Toate licentele din domeniul Marketing

 • Importanta comunicarii in vederea promovarii activitatilor sportive in Romania

  INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte teoretice și practice ale politicilor și strategilor de promovare a activităților sportive în România, iar mai amănunțit este realizat un studiu la nivelul județului Brașov în vederea practicării activităților sportive mai ales de tineri. În capitolul 1, au fost dezvoltate noțiuniile teoretice privind rolul comunicării, care este unul foarte important deoarece informațiile trebuie date la timpul potrivit...

 • Distributia si logistica produselor

  CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI 1.1. Scurt istoric Numele societatii: S.C Dorna Lactosan S.A. Nr. inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J33/482/18.08.1997 Cod fiscal si autoritatea fiscala tutelara: R9689910 Obiectul de activitate. Fabricarea produselor lactate și a brânzeturior. S.C Dorna Lactosan S.A. a pornit activitatea productivă în 15 decembrie 1998 obținând ințial două sortimente de lapte, două sortimente de smântână. Laptele ambalat la cutii de 1000ml cu grăsimi de...

 • Aspecte in comercializarea produselor agricole

  Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societății, comercializarea are o importanță strategică pentru dezvoltarea echilibrată și viabilă a sistemelor economice și sociale din orice țară. Respectivul comerț este un sector de activitate precisă, cu un ridicat grad de complexitate, structurat pe domenii interioare multiple, în cadrul cărora roluri importante revin distribuției cu amănuntul, depozitării mărfurilor și aprovizionării cu ridicata, precum și activităților de import-export....

 • Facebook - instrument de marketing online

  Capitolul 1. Aspecte conceptuale privind marketingul online 1.1 Conceptul de marketing online În zilele noastre Internetul a ajuns să fie o formă de comunicare și de informare a lumii moderne, de aceea tot mai multe firme aleg să aibă pe langa sedii fizice și sedii virtuale. Internetul a ajuns să schimbe lumea în care traim, conducand la un mediu din ce în ce mai conectat. La început Intentetul era folosit strict pentru cercetare, acum utilizăriile lui fiind nelimitate. Având mult mai...

 • Strategia de marketing a firmei Bona Avis

  ELABORAREA STRATEGIEI DE MARKETING. ASPECTE TEORETICE 1.1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivului Strategia de marketing are in general o influență decisivă asupra companiei. Daca nu sunt adoptate strategii corespunzătoare, obiectivele propuse nu se pot atinge. Din acest motiv, este esențial ca strategiile de marketing să fie foarte bine elaborate. În stabilirea acestor strategii de marketing trebuie să se țină cont de poziția concurențială a organizației, locul pe...

 • Asigurarea calitatii serviciilor in cadrul hotelului Crowne Plaza

  În prezent, se face referire în mod frecvent la termeni cum ar fi calitate, calitate totală, managementul calității etc. Calitatea s-a constituit ca o strategie competitivă, aplicată în mod original proceselor industriale și, mai recent, serviciilor. Serviciile legate de rețeaua hotelieră au întâmpinat unele probleme în ceea ce privește implementarea strategiilor în domeniul calității, până când s-a ajuns la regândirea rolului calității și, bineînțeles, a mecanismelor de management. Astfel,...

 • Promovarea pe piata a Magiunului de Topoloveni

  Concurenţa este un mod de manifestare a economiei pe piaţă, în care pentru un bun omogen şi substitutele sale, existenţa unui singur producător devine, practic, imposibilă. Intensificarea concurenţei pe piaţǎ în contextul revenirii dupa recesiunea economicǎ, determinǎ fiecare firmǎ sǎ punǎ un accent deosebit pe politica de promovare pentru a se menţine pe piaţǎ. Politica de promovare este unul dintre elementele mixului de marketing, dupǎ cum voi analiza în lucrare. Tehnicile de promovare...

 • Evluarea eficientei comunicarii de marketing a societatii Coca - Cola HBC Romania

  În cadrul acestei lucrări am evidențiat aspectele teoretice cu privire la comunicarea de marketing și metodele utilizate în procesul comunicării, dar și aspecte practice cu privire la eficiența comunicării companiei Coca-Cola, cu ajutorul chestionarului completat atât în mediul online cât și la locul vânzării. Lucrarea este alcătuită din trei capitole în care sunt evidențiate aspectele importante pentru comunicarea de marketing, astfel: În primul capitol sunt prezentate informații cu...

