Turismul Rural

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 42273
Mărime: 172.98KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

Cap. 1. INTRODUCERE ÎN TURISMUL RURAL

CAP II TURISMUL ÎN ZONELE RURALE -

RETROSPECTIVĂ ŞI PREZENT PE PLAN MONDIAL

2.1. Scurt istoric

2.2 Epoca modernă a turismului rural

2.2.1. Turismul rural în ţările europene cu tradiţie

2.2.1.1. Germania

2.2.1.2. Franţa

2.2.1.3. Austria

2.2.2. Aspecte ale turismului rural din alte ţări europene

2.3. Piaţa europeană a produselor turistice rurale

2.3.1. Sintetică prezentare a turistului european 2.3.2.Tipuri de produse turistice rurale utilizate de turismul european

2.3.2.1. Formele de cazare (găzduire) produse

2.3.2.2. Alte forme de turism rural european

2.3.3. Este rezervat turismul rural regiunilor cu un bogat

patrimoniu cultural sau natural?

2.3.3.1. Activităţi de turism rural care au "vântul din pupă"

2.3.4. Promovarea în turismul rural european

2.3.4.1. Produs turistic bun este cel care se cumpără

Cap. III. TURISMUL RURAL IN ROMÂNIA

3.1. Evoluţia turismului rural în România

3.1.1. Măsuri concrete pentru alinierea la cerinţele pieţei

3.2. Satul românesc, produs insuficient valorificat

3.2.1. Potenţialul turismului rural românesc

3.2.1.1. Potenţialul natural al turismului rural

românesc

Extras din document

Introducere

În România, de peste două decenii, prin promovarea unor aşezări rurale cu valori etnofolclorice, culturale şi cadru natural pitoresc ca sate turistice a fost înfiinţat agroturismul.

De atunci s-a conturat o definiţie, acceptată şi în alte ţări, care încadrează satele turistice drept aşezări rurale pitoreşti bine constituite, situate într-un mediu nepoluat, păstrătoare de tradiţii şi cu un bogat trecut istoric, care, în afara funcţiilor politico-administrative, sociale economice, şi culturale proprii, îndeplinesc sezonier sau în tot cursul anului şi funcţia de primire şi găzduire a turiştilor pentru petrecerea unui sejur cu durată nedefinită.

Turismul rural se desfăşoară în ariile extraurbane, utilizează pensiunile şi fermele agroturistice pentru cazare şi servirea mesei şi beneficiază de un mediu nepoluat şi de atracţiile turistice naturale sau create de om. Ca formă de petrecere a timpului liber, el se practică pentru odihnă şi recreere, cură de aer, sporturi, instrucţie şi educaţie, tratament balnear etc. Este evident că România are avantajul unor peisaje de o rară frumuseţe si al unor tradiţii care, cultivate în timp, impresionează turiştii, mai ales pe aceia sosiţi din ţările vestice, puternic urbanizate.

Date fiind varietatea şi valoarea peisagistică a cadrului natural, diversitatea şi dispersia în teritoriu şi cu precădere în spaţiul rural a patrimoniului cultural-istoric, această formă de turism cuprinde peste 60% din cuprinsul ţării, conducând la deconcentrarea marilor aglomerări turistice şi la evitarea degradării mediului înconjurător şi a resurselor turistice. De aceea, contribuie la introducerea în circuitul turistic intern şi internaţional a unor variate condiţii naturale şi la valorificarea tezaurului de cultură tradiţională sau contemporană, a întregului potenţial cultural-istoric din spaţiul rural.

Această formă de turism, atât de potrivită în situaţia inexistenţei unor sume uriaşe de bani pe care le impune construcţia infrastructurilor de cazare turistică, va oferi şansa unor acumulări financiare ce vor fi, probabil, absorbite de nevoia de a îmbunătăţi oferta turistică.

în perspectivă, însă, va contribui la ridicarea nivelului de viaţă al celor cu această iniţiativă, în plus, va crea sau va menţine industria de artizanat, care se ataşează aproape firesc turismului rural; există, chiar dacă intuitiv încă, certitudinea ca turismul rural are o cerere reală, atât în străinătate cât şi în România.

Eforturile comune de dezvoltare a turismului rural vor fi în mod cert răsplătite, într-un viitor apropiat. Ceea ce ne preocupă pe toţi este, în fond, realizarea vocaţiei turistice a ţării noastre, care, unanim recunoscut, este cea mai frumoasă ţară din spaţiul geografic european.

