Activitatile in Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA

Imagine preview
(10/10 din 3 voturi)

Aceasta licenta trateaza Activitatile in Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 102 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nedelea Alexandru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

Capitolul 1. ORGANIZAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING
1.1. Oganizarea sistemului informaţional de marketing
1.2. Organizarea activităţii de marketing
1.3. Planificarea activităţii de marketing
Capitilul 2.STUDIEREA PIEŢEI FIRMEI ŞI COMPORTANMENTUL CONSUMATORULUI
2.1 Conţinutul şi sfera de acţiune a pieţei firmei
2.2. Dimensiunile pieţei firmei
2.3. Factorii evoluţiei pieţei firmei
2.4. Trăsături calitative şi cantitative ale pieţei firmei
2.5. Cercetarea Ofertei de Mărfuri
2.6. Prospectarea cererii de mărfuri
2.7. Elasticitatea cererii pe piaţa externă
2.8. Segmentarea pieţei
2.9. Piaţa Produsului
2.10. Investigarea Comportamentului Consumatorului
Capitolul.3.CERCETAREA DE PIAŢĂ
3.1.Necesitatea cercetării Pieţei de către Întreprinderi
3.2.Metode şi tehnici utilizate pentru cercetarea pieţei interne şi externe
3.3. Cercetarea indirectă de marketing
3.4. Studiul de piaţă
3.5. Metode de determinare a cererii de mărfurii
Capitolul.4.STRATEGIA DE PIAŢĂ ŞI MARKETINGUL – MIX
4.1. Locul srategiei de piaţă în activitatea de marketing a firmei
4.2. Tipologia strategiilor de piaţă
4.3. Marketingul- mixt- instrument de promovarea politici de marketing
Capitolul.5. Studui de caz
5.1.Prezentarea firmei
5.2. Organizarea si functionarea firmei
5.3. Piaţa şi strategia de marketing
5.4. Politici şi strategii de marketing
5.5. Managementul firmei
Bibliografie

Extras din document

Introducere

Marketingului constă în faptul ca el este una dintre cele mai vechi activităţi ale omului şi totuşi este privit ca cea mat recentă dintre disciplinele economice.

Marketingul, în tripla sa ipostază de conceptie şi optică economică, activitate practică, concretă şi ştiintă şi artă, apare şi se dezvoltă în contextul economie concurenţiale, ca o necesitate şi condiţie a succesului firmei în raport cu mediul în care acţionează.

Prin optica şi conţinutul pe care le promovează, marketingul impune firmelor un nou mod de conduită care presupune, deopotrivă, receptivitate faţă de cerinţele societăţii, capacitate înaltă de adaptare la evoluţia cerinţelor şi exigenţelor pieţei, spirit novator, flexibilitate în mecanismul de funcţionare a unităţilor economice, viziune unitară asupra activităţilor desfăşurate şi eficienţă maximă, obţinută ca rezultat al orientării efective a activităţilor economice către nevoile reale de consum, către cerinţele pieţei. Transpunerea în practică a acestor obiective implică însuşirea profundă a cunoştinţelor de marketing, care oferă cheia descifrării mecanismelor complexe ale economiei de piaţă în care sunt angrenate firmele româneşti.

Pe piaţa mondială actuală, consumatorii au posibilitatea de a alege dintr-o gamă uriaşă de produse din ce în ce mai diversificate. Potenţialii clienţi au cerinţe şi reacţii diferite faţă de preţul unui produs sau de raportul produs / servicii oferite. De remarcat este tendinţa de creştere a exigenţei acestora faţă de calitatea ofertei. Având posibilităţi nelimitate de alegere, consumatorii se vor orienta către acele produse care corespund cel mai bine nevoilor şi dorinţelor lor, decizia de a cumpăra bazându-se pe capacitatea de percepţie a valorii.

Ca urmare, esenţa conceptului de marketing constă în identificarea, anticiparea şi cuantificarea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor ţintă şi satisfacerea acestora într-un grad mai înalt decât concurenţa.

