Studiul privind managementul societatilor comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petrosani

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Studiul privind managementul societatilor comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petrosani.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 60 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conff.. uniiv.. dr.. Cucu IIoan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE.
CAP. 1 - ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII PE BAZA BILANȚULUI
CONTABIL
1.1 Rolul analizei financiare .. 6
1.2 Analiza structurii bilanțului .. 8
1.3. Analiza rezultatelor ... 10
1.4. Analiza echilibrelor financiare ale bilanțului. 14
1.4.1 Fondul de rulment. .. 15
1.4.2. Necesarul de fond de rulment ..16
1.4.3 Analiza rentabilității 22
1.4.4 Analiza riscurilor. ... 25
CAP.2 - ANALIZA ACTIVITĂȚII PE BAZA BILANȚULUI LA S.C. ELECTRO MAX
S.R.L. PETROȘANI
2.1 Prezentarea societății. 32
2.2 Scurt istoric. .. 34
2.3 Indicatorii economici aferenți perioadei 2011 - 2013. 35
2.4 Prezentarea produselor / serviciilor. ... 36
2.5 Structura personalului. ... 37
CAP. 3 - ANALIZA INDICATORILOR LA S.C. ELECTRO MAX S.R.L.
3.1 Indicatori pe baza bilanțului financiar. . 39
3.2 Analiza pe baza contului de rezultate. ... 46
3.2.1 Soldurile intermediare de gestiune ... 46
3.2.2 Capacitatea de autofinantare 51
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI. 57
BIBLIOGRAFIE. ... 59
ANEXA NR. 1 ORGANIGRAMA S.C. ELECTRO MAX S.R.L .. . .. 60
ANEXA NR. 2 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE - 31. 12 2011 - 31. 12 2013 61

Extras din document

INTRODUCERE.

Problema gestionării și administrării întreprinderii, indiferent de obiectul de

activitate și de scopul propus este complexă. Aprecierea diferențelor de performanță și

poziție financiară depind de natura întreprinderii, de sistemul instrumentelor utilizate în

gestionarea patrimoniului.

Pentru a putea supraviețui, orice întreprindere are nevoie de informații, fără de care

procesul decizional prin care se conduce întreprinderea nu ar putea avea loc. Pentru a

obține aceste informații este necesară o analiză a situațiilor financiare anuale care permit

aflarea poziției financiare și a performanțelor acesteia. De aceste informații beneficiază atât

întreprinderea (ca factor intern) a căror situații financiare sunt analizate cât și furnizorii,

clienții, potențialii investitori și orice altă persoană care dorește să afle informații despre

întreprindere (ca factori externi).

Deciziile economice care sunt luate de utilizatorii situațiilor financiare necesită

evaluarea capacității unei întreprinderi de a genera numerar sau echivalente ale

numerarului și a perioadei și siguranței generării lor. În ultimă instanță de aceasta depinde,

de exemplu, capacitatea ei de a-și plăti angajații și furnizorii, de a plăti dobânzi, de a

rambursa credite și de a realiza programele administrative. Utilizatorii sunt mai în măsură

să evalueze această capacitate de a genera numerar sau echivalente ale numerarului dacă le

sunt oferite informații concentrate asupra poziției financiare, performanței și modificărilor

poziției financiare a întreprinderii.

Bilanțul, ca document de sinteză contabilă, este principala sursă informațională

pentru toți terții interesați de o societate. Informațiile furnizate de acesta servesc nu numai

raportării unor date obligatorii cerute de organismele publice, ci și unei analize financiare a

activității desfășurate de societate.

În lucrarea de față am analizat principalii indicatori economico - financiari pe baza

bilanțului contabil la S.C. ELECTRO MAX S.R.L. Petroșani, societate specializată în

producția de corpuri de iluminat cu leduri și lămpi portabile cu leduri.

Capitolul I prezintă modalitățile teoretice de realizare a analizei pe baza bilanțului

contabil.

În capitolul al II-lea am prezentat societatea, domeniul de activitate, nomenclatorul

de produse și rezultatele economice obținute în intervalul 2011 - 2013.

5

În capitolul al III-lea am făcut analiza indicatorilor financiari și economici,

concluzionând pe baza fiecăruia dintre aceștia.

În ultimul capitol am prezentat concluziile generale ce rezultă în urma analizei și

am emis o serie de propuneri pentru îmbunătățirea activității.

Din analiza bilanțurilor societății, la o primă vedere, reiese că aceasta a avut un

trend ascendent, realizând profit în fiecare an de funcționare.

Pentru a evidenția punctele tari și cele slabe este necesar a se face o analiza a

indicatorilor pe baza bilanțului, astfel încât să poată fi realizat un plan de remediere a

activității.

Deciziile luate de către managerul societății analizate trebuie să aibă în vedere o

analiză a lichidității elementelor de activ și a exigibilității elementelor de pasiv.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiul privind managementul societatilor comerciale pe baza principalilor indicatori economicofinanciari, pe exemplul SC Electromax SRL Petrosani.pdf

Bibliografie

1. Andronic, B., Performanța firmei, Editura Polirom, Iași, 2000;
2. Anghel, I., Informațiile financiare în analiza și evaluarea întreprinderii, București,
Tribuna Economică nr.8/2001;
3. Gheorghiu, A., Vasilescu, C., Anghel, I., Analiza rentabilității firmei, Tribuna
Economică nr.12-16, București, 2002;
4. Gh. Vâlceanu, V. Robu, N. Georgescu, Analiză economico-financiară, Editura
Economică, București, 2004,
5. Isfănescu, A., Robu, V., Anghel, I., Stan, S., Ghid practic de evaluare a întreprinderii,
București, 2009;
6. Mărgulescu D., Analiza economico-financiară a întreprinderii, metode și tehnici, Editura
Tribuna Economica, Bucuresti, 1994;
7. M.D. Paraschivescu, W. Păvăloaia, Modele de contabilitate și analiză financiară, Editura
Neuron, Focșani 1994;
8. Vintilă G., Diagnosticul financiar și evaluarea întreprinderii, , Editura Didactică și
Pedagogică, București 1998.
9. Raportări ale situațiilor financiare anuale ale SC ELECTRO MAX S.R.L.;
10. http://www.bvb.ro/info/Rapoarte/Diverse/Ghid%20Emitent%20BVB.pdf;
11. http://ktd.ro/bursa/bvb_grafice;