Strategia Institutiei Prefectului - Judetul Gorj privind Implementarea Managementului Calitatii

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Strategia Institutiei Prefectului - Judetul Gorj privind Implementarea Managementului Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 98 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Natalia Burlacu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I 12
CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND CALITATEA 12
1.1. CONCEPTUL DE CALITATE ŞI SINTAGMELE DERIVATE DIN ACESTA 12
1.2 NOŢIUNI CU PRIVIRE LA CALITATEA SERVICIILOR 15
CAPITOLUL II 24
MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE. 24
2.1 DEFINIREA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII 24
2.2. PROMOTORI AI MANAGEMENTULUI CALITĂŢII TOTALE 31
2.3 COMPONENTE ŞI CARACTERISTICI ALE TQM 33
2.4. RELAŢIA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII TOTALE (M.C.T.) CU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (M.R.U.) 35
CAPITOLUL III 39
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL GORJ 39
3.1 ANALIZA MODULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL GORJ 39
3.2 OPORTUNITTATEA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA INSTITUŢIA PREFECTULUI-GORJ 42
3.3. ANALIZA MODULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL GORJ 46
3.3.1. Consideraţii generale 46
3.3.2.Cadrul comun de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituţiilor publice (CAF) 49
3.4. STRATEGIA INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL GORJ 51
ÎN DOMENIUL CALITĂŢII 51
CONCLUZII 72
ABREVIERI 83
BIBLIOGRAFIE 84
ANEXA1: REZULTATE CHESTIONAR 90
ANEXA 2: ANALIZA SWOT A INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL GORJ 95
ANEXA 3: ARBORELE PROBLEMELOR 97
ANEXA 4:INTERACŢIUNEA PROCESELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (I), (II) 98

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei: Consolidarea instituţională este un proces complex de întărire, adaptare la schimbări şi diversificare a instituţiilor prin intermediul cărora este dirijat un proces economic, social, politic sau cultural etc. Acesta este un proces esenţial pentru construirea unei Uniuni Europene extinse şi pentru a aduce mai aproape reforma administrativă şi fiecare ţară membră de cetăţenii săi.

Capacitatea administraţiei publice cuprinde totalitatea sistemelor prin intermediul cărora este realizată consolidarea instituţională şi celelalte transformări necesare la nivel central sau local.

Un sistem de management al calităţii furnizează cadrul pentru îmbunătăţirea continuă a serviciilor sau serviciilor oferite de o organizaţie, ceea ce conduce la creşterea satisfacţiei clientului-cetăţean.

Liderii stabilesc unitatea dintre scopul şi orientarea organizaţiei. Aceştia trebuie să creeze şi să menţină un mediu organizaţional în care personalul poate deveni pe deplin implicat în realizarea obiectivelor. Este nevoie de un sistem de management al calităţii şi este nevoie de un lider care să-l coordoneze.

Tema “Strategia institutiei prefectului- judeţul gorj privind implementarea managementului calitatii”, tratează modalităţile de proiectare, implementare, menţinere şi îmbunătăţire a unui sistem de management al calităţii bazat pe standardul ISO 9001:2000, prin aplicarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor de management al calităţii.

Perfecţionarea sistemului de management al calităţii la nivelul instituţiei publice din România în vederea alinierii la standardele europene a constituit o necesitate extremă pentru sistemul de management public românesc contemporan, dată fiind evoluţia societăţii româneşti în contextul schimbărilor majore impuse de integrarea în Uniunea Europeană, cărora trebuie să le facă faţă atât fiecare instituţie publică în parte, cât şi întregul sistem, în ansamblul său.

Nu în ultimul rând, necesitatea şi actualitatea temei abordate au rezultat şi din constatarea tratării neproporţionale a problemelor juridice în dauna celor manageriale, cauzate de insuficienţa specialiştilor în managementul calităţii la nivel european.

Elaborarea tezei de licenţa porneşte de la o serie de ipoteze de lucru:

1. Cu cât perfecţionarea sistemului de management al calităţii dezvoltat la nivelul instituţiei publice din România se va realiza complet şi mai bine, cu atât România se aliniază mai repede la standardele europene în perioada post aderare;

2. Cu cât consolidarea instituţională este mai bine conturată, cu atât capacitatea administraţiei publice contribuie mai mult la realizarea reformei instituţiei publice în cauză;

3. Dacă sunt respectate şi aplicate principiile pe baza cărora se realizează relaţia consolidare instituţională – capacitatea administraţiei publice, atunci reforma instituţiei publice se realizează în bune condiţii;

4. Cu cât consolidarea instituţională a Instituţiei Prefectului se va apropia mai mult de desfăşurarea acestui fenomen complex în contextul integrării europene, cu atât va spori în bine capacitatea administraţiei publice de a gestiona serviciile oferite cetăţenilor.

Obiectivele principale ale investigaţiei au în vedere:

- punerea în evidenţă a importanţei organigramei pentru o instituţie publică, precum şi prezentarea legăturii de corespondenţă care există între numărul nivelurilor ierarhice, numărul de compartimente funcţionale dintr-o organigramă şi îndeplinirea la standarde de calitate a scopurilor organizaţiei respective.

- demonstrarea legăturii dintre organigramele unor instiţii publice la nivel naţional, relaţia consolidare instiţională–capacitatea administraţiei publice şi reforma în domeniul calităţii a acestor instituţii, iar pe de altă parte, legătura dintre managementul calităţii şi serviciile specifice oferite.

- Cunoaşterea şi înţelegerea cerinţelor standardului ISO 9001:2000

- Cunoaşterea etapelor şi a modalităţilor de proiectare şi implementare a unui sistem de management al calităţii ISO 9001:2000

- Însuşirea modalităţilor de menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii

- Implementarea şi utilizarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor de management al calităţii

- Găsirea celor mai bune practici pentru certificarea cu succes conform ISO 9001:2000

Obiectivul specific este acela de a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice. În România, simplificarea administrativa a fost influenţata in primul rând de obiectivul de a îmbunătăţi reglementările administrative din punctul de vedere al raportului cost-eficienta si de a îmbunătăţi serviciile furnizate către cetăţean. De asemenea, acest proces poate avea alte efecte sau poate fi influenţat si de alte obiective. Multe din instrumentele si practicile simplificării administrative folosite pentru a îmbunătăţi eficienta reglementarilor administrative duc la, sau sunt sprijinite de masuri de creştere a transparenţei si responsabilizării si in consecinţa, de a reduce riscul corupţiei. În mod special, este nevoie de îmbunătăţirea si dezvoltarea de noi instrumente, mai ales instrumente bazate pe tehnologia informaţiei, ceea ce permite posibilităţi fără precedent pentru a asigura o coerenta si eficienta mai mare ale interacţiunilor de reglementare intre guvern, cetăţeni si mediul de afaceri.

Birocraţia excesiva aduce costuri suplimentare mediului de afaceri, împiedica intrarea pe piaţa a unor noi companii si descurajează iniţiativele de inovare si diminuarea presiunilor competitive in economie. Mai mult, aceasta creează o nesiguranţa care poate întrerupe planificarea afacerilor si poate afecta capacitatea acestora de a răspunde rapid la noi oportunităţi de piaţa. În cele din urma, aceasta birocraţie influenţează in mod negativ concurenta din economie si astfel, performanta economica va avea de suferit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategia Institutiei Prefectului - Judetul Gorj privind Implementarea Managementului Calitatii.doc