Specificul contractului de management la nivelul spitalului public

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 17079
Mărime: 121.27KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA OBIECTIVELOR MANAGEMENTULUI PUBLIC 4

1.1. Noțiunea de management public. Caracteristicile și principiile managementului public. 4

1.2. Specificul actului de conducere în sectorul public versus sectorul privat 13

CAPITOLUL II. SPECIFICUL CONTRACTULUI DE MANAGEMENT LA NIVELUL SPITALULUI PUBLIC 17

2.1. Noțiunea de contract sinalagmatic. Obligațiile reciproce din contractul standardizat dedicat managerului de spital public. 17

2.2. Trăsături specifice contractului administrative. Reguli speciale privind revocarea pentru neîndeplinirea unui anumit nivel de performanță. 24

2.3. Reglementarea contractului de management în spitalul public 28

CAPITOLUL III. EVOLUȚIA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ LA NIVELUL SPITALULUI JUDEȚEAN ARGEȘ 33

3.1. Definiția noțiunii de analiză a datelor 33

3.2. Analiza statistică a evoluției îndeplinirii criteriilor de performanță la nivelul Spitalului Județean Argeș, pe intervalul 2014-2016 35

3.3. Evaluarea criteriilor de performanță ale managerului de Spital Public 45

CONCLUZII 56

BIBLIOGRAFIE 57

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de față prezintă „Specificul conceptului de management” în Spitalul Județean de Urgență Pitești, fiind structurată pe trei capitole.

În primul capitol am definit noțiunea de management public, precizând originile acestui cuvânt, care în zilele noastre a căpătat o importanță deosebită, fiind întâlnit în aproape toate domeniile de activitate.

Managementul spitalului public, se ghidează după o serie de principii și caracteristici, acestea ducând la ridicarea standardelor de performanță ale acestui spital.

Am mai prezentat în acest capitol și specificul actului de conducere în sectorul public față de cel din sectorul privat, subliniind faptul că între aceste două sisteme nu există relații de contradicție, ci doar relații de complementaritate.

Ca și argumente în favoarea dezvoltării sistemului privat de sănătate întâlnim libertatea de alegere în momentul depășirii efectului de criză, calitatea serviciilor, condiții de cazare și tratament confortabil, echilibrarea cererii cu oferta.

Cele două sisteme trebuie să coexiste, dorindu-ne cu toții o creștere a calității în sistemul românesc de sănătate.

Capitolul al 2-lea descrie noțiunea de contract sinalagmatic, și anume stipulându-se obligațiile reciproce dintr-un contract cadru, specifice managerului de spital public.

Orice manager trebuie să îndeplinească anumite reguli speciale care să ducă la îndeplinirea criteriilor de performanță stipulate în contract.

Contractul de management este reglementat de legea nr. 66 din 7 octombrie 1993 actualizata în 2017.

Capitolul al 3-lea descrie o analiză statistică a activității Spitalului Județean de Urgență Pitești pe perioada 2014 - 2016, cu scopul îndeplinirii criteriilor de performanță.

Această analiză a datelor acestui spital, este decisivă în evidențierea punctelor slabe și a punctelor tari, cu aplicarea măsurilor specifice pentru înlăturarea celor slabe și transformarea în puncte tari.

Problemă prioritară este îmbunătățirea serviciilor medicale oferite, cu scopul satisfacerii pacientului,.

Este importantă îmbunătățirea actului medical și ridicarea la standarde cât mai înalte.

Pentru îndeplinirea obiectivelor care contribuie la creșterea acestor standarde este nevoie de o implicare atât din partea personalului medical angajat în acest spital, cât și din partea pacienților și nu în ultimul rând de o deschidere din partea managerului și a consiliului medical spre comunicare, amabilitate, toleranță și bunăvoință.

Am ales această lucrare din simplul motiv că lucrez în mediul sanitar la Spitalul Muntenia, secția chirurgie ca asistent șef de 3 ani, și cu experiența cumulată în acest domeniu de 18 ani.

În activitatea pe care o desfășor la locul de muncă parcurg mai mulți pași care se regăsesc punctați în această lucrare. Este vorba de respectarea conduitei, de abordarea fiecărei situații cu profesionalism, tact, empatie și bineînțeles o comunicare cât mai eficientă.

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA OBIECTIVELOR MANAGEMENTULUI PUBLIC

1.1. Noțiunea de management public. Caracteristicile și principiile managementului public.

Managementul public este un ansamblu ce cuprinde procesele și relațiile de management, bine formate, care există între componente ale sistemului administrativ prin care, în regim de conducere publică, se aduc la îndeplinire legile și/sau se planifica, organizează, coordonează, gestionează și controlează activitățile implicate în îndeplinirea tuturor serviciilor care mulțumesc interesul public. (Armenia Androniceanu, 1999)

Activitățile umane au existat din trecut, și astfel existând și preocupările pentru a asigura un caracter rațional al acestora. (Alexandru Puiu, 2004)

În secolul al XIV- lea a început să se accentueze termenul de "management", că știința.

