Analiza Activității de Marketing a Unei Firme

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 20051
Mărime: 590.85KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere 5

Capitolul I: Conținutul și rolul marketingului 6

I.1. Esența marketingului 6

I.2. Funcțiile marketingului 6

I.3. Marketingul de relație 7

I.4. Bugetul de marketing 9

I.5. Locul marketingului în familia științelor economice 10

I.6. Conceptul de marketing 11

Capitolul.II Organizarea activității de marketing 14

II.1. Necesitatea și importanța organizării activității de marketing 14

II.2. Tipuri de organizare a activității de marketing 15

II.3. Planul de marketing. Rol și importanță 17

II.4. Factorii ce determină natura organizării marketingului 19

II.5. Cei 4 P ai marketingului 21

Capitolul III. Studiu de caz: Marketingul aplicat la SC Olint SRL 24

III 1. Prezentarea firmei 24

III.1.1. Evoluția istorică a SC Olint SRL 24

III.1.2. Domenii de activitate și politicile de dezvoltare 25

III.2. Strategia și tactica de marketing 25

III.2.1. Raportul politică-strategie-tactică de marketing 25

III.2.2.Elaborarea strategiilor de marketing 26

III.2.3 Strategia de piață-nucleu al politicii de marketing 27

III.3. Politica de produs la SC. Olint SRL 29

III.3.1 Produsul în accepţiunea marketingului 29

III.3.2. Gestionarea produselor existente 31

III.3.3 Gestionarea noilor produse 32

III.3.4. Strategii de produs 33

III.4. Prețul- instrument de marketing 34

III.4.1. Semnificația prețului 34

III.4.2. Obiectivele stabilirii prețului 34

III.4.3.Factorii ce influenţează mărimea şi dinamica preţului 35

III.4.4. Strategii de preț 36

III.5. Distrbuția produselor 37

III.5.1. Conceptul de distribuție 37

III.5.2. Canale de distribuție 39

III.5.3. Logistica 40

III.6. Promovarea bunurilor și serviciilor 41

III.6.1. Promovarea- componentă a mixului de marketing 41

III.6.2.Publicitatea 43

III.6.3. Strategii promoționale 44

Concluzii 46

Bibliografie 48

Extras din document

Introducere

Marketingul semnifică o nouă imagine a orientării, organizării și desfășurării unei activități economice. Orice activitate economică trebuie orientată în direcția satisfacerii nevoilor efective și potențiale ale clienților cu eficiență maximă.

Integrarea strategiilor de produs, preț, distribuție și promovare într-un ansamblu unitar constituie mixul de marketing, iar în această lucrare este analizat mixul de marketing la S.C. OLINT S.R.L. Rădăuți atât pentru produsele existente, cât și pentru introducerea în fabricație a unor produse noi.

Mixul de marketing reprezintă modul de îmbinare în diferite proporții a eforturilor de marketing, transpunerea și fundamentarea în practică a strategiilor de produs, preț, distribuție și promovare.

Orice acțiune pe piață trebuie să fie orientată în direcția acoperirii și armonizarii celor patru componente cheie:

Produsul care reprezintă tot ceea ce poate fi oferit pe piață pentru a putea fi remarcat, achiziționat și consumat pentru satisfacerea necesităților.

Principalele grupe de produse oferite de către SC OLINT SRL sunt: obiecte sanitare, instalații sanitare, plăci ceramice, varuri și vopsele, aparataj și electrice, decorațiuni interioare, feronerie și unelte, materiale acoperiș, materiale finisaj, materiale grele.

Prețul politica de preț se referă la regulile și principiile ce se află la baza calculului acestuia, precum și la deciziile ce trebuie luate în privința prețurilor. Libertatea de acțiune a specialistului de marketing în stabilirea prețului este condiționată în mare măsură de suma pe care clientul a prevăzut-o pentru investitia respectivă.

Plasamentul sau distributia face legătura între producție și consum.

Pentru distribuția produselor sale, societatea Olint folosește canale directe (osb, achiziţionând direct de la producător, Egger) și canale scurte (fier).

Promovarea - transmiterea către mediul extern al întreprinderii, către piață și clienți a informațiilor cu privire la produsele și serviciile pe care le realizează firma.