Marketingul în sine nu este o artă şi nici un mister. E la fel de misterios precum finanţele şi de aceea trebuie să porniţi la drum cu o strategie. În realitate, marketingul este mai mult ştiinţă decât artă şi orice marketer care vrea să reuşească în viitor va trebui să abordeze marketingul într-un mod logic şi sistematic. Trebuie să colectaţi în mod constant informaţii şi trebuie să fiţi dispuşi să vă schimbaţi hotărârile. Daca ştiţi care vă este scopul şi sunteţi dornici să recunoaşteţi ceea ce vă transmit cu adevărat datele va trebui uneori sau poate chiar mai des, să vă schimbaţi deciziile. Scopul ultim al marketingului este de a maximiza profitul, a vinde cât mai multe produse posibil, la câţi mai mulţi consumatori, cât mai des şi la prţuri cât mai mari posibil. De ce v-aţi hotărî pentru o metodă care v-ar aduce 10% beneficii, când aţi putea alege o alta, cu 20% beneficii? Şi de ce aţi continua să utilizaţi o metodă, chiar şi numai pentru încă un minut, după ce aţi descoperit că nu este eficientă? Presupunând, desigur, că încercaţi să descoperiţi ce anume a determinat creşterea sau scăderea vânzărilor, în loc,să vă sărbatoriţi triumful bătând din palme cu colegul ori să vă justificaţi eşecul acuzând, în mod lamentabil, vremea, starea economie sau, poate, tacticile agresive ale vreunui concurent lipsit de raţiune, analizaţi în amănunţime atât cauzele succesului, cât şi ale eşecului şi veţi câştiga.

În concluzie, marketingul reprezintă o noua concepţie, un nou mod de a gândi relaţia dintre firmă şi mediul în care acţionează.

1.ORGANIZAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING

1.1. Oganizarea sistemului informaţional de marketing

Sistemul informaţional constitute o parte componentă indispensabilă a conduceri ştiinţifice a activităţi economice şi a fundamentări prin prognoze a viitorului. Rezultă, deci, că rolul fundamental este acela de a permite activitatea de conducere curentă şi de perspectivă.

Concepţia de marketing presupune astfel în primul rând accesul la un cât mai bogat volum de informaţii asupra pieţei pe care întreprinderea îşi desfăşoară sau intenţionează să-şi desfaşoare activitatea. Conducerea proceselor, de marketing se desfaşoară într-o ambianţă în care cererea este nestructurată şi dominată de elemente dinamice de incertitudine şi de o complexitate care poate fi simplificată numai atunci când dispunem de cunoştinte suficiente.

Un sistem informaţional de marketing poate fi definit în general ca un ansamblu de persoane, maşini, echipamente şi proceduri care coacţionează,in vederea culegerii, analizei şi prezentării de fluxuri informaţionale destinate să servească ca bază pentru activitatea de decizie în domeniile specifice de marketing.

Luate în sine, datele informative nu au nici o valoare şi se prezintă ca o materie inertă. Ele prezintă importanţă întrucît serveşte ca bază pentru o conducere in diferite domenii de aplicaţie ale marketingului internaţional.

Sistemul informaţional necesar deciziilor de marketing poate fi descris prim trei subsisteme corelate sub forma următoarelor blocuri de transformare în care ieşirile reprezintă modul de utilizare a datelor, iar intrările sursa de provenienţă a informaţiilor.

Cele trei blocuri arată componentele unui sistem informaţional de marketing.

Primul subsistem priveşte informaţi interne, operative şi contabile pe baza carora conducerea este alimentată cu date care exprimă şi masoară activitatea curentă şi realizarile ei (rapoarte şi informări cu referire la comenzi, vanzări, cheltuieli, stocuri, incasări, factori, etc.).

Informaţiile primare se obţin din surse proprii cercetatorului prin interviuri, sondaje, anchete, panelul, testul şi experimentul. Al doilea subsistem cuprinde mijloacele prin care conducerea este ţinută la curent cu evenimentele care au loc pe piaţă şi în mediul ambiant, aceste informaţii fiind distribuite factorilor de decizie de la toate nivelele, asigurându-se că aceştia îşi vor procura informaţii suplimentare pe alte căi. Informaţiile diseminate factorilor de decizie de către intreprindere privesc de obicei date statistice oficiale sau culese din reviste de specialitate, studii de piaţă, publicitate etc.

Al treilea subsistem se refera la date obţinute prin cercetări de marketing efectuate de întreprindere sau achiziţionate de la institute specializate de cercetări. Sarcina acestui subsistem este de a colecta, evalua şi raporta informaţiile necesare factorilor de conducere pentru elaborarea deciziilor şi rezolvarea problemelor. Tot în această categorie intră şi metodele analitice-matematice şi operaţiile complexe de marketing în vederea perfecţionări sau optimizării acestora din urmă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Activitatile in Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA.doc

Alte informatii

Activităţile în domeniul marketingului la SC.Carrefour.SA Lucrare de licenta