinţifică și didactică, această instituţie asigură o înaltă competenţă profesiei de economist precum și locul acestuia în societate.

În acest context, s-a conturat nevoia de aplicare a unui management performant, care să pună în plin plan perfecţionarea structurii organizatorice.

Tranziţia către economia de piaţă a produs și conduce la schimbări în structurile socio-economice, la modernizarea sistemului de învăţământ și a instituţiilor de învăţământ, astfel că se impune luarea unor măsuri adecvate de restructurare și perfecţionare a acestora.

Lucrarea de licenţă “Perfecţionarea structurii organizatorice a A.S.E. – Bucureşti” are ca prim obiectiv conturarea şi fundamentarea concepţiei despre organizare în instituţii, ţinând cont de complexitatea mediului în care acţionează.

Viziunea despre organizarea instituţiei fondată pe teoria complexităţii, ne permite readucerea în planul investigaţiei ştiinţifice a problematicii generale a progresului pe piaţa naţională.

Al doilea obiectiv îl constituie prezentarea cadrului structurii organizatorice pe piaţa naţională.

Obiectivul al treilea al lucrării este analiza subsistemului organizatoric care conduce la reliefarea modalităţilor de funcţionare ce au evidenţiat particularităţile derulării activităţilor educative în această instituţie, precum şi a implicaţiilor acestuia asupra relaţiilor ce apar între procesul organizaţional şi potenţialul instituţiei.

Deşi ultimul, totuşi, cel mai important este obiectivul vizând stabilirea şi prezentarea modalităţilor de perfecţionare a sistemului organizatoric ce reprezintă principala cale de reflectare a semnificativelor implicaţii pe care le are managementul schimbării organizaţionale în cadrul socio-cultural şi implicit în planul economic.

Bibliografie

Certo, S. (2002). Managementul modern. Bucuresti: Editura Teora.

Nicolaescu, O., & Verboncu, I. (1995). Management. Bucuresti: Editura Economica.

Preview document

Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 1
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 2
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 3
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 4
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 5
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 6
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 7
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 8
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 9
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 10
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 11
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 12
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 13
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 14
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 15
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 16
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 17
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 18
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 19
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 20
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 21
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 22
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 23
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 24
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 25
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 26
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 27
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 28
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 29
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 30
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 31
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 32
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 33
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 34
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 35
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 36
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 37
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 38
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 39
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 40
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 41
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 42
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 43
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 44
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 45
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 46
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 47
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 48
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 49
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 50
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 51
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 52
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 53
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 54
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 55
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 56
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 57
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 58
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 59
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 60
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 61
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 62
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 63
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 64
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 65
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 66
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 67
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 68
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 69
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 70
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 71
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 72
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 73
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 74
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 75
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 76
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 77
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 78
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 79
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 80
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 81
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 82
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 83
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 84
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 85
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 86
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 87
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 88
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 89
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 90
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 91
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 92
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 93
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 94
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 95
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 96
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 97
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 98
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 99
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 100
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 101
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 102
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 103
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 104
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 105
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 106
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 107
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 108
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 109
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 110
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 111
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 112
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 113
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 114
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 115
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 116
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 117
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 118
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 119
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 120
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 121
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 122
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 123
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 124
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 125
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 126
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 127
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 128
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 129
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 130
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 131
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 132
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 133
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 134
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 135
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 136
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 137
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 138
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 139
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 140
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 141
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 142
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 143
Sistemul Organizatoric al Managementului - Pagina 144

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Organizatoric al Managementului.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul proceselor și performanțele organizației

INTRODUCERE Integrarea României în structurile Uniunii Europene este strâns legată de creşterea competitivităţii organizaţiilor şi de alinierea...

Managementul Schimbării

„Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară este bogată sau săracă" (Richard Farmer) „Într-o lume în schimbare,...

Piața serviciilor de transport

INTRODUCERE Piaţa transporturilor poate fi definită ca reprezentând spaţiul în care nevoia de transport a expeditorilor, respectiv cererea, se...

Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar

1.Prezentarea factorilor care pot declanșa inovarea și schimbarea 1.1. Definirea factorilor care generează schimbarea Kurt Lewin consideră...

Competența Oamenilor din Organizația Economică - Factor Esențial pentru Procesul Schimbării

1. Introducere Apariţia şi evoluţia societăţii omeneşti pune în evidenţă faptul că principala forţă de producţie a societăţii este forţa de muncă....

Managementul schimbării

INTRODUCERE În zilele noastre, organizaţiile se confruntă din ce în ce mai mult cu schimbări tot mai profunde, uneori radicale şi accelerate în...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul Organizației Școlare

CAPITOLUL 1 MOTIVAŢIA UMANĂ A MUNCII 1.1. INTRODUCERE Motivaţia este totalitatea motivelor sau mobilurilor (conştiente sau nu), care determină o...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul Managementului Resurselor Umane e bine precizat în contextul Managementului general. Astfel, în literatura de specialitate,...

Traiectorii de succes în strategia firmei IOR SA prin aplicarea managementului schimbării

INTRODUCERE Schimbarea este termenul care în momentul de faţă penetrează toate sferele activităţilor economico-sociale făcând obiectul de bază al...

Sistemul de Management al unei Instituții Publice

1. PROCESUL DE MANAGEMENT SI FUNCTIILE MANAGERIALE Managementul, abordat concomitent ca teorie si practica, este, în etapa actuala, unul dintre...

Reproiectarea sistemului managerial al societății SC Powersoft SA

Capitolul 1 Diagnosticarea S.C. POWERSOFT S.A. 1.1 Documentatie preliminara Societatea comerciala POWERSOFT a fost infiintata in anul 1995 la...

Perfecționarea sistemului de management la SC Impact SA

Capitolul 1 Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.1. Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei...

SC Duo SRL

Prezentare de ansamblu S.C.DUO S.R.L. Prezentarea generala a societatii SC DUO SRL S.C. DUO S.R.L. a fost infiintata in anul 1991, fiind...

Necesitatea euromanagementului și definirea sa

NECESITATEA EUROMANAGEMENTULUI SI DEFINIREA SA 1. Introducere Integrarea economiilor europene, realizarea PEU (piaţa Europeană Unică) şi a MEU...

Managementul Serviciilor Publice

Managementul serviciilor publice Capitolul 1.Generalitati privind managementul serviciilor publice Sectorul serviciilor se află într-o continuă...

Ai nevoie de altceva?