Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

Licență
8.4/10 (7 voturi)
Domeniu: Management
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 21560
Mărime: 460.88KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Tatiana PUIU
Lucrare Licenta Management

Cuprins

Argument privind alegerea temei.

Capitolul 1.

Consideraţii referitoare la managementul resurselor umane

1.1. Definirea resurselor umane.

1.2. Definirea managementului resurselor umane.

1.3. Conţinutul managementului resurselor umane.

Capitolul 2.

Consideraţii privind motivarea resurselor umane

2.1 Aspecte teoretice referitoare la motivare.

2.2 Modalităţi practice de motivare a resurselor umane.

Capitolul 3.

Prezentarea S.C. CHIMCOMPLEX SA

3.1 Scurt istoric.

3.2 Obiectul de activitate.

3.3 Structura organizatorică.

Capitolul 4.

Motivarea personalului în S.C. CHIMCOMPLEX SA

4.1 Aspecte referitoare la personalul din S.C. CHIMCOMPLEX SA.

4.2 Modalităţi de realizare a motivării angajaţilor în S.C. CHIMCOMPLEX SA.

Concluzii.

Bibliografie.

Anexe

Extras din document

ARGUMENT

PRIVIND ALEGEREA TEMEI

„Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie însăşi cheia succesului.” R. Creţu, R. Shanks, G. Ciobanu

În lucrările de specialitate, cât şi în discuţiile de fiecare zi, managerii, experţii, consultanţii în management şi chiar cei care nu au un contact direct cu acest domeniu, nu ezită să afirme că oamenii constituie „bunul cel mai de preţ” al unei firme, că resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investiţii ale firmei, ale cărei rezultate devin tot mai evidente în timp.

Investiţia în oameni este calea cea mai sigură de a garanta supravieţuirea unei firme sau de a asigura competitivitatea şi viitorul acesteia. Este deci o investiţie strategică.

Resursa umană este o resursă strategică a oricărei firme. Voi prezenta câteva argumente care susţin această afirmaţie.

Resursele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi dezvoltare, precum şi capacitatea lor de a-şi cunoaşte şi învinge propriile limite, pentru a face faţă noilor provocări sau exigenţelor actuale şi de perspectivă.

Resursele umane reprezintă acele resurse ale firmei care îndeplinesc criteriile necesare pentru a fi considerate sursa principală de asigurare a competitivităţii necesare, deoarece resursele umane sunt valoroase, rare, dificil de imitat şi relativ, de neînlocuit.

În general, toate resursele firmei sunt importante şi folositoare, însă resursele umane şi managementul lor sunt foarte importante şi valoroase în confruntarea cu necunoscutul. Singurele resurse capabile să producă şi să reproducă toate celelalte resurse aflate la dispoziţia unei firme sunt resursele umane.

Deoarece potenţialul, experienţa şi pasiunea oamenilor, iniţiativele şi dezvoltarea lor contribuie activ la creşterea eficienţei şi eficacităţii organizaţionale, oamenii pot fi consideraţi resursele active ale firmei. Fără prezenţa efectivă a omului e pur şi simplu imposibil ca o firmă să-şi atingă obiectivele.

Întrucât firmele implică oameni, acestea trebuie să-şi asigure oamenii respectivi, să le câştige serviciile, să le dezvolte aptitudinile, să-i motiveze pentru nivelurile înalte de dezvoltare şi să asigure că vor continua să-şi menţină ataşamentul faţă de firmă.

Omul este subiect, obiect şi scop al diferitelor activităţi, fiind totodată creator şi consumator de resurse. Însă resursele umane sunt singurele resurse inepuizabile de creativitate, de soluţii şi de idei noi, originale şi valoroase.

Progresul firmelor, gradul de competitivitate, succesul lor depind tot mai mult de calitatea resurselor umane, de nivelul de creativitate al acestora, oamenii constituind bunul cel mai de preţ al acestora.

Oamenii dispun de o relativă inerţie la schimbare, compensată însă de o mare adaptabilitate la situaţii diverse. Schimbările organizatorice sunt pline de dificultăţi şi capcane, implică risc prin doza de neprevăzut, iar adesea chiar comportamentul celor care se străduiesc să accepte sau să facă schimbări generează rezistenţă la schimbare.

Resursele umane sunt puternic marcate de factorul timp, necesar schimbării mentalităţilor, obiceiurilor, comportamentelor etc.

Pe lângă toate acestea, eficacitatea utilizării tuturor celorlalte resurse aflate la dispoziţia unei firme depinde într-o măsură din ce în ce mai mare de eficacitatea folosirii resurselor umane. Astfel că, resursele umane sunt nu numai valoroase sau preţioase, dar şi deosebit de scumpe sau costisitoare, ceea ce impune tratarea lor corespunzătoare şi utilizarea cât mai eficientă a acestora.

Aşadar, în concepţia modernă sau din perspectiva managementului resurselor umane, oamenii nu sunt recrutaţi şi selectaţi pentru a ocupa anumite posturi vacante, ci aceştia sunt căutaţi şi atraşi pentru rolul strategic pe care îl joacă în cadrul firmei. Aceasta cu cât mai mult, cu cât, concurând într-un mediu aflat în permanenţă schimbare, în care o serie de variabile scapă controlului, dificultăţile tot mai mari cu care se confruntă firmele şi rezolvările acestora sunt din ce în ce mai mult puse pe seama rolului resurselor umane şi a managementului lor, realitate de care organizaţiilor şi managerilor le va fi din ce în ce mai greu să nu ţină seama.

