Toate licentele din domeniul Marketing

 • Comunicarea de Marketing si Promovarea la Compania Coca-Cola

  INTRODUCERE „Nevoia de comunicare reprezintă un element definitoriu pentru orice relaţie interumană. În prezent, multitudinea de canale şi de forme de comunicare a condus inevitabil la o suprasaturare a percepţiei pentru fiecare dintre noi. Tocmai de aceea, într-o societate a vitezei, a informatizării, aşa cum este cea contemporană, capacitatea diverselor simboluri de a transmite lucruri esenţiale este din nou reconsiderată, îmbogăţită şi potenţată de ultimele aplicaţii tehnologice în...

 • Mediul de Marketing - in Baza Firmei Shaverma King

  INTRODUCERE Actualitatea temei: Prin mediul de marketing se înţelege ansamblu de factori şi forţe care scapă controlului imediat al firmei şi care influenţează menţinerea sau dezvoltarea relaţiei sale cu clienţii profitabili. Cunoaşterea şi separarea influenţei fiecăruia dintre factorii importanţi ce activează pe o anumită piaţă, permite luarea unor decizii de acţiune pentru ca firma să poată supravieţui, menţine sau dezvolta pe acea piaţă. A cunoaşte mediul de marketing în care acţionează...

 • Politica de Produs

  Introducere Mixul de marketing este, probabil, sintagma cel mai des folosită în marketing. Orice companie care doreşte sa aibă o strategie de marketing bine definită trebuie să ia în considerare toate cele patru elemente ale mixului de marketing: produs, preț, distribuție, plasare. Astfel pe parcursul acestei lucrări voi încerca să determin în ce măsură a reuşit compania VelPitar să acapareze piața de panificație din Galați şi care este locul deținut în comparație cu firmele concurente....

 • Mix-ul de Marketing si Rolul Acestuia in Atingerea Obiectivelor Majore ale Unei Organizatii

  INTRODUCERE Marketingul poate fi privit ca un proces managerial de identificare, anticipare şi satisfacere a cerinţelor consumatorilor, într-un mod eficient şi profitabil. Această viziune concentrează atenţia asupra mixului de marketing. Dacă firma nu priveşte dincolo de sine, pentru a înţelege atât mediul în care îşi desfăşoară activitatea, cât şi implicaţiile pe care le au schimbările survenite asupra profitabilităţii sale prezente şi viitoare, atunci sunt imposibile identificarea şi...

 • Cercetare Calitativa de Marketing Privind Imaginea Hotelului Kleyn in Randul Turistilor

  INTRODUCERE În lucrarea de faţă am abordat o cercetare de marketing privind notorietatea hotelului Kleyn în rândul turiştilor. Lucrarea este structurată pe trei capitole. In primul capitol am prezentat câteva elemente definitorii ale cercetărilor de marketing, în capitolul al doilea am prezentat hotelul Kleyn din Constanţa şi în capitolul al treilea am realizat un studiu de caz în care am prezentat o cercetare calitativă de marketing desfăşurata la nivelul acestui hotel. Hotelul Kleyn din...

 • Politica de Produs la SC Gaesti SA

  CAPITOLUL I POLITICA DE PRODUS Politica de produs reprezintă principala componentă a mixului de marketing a întreprinderii inclusiv pe piaţa bunurilor productive. Fără a avea produse competitive, adaptate cerinţelor pieţei-ţintă, nimeni nu are nici o şansă în competiţia pentru atragerea şi păstrarea unui număr cât mai mare de clienţi. 1.1. CONŢINUTUL POLITICII DE PRODUS Fundamentarea politicii de produs reprezintă punctul de plecare în definirea mixului de marketing a întreprinderii. Acest...

 • Analiza Mixului de Marketing la SC Erdemir Romania SRL

  Introducere Domeniu relativ nou, marketingul s-a impus ca obiect de studiu, fiind cel care poate adăuga valoare produselor sau serviciilor în contextul unei concurențe tot mai acerbe. Deși marketingul este perceput ca rezumându-se la activități de promovare și vânzări, el reprezintă o noțiune mult mai complexă. În zilele noastre putem spune că întâlnim manifestări ale marketingului în fiecare zi, de la banala activitate de a merge pe stradă și a zări un panou publicitar, până la mesaje...

