Toate licentele din domeniul Marketing

 • Local culture's impact on international marketing based on Nigeria-Romania culture differences on international marketing

  Chapter 1 International market and local culture 1.1. International Market Place Trade is increasingly global nowadays, one important reason being technology, due to the improved transportation and communication opportunities, which made trade more practical, so the consumers have access to the best products from many different countries. A domestic firm focuses only on its home market, having no ambitions to expand abroad, and does not perceive any significant competitive threat from...

 • Piata vinurilor

  Capitolul I: EXPRESIVITATEA COMUNICAŢIONALĂ A BRANDULUI 1.1. Consideratii generale privind brandul Etimologia cuvântului: “brand” vine din Old English “brond” = sabie (sword), care a intrat în limbă din vechea norvegiană, “brandr”, care însemna însă “lamă/tăiş de sabie”, după cum numele “Guðbrandr” înseamnă “Sabia lui Dumnezeu”. Din norvegiană a intrat în engleza veche sub formă de “byrnan”, care înseamnă “a arde”, pentru că englezii erau mai practici. În Norvegia încă mai există ...

 • Local culture’s impact on international marketing - base Turkey-Romania culture differences on international marketing

  Chapter 1 Culture and international marketing Culture is part of the external influences that impact the consumer and represents influences that are imposed on the consumer by other individuals. Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, custom, and any other capabilities and habits acquired by man person as a member of society. Knowledge and beliefs are important parts. In the U.S., we know and believe that a person who is skilled and works hard will get...

 • Strategii de marketing folosite de SC Paralela 45 SA

  INTRODUCERE Turismul este cea mai mare afacere a începutului de mileniu, atât pe plan mondial, cât şi în Uniunea Europeană spre care tinde şi România. Turismul de afaceri – parte componentă a activităţii turistice - este cea mai dinamică formă de turism, deţinând circa 20% din totalul călătoriilor internaţionale şi aproape 25% din totalul încasărilor turistice, fiind una din cele mai „pretenţioase” şi mai „scumpe” activităţi. Lucrarea de faţă îşi propune abordarea celor mai importante...

 • Elaborarea strategiei de piata la SC Interfloor System SRL

  Introducere Conţinutul lucrării îl constituie prezentarea necesităţii şi a importanţei utilizării strategiei de piaţă în cadrul activităţii de marketing practicate de o întreprindere cu scopul de a realiza o cât mai bună abordare a pieţei şi a clienţilor, acest lucru generând în final realizarea principalului obiectiv. Tema abordată în această lucrare este de o importanţă deosibită, deoarece odată cu evoluţia marketingului au evoluat şi politicile şi strategiile de marketing folosite de...

 • Analiza comportamentului consumatorului

  INTRODUCERE Lucrarea prezentă are ca scop principal pe de o parte identificarea gradului în care au fost primite produsele cu specific regional ale companiei McDonald’s, pe de altă parte identificarea factorilor de influenţă în luarea deciziei de cumpărare în rândul consumatorilor de produse fast-food ale întreprinderii ce ocupă în prezent poziţia de lider pe piaţa din România. Întreprinderile trebuie să identifice cea mai bună şi eficientă strategie pentru a se putea diferenţia şi...

 • Strategii de creare a imaginii

  INTRODUCERE În urma lucrǎrii de licenţǎ pe care o susţin am decis sǎ vorbesc despre caracteristicile conceptuale ale imaginii. Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, imaginea este explicatǎ ca o reflectare de tip senzorial al unui obiect în mintea omeneascǎ sub forma unor senzaţii, percepţii sau reprezentǎri vizuale sau auditive, obiect perceput prin simţuri, reproducere a unui obiect obţinutǎ cu ajutorul unui sistem optic. Astfel, conform tipologiei imaginii prezentate de...

 • Tehnologia de fabricare a casului cu scortisoara din lapte de bivolita

  INTRODUCERE Această lucrare se adresează atât celor care sunt consumatori de produse lactate, cât şi celor care nu consumă aceste produse din diferite motive. Înainte de cumpărarea unui produs alimentar, este necesar să ne documentăm în ceea ce priveşte compoziţia, provenienţa, calitatea, precum şi alte aspecte care să ne convingă că produsul merită şi nu ne pune sănătatea în pericol. Piaţa produselor alimentare este în continuă creştere, înnoire, diversificare datorită satisfacerii...