Evoluția economică analizată atent, mai ales în ultimii 150 de ani, scoate în evidență rolul de factor important al progresului exercitat în economie.

Managementul a apărut ca știința a conducerii din istoria îndepărtată, fiind legat de o serie de fenomene, cum ar fi: despărțirea parțială a gestionarii capitalului de proprietate asupra acestuia și, în context, creșterea rolului specialiștilor în conducerea activității economice, concentrarea și centralizarea producției; progresul stiintifico-tehnic ce se desfășoară într-un ritm alert; extinderea specializării și cooperării în producție, atât pe plan național, cât și internațional.

Managementul a apărut în toate domeniile de activitate: politica, învățământ, știință, cultură, etc. A avut un accent direct la economie în momentul apariției, de aceea s-a și dezvoltat și perfecționat cu preponderenta în acest domeniu și treptat impunându-se și în celelalte domenii de activitate.

Atingerea celor mai înalte standarde ale performanțelor în management depinde de calitatea conducerii din toate domeniile de activitate.

Managementul este factor semnificativ care administrează și influențează creșterea performanțelor obținute de întreprinderi, de către alte instituții, precum și de economiile naționale.

Importanta managementului nu este singurului factor care influențează aceste performanțe, el aflându-se într-un ansamblu de condiții socio-politice, tehnice și economice foarte numeroase și complexe, care diferă de la o firmă la alta și de la o țară la alta.

Bibliografie

I.Cărți, tratate, monografii:

- Alexandru Vlad - Ciurea, Ionuț Florin Luca - Huști, Viața Medicală, Editura Viața Medicală Românească, București, 2013

- Alexandru Puiu, Management. Analize și studii comparative, Editura Independența Economică, Pitești, 2004

- Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editura Nemira, București, 1996

- Antonie Iorgovan, Drept administrativ, Editura Didactică și Pedagogică, București 1983

- Armenia Androniceanu, Noutăți în management public, Editura Economică, București, 2003

- Armenia Androniceanu, Management public, Editura Economică, București, 1999

- Baron T., Anghelache C.; Statistică, Editura Economică, București, 1996

- C. Rarincescu; Contenciosul administrativ roman, Editura Nemira, București, 1936

- Dobre Raducu, Drept în asistenta socială, Editura Universității din Pitești, Pitești, 2011

- Gheorghe Fratila, Alexandru Isaic - Maniu, Ce știm despre statistică?, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988

- Gheorghe Săvoiu, Statistică. Un mod științific de gândire, Editura Universitară, București, 2007

- Gradinaru Puiu, Management, Editura Universitară din Pitești, Pitești, 2009

- Ion Petrescu, Management general, Editura "Alma Mater", Sibiu, 2005

- Isaic - Maniu Alexandru, Mitrut Constantin, Voineagu Vergil, Statistică, Editura Universitară, București, 2004

- Marian Vasile, Sănătatea percepută. Calitatea serviciilor Publice de sănătate, Revista Calitatea Vieții, 2013

- Mircea Biji, Elena Biji, Statistică teoretică, Editura didactică și Pedagocica, București, 1979

- Paul Negulescu; Tratat de drept administrativ, Editura Tipografiile Romane Unite, București, 1934

- Porojan D.; Statistică și teoria sondajului, Editura Șansă SRL, București, 1993

- Romulus Ionescu; Curs de drept administrativ, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1969

- Stanciu Carpenaru; Drept civil. Contractele speciale, dreptul de autor, dreptul de moștenire, Editura Hamangiu, București, 1983

- Teodorescu Anibal, Tratat de drept administrativ, Editura Marvan, București, 1929

II. Legislație relevanta

- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății actualizata

- Legea 66/1993 privind contractul de management, actualizata

- Ordinul Ministrului Sănătății nr.1384/2010 privind contractul managerului spitalului public

III.Site-uri:

- www.wall-street.ro

- www.prezi.com

- www.sjupitesti.ro

Preview document

Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 1
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 2
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 3
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 4
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 5
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 6
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 7
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 8
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 9
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 10
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 11
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 12
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 13
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 14
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 15
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 16
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 17
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 18
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 19
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 20
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 21
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 22
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 23
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 24
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 25
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 26
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 27
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 28
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 29
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 30
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 31
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 32
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 33
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 34
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 35
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 36
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 37
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 38
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 39
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 40
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 41
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 42
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 43
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 44
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 45
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 46
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 47
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 48
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 49
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 50
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 51
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 52
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 53
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 54
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 55
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 56
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 57
Specificul contractului de management la nivelul spitalului public - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Specificul contractului de management la nivelul spitalului public.docx

Ai nevoie de altceva?