Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 27424
Mărime: 1.43MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Natalia Burlacu

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I 12

CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND CALITATEA 12

1.1. CONCEPTUL DE CALITATE ŞI SINTAGMELE DERIVATE DIN ACESTA 12

1.2 NOŢIUNI CU PRIVIRE LA CALITATEA SERVICIILOR 15

CAPITOLUL II 24

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE. 24

2.1 DEFINIREA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII 24

2.2. PROMOTORI AI MANAGEMENTULUI CALITĂŢII TOTALE 31

2.3 COMPONENTE ŞI CARACTERISTICI ALE TQM 33

2.4. RELAŢIA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII TOTALE (M.C.T.) CU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (M.R.U.) 35

CAPITOLUL III 39

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL GORJ 39

3.1 ANALIZA MODULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL GORJ 39

3.2 OPORTUNITTATEA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA INSTITUŢIA PREFECTULUI-GORJ 42

3.3. ANALIZA MODULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL GORJ 46

3.3.1. Consideraţii generale 46

3.3.2.Cadrul comun de auto-evaluare a modului de funcţionare a instituţiilor publice (CAF) 49

3.4. STRATEGIA INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL GORJ 51

ÎN DOMENIUL CALITĂŢII 51

CONCLUZII 72

ABREVIERI 83

BIBLIOGRAFIE 84

ANEXA1: REZULTATE CHESTIONAR 90

ANEXA 2: ANALIZA SWOT A INSTITUŢIEI PREFECTULUI – JUDEŢUL GORJ 95

ANEXA 3: ARBORELE PROBLEMELOR 97

ANEXA 4:INTERACŢIUNEA PROCESELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII (I), (II) 98

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei: Consolidarea instituţională este un proces complex de întărire, adaptare la schimbări şi diversificare a instituţiilor prin intermediul cărora este dirijat un proces economic, social, politic sau cultural etc. Acesta este un proces esenţial pentru construirea unei Uniuni Europene extinse şi pentru a aduce mai aproape reforma administrativă şi fiecare ţară membră de cetăţenii săi.

Capacitatea administraţiei publice cuprinde totalitatea sistemelor prin intermediul cărora este realizată consolidarea instituţională şi celelalte transformări necesare la nivel central sau local.

Un sistem de management al calităţii furnizează cadrul pentru îmbunătăţirea continuă a serviciilor sau serviciilor oferite de o organizaţie, ceea ce conduce la creşterea satisfacţiei clientului-cetăţean.

Liderii stabilesc unitatea dintre scopul şi orientarea organizaţiei. Aceştia trebuie să creeze şi să menţină un mediu organizaţional în care personalul poate deveni pe deplin implicat în realizarea obiectivelor. Este nevoie de un sistem de management al calităţii şi este nevoie de un lider care să-l coordoneze.

Tema “Strategia institutiei prefectului- judeţul gorj privind implementarea managementului calitatii”, tratează modalităţile de proiectare, implementare, menţinere şi îmbunătăţire a unui sistem de management al calităţii bazat pe standardul ISO 9001:2000, prin aplicarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor de management al calităţii.

Perfecţionarea sistemului de management al calităţii la nivelul instituţiei publice din România în vederea alinierii la standardele europene a constituit o necesitate extremă pentru sistemul de management public românesc contemporan, dată fiind evoluţia societăţii româneşti în contextul schimbărilor majore impuse de integrarea în Uniunea Europeană, cărora trebuie să le facă faţă atât fiecare instituţie publică în parte, cât şi întregul sistem, în ansamblul său.

Nu în ultimul rând, necesitatea şi actualitatea temei abordate au rezultat şi din constatarea tratării neproporţionale a problemelor juridice în dauna celor manageriale, cauzate de insuficienţa specialiştilor în managementul calităţii la nivel european.

Elaborarea tezei de licenţa porneşte de la o serie de ipoteze de lucru:

1. Cu cât perfecţionarea sistemului de management al calităţii dezvoltat la nivelul instituţiei publice din România se va realiza complet şi mai bine, cu atât România se aliniază mai repede la standardele europene în perioada post aderare;

2. Cu cât consolidarea instituţională este mai bine conturată, cu atât capacitatea administraţiei publice contribuie mai mult la realizarea reformei instituţiei publice în cauză;

3. Dacă sunt respectate şi aplicate principiile pe baza cărora se realizează relaţia consolidare instituţională – capacitatea administraţiei publice, atunci reforma instituţiei publice se realizează în bune condiţii;

4. Cu cât consolidarea instituţională a Instituţiei Prefectului se va apropia mai mult de desfăşurarea acestui fenomen complex în contextul integrării europene, cu atât va spori în bine capacitatea administraţiei publice de a gestiona serviciile oferite cetăţenilor.

Obiectivele principale ale investigaţiei au în vedere:

- punerea în evidenţă a importanţei organigramei pentru o instituţie publică, precum şi prezentarea legăturii de corespondenţă care există între numărul nivelurilor ierarhice, numărul de compartimente funcţionale dintr-o organigramă şi îndeplinirea la standarde de calitate a scopurilor organizaţiei respective.

