Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 27818
Mărime: 123.41KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE.

CAPITOLUL I : DETERMINANŢII CONCEPTULUI DE MARKETING DIRECT.

1.1. Scurt istoric privind apariţia şi dezvoltarea marketingului direct

1.2. Aria de acoperire a conceptului de marketing direct

1.3. Parametrii determinanţi ai noţiunii de marketing direct

1.3.1. Elemente caracteristice ale marketingului direct

1.3.2. Luarea deciziei şi variabilele de care aceasta depinde în cadrul marketingului direct

1.3.3. Marketingul direct între avantaje şi limite

1.4. Utilizarea bazei de date – mijloc principal al comunicării directe de marketing

CAPITOLUL II : PROCESUL COMUNICĂRII – ELEMENT PIVOT ÎN MARKETINGUL DIRECT.

2.1. Determinarea conceptului de comunicare în lumina marketingului direct

2.2. Vectorii specifici ai comunicării utilizaţi în susţinerea marketingului direct

2.2.1. Influenţe bilaterale. Comunicarea, curba învăţării

2.2.2. Efectele comunicării asupra anatomiei procesului decizional de apărare

2.2.3. Campania promoţională – expresie a comunicării de marketing

2.2.4. Etape în conceperea strategiei de comunicare

2.3. Rolul ofertei comerciale în comunicarea de marketing

2.4. Raportul publicitate/vânzare, - element director în definirea mixului promoţional

2.4.1. Valenţele vânzării – alternative promoţionale majore

2.4.2. Publicitatea – radiografia principalelor sale caracteristici

CAPITOLUL III : INSTRUMENTE CLASICE DE COMUNICARE UTILIZATE ÎN SFERA MARKETINGULUI DIRECT.

3.1. Comunicarea în marketingul direct pe suport scris

3.1.1. Vânzarea prin corespondenţă

3.1.2. Direct mail-ul – analiză tridimensională: atribute, avantaje, limite

3.1.3. Comunicarea în marketingul direct prin intermediul presei. Particularităţi ale comunicării cu răspuns direct în presa scrisă

3.2. Undele hertziene – suport de excepţie al propagării comunicării de marketing

3.2.1. Telemarketingul sau comunicarea bipolarizată

3.2.2. Marketingul direct printr-o media unidimensională: Radioul

3.2.3. Programe TV cu răspuns direct

CAPITOLUL IV : PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “TIMLIBRIS” S.A.

4.1. Structura organizatorică şi funcţională

4.2. Piaţa de aprovizionare, desfacere şi comercializare a produselor

4.3. Analiza activităţii economico-financiare; evidenţierea principalilor indicatori economici ai acestei activităţi

CAPITOLUL V : PROPUNERI PENTRU INTENSIFICAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING ÎN VEDEREA OBŢINERII UNOR VENITURI SUPLIMENTARE LA S.C. “TIMLIBRIS” S.A.

ANEXE.

BIBLIOGRAFIE.

Extras din document

INTRODUCERE

Probabil că mulţi dintre noi am trăit experienţe din genul apelurilor telefonice neaşteptate, în care o voce mai mult sau mai puţin interesantă ne explica plină de entuziasm, timp de câteva minute:“Domnule X sunteţi fericitul câştigător al unei excursii în străinătate“. În încercarea noastră de a afla dacă suntem victima unei glume sau a unei greşeli, aflăm cu stupoare că suntem într-adevar“câştigători“, dacă ne prezentăm la sediul firmei şi cu o sumă de bani (deloc neglijabilă) pentru a putea beneficia de “premiu“.

De asemenea, cutiile noastre poştale sunt regulat “bombardate“ cu plicuri care ne anunţă că am câştigat un televizor color sau un autoturism, iar abia după o studiere amănunţită a numeroaselor tipărituri din plic, aflăm că trebuie să comandăm anumite produse (mai mult sau mai puţin folositoare, uneori de o calitate îndoielnică şi la preţuri destul de ridicate) doar pentru a participa la tragerea la sorţi.

Decizia de cumpărare reprezintă o latură importantă a comportamentului consumatorilor, cu implicaţii asupra relaţiilor comerţ – consumatori. Aceasta reprezintă un act de alocare a resurselor, în cadrul căruia intervin atât motivaţii raţionale, de ordin economic, cât şi motivaţii emotiv – psihologice. Ca şi latură importantă a protecţiei sociale dar şi ca o componentă de bază a programelor de protecţie socială, protecţia consumatorilor reprezintă un ansamblu de dispoziţii privind iniţiativa publică sau privată, destinată a asigura şi ameliora continuu respectarea intereselor consumatorilor.

Astfel, organizarea unui sistem de informare util pentru consumatori care să asigure transparenţa pieţei şi apărarea împotriva unei politici agresive de marketing, promovată de unii agenţi economici precum şi cunoaşterea şi aplicarea corectă a principiilor teoretice de organizare a activităţilor de marketing direct, îndeosebi a modului de comunicare, ar conduce la obţinerea de satisfacţii atât de partea acelor care lansează astfel de acţiuni, cât şi de partea consumatorilor, care ar putea astfel beneficia de avantajele pe care le oferă adevăratul marketing direct.

CAPITOLUL I

DETERMINANŢII CONCEPTULUI DE MARKETING DIRECT

1.1. SCURT ISTORIC PRIVIND APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA MARKETINGULUI DIRECT

Nu este nimic nou despre direct mail ca un mijloc de publicitate, este de aceeaşi vârstă cu comunicarea însăşi, termenul de“scrisori circulare“ a fost atribuit timpurilor biblice când erau folosite tăbliţele de lut.