 • Marketing publicitar pe Facebook

  INTRODUCERE Astăzi, când tehnologia Internet a pătruns în majoritatea domeniilor prin avantajele pe care le pune la dispoziţie, acces rapid la informare şi comunicare, transfer de diferite tipuri de fişiere online, securitate, optimizare, exploatarea acestuia la maxim în domeniul business constituie o condiţie necesară în asigurarea succesului. Dacă printre primii paşi în exploatarea internetului au constat în utilizarea acestuia ca mediu de publicitate prin simpla publicitate pe diferite...

 • Aspecte privind aplicarea marketingului direct la SC Agastia Serv SRL

  INTRODUCERE În întreprinderea modernă care îşi desfăşoară activitatea în optica de marketing, comerţ s-au prestări servicii, funcţiunea de marketing ce s-a impus alături de funcţiile clasice presupune crearea unei structuri organizatorice adecvate în care compartimentul de marketing apare distinct cu atribuţii bine stabilite cu locul şi rolul corespunzător gradului de implementare a viziunii de marketing. Atribuţiile compartimentului de marketing au rolul de a sintetiza, şi coordona diverse...

 • Campanie Marlboro

  Capitolul 1 Elemente teoretice privind comunicarea în marketing 1.1. Comunicarea de marketing Organizaţiile economice au în vedere demersuri comunicaţionale pentru realizarea obiectivelor specifice marketingului. Tehnicile de comunicare încep să fie utilizate conform obiectivelor de marketing specifice filozofiei după care managerii se ghidau în conducerea activităţii organizaţiei. Pentru a-şi crea şi menţine credibilitatea, agenţii economici vor căuta să-şi optimizeze eforturile cu...

 • Marketingul intr-o lume online

  Introducere Dacă la început, internetul era utilizat doar în scopuri academice, în prezent, acesta a început să capete un rol foarte important în mediul afacerilor. Ca resursă economică, Internetul este una din cele mai mari piețe de publicitate și oferă oricărui agent economic posibilitatea de a se afirma, de a-și face publică intenția de a comercializa produsele, succesul fiind asigurat de complexitatea și atractivitatea interfeței cu clientul, de viziunea programatorului și administrarea...

 • Analiza mixului de marleting la Orange Romania

  INTRODUCERE Mixul de marketing poate fi definit ca un instrument de realizare a politicii de marketing a firmei, care constă dintr-o combinaţie unitară a diferitelor variabile de marketing, în patru domenii distincte: produs, preţ, distribuţie şi promovare. Aceste patru elemente sunt esenţiale şi pentru aplicarea cu succes a marketingului în servicii, aceşti factori sunt, foarte importanţi pentru că serviciile sunt produse şi consummate în acelaşi timp. Tema aleasă, “Analiza mixului de...

 • Evolutii si caracteristici ale pietei in domeniul produselor din carne de pasare si oua de consum

  Cap. 1 Piaţa şi caracteristicile acesteia din perspectiva marketingului 1.1 Accepţiunile pieţei În lucrarea „Marketing. Dicţionar explicativ”, noţiunea de piaţă este definită prin următoarele semnificaţii:[4, p .515] 1. Categorie a economiei de schimb, care, în accepţiunea teoriei economice generale, desemneazǎ un sistem de relaţii de vânzare – cumpǎrare între pǎrţi contractuale ce sunt, pe de-o parte, unite prin legǎturi de interdependenţǎ, iar pe de altǎ parte, se aflǎ în raporturi de...

 • Cercetarea Calitatii Serviciilor Romtelecom in Localitatea Sibiu

  INTRODUCERE Calitatea superioară a produselor sau serviciilor oferite de firme constituie criterii de bază pentru obţinerea satisfacţiei clienţilor şi profitabilităţii firmelor. Un nivel ridicat de calitate va determina o satisfacţie mai deplină a clientului, permiţând deseori reducerea costurilor, creşterea profitabilităţii şi asigurarea competitivităţii produselor şi serviciilor pe piaţă. Calitatea unui serviciu reprezintă activităţile întreprinderilor din sfera serviciilor care se...

Pagina 3 din 19