 • Modul de Functionare a Sistemelor Multilevel Marketing

  I. Introducere Prin lucrarea de față ne propunem abordarea unui subiect actual, extrem de mediatizat în lume și de mare amploare, care în ultima perioadă pare să influențeze și să atragă foarte multe persoane. Acest fenomen se numește Multi-level Marketing (MLM). Ideea de bază a lucrării se învârte în jurul acestui tip de marketing, începând cu momentul în care a luat naștere, până la ceea ce a ajuns astăzi. Mai pe scurt, totul se restrânge la modalitățile de funcționare ale sistemelor...

 • Rolul Televiziunii in Publicitate

  Introducere Publicitatea se ocupă cu promovarea bunurilor, serviciilor, companiilor și ideilor, de cele mai multe ori prin mesaje plătite. Scopul direct ale acestor mesaje este stimularea dorințelor clienților potențiali, și formarea asociațiilor pozitive în legătură cu produsul sau compania promovată, scop care este atins prin folosința metodelor de manipulare psihologică mai mult sau mai puțin subtile. Vânzătorii văd reclama ca o parte constituentă a strategiei generice de promovare a...

 • Elaborarea Planului de Afaceri Necesar Infiintarii unei Filiale - Club Mediterranee in Romania

  INTRODUCERE Turismul este considerat a fi un fenomen al timpurilor moderne. În antichitate, atunci când a apărut, era o activitate specifică clasei sociale superioare şi a unora dintre intelectuali. În timp, prin amploarea căpătată, a devenit un fenomen de masă, fiind considerat în zilele noastre o adevărată industrie. Deşi de-a lungul timpului societatea s-a confruntat cu numeroase crize de ordin social, politic, financiar, cu dezastre naturale sau economice, turismul s-a dovedit a fi o...

 • Proiectarea unei Campanii de Direct Mail pentru Produsul Vodafone in Fiecare Zi

  De la aparent banala vânzare prin corespondenţă, fară intermediari – un sistem de distribuţie scurt, care nu necesită investiţii deosebite, dar asigură o comunicare directă cu clienţii şi avantaje financiare considerabile, şi-au spus cuvântul şi schimbările comportamentale determinate de fenomene bine cunoscute ale economiilor occidentale: inflaţia mărcilor, atenuarea diferenţierii acestora, omogenizarea circuitelor de distribuţie, explozia publicitară, comprimarea timpului liber afectat...

 • Branduri si Marci Romanesti

  Introducere În lucrarea de faţă îmi propun să fac o analiză teoretică a două concepte întâlnite foarte des în zilele noastre, concepte care pentru majoritatea persoanelor sunt identice, dar privite din punct de vedere al unui cunoscător de marketing , brandul şi marca reprezintă, aş putea spune, un ideal greu de atins, un ideal care presupune mai multe cheltuieli şi mai ales necesită aplicarea unor strategii adecvate care să conducă la fenomenul de loialitate şi încredere faţă de un produs....

 • Strategii de Marketing Petrom

  PARTEA I PREZENTAREA FIRMEI Ȋn analiza realizată am ales să observăm modul de implementare a strategiilor şi de desfăşurare a activităţii ȋntreprinderii SC OMV PETROM SA, o societate cu o istorie importanta în extracţia şi prelucrarea petrolului, o societate cu un capital de stat, privat autohton şi străin cu sediul în Petrom City: Str. Coralilor, nr.22, sector 1, Bucureşti, România Societatea a fost înfiinţată în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului din octombrie 1997....

 • Comportamentul Consumatorului la Punctul de Lucru Kenvelo

  INTRODUCERE Argument “Comportamentul consumatorului la punctul de lucru” este o temă pe care o găsesc deosebit de utilă atât pentru dezvoltarea unor abilităţi necesare unei cariere de succes cât şi pentru viaţa de zi cu zi. În experienţa mea ca angajat la Kenvelo am ajuns să cunosc micile secrete ale vânzărilor şi modul în care se comportă clienţii acestui magazin. Pentru a avea succes pe piaţă, întreprinderile trebuie să-şi concentreze în permanenţă eforturile spre înţelegerea şi...

 • Marketing Strategic

  INTRODUCERE În prezent se vorbeşete tot mai mult despre o nouă economiei. În perioada de după 1994, creşterea productivităţii în Statele Unite a înregistrat ritmuri mai mari chiar decât în perioadele din trecut de mare având economic, ceea ce a făcut ca mulţi specialişti să afirme că „noua economie” este egală în importanţă cu revoluţia industrială sau, chiar mai mult, similară cu cea ce-a doua revoluţie industrială a perioadei 1860-1900, perioadă remarcabilă din punctul de vedere al...

Pagina 6 din 19