Toate licentele din domeniul Marketing

 • Influenta Adolescentilor Asupra Deciziilor de Cumparare in Familie

  Introducere Comportamentele oamenilor au evoluat, diversificându-se de la o ţară la alta, de la cultură la cultură şi conducând la stiluri de viaţă mai mult sau mai puţin sociale. Comportamentul semenilor este impus de anumiţi factori cum ar fi: diferenţele de vârstă, tabieturi, obiceiuri, influenţe, precum şi nevoia de separare a unora dintre oameni. Ultimul aspect se întâlneşte îndeosebi în rândul tinerilor, aceştia simţind nevoia de a fi unici, speciali, faţă decum sunt ceilalţi tineri,...

 • Studiu Privind Mediile de Informare in Marketingul Direct

  Capitolul 1 MARKETINGUL DIRECT 1.1. Definire generală şi rolul acestuia La nivel mondial, marketingul direct a cunoscut o dezvoltare considerabilă, depăşind cu mult limitele începuturilor sale, adică comerţul tradiţional prin poştă, apelând acum la o multitudine de noi tehnologii şi de tehnici de construire a relaţiei cu clientul precum şi la evaluarea performanţelor de marketing. Astfel, asistăm în prezent la o renaştere a comerţului tradiţional prin poştă sub forma comerţului electronic...

 • Politica de Produs in Domeniul Social la Societatea de Cruce Rosie din Romania

  Introducere Lucrarea de față este structurată în patru capitole reprezentative ce redă aplicabilitatea totală a componentei celei mai importante ale mix-ului de marketing, și anume politica de produs în domeniul social-umanitar din România. Pentru o analiză mai exact realizată am ales ca punct de observație Societatea Națională de Cruce Roșie din România sau mai pe scurt abreviată, S.N.C.R.R. Aceaste capitole sunt regăsite în conținut astfel așezate: Capitolul I denumit, Prezentare...

 • Comunicarea in Marketing

  INTRODUCERE Comunicarea în marketing reprezintă un concept relativ nou, apărut în ultimele decenii ale secolului al XX-lea, ca urmare a evoluției spectaculoase pe care a cunoscut-o marketingul în această perioadă. Extinderea universului comunicațional se datorează, în special, creșterii nevoii de a comunica actorilor de pe scena economică, politică și socială și este favorizată de, în mod cert, de revoluția tehnologică, ce a permis specialiștilor să pună la punct sisteme de comunicare...

 • Cai de Eficientizare a Activitatii de Marketing a SA Unic

  Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi practica marketingului, cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu. Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, necesitând o laborioasă muncă de cercetare şi documentare, de coroborare şi asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei. Actualitatea temei. Întreprinderile sînt tot mai mult obligate...

 • Aplicatii ale Teoriei Jocurilor in Negocierea Internationala

  INTRODUCERE Alegerea acestei teme a fost în primul rând motivată de ceea ce se întâmplă în jurul nostru la nivel internaţional. Secolul al XX-lea a fost, în evoluţia istoriei, o perioadă a paradoxurilor. A fost perioada celor mai mari descoperiri ştiinţifice şi a celor mai remarcabile progrese în civilizaţie şi cultură. Omul a reuşit să se „desprindă“ de Pământ şi apoi să ajungă pe Lună. Comunicaţiile de tipul Global internet au devenit o ,,banalitate”. Un specialist în marketing din Europa...

 • Tehnici de Persuasiune in Vanzari

  A vinde" înseamnă, în sensul cel mai general, a convinge pe cineva, a-l determina, dinaproape în aproape, să reacţioneze aşa cum doreşte "vânzătorul". Deci, acest "vânzător" poate fi, la fel de bine agentul comercial care merge din uşă în uşă sau directorul care stă in biroul său şi negociază contractele mai importante sau de ce nu, soţia aceluiaşi director care încearcă să-l convingă sa-i cumpere o blană scumpă. În acest ultim caz, dacă nu vrea să invoce doar...

 • Strategii ale Mixului de Marketing in Cadrul Firmelor Prestatoare de Servicii - SC Romtelecom SA

  INTRODUCERE Lucrarea realizată vizează deciziile și procesele legate de strategiile mixului de marketing care sunt printre cele mai importante strategii de marketing. Acestea sunt cele care determină ce produse se vor lansa pe piață, care va fi prețul practicat pentru acestea, măsura în care clienţii au acces la produsele firmei şi asigură legătura cu clienții realizându-se un feed-back. În prima parte a lucrării se are în vedere punerea în evidență a aspectelor conceptuale şi metodologice...