 • Satisfactia consumatorilor cu privire la serviciile de telefonie oferite de catre compania Orange Romania

  Prezenta lucrare, intitulată „Satisfacția consumatorilor cu privire la serviciile de telefonie oferite de către compania Orange România” constituie tema licenţei pe care am realizat-o în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a , sub îndrumarea Am optat pentru această temă de studiu deoarece Orange este o companie multinaţională, de dimensiuni mari, cu o evoluţie performantă şi competitivă pe plan naţional, fiind una din cele mai profitabile subsidiare ale companiei France Telecom, la nivel...

 • Mixul de marketing

  1. Introducere De-a lungul timpului, societatea s-a bucurat de diversele domenii din evoluţia culturală precum: pictura, grafica, sculptura, arhitectura, teatrul, dansul, cinematografia, muzica, literatura. Concomitent cu începutul Modernismului au apărut şi alte tipuri de artă: fotografia, arta video, arta media. Astfel, s-a ajuns în acel punct în care arta prezintă frumosul în toate formele sale și, în care, omul, natura și relațiile dintre oameni sau relațiile de tip om-natură reprezintă...

 • Elaborarea strategiilor de promovare a institutiei cultural-concertistice Filarmonica nationala

  Introducere Importanţa şi actualitatea temei. Patrimoniul cultural naţional material este o valoare inestimabilă de care dispune o comunitate, o organizaţie sau chiar o anumită persoană fizică. El are o bogată semnificaţie spirituală, o misiune culturală nobilă, dar şi o componentă economică din ce în ce mai importantă. Administrarea patrimoniului cultural material este o problemă vitală pentru prezervarea şi dezvoltarea acestuia, pentru studierea, cunoaşterea şi promovarea sa astfel încât...

 • Organizarea activitatii de marketing la S.C. Belcar S.A. Timisoara

  Noile exigenţe impuse agenţilor economici de trecere la economia de piaţă stimulează interesul acestora pentru modernizarea proceselor economice, în cadrul cărora se inscrie şi adoptarea practică a marketingului în activităţile proprii. Definirea unor noi structuri organizatorice, raportată la necesitatea încorpărării marketingului în practica economică, priveşte, în esenţă rezolvarea succesivă a următoarelor probleme: - stabilirea locului activităţii de marketing în sistemul organizatoric...

 • Franchisingul - Garantie a succesului in afaceri

  De-a lungul timpului afacerile au avut o dezvoltare mai accentuată sau mai redusă datorită unor numeroşi factori. Originea afacerilor se pierde în negura timpului, acestea având o evoluţie sinuoasă, cu perioade de glorie şi decădere, cauza acestei evoluţii constituind-o modul în care ele au fost percepute de-a lungul timpului : - Antichitate - în vechiul Regat Babilonian afacerile erau în floare, atunci apărând şi Codul lui Hammurabi, care prevedea principiile de comportament şi conduită ale...

 • Organizarea si exercitarea controlului financiar propriu al unui agent economic

  1.1. CONTROLUL- FUNCŢIE DE EFICIENŢĂ A CONDUCERII Noua legislaţie privind economia de piaţă în România a generat diverse forme de agenţi economici publici si privaţi. Pe baza acestei noi legislaţii s-au constituit, funcţionează si se perfecţionează următoarele forme de agenţi economici: - Agenţi economici organizaţi pe baza liberei iniţiative: - Persoane fizice autorizate să desfăşoare activitate independentă; - Asociaţii familiale; - Agenţii economici constituiţi prin reorganizarea...

 • Strategii de construire a imaginii unei organizatii - Studiu de caz S.C. Fan Courier Express S.R.L.

  Aceasta lucrare se intitulează STRATEGII DE CONSTRUIRE A IMAGINII UNEI ORGANIZAȚII si este structurata pe trei capitole, fiecare avand subcapitole, încheind cu concluziile extrase și bibliografia aferentă. În aceasta lucrare am evidențiat importanța imaginii unei firme, respectiv organizații, punctând strategiile și tehnicile de construire a acesteia prin evaluarea și definirea imaginii, precum și rolul pe care il are in stabilirea valorii si influenței organizației. In primul capitol,...

Pagina 2 din 20