Toate licentele din domeniul Marketing

 • Politica de Produs in Cadrul Companiei Coca-Cola New Coke - Un Brand Esuat

  INTRODUCERE În încercarea de a supraviețui , orice firmă, indiferent de dimensiunea și profilul său de activitate, dorește să-și îmbunătățească, în mod continuu, produsele sau va continua să lanseze pe piață alte produse, în așa fel încât acestea să corespundă noilor exigențe ale pieței. Politica de produs denumită de unii specialiști și ” pivot” al întregii activități de marketing, iar de alții drept ”sâmburele marketingului”, determină toate acțiunile de marketing, în jurul ei concepându-...

 • Analiza Pietei Romanesti a Publicitatii

  INTRODUCERE Publicitatea ca şi componentă a mixului promoţional de marketing face obiectul acestei lucrări.”” Publicitatea este un câmp de complexitate ridicată al practicii sociale. Se întâlnesc aicifenomene şi procese care fac obiectul de cercetare al unor discipline ştiinţifice de mare tradiţie: sociologie, psihologie, mitologie, estetică etc. Această complexitate face ca încercarea de a da o definiţie publicităţii să fie sortită eşecului; nici o definiţie nu poate cuprinde bogăţia de...

 • Prezentarea si Promovarea Mixului de Marketing pentru Bunuri Agroalimentare

  CAPITOLUL I: PROMOVAREA, COMPONENTĂ A MIX-ULUI DE MARKETING AL FIRMEI I.1. IMPORTANŢA ŞI FORMELE PROMOVĂRII Tehnicile de promovare sunt foarte diverse. De exemplu, aruncarea de fluturaşi dintr-un avion, scrierea numelui pe camionul firmei, prezentarea de spoturi în timpul meciurilor de fotbal şi designul ambalajelor de pe rafturi sunt doar câteva exemple de promovare. Marketerii împart formele de promovare în patru mari categorii: reclamă, promovarea vânzărilor, relaţiile cu publicul şi...

 • Sanatatea Factorului Uman Exprimata prin Performantele Capacitatii de Munca

  CAP.I. INTRODUCERE 1.1. Resursele umane: definiţii, exprimare 1.2. Evaluarea resursei umane (evaluare cantitativă şi calitativă) 1.1. RESURSELE UMANE: DEFINIŢII, EXPRIMARE DEFINIŢIE: RESURSA - „totalitatea elementelor materiale şi umane, reale şi monetare, ce pot fi atrase şi utilizate în producţia de bunuri economice în scopul satisfacerii nevoilor sociale” (N. Dobrotă, coordonator 1991, pag. 159). In cazul specific al resursei umane - ca urmare a importanţei caracterului...

 • Politica de Promovare in Cadrul Agentiei de Turism Bamboo

  OPORTUNITATEA ALEGERII TEMEI Aspectele urmărite în cadrul proiectului sunt în concordanţă cu curriculum de specialitate studiat pe parcursul modulelor de curs. Agenţia de turism, fiind problema centrală a curriculum-ului studiat, am considerat firesc ca activitatea şi particularităţile ei să constituie tema proiectului meu, toate acţiunile întreprinse urmărind să realizeze o radiografie completă şi complexă a acestui domeniu. Capitolul I cuprinde noţiuni teoretice asupra conceptului de...

 • Negocierea Comerciala si Rolul Acesteia in Promovarea Operatiunilor de Marketing International

  1. Operaţiunile de marketing internaţional si rolul acestora in promovarea comerţului internaţional. Marketingul este o activitate economică universală prezentă in toate societăţile umane.El reprezintă mecanismul prin care li se furnizează indivizilor si organizaţiilor produsele si serviciile de care au nevoie.Prin urmare,activitatea de marketing depaseste graniţele georgrafice si politice,deservind pieţele de pretutindeni .Unii comercianţi pot sa nu văndă niciodata in afara comunităţii...

 • Evolutia Marketingului si Avantajele Adoptarii Acestuia in Biblioteci

  Introducere Termenul de marketing și-a facut apariția în instituțiile culturale în urmă cu 20 de ani. Specialiștii în economie demonstrează prin studiile efectuate evoluția marketingului, de la focusarea pe produs și pe vânzare, la determinarea necesităților și preferințelor consumatorului. Activitatea de marketing este astăzi centrată pe satisfacerea utilizatorilor, iar instituțiile culturale se asigură că prin serviciile implementate reușesc să își atingă obiectivele. Lucrarea de față...