 • Analiza Mixului de Marketing la Firma Vel Pitar

  Cap. 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MIXUL DE MARKETING 1.1. Conceptul de marketing Noua filosofie a abordării activității de afaceri este reflectată de ceea ce se numește ’’conceptul de marketing’’. El a fost fundamentat în 1957 de către John B. Mc. Kitterick – președintele companiei General Electric – care, la o ședință a Asociației Americane de Marketing, a afirmat : ’’conceptul de marketing este filosofia orientării către consumator, care implică acțiunii integrate și coordonate precum și...

 • Studiu Privind Sistemele de Management al Relatiilor cu Clientii

  INTRODUCERE În această lucrare îmi propun să realizez un studiu privind sistemele de management al relaţiilor cu clienţii şi să evidenţiez avantajele economice care pot rezulta prin implementarea unui astfel de sistem informatic la o companie. Motivul alegerii acestei teme pentru prezenta lucrare este acela că “Managementul relaţiilor cu clienţii” este un concept relativ nou în România, care merită valorificat datorită beneficiilor rezultate. Managementul relaţiei cu clienţii (Customer...

 • Campania de Lansare Belvedere Society Club

  1. INTRODUCERE Omul modern este supus unui continuu "bombardament" informativ, din care o bună parte este formată din mesaje publicitare. Spoturi video şi audio, texte în ziare şi reviste, mesaje scrise pe telefon, bannere online, pliante în cutia poştală, mash-uri pe stâlpi, etc totul contribuie la informarea, dorită sau nedorită - adesea generatoare de iritare - a cetăţeanului. Metodele şi tehnicile de lansare a mesajului publicitar, subtilităţile persuasive, totul concură spre...

 • Fundamentarea Politicii de Distributie a SC Automobile Dacia SA in Vederea Cresterii Profitabilitatii Acesteia

  INTRODUCERE Scriitorul englez Edward Morgan Forster a scris în anul 1909 o nuvelă intitulată „Maşina se opreşte”, o nuvelă în care a descris o lume a viitorului îndepărtat , în care întreaga omenire depinde integral de funcţionarea unei „Maşini Universale”. Şi totuşi, viitorul descris de E.M. Forster reprezintă o realitate a zilelor nostre, mai exact o realitate a secolului al XXI-lea , în care maşinile domină străzile. Încă din cele mai vechi timpuri, omul a cautat metode prin care să...

 • Promovarea unui Brand prin Intermediul Retelelor Sociale

  Introducere Într-o eră a schimbărilor atât de rapide, precum era digitală, este necesar ca fiecare companie să îşi îndrepte privirea către viitor şi să intuiască ce schimbări trebuie să facă pentru a supravieţui şi prospera. În ultimul deceniu, strategia şi practica de marketing au trecut prin schimbări spectaculoase datorită marilor progrese tehnologice, mai ales datorită dezvoltării incendiare a Internetului. “Părintele” Kotler demonstrează în cartea sa, că fără Internet nu se mai poate:...

 • Analiza Activitatii de Marketing a Unei Firme

  Introducere Marketingul semnifică o nouă imagine a orientării, organizării și desfășurării unei activități economice. Orice activitate economică trebuie orientată în direcția satisfacerii nevoilor efective și potențiale ale clienților cu eficiență maximă. Integrarea strategiilor de produs, preț, distribuție și promovare într-un ansamblu unitar constituie mixul de marketing, iar în această lucrare este analizat mixul de marketing la S.C. OLINT S.R.L. Rădăuți atât pentru produsele existente,...

 • Competitivitatea Economica si Avantajele Competitive ale Firmelor

  INTRODUCERE Definirea riguroasă a competitivităţii este dificilă sau, probabil, chiar imposibilă; ea nu poate fi formulată în mod concis datorită multiplelor componente - pe termen scurt, mediu, lung - pe care le incumbă, şi a numeroşilor indicatori prin care poate fi relevată şi a nivelurilor de referinţă (produs, firmă, industrie, economie naţională etc.). În plus, înseşi firmele competitive, care reuşesc, au grade de competitivitate diferite, iar sursele competitivităţii nu sunt...

Pagina 7 din 19