Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA

Licență
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 35887
Mărime: 1.23MB (arhivat)
Cost: 15 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nedelea Alexandru
Activităţile în domeniul marketingului la SC.Carrefour.SA Lucrare de licenta

Cuprins

Capitolul 1. ORGANIZAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING

1.1. Oganizarea sistemului informaţional de marketing

1.2. Organizarea activităţii de marketing

1.3. Planificarea activităţii de marketing

Capitilul 2.STUDIEREA PIEŢEI FIRMEI ŞI COMPORTANMENTUL CONSUMATORULUI

2.1 Conţinutul şi sfera de acţiune a pieţei firmei

2.2. Dimensiunile pieţei firmei

2.3. Factorii evoluţiei pieţei firmei

2.4. Trăsături calitative şi cantitative ale pieţei firmei

2.5. Cercetarea Ofertei de Mărfuri

2.6. Prospectarea cererii de mărfuri

2.7. Elasticitatea cererii pe piaţa externă

2.8. Segmentarea pieţei

2.9. Piaţa Produsului

2.10. Investigarea Comportamentului Consumatorului

Capitolul.3.CERCETAREA DE PIAŢĂ

3.1.Necesitatea cercetării Pieţei de către Întreprinderi

3.2.Metode şi tehnici utilizate pentru cercetarea pieţei interne şi externe

3.3. Cercetarea indirectă de marketing

3.4. Studiul de piaţă

3.5. Metode de determinare a cererii de mărfurii

Capitolul.4.STRATEGIA DE PIAŢĂ ŞI MARKETINGUL – MIX

4.1. Locul srategiei de piaţă în activitatea de marketing a firmei

4.2. Tipologia strategiilor de piaţă

4.3. Marketingul- mixt- instrument de promovarea politici de marketing

Capitolul.5. Studui de caz

5.1.Prezentarea firmei

5.2. Organizarea si functionarea firmei

5.3. Piaţa şi strategia de marketing

5.4. Politici şi strategii de marketing

5.5. Managementul firmei

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Marketingului constă în faptul ca el este una dintre cele mai vechi activităţi ale omului şi totuşi este privit ca cea mat recentă dintre disciplinele economice.

Marketingul, în tripla sa ipostază de conceptie şi optică economică, activitate practică, concretă şi ştiintă şi artă, apare şi se dezvoltă în contextul economie concurenţiale, ca o necesitate şi condiţie a succesului firmei în raport cu mediul în care acţionează.

Prin optica şi conţinutul pe care le promovează, marketingul impune firmelor un nou mod de conduită care presupune, deopotrivă, receptivitate faţă de cerinţele societăţii, capacitate înaltă de adaptare la evoluţia cerinţelor şi exigenţelor pieţei, spirit novator, flexibilitate în mecanismul de funcţionare a unităţilor economice, viziune unitară asupra activităţilor desfăşurate şi eficienţă maximă, obţinută ca rezultat al orientării efective a activităţilor economice către nevoile reale de consum, către cerinţele pieţei. Transpunerea în practică a acestor obiective implică însuşirea profundă a cunoştinţelor de marketing, care oferă cheia descifrării mecanismelor complexe ale economiei de piaţă în care sunt angrenate firmele româneşti.

Pe piaţa mondială actuală, consumatorii au posibilitatea de a alege dintr-o gamă uriaşă de produse din ce în ce mai diversificate. Potenţialii clienţi au cerinţe şi reacţii diferite faţă de preţul unui produs sau de raportul produs / servicii oferite. De remarcat este tendinţa de creştere a exigenţei acestora faţă de calitatea ofertei. Având posibilităţi nelimitate de alegere, consumatorii se vor orienta către acele produse care corespund cel mai bine nevoilor şi dorinţelor lor, decizia de a cumpăra bazându-se pe capacitatea de percepţie a valorii.

Ca urmare, esenţa conceptului de marketing constă în identificarea, anticiparea şi cuantificarea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor ţintă şi satisfacerea acestora într-un grad mai înalt decât concurenţa.

