Toate licentele din domeniul Marketing

 • Strategia de marketing a firmei Bona Avis

  ELABORAREA STRATEGIEI DE MARKETING. ASPECTE TEORETICE 1.1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivului Strategia de marketing are in general o influență decisivă asupra companiei. Daca nu sunt adoptate strategii corespunzătoare, obiectivele propuse nu se pot atinge. Din acest motiv, este esențial ca strategiile de marketing să fie foarte bine elaborate. În stabilirea acestor strategii de marketing trebuie să se țină cont de poziția concurențială a organizației, locul pe...

 • Asigurarea calitatii serviciilor in cadrul hotelului Crowne Plaza

  În prezent, se face referire în mod frecvent la termeni cum ar fi calitate, calitate totală, managementul calității etc. Calitatea s-a constituit ca o strategie competitivă, aplicată în mod original proceselor industriale și, mai recent, serviciilor. Serviciile legate de rețeaua hotelieră au întâmpinat unele probleme în ceea ce privește implementarea strategiilor în domeniul calității, până când s-a ajuns la regândirea rolului calității și, bineînțeles, a mecanismelor de management. Astfel,...

 • Promovarea pe piata a Magiunului de Topoloveni

  Concurenţa este un mod de manifestare a economiei pe piaţă, în care pentru un bun omogen şi substitutele sale, existenţa unui singur producător devine, practic, imposibilă. Intensificarea concurenţei pe piaţǎ în contextul revenirii dupa recesiunea economicǎ, determinǎ fiecare firmǎ sǎ punǎ un accent deosebit pe politica de promovare pentru a se menţine pe piaţǎ. Politica de promovare este unul dintre elementele mixului de marketing, dupǎ cum voi analiza în lucrare. Tehnicile de promovare...

 • Evluarea eficientei comunicarii de marketing a societatii Coca - Cola HBC Romania

  În cadrul acestei lucrări am evidențiat aspectele teoretice cu privire la comunicarea de marketing și metodele utilizate în procesul comunicării, dar și aspecte practice cu privire la eficiența comunicării companiei Coca-Cola, cu ajutorul chestionarului completat atât în mediul online cât și la locul vânzării. Lucrarea este alcătuită din trei capitole în care sunt evidențiate aspectele importante pentru comunicarea de marketing, astfel: În primul capitol sunt prezentate informații cu...

 • Satisfactia consumatorilor cu privire la serviciile de telefonie oferite de catre compania Orange Romania

  Prezenta lucrare, intitulată „Satisfacția consumatorilor cu privire la serviciile de telefonie oferite de către compania Orange România” constituie tema licenţei pe care am realizat-o în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a , sub îndrumarea Am optat pentru această temă de studiu deoarece Orange este o companie multinaţională, de dimensiuni mari, cu o evoluţie performantă şi competitivă pe plan naţional, fiind una din cele mai profitabile subsidiare ale companiei France Telecom, la nivel...

 • Mixul de marketing

  1. Introducere De-a lungul timpului, societatea s-a bucurat de diversele domenii din evoluţia culturală precum: pictura, grafica, sculptura, arhitectura, teatrul, dansul, cinematografia, muzica, literatura. Concomitent cu începutul Modernismului au apărut şi alte tipuri de artă: fotografia, arta video, arta media. Astfel, s-a ajuns în acel punct în care arta prezintă frumosul în toate formele sale și, în care, omul, natura și relațiile dintre oameni sau relațiile de tip om-natură reprezintă...

 • Elaborarea strategiilor de promovare a institutiei cultural-concertistice Filarmonica nationala

  Introducere Importanţa şi actualitatea temei. Patrimoniul cultural naţional material este o valoare inestimabilă de care dispune o comunitate, o organizaţie sau chiar o anumită persoană fizică. El are o bogată semnificaţie spirituală, o misiune culturală nobilă, dar şi o componentă economică din ce în ce mai importantă. Administrarea patrimoniului cultural material este o problemă vitală pentru prezervarea şi dezvoltarea acestuia, pentru studierea, cunoaşterea şi promovarea sa astfel încât...

 • Organizarea activitatii de marketing la S.C. Belcar S.A. Timisoara

  Noile exigenţe impuse agenţilor economici de trecere la economia de piaţă stimulează interesul acestora pentru modernizarea proceselor economice, în cadrul cărora se inscrie şi adoptarea practică a marketingului în activităţile proprii. Definirea unor noi structuri organizatorice, raportată la necesitatea încorpărării marketingului în practica economică, priveşte, în esenţă rezolvarea succesivă a următoarelor probleme: - stabilirea locului activităţii de marketing în sistemul organizatoric...

