Standardele ISO 9000 Aplicate la Regia Autonoma de Termoficare Craiova

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Standardele ISO 9000 Aplicate la Regia Autonoma de Termoficare Craiova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 44 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Daniela Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Management, Marketing

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I. Standardele seriei ISO 9000:2000 5
1.1 Prezentare generală 5
1.2 Importanţa standardelor ISO 9000 7
1.3 Standardul ISO 9000:2005 9
1.4 Standardul ISO 9001 10
1.5 Standardul ISO 9004:2000 12
1.6 Standardul ISO 19011:2002 13
1.7 Avantajele şi costurile certificării ISO 9000 14
Capitolul II. Aplicarea standardelor ISO 9000 la R.A Termoficare Craiova 17
2.1 Caracterizarea generală a întreprinderii 17
2.2 Procedura operaţională “Controlul înregistrărilor” 18
2.3 Procedura operaţională “Controlul documentelor” 21
2.4 Procedura operaţională „Producţie şi furnizare de servicii” 25
2.5 Procedura operaţională “Procese referitoare la relaţia cu clientul” 35
2.6 Procedura operaţională “Urmărirea satisfacţiei clientului” 39
Concluzii 41
Bibliografie 44

Extras din document

INTRODUCERE

În ultimul timp se constată o tendinţă de expansiune şi monopolizare a comerţului internaţional, care se va amplifica o dată cu liberalizarea economică a fostelor ţări socialiste şi cu reducerea barierelor comerciale. Aprovizionarea marilor producători din S.U.A. şi Europa cu componente şi subansambluri se va baza tot mai mult pe ţările mai puţin dezvoltate, dar acceptarea unor furnizori va depinde de respectarea standardelor internaţionale ale calităţii. De aceea, sistemul calităţii certificate în conformitate cu ISO 9000 a devenit o necesitate inevitabilă pentru intrarea şi susţinerea afacerilor pe piaţa externă.

Sistemul calităţii definit în seria de standarde ISO 9000 a fost dezvoltat ca răspuns la extinderea tot mai amplă a pieţei şi a fost unanim acceptat. Îndemnaţi de activităţile de certificare, membrii statelor din comunitatea europeană l-au adoptat. Pentru ţările plasate în afara acestei comunităţi certificarea sistemului calităţii reprezintă un paşaport pentru intrarea pe piaţa mondială.

Companiile se confruntă cu noi provocări datorită situaţiei economice mai dinamice. În perioade scurte de timp apar şi dispar pieţe iar clienţii au aşteptări tot mai mari de la produsele şi serviciile livrate. Ca răspuns la acestea, multe sectoare industriale, mai ales industria automobilelor, au decis să implementeze instrumente de management al calităţii ce sunt în general acceptate, ceea ce a dus în final la stabilirea unor sisteme de management al calităţii (SMC) după exemplul standardelor ISO, VDA sau QS.

Un avantaj nebănuit al unei astfel de proceduri nu este doar funcţia de sprijin pentru modul sistematic de gestionare a aspectelor ce ţin de calitate în cadrul propriilor organizaţii, dar şi cunoaşterea faptului că un producător care îndeplineşte criteriile unui astfel de SMC acceptat – adică faptul că organizaţia care este atestată ca având acest standard – reprezintă garanţia unor produse şi servicii de înaltă calitate. Procesul de selectare a furnizorilor a fost foarte mult sprijinit de noile activităţi de atestare iar în unele zone au devenit un criteriu minim al acestuia.

În special marile companii au început să fie certificate la standardele ISO 9000 în timp ce, din ce în ce mai multe întreprinderi mici şi mijlocii au decis să aleagă această modalitate în ultimii ani.

Drept urmare o mulţime de companii solicită de la furnizorii şi subcontractorii lor certificarea ISO 9000 şi aplicarea proceselor calităţii, în timp ce în anumite sectoare certificarea este impusă prin legislaţia naţională. Mai mult decât atât, clienţii devin participanţi activi în a solicita produse şi producători certificaţi.

Orice achiziţie înseamnă un avans de încredere oferit furnizorului. Cumpărătorul aşteaptă un produs impecabil care să îndeplinească ireproşabil şi necondiţionat funcţiile prescrise pe o perioadă determinată. El nu poate fi însă sigur de toate acestea în momentul achiziţionării.

Produsele devin tot mai complexe, iar simpla lor examinare nu mai este suficientă. Efortul de verificare este tot mai mare, verificările trebuie lăsate în seama unor specialişti bine plătiţi, care nu sunt întotdeauna uşor de găsit. Mijloacele de control devin tot mai sofisticate şi necesită investiţii mari, iar o confirmare a capacităţii practice nu poate fi testată pe loc.