Pe piaţa mondială actuală, consumatorii pot alege dintr-o gamă uriaşă de produse din ce în ce mai diversificate. Potenţialii clienţi au cerinţe şi reacţii diferite faţă de preţul unui produs sau de raportul produs/servicii care sunt oferite.

De remarcat este tendinţa de creştere a exigenţei acestora faţă de calitatea ofertei. Consumatorii având posibilităţi nelimitate de alegere, se vor orienta către acele produse care potrivesc cel mai bine nevoilor şi preferințelor lor, decizia de a cumpăra bazându-se pe capacitatea de cunoaștere a valorii.

Ca urmare, esenţa orientării de marketing a oricărei întreprinderi pe piaţă constă în identificarea, anticiparea şi cuantificarea nevoilor şi preferințelor consumatorilor – ţintă şi satisfacerea acestora într-un grad cât mai înalt decât concurenţa. Astfel, pentru a avea succes în atragerea consumatorilor, punctul de plecare logic pentru o întreprindere este de a afla ceea ce vor clienţii şi apoi să încerce să îndeplinească aceste cerinţe într-un mod mai eficient decât concurenţa.

Pe termen lung, o întreprindere trebuie să satisfacă cerinţele consumatorilor şi să scoată bani din aceasta. Cu cât oferta întreprinderii se sincronizează mai bine cu nevoile, preferinţele şi dorinţele consumatorilor, cu atât aceştia sunt dispuşi să plătească mai mult, generând profit pentru firmă. Ca urmare, marketingul ca filosofie a afacerii poate fi definit ca abilitatea de a crea şi păstra consumatorii potenţiali.

Capitolul I. Conținutul și rolul marketingului

I.1. Esența marketingului

Noțiunea de marketing susține că soluția atingerii de către o organizație a obiectivelor proprii constă în determinarea nevoilor și dorințelor consumatorilor vizați și în furnizarea satisfacției așteptate într-un mod mai sigur și mai operativ decât concurența.

Din acest punct de vedere, marketingul se bazează pe patru elemente importante cum ar fi: în primul rând piața-țintă, în al doilea rând nevoile consumatorilor, în al treilea rând marketingul coordonat și nu în ultimul rând rentabilitatea.

Marketingul mai poate însemna o concepție modernă asupra orientării, organizării și desfășurării activității economice a firmei ce folosește un ansamblu de tehnici și metode științifice focalizate într-un sistem de actvități care sunt menite să asigure satisfacerea nevoilor și dorințelor consumatorilor și creșterea profitabilității activității firmei.

Philip Kotler unul dintre cei mai mari gânditori americani precizează șase grupuri de concepte ale marketingului:

1. Nevoile, dorințele și cererea;

2. Produsele;

3. Valoarea, costul și satisfacția;

4. Schimburile, tranzacțiile și relațiile;

5. Piața;

6. Marketingul.

Punctul de plecare pentru organizarea și desfășurarea oricărei activități în marketing a unei firme, trebuie să-l constituie întâi: examinarea nevoilor și a perspectivelor nevoilor de consum pornind de la crearea produselor până la vânzarea lor, dar și urmărirea în consum al produselor, în al doilea rând raportarea producției la mediul înconjurător, în al treilea rând cunoașterea mediului de atragere și practicare, iar în al patrulea rând utilizarea pentru fundamentarea deciziilor de marketing a unui instrumentar specific. Acest instrumentar se axează pe fluxul de informații dintre întreprindere și mediu, modificarea informației, verificarea în practică a efectelor deciziilor de marketing.

În ceea ce privește marketingul în conținutul lui, acesta implică: o atitudine, un ansamblu de activități practice și un instrumentar științific.

I.2. Funcțiile marketingului

În ceea ce privește marketingul, acesta are în principiu câteva funcții cum ar fi: funcția de a sprijini vânzările, funcția de a promova produsele și serviciile și funcția de a identifica și de a satisface cerințele clienților;

Ca și în definirea marketingului, și în domeniul funcțiilor există o mulțime de teorii, cum ar fi: transportul, vânzarea sau depozitarea și cumpărarea mărfurilor.

Rolul ce revine marketingului ia forma unor funcții generale:

1. Funcția de investigare a pieței și a consumatorului – constituie punctul de pornire în orientarea întregii activități de marketing.