Dacă acest lucru se va realiza, vom avea un nivel de viaţă în acord cu cel al ţărilor dezvoltate, pentru ca turismul va fi industria secolului 21, de care ne despart atât de puţini ani.

Din 1990, în România a început să se dezvolte turismul rural. Nucleul 1-a constituit zona Moeciu-Bran. Apoi, încetul cu încetul, fenomenul s-a extins în toată ţara. Pe de o parte, turiştii au început să prefere liniştea şi aerul nepoluat din mediul rural în locul hotelurilor. Pe de altă parte, ţăranii sunt din ce în ce mai interesaţi faţă de această nouă îndeletnicire-turismul rural.

Lucrarea de faţă îşi propune analiza activităţii de turism rural realizată de două dintre pensiunile agro-turistice din Bran, axându-se pe managementul acestor pensiuni.

Lucrarea este structurata pe cinci capitole astfel:

Capitolul I reprezintă o introducere în turismul rural cu definirea unor noţiuni generale.

Capitolul II realizează o analiză a turismului rural pe plan mondial; istoricul şi evoluţia acestuia precum şi prezentarea produselor turistice europene.

Capitolul III prezintă situaţia turismului rural în România cu descrierea evoluţiei acestuia, potenţialului natural şi antropic de care dispune, precum şi modalităţile de sprijinire a dezvoltării şi valorificare a potenţialului.

Capitolul IV prezintă turismul rural în zona Bran prin exemplificarea a două pensiuni agro-turistice reprezentative pentru zonă. Se prezintă modul de conducere a acestor pensiuni precum şi" atitudinile şi motivele de apelare a turiştilor la oferta turistică a zonei Bran " rezultate în urma unei cercetări de marketing pe această temă.

Capitolul V cuprinde câteva concluzii ce au reieşit din cercetarea de marketing şi propuneri privind conducerea şi dezvoltarea acestor pensiuni agro-turistice.