Astfel, având în vedere că nici calitatea şi, mai ales, nici fiabilitatea nu pot fi verificate suficient în momentul cumpărării, furnizorul produsului va fi cel care trebuie să ia măsuri de asigurare a calităţii de la faza de proiect, până la planificare şi producţie. Aceste măsuri complexe de asigurare a calităţii, care nu se pot epuiza într-un set de verificări ale furnizorului, sunt reprezentate printr-un sistem de management al calităţii.

Capitolul I

STANDARDELE SERIEI ISO 9000: 2000

Potrivit Organizaţiei Internaţionale de Standardizare familia de standarde 1SO 9000 a fost elaborată pentru a ajuta organizaţiile de orice tip sau mărime, să implementeze şi să conducă eficace sistemele de management al calităţii.

IS0 9000 descrie principiile fundamentale ale sistemelor de management al calităţii şi specifică terminologia pentru astfel de sisteme;

IS0 9001 specifică cerinţe pentru un sistem de management al calităţii atunci când o organizaţie are nevoie să-şi demonstreze, abilitatea de a furniza produse/servicii care îndeplinesc cerinţele clientului şi ale reglementărilor aplicabile şi urmăreşte să crească satisfacţia clientului;

IS0 9004 furnizează linii directoare care iau în considerare atât eficacitatea, cât şi sistemul de management al calităţii. Scopul acestui standard este îmbunătăţirea performanţei organizaţiei şi satisfacţiei clienţilor precum şi a altor părţi interesate;

IS0 19011 furnizează îndrumări referitoare la auditarea sistemelor de management al calităţii şi al mediului. Împreună acestea formează un ansamblu coerent de standarde pentru sistemul de management al calităţii care facilitează înţelegerea mutuală în comerţul naţional şi internaţional.

1.1 Prezentare generală

În anul 1980, GATT (în prezent Organizaţia Mondială a Comerţului) a adoptat ,,Acordul privind barierele tehnice în comerţ", denumit şi "Codul standardelor" care recomanda, pentru prima dată ca sistemele naţionale de certificare să se bazeze pe standarde internaţionale, favorizând astfel comerţu1la nivel regional şi internaţional.

Luând în considerare această recomandare, Comitetul Tehnic al Organizaţiei Internaţionale de Standardizare ISO/TC 176 "Managementul calităţii şi asigurarea calităţii" elaborează standardele calităţii din familia ISO 9000 referitoare la principii, etape de implementare a sistemului de management al calităţii şi responsabilităţi etc.

Aceste standarde au fost publicate pentru prima dată în 1987. În acelaşi an au fost preluate ca standarde europene (EN ISO 9000) şi într-o perioadă relativ scurtă, au fost adoptate ca standarde naţionale în circa 100 de ţări.

În 1994 standardele au suferit o serie de schimbări în vederea actualizării lor faţă de modificările survenite pe plan tehnologic şi în terminologie. Au fost incluse astfel patru noi direcţii: îmbunătăţirea calităţii, dedicarea conducerii, analiza proceselor operaţionale cu sublinierea legăturilor interdepartamentale şi satisfacţia clienţilor.

Ediţia a 3-a a familiei de standarde ISO 9000 a fost publicată în anul 2000. Această ediţie este simplificată faţă de ediţia precedentă, nu mai conţine standarde referitoare la asigurarea calităţii şi nici la sisteme de asigurare a calităţii ci doar standarde referitoare la Sistemul de Management al Calităţii (SMC).

Ansamblul standardelor din seria ISO 9000:2000 formează o bază pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii, deci pentru excelenţă în afaceri.

Familia de standarde IS0 9000:2000 (Fig. 1) a fost elaborată pentru a ajuta organizaţiile, indiferent de tip, mărime şi de produsul furnizat, să proiecteze, să implementeze şi să conducă eficace sistemele de management al calităţii .

Datorită faptului că organizatiile europene care se ocupă cu standardizarea CEN (Comitetul European de Standardizare) şi CENELEC (Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică) au ridicat seria de standarde ISO la rang de standarde europene sub denumirea EN, ele au devenit obligatorii pentru ţările membre ale UE şi sunt recomandate cu insistenţă şi celorlalte ţări din Europa.

Fisiere in arhiva (1):

  • Standardele ISO 9000 Aplicate la Regia Autonoma de Termoficare Craiova.doc

Alte informatii

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea Marketing