Marketingul în sine nu este o artă şi nici un mister. E la fel de misterios precum finanţele şi de aceea trebuie să porniţi la drum cu o strategie. În realitate, marketingul este mai mult ştiinţă decât artă şi orice marketer care vrea să reuşească în viitor va trebui să abordeze marketingul într-un mod logic şi sistematic. Trebuie să colectaţi în mod constant informaţii şi trebuie să fiţi dispuşi să vă schimbaţi hotărârile. Daca ştiţi care vă este scopul şi sunteţi dornici să recunoaşteţi ceea ce vă transmit cu adevărat datele va trebui uneori sau poate chiar mai des, să vă schimbaţi deciziile. Scopul ultim al marketingului este de a maximiza profitul, a vinde cât mai multe produse posibil, la câţi mai mulţi consumatori, cât mai des şi la prţuri cât mai mari posibil. De ce v-aţi hotărî pentru o metodă care v-ar aduce 10% beneficii, când aţi putea alege o alta, cu 20% beneficii? Şi de ce aţi continua să utilizaţi o metodă, chiar şi numai pentru încă un minut, după ce aţi descoperit că nu este eficientă? Presupunând, desigur, că încercaţi să descoperiţi ce anume a determinat creşterea sau scăderea vânzărilor, în loc,să vă sărbatoriţi triumful bătând din palme cu colegul ori să vă justificaţi eşecul acuzând, în mod lamentabil, vremea, starea economie sau, poate, tacticile agresive ale vreunui concurent lipsit de raţiune, analizaţi în amănunţime atât cauzele succesului, cât şi ale eşecului şi veţi câştiga.

În concluzie, marketingul reprezintă o noua concepţie, un nou mod de a gândi relaţia dintre firmă şi mediul în care acţionează.

1.ORGANIZAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING

1.1. Oganizarea sistemului informaţional de marketing

Sistemul informaţional constitute o parte componentă indispensabilă a conduceri ştiinţifice a activităţi economice şi a fundamentări prin prognoze a viitorului. Rezultă, deci, că rolul fundamental este acela de a permite activitatea de conducere curentă şi de perspectivă.

Concepţia de marketing presupune astfel în primul rând accesul la un cât mai bogat volum de informaţii asupra pieţei pe care întreprinderea îşi desfăşoară sau intenţionează să-şi desfaşoare activitatea. Conducerea proceselor, de marketing se desfaşoară într-o ambianţă în care cererea este nestructurată şi dominată de elemente dinamice de incertitudine şi de o complexitate care poate fi simplificată numai atunci când dispunem de cunoştinte suficiente.

Un sistem informaţional de marketing poate fi definit în general ca un ansamblu de persoane, maşini, echipamente şi proceduri care coacţionează,in vederea culegerii, analizei şi prezentării de fluxuri informaţionale destinate să servească ca bază pentru activitatea de decizie în domeniile specifice de marketing.

Luate în sine, datele informative nu au nici o valoare şi se prezintă ca o materie inertă. Ele prezintă importanţă întrucît serveşte ca bază pentru o conducere in diferite domenii de aplicaţie ale marketingului internaţional.

Sistemul informaţional necesar deciziilor de marketing poate fi descris prim trei subsisteme corelate sub forma următoarelor blocuri de transformare în care ieşirile reprezintă modul de utilizare a datelor, iar intrările sursa de provenienţă a informaţiilor.

Cele trei blocuri arată componentele unui sistem informaţional de marketing.

Primul subsistem priveşte informaţi interne, operative şi contabile pe baza carora conducerea este alimentată cu date care exprimă şi masoară activitatea curentă şi realizarile ei (rapoarte şi informări cu referire la comenzi, vanzări, cheltuieli, stocuri, incasări, factori, etc.).

Informaţiile primare se obţin din surse proprii cercetatorului prin interviuri, sondaje, anchete, panelul, testul şi experimentul. Al doilea subsistem cuprinde mijloacele prin care conducerea este ţinută la curent cu evenimentele care au loc pe piaţă şi în mediul ambiant, aceste informaţii fiind distribuite factorilor de decizie de la toate nivelele, asigurându-se că aceştia îşi vor procura informaţii suplimentare pe alte căi. Informaţiile diseminate factorilor de decizie de către intreprindere privesc de obicei date statistice oficiale sau culese din reviste de specialitate, studii de piaţă, publicitate etc.

Al treilea subsistem se refera la date obţinute prin cercetări de marketing efectuate de întreprindere sau achiziţionate de la institute specializate de cercetări. Sarcina acestui subsistem este de a colecta, evalua şi raporta informaţiile necesare factorilor de conducere pentru elaborarea deciziilor şi rezolvarea problemelor. Tot în această categorie intră şi metodele analitice-matematice şi operaţiile complexe de marketing în vederea perfecţionări sau optimizării acestora din urmă.