 • Comunicarea de Marketing si Promovarea la Compania Coca-Cola

  INTRODUCERE „Nevoia de comunicare reprezintă un element definitoriu pentru orice relaţie interumană. În prezent, multitudinea de canale şi de forme de comunicare a condus inevitabil la o suprasaturare a percepţiei pentru fiecare dintre noi. Tocmai de aceea, într-o societate a vitezei, a informatizării, aşa cum este cea contemporană, capacitatea diverselor simboluri de a transmite lucruri esenţiale este din nou reconsiderată, îmbogăţită şi potenţată de ultimele aplicaţii tehnologice în...

 • Mediul de Marketing - in Baza Firmei Shaverma King

  INTRODUCERE Actualitatea temei: Prin mediul de marketing se înţelege ansamblu de factori şi forţe care scapă controlului imediat al firmei şi care influenţează menţinerea sau dezvoltarea relaţiei sale cu clienţii profitabili. Cunoaşterea şi separarea influenţei fiecăruia dintre factorii importanţi ce activează pe o anumită piaţă, permite luarea unor decizii de acţiune pentru ca firma să poată supravieţui, menţine sau dezvolta pe acea piaţă. A cunoaşte mediul de marketing în care acţionează...

 • Politica de Produs

  Introducere Mixul de marketing este, probabil, sintagma cel mai des folosită în marketing. Orice companie care doreşte sa aibă o strategie de marketing bine definită trebuie să ia în considerare toate cele patru elemente ale mixului de marketing: produs, preț, distribuție, plasare. Astfel pe parcursul acestei lucrări voi încerca să determin în ce măsură a reuşit compania VelPitar să acapareze piața de panificație din Galați şi care este locul deținut în comparație cu firmele concurente....

 • Mix-ul de Marketing si Rolul Acestuia in Atingerea Obiectivelor Majore ale Unei Organizatii

  INTRODUCERE Marketingul poate fi privit ca un proces managerial de identificare, anticipare şi satisfacere a cerinţelor consumatorilor, într-un mod eficient şi profitabil. Această viziune concentrează atenţia asupra mixului de marketing. Dacă firma nu priveşte dincolo de sine, pentru a înţelege atât mediul în care îşi desfăşoară activitatea, cât şi implicaţiile pe care le au schimbările survenite asupra profitabilităţii sale prezente şi viitoare, atunci sunt imposibile identificarea şi...

 • Cercetare Calitativa de Marketing Privind Imaginea Hotelului Kleyn in Randul Turistilor

  INTRODUCERE În lucrarea de faţă am abordat o cercetare de marketing privind notorietatea hotelului Kleyn în rândul turiştilor. Lucrarea este structurată pe trei capitole. In primul capitol am prezentat câteva elemente definitorii ale cercetărilor de marketing, în capitolul al doilea am prezentat hotelul Kleyn din Constanţa şi în capitolul al treilea am realizat un studiu de caz în care am prezentat o cercetare calitativă de marketing desfăşurata la nivelul acestui hotel. Hotelul Kleyn din...

 • Politica de Produs la SC Gaesti SA

  CAPITOLUL I POLITICA DE PRODUS Politica de produs reprezintă principala componentă a mixului de marketing a întreprinderii inclusiv pe piaţa bunurilor productive. Fără a avea produse competitive, adaptate cerinţelor pieţei-ţintă, nimeni nu are nici o şansă în competiţia pentru atragerea şi păstrarea unui număr cât mai mare de clienţi. 1.1. CONŢINUTUL POLITICII DE PRODUS Fundamentarea politicii de produs reprezintă punctul de plecare în definirea mixului de marketing a întreprinderii. Acest...

 • Analiza Mixului de Marketing la SC Erdemir Romania SRL

  Introducere Domeniu relativ nou, marketingul s-a impus ca obiect de studiu, fiind cel care poate adăuga valoare produselor sau serviciilor în contextul unei concurențe tot mai acerbe. Deși marketingul este perceput ca rezumându-se la activități de promovare și vânzări, el reprezintă o noțiune mult mai complexă. În zilele noastre putem spune că întâlnim manifestări ale marketingului în fiecare zi, de la banala activitate de a merge pe stradă și a zări un panou publicitar, până la mesaje...

 • Modul de Functionare a Sistemelor Multilevel Marketing

  I. Introducere Prin lucrarea de față ne propunem abordarea unui subiect actual, extrem de mediatizat în lume și de mare amploare, care în ultima perioadă pare să influențeze și să atragă foarte multe persoane. Acest fenomen se numește Multi-level Marketing (MLM). Ideea de bază a lucrării se învârte în jurul acestui tip de marketing, începând cu momentul în care a luat naștere, până la ceea ce a ajuns astăzi. Mai pe scurt, totul se restrânge la modalitățile de funcționare ale sistemelor...

Pagina 6 din 20