Preview document

Turismul Rural - Pagina 1
Turismul Rural - Pagina 2
Turismul Rural - Pagina 3
Turismul Rural - Pagina 4
Turismul Rural - Pagina 5
Turismul Rural - Pagina 6
Turismul Rural - Pagina 7
Turismul Rural - Pagina 8
Turismul Rural - Pagina 9
Turismul Rural - Pagina 10
Turismul Rural - Pagina 11
Turismul Rural - Pagina 12
Turismul Rural - Pagina 13
Turismul Rural - Pagina 14
Turismul Rural - Pagina 15
Turismul Rural - Pagina 16
Turismul Rural - Pagina 17
Turismul Rural - Pagina 18
Turismul Rural - Pagina 19
Turismul Rural - Pagina 20
Turismul Rural - Pagina 21
Turismul Rural - Pagina 22
Turismul Rural - Pagina 23
Turismul Rural - Pagina 24
Turismul Rural - Pagina 25
Turismul Rural - Pagina 26
Turismul Rural - Pagina 27
Turismul Rural - Pagina 28
Turismul Rural - Pagina 29
Turismul Rural - Pagina 30
Turismul Rural - Pagina 31
Turismul Rural - Pagina 32
Turismul Rural - Pagina 33
Turismul Rural - Pagina 34
Turismul Rural - Pagina 35
Turismul Rural - Pagina 36
Turismul Rural - Pagina 37
Turismul Rural - Pagina 38
Turismul Rural - Pagina 39
Turismul Rural - Pagina 40
Turismul Rural - Pagina 41
Turismul Rural - Pagina 42
Turismul Rural - Pagina 43
Turismul Rural - Pagina 44
Turismul Rural - Pagina 45
Turismul Rural - Pagina 46
Turismul Rural - Pagina 47
Turismul Rural - Pagina 48
Turismul Rural - Pagina 49
Turismul Rural - Pagina 50
Turismul Rural - Pagina 51
Turismul Rural - Pagina 52
Turismul Rural - Pagina 53
Turismul Rural - Pagina 54
Turismul Rural - Pagina 55
Turismul Rural - Pagina 56
Turismul Rural - Pagina 57
Turismul Rural - Pagina 58
Turismul Rural - Pagina 59
Turismul Rural - Pagina 60
Turismul Rural - Pagina 61
Turismul Rural - Pagina 62
Turismul Rural - Pagina 63
Turismul Rural - Pagina 64
Turismul Rural - Pagina 65
Turismul Rural - Pagina 66
Turismul Rural - Pagina 67
Turismul Rural - Pagina 68
Turismul Rural - Pagina 69
Turismul Rural - Pagina 70
Turismul Rural - Pagina 71
Turismul Rural - Pagina 72
Turismul Rural - Pagina 73
Turismul Rural - Pagina 74
Turismul Rural - Pagina 75
Turismul Rural - Pagina 76
Turismul Rural - Pagina 77
Turismul Rural - Pagina 78
Turismul Rural - Pagina 79
Turismul Rural - Pagina 80
Turismul Rural - Pagina 81
Turismul Rural - Pagina 82
Turismul Rural - Pagina 83
Turismul Rural - Pagina 84
Turismul Rural - Pagina 85
Turismul Rural - Pagina 86
Turismul Rural - Pagina 87
Turismul Rural - Pagina 88
Turismul Rural - Pagina 89
Turismul Rural - Pagina 90
Turismul Rural - Pagina 91
Turismul Rural - Pagina 92
Turismul Rural - Pagina 93
Turismul Rural - Pagina 94
Turismul Rural - Pagina 95
Turismul Rural - Pagina 96
Turismul Rural - Pagina 97
Turismul Rural - Pagina 98
Turismul Rural - Pagina 99
Turismul Rural - Pagina 100
Turismul Rural - Pagina 101
Turismul Rural - Pagina 102
Turismul Rural - Pagina 103
Turismul Rural - Pagina 104
Turismul Rural - Pagina 105
Turismul Rural - Pagina 106
Turismul Rural - Pagina 107
Turismul Rural - Pagina 108
Turismul Rural - Pagina 109
Turismul Rural - Pagina 110
Turismul Rural - Pagina 111
Turismul Rural - Pagina 112
Turismul Rural - Pagina 113
Turismul Rural - Pagina 114
Turismul Rural - Pagina 115
Turismul Rural - Pagina 116
Turismul Rural - Pagina 117
Turismul Rural - Pagina 118
Turismul Rural - Pagina 119
Turismul Rural - Pagina 120
Turismul Rural - Pagina 121
Turismul Rural - Pagina 122
Turismul Rural - Pagina 123
Turismul Rural - Pagina 124
Turismul Rural - Pagina 125
Turismul Rural - Pagina 126
Turismul Rural - Pagina 127
Turismul Rural - Pagina 128
Turismul Rural - Pagina 129
Turismul Rural - Pagina 130
Turismul Rural - Pagina 131

Conținut arhivă zip

  • Turismul Rural.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei

CAPITOLUL I TURISMUL RURAL. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea noţiunii de turism rural Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi...

Turism rural oportunitate și-sau afacere - Pensiunea Turistică Phoenix Simeria

INTRODUCERE În cadrul contemporan actual tot mai mulți oameni doresc sa călatorească și să cunoască locuri și persoane noi. Mulți dintre ei...

Necesitatea Dezvoltării Turismului Rural și Perspectivele Integrării Acestuia pe Piața Turistică Europeană

INTRODUCERE Serviciilor le revine actualmente un rol esenţial în cresterea economică. Această tendinţă manifestată pe plan mondial este sensibil...

Marketing Agroturistic

1.1 Marketingul în turism Economia serviciilor, în care se încadreaza si activitatile de turism, constituie un sector productiv, care este...

Turismul Cultural în România și Oltenia de Nord

INTRODUCERE Turismul în zone rurale, complementar altor f 616d311g orme de turism, contri¬buie la sustinerea acestuia, oferindu-i conditiile...

Dezvoltarea turismului rural în județul Vâlcea

INTRODUCERE Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în...

Turismul Rural în România și în Europa

CONSIDERATII GENERALE Activitatea turistică se numară printre cele câteva fenomene de ordin socio-economic ce s-au impus in epoca contemporană,...

Promovarea turismului rural din Republica Moldova pe piața mondială

CAPITOLUL I PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC RURAL: NOŢIUNI INTRODUCTIVE Promovarea turismului rural presupune : comunicarea, transmiterea de...

Ai nevoie de altceva?