Preview document

Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 1
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 2
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 3
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 4
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 5
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 6
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 7
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 8
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 9
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 10
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 11
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 12
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 13
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 14
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 15
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 16
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 17
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 18
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 19
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 20
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 21
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 22
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 23
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 24
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 25
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 26
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 27
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 28
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 29
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 30
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 31
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 32
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 33
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 34
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 35
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 36
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 37
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 38
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 39
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 40
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 41
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 42
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 43
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 44
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 45
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 46
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 47
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 48
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 49
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 50
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 51
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 52
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 53
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 54
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 55
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 56
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 57
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 58
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 59
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 60
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 61
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 62
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 63
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 64
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 65
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 66
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 67
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 68
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 69
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 70
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 71
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 72
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 73
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 74
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 75
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 76
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 77
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 78
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 79
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 80
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 81
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 82
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 83
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 84
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 85
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 86
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 87
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 88
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 89
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 90
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 91
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 92
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 93
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 94
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 95
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 96
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 97
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 98
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 99
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 100
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 101
Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Activitatile in Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Mediului de Marketing pentru SC Termic SRL

INTRODUCERE Performanţele întreprinderii sunt determinate, în mare parte, de adoptarea unei viziuni integratoare asupra evoluţiei şi modalităţilor...

Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA

Introducere În prezent, marketingul reprezintă o fliozofie a activităţilor economice care vede, în satisfacerea cerinţelor efective şi potenţiale...

Strategii de promovare - Studiu de caz SC Romaqua Group SA Borsec

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Studiu de Piata - Pret, Produs, Distributie

I.CONSUMUL, CEREREA SI COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI Activitatea de marketing are drept cadru principal de referinta piata. Aici se finalizeaza...

Politici și strategii de marketing ale operatorilor En Gros de tip Cash Carry

Introducere În acestă lucrare este vorba despre un studiu al activităţilor desfăşurate în de magazinele en-gros de tip cash&carry. Scopul acestei...

Promovarea unei companii în mediul online

Introducere Am ales această temă deoarece consider că este extrem de important să abordez și să studiez modalitățile de promovare prin intermediul...

Elaborarea politicii de marketing a firmei Sarmas International SRL

INTRODUCERE Lucrarea de faţa “ Elaborarea politicii de marketing a S.C. Sarmas Internaţional S.R.L. “ este structurată în patru capitole. De-a...

Plan de Marketing la SC Lee Cooper Jeans SRL

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte un model de realizare al unui plan de marketing. Firma asupra căreia s-a încomit acest plan de...

Te-ar putea interesa și

Strategii de merchandising în retailul românesc

Istoria comerțului începe în antichitate, când oamenii făceau schimburi de produse sau animale. Acest schimb se numea troc. Mai târziu, pentru a...

Promovarea vânzărilor în cadrul Carrefour

INTRODUCERE In mediul economico-social, o firma nu se poate limita la producerea si distributia de bunuri si servicii. Ea trebuie sa creeze o...

Strategia de internaționalizare a firmei - studiu de caz - Grupul Carrefour

Capitolul 1. Elemente generale privind internaționalizarea unei firme 1.1 Introducere Tema „Strategia de internaționalizare a firmei” a fost...

Analiza Firmei de Servicii Carrefour

CAP. 1. DENUMIREA ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL FIRMEI DE SERVICII Carrefour este cel mai mare retailer european şi al doilea din lume, după...

Politici și Strategii de Produs la SC Carrefour SRL

Capitolul 1: Politica de produs Politica de produs reprezintă principala componentă a mixului de marketing a întreprinderii. Fără a avea produse...

Managementul Proiectelor

1. INFORMATII DESPRE CONSORTIUL PROIECTULUI 1.1 Date despre organizatia promotoare: Numele organizatiei Societatea Comerciala DANCO...

Activitatea de Marketing a Firmei Carrefour

1. Introducere Întreprinderea nu trăieşte izolat. Fie că este vorba de marea întreprindere, care are un impact de netăgăduit asupra dezvoltării...

Implicarea ONG-ului - MaiMultVerde in Solutionarea Problemei de Mediu - Despaduririle

PARTEA TEORETICĂ 1. Caracterizarea ONG-ului:apariţie,istoric 1.1 APARIŢIE Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000...

Ai nevoie de altceva?