Primele cataloage pentru comerţ se spune că au fost cele de la mijlocul secolului al XV-lea, care au apărut la puţin timp după ce Gutemberg a inventat tiparniţa mobilă.

Printre primele cataloage apărute se numără şi catalogul botanic al englezului Wiliam Lucas, apărut în 1667.

A urmat apoi o extindere a cataloagelor cu comanda prin poşta, în timpul Războiului Civil din America. Atunci (ca şi acum) aceste cataloage reflectau schimbările sociale şi economice.

Deşi la început erau cărţi de prezentare pentru seminţe şi răsaduri, cataloagele de la sfârşitul secolului al XIX-lea includeau maşini de cusut, produse uscate, medicamente şi instrumente muzicale, multe firme fiind specializate pe produse, iar comanda prin poştă era un mod alternativ de distribuţie. În timp ce cataloagele de produse erau din ce în ce mai apreciate în special în zonele rurale americane, noile fenomene culturale, sociale şi economice determinau apariţia unei alte forme de comandă prin poştă. Revistele timpului care reflectau aceste schimbări (“Time“, “The New Yorker“ şi“Saturday Review of Literature“) au apărut la începutul anilor ’20, iar abonaţii erau solicitaţi prin direct-mail.

Marketingul direct este deseori denumit marketingul băncii de date. Acesta pentru că importanţa sa centrală rezidă în obţinerea de informaţii despre consumator. Informaţia înseamnă putere, iar marketingul băncii de date vă oferă informaţiile despre consumator care va da posibilitatea de a-i satisface nevoile într-un mod mai eficient decât concurenţa. O bancă de date este în esenţă o listă. Dar avantajul enorm al menţinerii şi manipulării computerizate a băncii de date, este că informaţiile despre comportamentul cumpărătorilor pot fi completate cu alte caracteristici ale clienţilor. Rezultatul este că devine mult mai uşor să-ţi adaptezi activităţile de marketing unei situaţii. Această capacitate de a adapta activităţile de marketing oferă beneficii de ambele părţi.

Harry Sherman şi Maxwell Sackheim, veterani ai marketingului direct, au descoperit o nouă tehnică de comandă prin poştă, şi anume “opţiunea negativă“, prin care cărţile erau trimise abonaţilor într-un mod regulat în fiecare lună, renunţându-se numai dacă abonatul specifica editorului să nu trimită o anumită selecţie.

Preview document

Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 1
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 2
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 3
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 4
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 5
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 6
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 7
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 8
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 9
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 10
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 11
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 12
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 13
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 14
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 15
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 16
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 17
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 18
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 19
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 20
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 21
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 22
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 23
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 24
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 25
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 26
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 27
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 28
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 29
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 30
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 31
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 32
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 33
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 34
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 35
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 36
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 37
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 38
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 39
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 40
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 41
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 42
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 43
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 44
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 45
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 46
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 47
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 48
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 49
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 50
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 51
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 52
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 53
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 54
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 55
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 56
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 57
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 58
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 59
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 60
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 61
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 62
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 63
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 64
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 65
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 66
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 67
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 68
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 69
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 70
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 71
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 72
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 73
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 74
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 75
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 76
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 77
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 78
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 79
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 80
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 81
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 82
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 83
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 84
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 85
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 86
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 87
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 88
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 89
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 90
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 91
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 92
Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Lucrare de diploma.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Prezentarea politicii de promovare a unei societăți

INTRODUCERE Lucrarea prezintă, în partea teoretică, conceptul general de marketing, marketingul ca o componentă de bază a mediului economic, ce...

Lucrare de licență - marketingul direct - o alternativă în politica de promovare a firmei

CAPITOLUL 1 –BAZELE MARKETINGULUI DIRECT Explicarea continutului conceptual al comunicÎrii reprezinta o misiune destul de spinoasã pentru cÎ...

Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola

INTRODUCERE „Nevoia de comunicare reprezintă un element definitoriu pentru orice relaţie interumană. În prezent, multitudinea de canale şi de...

Folosirea mijloacelor de marketing direct pentru fidelizarea clienților - Omniasig

Capitolul I. Noţiuni de Marketing Direct I.1 Definirea noţiunii, caracteristici şi particularităţi Noţiunea de marketing a apărut cu aproximativ...

Marketing Bancar

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. În prezent, știința marketingului a ajuns să fie considerată o cheie...

Aspecte privind aplicarea marketingului direct la SC Agastia Serv SRL

INTRODUCERE În întreprinderea modernă care îşi desfăşoară activitatea în optica de marketing, comerţ s-au prestări servicii, funcţiunea de...

Utilizarea Marketingului Direct pentru Comunicarea cu Diferite Categorii de Public ale Firmei Asirom

Introducere Marketingul direct poate fi definit ca un ansamblu de concepte, tehnici şi instrumente de marketing, concretizate într-un demers...

Canale de distribuție ale produselor financiar-bancare

CANALE DE DISTRIBUTIE ALE PRODUSELOR FINANCIAR - BANCARE În cazul produselor financiar bancare nu se poate vorbi de o distributie fizica, ci de...

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare. Abordare comparativă SIF3 și SIF4

Cap.I Informaţii generale 1.1 Informaţii generale SIF Transilvania (SIF 3) Înfiinţată la 1 noiembrie 1996, Societatea de Investitii Financiare...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - comparație SIF1 și SIF2

Cap.1. Informaţii generale despre SIF1 şi SIF3 1.1. Informaţii generale despre SIF1 Denumirea societăţii emitente: Societatea de Investiţii...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiara SIF3 și SIF4

I. Introducere I.1. Informatii generale – SIF3 Înfiintată la 1 noiembrie 1996, Societatea de Investitii Financiare Transilvania este un fond...

Ai nevoie de altceva?