Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 16807
Mărime: 153.05KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CUPRINS 1

LISTA TABELELOR 2

LISTA FIGURILOR 3

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC 6

1.1. CONCEPTUL, COMPONENTELE ŞI ROLUL STRATEGIEI 6

1.2. TIPURI DE STRATEGII 10

CAPITOLUL II ANALIZA DIAGNOSTIC A S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. 17

2.1. PREZENTAREA S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. 17

2.2. SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 18

2.3. SISTEMUL DE MANAGEMENT ŞI COMPONENTELE SALE. 20

CAPITOLUL III STRATEGIA ORANGE ROMÂNIA S.A. 35

3.1. MUTAŢII STRATEGICE PROPUSE 35

3.2. COMPETENŢE FUNDAMENTALE 36

3.3. VIZIUNEA 42

3.4. MISIUNEA 42

3.5. OBIECTIVE FUNDAMENTALE 42

3.6. OBIECTIVE DERIVATE 43

3.7. OPŢIUNI STRATEGICE 44

3.8. MATRICEA OPŢIUNI – TERMENE - RESURSE 45

3.10. RESURSE 46

3.11. AVANTAJ COMPETITIV 47

3.12. PRINCIPALELE EFECTE 50

3.13. UN REZUMAT AL STRATEGIILOR 50

CAPITOLUL IV CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 52

4.1. CONCLUZII 52

4.2. RECOMANDĂRI 53

LISTA TABELELOR

Tabel 1 Situaţia economico-financiară 2007-2009 17

Tabel 2 Încadrarea cu personal a structurii organizatorice la S.C. Orange România S.A. 26

Tabel 3 Sinteza punctelor forte 28

Tabel 4 Sinteza punctelor slabe 30

Tabel 5 Opţiuni-Termene-Resurse 42

Tabel 6 Sinteza veniturilor Orange România 2009 –2012 (RON) 43

Tabel 7 Sinteza cheltuielilor Orange România 2009 – 2012 44

LISTA FIGURILOR

Figure 1 Evoluţia CA în perioada 2007-2009 19

Figure 2 Evoluţia productivităţii muncii în perioada 2007-2009 20

Extras din document

INTRODUCERE

Prezenta lucrare, intitulată Strategii de creştere a vâzărilor în cadrul S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., constituie tema licenţei pe care am realizat-o în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Transilvania, sub îndrumarea .

Am optat pentru această temă de studiu întrucât S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. este o companie multinaţională, de dimensiuni mari, cu o evoluţie performantă şi competitivă pe plan naţional, fiind una din cele mai profitabile subsidiare ale companiei France Telecom, la nivel mondial. S.C ORANGE ROMÂNIA S.A face parte din primele 3 companii din ţara noastră sub aspect al profitabilităţii, cu o experienţă de peste 10 de ani în domeniul serviciilor de telefonie mobilă, deţinând în prezent poziţia de lider de piaţă.

Documentarea pentru elaborarea acestei lucrări se bazează pe referinţe bibliografice din literatura de specialitate, pentru partea teoretică, şi pe consultarea diferitelor documente financiar-contabile, organizatorice şi informaţionale din interiorul companiei, precum şi externe (rapoarte şi statistici disponibile pe site-ul companiei, publicaţii sau articole din presa scrisă), pentru partea aplicativă.

Lucrarea este structurată în patru capitole.

În cadrul primului capitol am realizat o prezentare succintă a conceptului de strategii manageriale de firmă, precum şi a principalelor aspecte ce vizează managementul strategic drept un set de decizii şi acţiuni ce au ca rezultat formularea şi implementarea strategiilor proiectate pentru realizarea obiectivelor unei companii.

În cadrul celui de-al doilea capitol, intitulat Analiza – diagnostic a S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., am elaborat analiza – diagnostic a viabilităţii economico-financiare (a potenţialului uman şi material, a cheltuielilor, a rentabilităţii) şi manageriale (a subsistemelor: metodologico-managerial, decizional, informaţional şi organizatoric), continuând cu sintetizarea punctelor forte şi slabe.

În următorul capitol, intitulat Managementul strategic al S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., am formulat principalele direcţii de urmat, determinate de aplicarea managementului stategic în cadrul companiei, în vederea asigurării unei profitabilităţi sporite, a reducerii costurilor operaţionale şi a menţinerii poziţiei de lider pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă.

Concluziile asupra temei studiate, precum şi o serie de recomandări privind managementul strategic pentru firmele din România sunt cuprinse în ultima parte a lucrării, respectiv în capitolul patru, ele precedând anexele ce cuprind organigrama societăţii şi diferite tipuri de documente.

Absolvent: Stanca Mihai Sebastian Promoţia: 2007-2010

Programul de studii: MN

Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mandu Petrişor

Tema lucrării:

Studiul de caz efectuat la: Orange S.A.

Rezumatul lucrării: În cadrul acestei lucrări de licenţă am prezentat câteva noţiuni teoretice privind strategiile de management, am efectuat o analiză economic-o financiară, deoarece fără o astfel de analiză nu ai cum să formulezi strategiile, după care am prezentat strategiile folosite în cadrul companiei Orange S.A. şi planul lor strategic pe viitor.