 • Franchisingul - Garantie a succesului in afaceri

  De-a lungul timpului afacerile au avut o dezvoltare mai accentuată sau mai redusă datorită unor numeroşi factori. Originea afacerilor se pierde în negura timpului, acestea având o evoluţie sinuoasă, cu perioade de glorie şi decădere, cauza acestei evoluţii constituind-o modul în care ele au fost percepute de-a lungul timpului : - Antichitate - în vechiul Regat Babilonian afacerile erau în floare, atunci apărând şi Codul lui Hammurabi, care prevedea principiile de comportament şi conduită ale...

 • Organizarea si exercitarea controlului financiar propriu al unui agent economic

  1.1. CONTROLUL- FUNCŢIE DE EFICIENŢĂ A CONDUCERII Noua legislaţie privind economia de piaţă în România a generat diverse forme de agenţi economici publici si privaţi. Pe baza acestei noi legislaţii s-au constituit, funcţionează si se perfecţionează următoarele forme de agenţi economici: - Agenţi economici organizaţi pe baza liberei iniţiative: - Persoane fizice autorizate să desfăşoare activitate independentă; - Asociaţii familiale; - Agenţii economici constituiţi prin reorganizarea...

 • Strategii de construire a imaginii unei organizatii - Studiu de caz S.C. Fan Courier Express S.R.L.

  Aceasta lucrare se intitulează STRATEGII DE CONSTRUIRE A IMAGINII UNEI ORGANIZAȚII si este structurata pe trei capitole, fiecare avand subcapitole, încheind cu concluziile extrase și bibliografia aferentă. În aceasta lucrare am evidențiat importanța imaginii unei firme, respectiv organizații, punctând strategiile și tehnicile de construire a acesteia prin evaluarea și definirea imaginii, precum și rolul pe care il are in stabilirea valorii si influenței organizației. In primul capitol,...

 • Elaborarea strategiei de promovare pentru produsul Heineken la S.C Heineken Romania S.A

  În prezent, noţiunea de turbulenţă, invocată în literatura consacrată marketingului modern, relevă mai mult ca niciodată condiţiile actuale în care întreprinderile îşi desfăşoară activitatea, iar mediul socio - economic şi cultural constituie obiectul evoluţiilor care zdruncină societatea în profunzine. Mondializarea, complexitatea, noile comportamente de consum fac pilotajul marketingului din ce în ce mai dificil, întreprinderea trebuind să manifeste o reactivitate crescută pentru a putea...

 • Portal Web pentru hoteluri in Conceptul Web 2.0

  O anumită tehnologie a dominat fiecare secol în parte, la fel s-a întamplat şi cu ultimile trei secole. Revoluţia industrială împreună cu marile sisteme mecanice a fost ceaa ce a caracterizat cel mai bine secolul al XVIII-lea. Secolul următor a fost definit de ascensiunea maşinilor cu aburi. Prelucrarea şi distribuirea informaţiei a definit secolul următor. Alte realizări notabile au fost: apariţia radioului şi a televiziunii mondiale, dezvoltarea reţelelor telefonice mondiale şi o creştere...

 • Rolul si locul brand-book-ului in pozitionarea produselor pe piata

  Actualitatea temei. Cu ceva timp în urmă, imaginea brandului proiecta şi susţinea produsul, asta deoarece brandul însemna o calitate bună, la o cantitate convenabilă şi un preţ standard. Mergând mai departe spre lumea de azi, brandul a evoluat semnificativ, ajungând să aibă puterea de a identifica oameni cu un anumit produs. Brandurile pot fi modelate, întoarse în toate modurile. Cu toate acestea ele trebuie să rămană recognoscibile. Drept urmare, nu este îndeajuns că un brand este puternic,...

 • Atitudinea consumatorului privin publicitatea prin TV

  Ca orice alt concept cu care operează societatea, şi mai ales sociologia, definiţia publicităţii este supusă relativităţii în funcţie de punctul de vedere abordat. Astfel, se poate vorbi despre o definire a publicităţii din punct de vedere al ştiinţelor comunicării şi din punctul de vedere al marketingului. Primul punct de vedere priveşte publicitatea într-o diversitate de perspective: ca şi instituţie socială prezentă în viaţa indivizilor, ca şi „forţă de modelare a culturii de masă” ; mai...

Pagina 2 din 19