În acest mod se asigură întreprinderii fluxul continuu de informații de care au nevoie managerii pentru stabilirea prognozelor, a deciziilor și a programelor de marketing.

În urma căreia, informațiile obținute se referă la:piețele prezente și potențiale, motivația nevoilor de consum, motivația acestora, cunoașterea comportamentului consumatorilor față de produs și alte componente ale mediului.

Preview document

Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 1
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 2
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 3
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 4
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 5
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 6
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 7
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 8
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 9
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 10
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 11
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 12
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 13
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 14
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 15
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 16
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 17
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 18
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 19
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 20
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 21
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 22
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 23
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 24
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 25
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 26
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 27
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 28
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 29
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 30
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 31
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 32
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 33
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 34
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 35
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 36
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 37
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 38
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 39
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 40
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 41
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 42
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 43
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 44
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 45
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 46
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 47
Analiza Activității de Marketing a Unei Firme - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Analiza Activitatii de Marketing a Unei Firme.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul calității totale cu aplicație în serviciile bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Planul de Marketing Privind Lansarea unui Nou Produs

INTRODUCERE În cadrul mediului de marketing, accentuarea tulburenţei pieţelor în ultimul sfert al secolului al XX-lea, trăsătura prezentând o...

Strategia de marketing a firmei Bona Avis

ELABORAREA STRATEGIEI DE MARKETING. ASPECTE TEORETICE 1.1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivului Strategia de marketing are...

Mixul de Marketing - Politica de Distribuție

Introducere “Firmele au nevoie de noi concepte referitoare la modul în care trebuie să-şi organizeze activitatea, în general, şi cea de marketing,...

Conducerea și organizarea activității de cercetare de marketing - SC Petrom SA

INTRODUCERE În condiţiile socio – economice contemporane, orice întreprindere este preocupată de anticiparea evoluţiei vieţii sale şi a mediului...

Organizarea activității de marketing la SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea

INTRODUCERE În condiţiile actuale ale unei economii globale în rapidă schimbare, caracterizată prin abundenţa pieţelor din ce în ce mai...

Instrumente de Marketing Direct Utilizate de Oriflame

Introducere Într-o epocă în care totul evoluează cu o rapiditate nu foarte uşor de urmat pentru întreprinderile existente, în care progresul...

Studiu Privind Sistemele de Management al Relațiilor cu Clienții

INTRODUCERE În această lucrare îmi propun să realizez un studiu privind sistemele de management al relaţiilor cu clienţii şi să evidenţiez...

Te-ar putea interesa și

Strategiile de Marketing Abordate de o Companie

INTRODUCERE De-a lungul anilor, firma S.C. Romtrans S.A a bombardat piaţa efectivă şi cea potenţială prin diferitele tehnici promoţionale care au...

Analiza concurenței la SC Somesana SA Satu Mare

Analiza mediului trebuie să fie punctul de început al oricărei activităţi de marketing , deoarece schimbările de mediu pot afecta capacitatea...

Prezentarea activității SC Vel Pitar SA prin prisma compartimentului de marketing

1.1.Delimitări conceptuale: concept, apariţii, etape Mobilitatea accentuată a fenomenelor pieţei, specifică economiei moderne şi concretizată in...

Elaborarea strategiei de promovare a companiei

INTRODUCERE Actualitatea studierii procesului de promovare a produselor, serviciilor și organizațiilor românești pe piețele internaționale este...

Analiza Sistemului de Distribuție la Nivelul Firmei Danone

Capitolul 1. Caracterizarea firmei 1.1 Date de identificare S.C. Danone Producţie şi Distribuţie Produse Alimentare S.R.L. este o companie...

Analiza particularităților marketingului pe piața unică europeană

Cap. 1. Rolul concurenţei asupra economiei de piaţă Unul dintre elementele fundamentale pe care o firmă trebuie să le aibă în vedere atunci când...

Plan de Afacere - Realizarea de Servicii și Produse Web

Introducere Motto: “Un economist este un expert care va sti maine de ce lucrurile pe care le-a prevestit ieri nu s-au intamplat astazi. ”...

Lush - Fresh Handmade Cosmetics

Istoricul cosmeticelor Lush Am format echipa de creatie de la LUSH la sfarsitul anilor 70, cand ne-a venit ideea crearii unei game cosmetice...

Ai nevoie de altceva?