Capitolul Nr. pagini Nr. figuri Nr. tabele Nr. referinţe

bibliografice

Nr. Denumire

1. Aspecte teoretice privind managementul strategic - - 9 -

2. Analiza diagnostic a S.C. Orange S.A. 2 4 1 1

3. Strategia Orange România - 3 1

4. Concluzii şi propuneri - - - -

Sinteza

Lucrării de licenţă Nr. pagini text Nr. figuri Nr. tabele Nr. referinţe

bibliografice Anexe

[nr. pag.]

4 capitole 56 2 7 10 1

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC

1.1. CONCEPTUL, COMPONENTELE ŞI ROLUL STRATEGIEI

1.1.1 Termenul de strategie și componentele sale

Termenul de “strategie” a fost folosit pentru prima dată în contextul războaielor şi organizării armatei. În timpul domniei lui Alexandru cel Mare, strategia se referea la abilitatea desfăşurării forţelor pentru a copleşi inamicul, urmând ca, în epoca renascentistă, Machiavelli să folosească acest termen pentru evidenţierea pregătirilor necesare pentru realizarea unui anumit scop.

Literatura economică de specialitate oferă conceptului de strategie multiple interpretări, prima dintre ele fiind formulată în anul 1962 de către Alfred Chandler în lucrarea “Strategy and Structure”, care defineşte strategia ca fiind “determinarea pe termen lung a scopurilor şi obiectivelor unei organizaţii, adoptarea cursului de acţiune şi alocarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor”.

Preview document

Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 1
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 2
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 3
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 4
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 5
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 6
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 7
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 8
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 9
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 10
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 11
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 12
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 13
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 14
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 15
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 16
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 17
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 18
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 19
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 20
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 21
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 22
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 23
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 24
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 25
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 26
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 27
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 28
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 29
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 30
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 31
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 32
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 33
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 34
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 35
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 36
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 37
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 38
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 39
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 40
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 41
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 42
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 43
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 44
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 45
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 46
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 47
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 48
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 49
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 50
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 51
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 52
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 53
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 54
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 55
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 56
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 57
Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Strategii de Crestere a Vanzarilor in Cadrul SC Orange Romania SA.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de organizare în managementul internațional

1.1 Conceptul şi factorii competitivităţii 1.1.1. Avantajul competitiv Una din caracteristicile strategiilor o reprezintă obţinerea avantajului...

EMAG - Managementul Strategic

Prezentarea companiei Denumire companie: SC DANTE INTERNATIONAL SA. Cod unic de inregistrare (CUI): 14399840 Numarul si data inregistrarii la...

Funcțiile Managementului

INTRODUCERE Manifestarea funcţiilor managementului, în toată complexitatea lor, presupune elaborarea şi implementarea unui număr mare de decizii...

Studiu de Caz privind Fundamentarea, Elaborarea, Implementarea și Evaluarea Strategiei Generale a Heineken România SA

CAPITOLUL I: Notiuni generale 1.1. Conceptul de strategie Este un concept cu o istorie îndelungata, întâlnit pentru prima oara in antichitatea...

Programarea producției la SC Forestland SRL

INTRODUCERE Întreprinderea este, prin definiţie, o asociere a mai multor factori: umani, economici, ştiinţifici şi de altă natură. Toţi aceşti...

Sistemul informațional al organizației

Capitolul 1 . SISTEMUL INFORMATIONAL AL ORGANIZATIEI 1.1. Definirea sistemului informtional al organizatiei Sistemul informational-managerial...

Management Strategic Orange

INTRODUCERE Am optat pentru această temă de studiu întrucât S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. este ocompanie multinaţională, de dimensiuni mari, cu o...

Fraudele în asigurări

INTRODUCERE Asigurarea a fost și va rămâne una din cele mai actuale teme de cercetare, deoarece omul continuă să fie înconjurat de evenimente și...

Te-ar putea interesa și

Orange - prezentarea și organizarea managerială

Rezumat Proiectul realizat va cuprinde informatii ce ar putea interesa atat clientii, cat si eventualii furnizori si concurenti. Pentru o...

Managementul relațiilor cu clienții pe exemplul Orange România

Introducere Ce este Internetul? Internetul este o reţea mondială de zeci de mii de computere de mare capacitate, conectate intern ele. Persoane...

Proiect Management - Orange

Rezumat Proiectul realizat cuprinde informatii ce ar putea interesa atat clientii, cat si eventualii furnizori si concurenti. Pentru o prezentare...

Raport de Cercetare. Managementul Companiei Orange România

Introducere Orange Romania este reteaua de telefonie care apropie milioane de oameni pe care ii despart distante, care vorbesc limbi diferite si...

Analiza mixului de marleting la Orange România

INTRODUCERE Mixul de marketing poate fi definit ca un instrument de realizare a politicii de marketing a firmei, care constă dintr-o combinaţie...

Implementare six sigma pe firma Orange România

1.Scurt istoric,procese si clienti Orange România, parte a grupului France Telecom, este liderul pieţei de telecomunicaţii mobile din România...

Auditul calității - Orange România

I.1 PREZENTAREA COMPANIEI În lume sunt peste 123 de milioane de oameni pe care îi despart distanţe, care vorbesc limbi diferite şi au moduri de...

Studiu de Caz Management

1.1. Domeniu de activitate În aprilie 1994, îsi face aparitia pe piata telefoniei mobile din Marea Britanie Orange, având un obiectiv bine...

Ai nevoie de altceva?