- demonstrarea legăturii dintre organigramele unor instiţii publice la nivel naţional, relaţia consolidare instiţională–capacitatea administraţiei publice şi reforma în domeniul calităţii a acestor instituţii, iar pe de altă parte, legătura dintre managementul calităţii şi serviciile specifice oferite.

- Cunoaşterea şi înţelegerea cerinţelor standardului ISO 9001:2000

- Cunoaşterea etapelor şi a modalităţilor de proiectare şi implementare a unui sistem de management al calităţii ISO 9001:2000

- Însuşirea modalităţilor de menţinere şi îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii

- Implementarea şi utilizarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor de management al calităţii

- Găsirea celor mai bune practici pentru certificarea cu succes conform ISO 9001:2000

Obiectivul specific este acela de a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice. În România, simplificarea administrativa a fost influenţata in primul rând de obiectivul de a îmbunătăţi reglementările administrative din punctul de vedere al raportului cost-eficienta si de a îmbunătăţi serviciile furnizate către cetăţean. De asemenea, acest proces poate avea alte efecte sau poate fi influenţat si de alte obiective. Multe din instrumentele si practicile simplificării administrative folosite pentru a îmbunătăţi eficienta reglementarilor administrative duc la, sau sunt sprijinite de masuri de creştere a transparenţei si responsabilizării si in consecinţa, de a reduce riscul corupţiei. În mod special, este nevoie de îmbunătăţirea si dezvoltarea de noi instrumente, mai ales instrumente bazate pe tehnologia informaţiei, ceea ce permite posibilităţi fără precedent pentru a asigura o coerenta si eficienta mai mare ale interacţiunilor de reglementare intre guvern, cetăţeni si mediul de afaceri.

Birocraţia excesiva aduce costuri suplimentare mediului de afaceri, împiedica intrarea pe piaţa a unor noi companii si descurajează iniţiativele de inovare si diminuarea presiunilor competitive in economie. Mai mult, aceasta creează o nesiguranţa care poate întrerupe planificarea afacerilor si poate afecta capacitatea acestora de a răspunde rapid la noi oportunităţi de piaţa. În cele din urma, aceasta birocraţie influenţează in mod negativ concurenta din economie si astfel, performanta economica va avea de suferit.

Preview document

Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 1
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 2
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 3
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 4
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 5
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 6
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 7
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 8
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 9
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 10
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 11
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 12
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 13
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 14
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 15
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 16
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 17
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 18
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 19
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 20
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 21
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 22
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 23
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 24
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 25
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 26
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 27
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 28
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 29
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 30
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 31
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 32
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 33
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 34
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 35
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 36
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 37
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 38
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 39
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 40
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 41
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 42
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 43
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 44
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 45
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 46
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 47
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 48
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 49
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 50
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 51
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 52
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 53
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 54
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 55
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 56
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 57
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 58
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 59
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 60
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 61
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 62
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 63
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 64
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 65
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 66
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 67
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 68
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 69
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 70
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 71
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 72
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 73
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 74
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 75
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 76
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 77
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 78
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 79
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 80
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 81
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 82
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 83
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 84
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 85
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 86
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 87
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 88
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 89
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 90
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 91
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 92
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 93
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 94
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 95
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 96
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 97
Strategia instituției prefectului - Județul Gorj privind implementarea managementului calității - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Strategia Institutiei Prefectului - Judetul Gorj privind Implementarea Managementului Calitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea managementului calității la SC Rolast SA Pitești

INTRODUCERE Etimologic cuvântul “calitate” provine din latinescul ”qualitas”, care înseamna fel de a fi. La originea natiunii exista mai multe...

Implementarea și Dezvoltarea unui Management al Calității Performant la Liceul Vitomirești

I. INTRODUCERE Peste tot, în toate ocaziile şi în toate domeniile, se vorbeşte astăzi de calitate. Acestui concept i s-au consacrat mai multe...

Analiza Climatului Organizațional

Motivaţie . Homo mensura est! (Omul este măsura tuturor lucrurilor) Pentru a da cele mai bune rezultate, procesul de organizare modernă a muncii...

Antreprenoriat

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent, antreprenoriatul reprezintă una dintre cele mai dezbătute teme atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi...

Relațiile dintre Manageri și Subordonați

INTRODUCERE Tot ceea ce influențează buna funcționare a unei organizații trebuie studiat amănunțit, deoarece problemele legate de procesul...

Managementul calității la SC Autopart SRL

INTRODUCERE Lucrarea “Analiza managementului calităţii la S.C. EURO PARTENER INSTAL S.R.L ” este structurată în 4 capitole. Ea are drept obiectiv...

Managementul calității

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII 1.1. Sistemul de management al calităţii 1.1.1. Aspecte generale Noţiunea de...

Sistemul de managementul calității la SC Comalat SRL

CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA CALITĂŢII PENTRU FIRMELE PRODUCĂTOARE DE LACTATE 1.1 Importanţa calităţii Conceptul de calitate are multe implicaţii şi...

Ai nevoie de altceva?