Cele prezentate confirmă pe deplin afirmaţia conform căreia resursa umană constituie unul dintre factorii primordiali, poate cel mai important, care asigură existenţa şi evoluţia oricărei firme. De aici rezultă că acestea reprezintă un domeniu de maximă importanţă, de actualitate şi cu o dinamică accentuată. Potenţialului uman al firmei trebuie să i se acorde un interes sporit. Cum? Prin motivare şi recompensare.

Cele prezentate reprezintă argumentul care a stat la baza alegerii, pentru acest proiect, a unei teme referitoare la motivarea şi recompensarea resurselor umane în cadrul unei firme.

CAPITOLUL 1

CONSIDERAŢII REFERITOARE

LA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1.1 - DEFINIREA RESURSELOR UMANE

Orice activitate economică implică atragerea, combinarea şi consumarea, în anumite cantităţi, a factorilor de producţie (munca, natura şi capitalul). Considerată a fi factorul activ şi determinant al producţiei, munca nu poate lipsi din nici o activitate desfăşurată de oameni.

Munca este o activitate conştientă, desfăşurată doar de oameni, o activitate prin care se creează bunuri economice (produse, servicii, lucrări).

Munca, aşa cum se înfăţişează ea în realitate, nu este decât forţa de muncă în acţiune, materializarea capacităţii omului de a munci. Ceea ce face posibilă munca este forţa de muncă. Între cele două noţiuni nu se poate pune semnul egalităţii.

Conceptul de forţă de muncă desemnează totalitatea aptitudinilor fizice şi intelectuale pe care le posedă organismul, personalitatea vie a omului, şi pe care omul le pune în funcţiune atunci când produce valori de întrebuinţare de un fel oarecare (Karl Marx). Aceste aptitudini există în mod latent, ca potenţial. Ele se manifestă, devin reale, doar într-o activitate concretă, care este munca.

Preview document

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 1
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 2
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 3
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 4
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 5
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 6
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 7
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 8
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 9
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 10
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 11
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 12
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 13
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 14
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 15
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 16
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 17
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 18
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 19
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 20
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 21
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 22
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 23
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 24
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 25
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 26
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 27
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 28
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 29
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 30
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 31
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 32
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 33
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 34
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 35
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 36
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 37
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 38
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 39
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 40
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 41
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 42
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 43
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 44
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 45
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 46
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 47
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 48
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 49
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 50
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 51
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 52
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 53
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 54
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 55
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 56
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 57
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 58
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 59
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 60
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 61
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 62
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 63
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 64
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 65
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 66
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 67
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 68
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 69
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 70
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 71
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 72
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 73
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 74
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 75
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 76
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 77
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 78
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 79
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 80
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 81
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 82
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 83
Studiu privind Motivarea Resurselor Umane - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • ANEXA 1 - Organigrama.doc
  • ANEXA 2 - CCM.doc
  • Licenta Partea 1.doc
  • Licenta Partea a 2-a.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională

INTRODUCERE Am ales această temă în ideea de a dezvolta un subiect tot mai des întâlnit, acela de viziune strategică, una dintre metodele cele mai...

Motivarea la întreprinderile autohtone

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Organizațiile moderne sunt caracterizate de schimbări ireversibile, de priorități adesea...

Managementul performanței la SC Arabesque SRL

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE PERFORMANŢĂ ŞI CATEGORIILE ACESTEIA 1.1. Accepţiuni ale noţiunii de performanţă În literatura de specialitate se...

Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care schimbările se succed cu o mare rapiditate şi în care, pentru lumea afacerilor, provocările şi...

Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A.

Această lucrare a fost redactată cu scopul de a prezenta şi analiza modalitatea de motivare a resurselor umane în cadrul societăţii comerciale...

Importanța planificării strategice în organizații

Introducere Prin această lucrare îmi propun să prezint aspectele teoretice și practice cele mai importante referitoare la planificarea strategică....

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Managementul resurselor umane - motivarea angajaților

1. Resursele umane, principala resursă a firmei Resursele umane sunt primordiale între cele de care dispune organizaţia în desfăşurarea...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare

INTRODUCERE În ţara noastră, în Micul dicţionar enciclopedic, managementul se defineşte ca fiind: 1) activitatea sau arta de a conduce; 2)...

Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane

Introducere Pentru reuşita unei organizaţii în etapa de tranziţie, cea mai dificilă problemă este propria ei schimbare. Politica de schimbare este...

Angajarea și Salarizarea Personalului

INTRODUCERE "Resursele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi dezvoltare, precum şi capacitatea de a-şi cunoaşte...

Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului

CAP. 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI GENERAL 1.1. NOŢIUNI PRIVIND MANAGEMENTUL GENERAL 1.1.1. NOŢIUNEA DE...

Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care schimbările se succed cu o mare rapiditate şi în care, pentru lumea afacerilor, provocările şi...

Perfecționarea sistemului motivațional în cadrul Primăriei Municipiului Focșani

INTRODUCERE Deși, în prezent, majoritatea firmelor din sectorul privat urmăresc obținerea de profit, interesele sectorului public sunt orientate...

Fluxul de resurse umane

INTRODUCERE Fără îndoială, angajații joacă un rol vital într-o companie sau afacere. Nu numai că o afacere va fi în imposibilitatea de a se...

Ai nevoie de altceva?