Activitatea de Marketing in Cadrul SC Apulum SA Alba

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Activitatea de Marketing in Cadrul SC Apulum SA Alba.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dumitras Cristian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

Cap.I. PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII
S.C. APULUM S.A. ŞI A MEDIULUI SĂU DE MARKETING 4
1.1. Structura organizatorică-activitatea productivă 5
1.2. Structura functională 5
1.3. Forma juridică 5
1.4. Activitatea productivă 6
Cap.II. ORGANIZAREA COMERŢULUI 8
2.1. Strategii în politica de produs 8
2.2. Elaborarea strategiei de marketing 10
2.3. Testarea de piaţă 11
Cap.III. COMERŢUL CU MĂRFURI NEALIMENTARE 13
3.1. Comercializare 13
3.2. Controlul lansării pe piaţă a noilor produse 16
Cap.IV. SISTEMUL DE DISTRIBUŢIE 17
4.1. Evoluţia exporturilor şi a importurilor 17
4.2. Societatea comercială “APULUM” S.A. şi mediul său de marketing 20
4.3. Macromediul de marketing 20
Cap.V. PREZENTAREA PRINCIPALILOR INDICATORI AI
EFICIENŢEI 23
5.1. Analiza avantajelor comparative ale S.C.APULUM S.A 23
5.2. Principalii indicatori economico-financiari de caracetrizare a
activităţii societăţii 23
5.3. Factori explicativi ai succesului şi eşecului unui produs nou 26
5.4. Factori determinanţi ai succesului lansării noilor produse 27
5.5. Evaluarea, estimarea performanţelor noului produs 30
5.6. Influenţa inflaţiei asupra rezultatelor financiare a firmei 30
Cap. VI. PROCESUL DE LANSARE A UNUI PRODUS NOU ÎN CADRUL S.C.APULUM S.A. 32
6.1. Conceptul de produs nou 32
6.2. Etape ale procesului de creare a unui produs nou 34
6.3. Analiza activităţii de marketing 36
6.4. Estimarea vânzărilor 36
6.5. Aspecte privind costurile şi profiturile 38
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 39
Bibliografie 40

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII

S.C. APULUM S.A. ŞI A MEDIULUI SĂU DE MARKETING

Societatea comercială Apulum S.A şi-a început activitatea la 01.07.1971. Sediul societăţii este în Alba Iulia str.Viilor nr.128. Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, începând cu data înregistrării în Registrul Comerţului.

Scopul acestei societăţi este producerea şi comercializarea produselor de porţelan, obiectul de activitate este:

- PRODUCŢIA: producerea şi comercializarea produselor ceramice, producerea de morărit şi panificaţie, cofetărie, patiserie, articole de menaj, uz casnic, gospodăresc şi agricol, bunuri de larg consum, alimentare şi nealimentare, de folosinţă îndelungată, confecţii, articole metalice, articole de mase plastice.

- CONSTRUCŢII: civile, industriale, servicii imobiliare, reparaţii, întreţinere, amenajări de drumuri publice, locuinţe, cămine de copii, grădiniţe, hoteluri, case de odihnă.

- OPERAŢIUNI: de servicii, de comerţ exterior (agenţii de intermediere, birouri de consulting);

- SERVICII: morărit, panificaţie, consignaţie, organizarea unor târguri, comunicări ştiinţifice, spectacole, activităţi turistice şi sportive, servicii de alimentaţie publică, design vestimentar, creaţie şi prezentare de modă, obiecte de podoabă din porţelan.

- COMERŢ: comercializare en-gros şi en-detail de mărfuri industriale, alimentare şi nealimentare, agricole, zootehnice, instalaţii electronice şi electrotehnice, materiale de construcţii, băuturi, cosmetice, cafea, produse de patiserie şi toată gama de produse prevăzute în obiectul de activitate.

Capitalul social al societăţii Apulum S.A. este de 3.953.350.000 lei împărţit în 395.335 acţiuni nominative în valoarea nominală de 10.000 lei fiecare, în totalitate subscris şi vărsat.

Societatea comercială Apulum S.A. a început să funcţioneze la 1 iulie 1971 iar atingerea parametrilor proiectaţi a fost eşalonată pe şase trimestre până la finele anului 1972.

Investiţia a fost aprobată cu o valoare totală de 177,7 milioane lei pentru o producţie de 3.998 mii bucăţi pe an, respectiv 5500 tone şi o valoare a producţiei marfă de 77 milioane lei.

1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ - ACTIVITATEA PRODUCTIVĂ

Structura organizatorică a societăţi a rezultat în urma unor analize de detaliu a fiecărei funcţiuni consultându-se compartimentele de specialitate şi ţinându-se seama de informaţiile existente despre organizarea unor societăţi similare în ţară, de gândirea actuală asupra reorganizării activităţii de bază.

În ansamblul ei structura organizatorică prezintă doua mari părţi : structura de conducere sau funcţională şi structura de producţie sau operaţională.

1.2. STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

S.C. APULUM S.A. are 2.276 angajaţi din care :

-personal de conducere :

- 1 director general;

- 1 director general adjunct tehnic-calitate;

- 1 director general adjunct economic-comercial;

- 1 director executiv de producţie;

- 1 director executiv financiar;

- şefi compartimente, servici şi birouri;

- personal tehnico-administrativ : 171 angajaţi;

- maiştri : 43;

- muncitori : 2.057.

Managementul firmei este asigurat la primele trei nivele de :

1. Consililul de administraţie format din 9 administratori conduşi de un preşedinte;

2. Director general;

3. Director general adjunct;

Fisiere in arhiva (1):

  • Activitatea de Marketing in Cadrul SC Apulum SA Alba.doc

Alte informatii

Universitatea de Vest Vasile Goldis - Alba Iulia in anul 2010