Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 23 fișiere: doc, ppt
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 39382
Mărime: 3.13MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Dorin Sorin

Cuprins

CUPRINS:

CAPITOLUL I. CADRUL LEGISLATIV AL REGLEMENTĂRILOR NAŢIONALE ŞI EUROPENE ÎN DOMENIUL PRODUSELOR ALIMENTARE.

1.1. Studiu comparativ al reglementărilor cu privire la mărfurile alimentare.8

1.2. Etica în alimentaţie, agricultură şi mediu. Aspecte generale ale legii alimentaţiei.12

1.2.1. Etica în alimentaţie şi agricultură.13

1.2.2. Aspecte generale privind legea produselor alimentare.18

1.3. Codex Alimentarius şi comerţul cu mărfuri alimentare .24

1.4. Criza globală a alimentelor şi consecinţele ei.26

1.5. Legea Rep. Moldova privind produsele alimentare.29

1.6. Atribuţiile autorităţilor publice în reglementarea problemelor ce ţin de regimul produselor alimentare

1.6.1. Atribuţiile Guvernului.30

1.6.2. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale.30

1.6.3. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale.31

1.7. Proiect final al Legii - cadru privind siguranţa alimentului în România.32

CAPITOLUL II. STUDIU COMPARATIV AL PROTECŢIEI CONSUMATORULUI ÎN UE, ROMÂNIA, REP. MOLDOVA ŞI AUTORITĂŢILE ABILITATE CU ACESTE ATRIBUŢIUNI.

2.1. Sănătatea şi siguranţa consumatorului.36

2.2. Protecţia Consumatorului în Uniunea Europeană.38

2.2.1. Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor.43

2.3. Studiul reglementărilor internaţionale privind protecţia consumatorilor şi rolul acestora în prevenirea şi combaterea anomaliilor la mărfurile alimentare.45

2.3.1. Directivele statelor membre ale Uniunii Europene.45

2.3.2. Legislaţiile ţărilor membre ale UE. Directiva privind răspunderea pentru produse defectuoase.46

2.3.2.1. Austria. Legea austriacă privind răspunderea pentru produse.46

2.3.2.2. Belgia. Legea relativă la răspunderea pentru produse defectuoase .47

2.3.2.3. Danemarca. Legea daneză. 47

2.3.2.4. Finlanda. Legea privind răspunderea pentru produse.47

2.3.2.5. Franţa. Legea franceză.48

2.3.2.6. Germania. Legea cu privire la răspunderea pentru produse .48

2.3.2.7. Grecia. Actul normativ nr. 1961/1991, amendat de actul nr. 2000/1991.48

2.4. România. Legea privind protecţia consumatorilor.49

2.4.1. Strategia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.51

2.4.2. Centrul de Consultanţă şi Informare a Consumatorilor.53

2.4.3. Consiliile consultative pentru protecţia consumatorilor.54

2.4.4. Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România.54

2.5. Combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană.60

2.6. Aspecte juridice privind protecţia consumatorilor în Republica Moldova. Actele normative.62

2.7. Organele abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor.67

2.8. Raport de monitorizare privind domeniul protecţiei consumatorilor în Rep. Moldova.69

CAPITOLUL III. STRATEGII DE DEZVOLTARE A S.C. „Franzeluţa” S.A. DIN PERSPECTIVA OBIECTIVELOR GUVERNAMENTALE CU PRIVIRE LA ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ .

3.1. Pregătirea şi dezvoltarea industriei de panificaţie a Rep. Moldova în perspectiva aderării la UE.71

3.2. Preocupări şi tendinţe în cadrul pieţei produselor de panificaţie în UE, cu implicaţii şi pe piaţa Rep. Moldova de produse de panificaţie.72

3.3. Impuneri legislative la S.C. “Franzeluţa” S.A. .73

3.3.1. Misiunea si valorile S.C. “Franzeluţa” S.A.73

3.3.2. Măsuri dure împotriva comerţului ilegal cu pâine.74

3.4. Componentele supravegherii pieţei şi obiectivele de aliniere la practicile europene.75

3.5. Raport privind activitatea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în anul 2007 şi obiectivele trasate pentru anul 2008.78

3.6. Raport al Guvernului Rep. Moldova privind implementarea Planului de Acţiuni Rep. Moldova- Uniunea Europeană (ianuarie-martie 2006.80

3.6.1. Relaţiile comerciale.80

3.6.2. Vama.81

3.6.3. Aspecte sanitare şi fitosanitare.83

CAPITOLUL IV. PREZENTAREA GENERALĂ A S.A. „Franzeluţa”.

4.1. Principalele date de referinţă

4.1.1. Scurt istoric.85

4.1.2. Data înregistrării organizaţiei.89

4.1.3. Denumirea şi sediul social.89

4.1.4. Forma juridică şi structura societară.90

4.1.5. Obiectul de activitate al firmei.91

4.2. Structura organizatorică şi de personal.91

4.3. Micromediul firmei

4.3.1. Principalii clienţi ai firmei de pe piaţa internă şi pe cea externă.93

4.3.2. Principalii furnizori.95

4.3.3. Concurenţa.96

4.3.4. Distribuţia.97

4.4. Calitatea produselor S.C. „Franzeluţa”.98

CONCLUZII ŞI PROPUNERI.102

Bibliografie.107

Anexe.113

Extras din document

Înainte de toate ar trebui să răspund la o serie de întrebări: “Pentru ce o analiză a unei activităţi de producţie industrială din perspectiva impunerilor legislative?”, “De ce este nevoie de reglementări legislative?”, “Sunt ele folositoare?” “De ce tocmai o analiză a cadrului legislativ în industria alimentară din perspectiva unui viitor funcţionar public?”, “Producţia, comercializarea şi siguranţa produselor alimentare face obiectul de interes a autorităţilor publice?”

Răspunsul este cât se poate de simplu: am considerat util să tratez acest subiect din perspectiva legilor nu numai datorită faptului că, în calitate de cetăţean, sunt obligată să le respect, ci, mai ales, pentru că în calitate de viitor ambasador, deputat, senator, sau ministru mă voi afla deseori în situaţia de a constata că excesul sau deficitul de acte normative, ca şi imperfecţiunile unor reglementări au un impact direct asupra rezultatelor activităţii pe care o voi desfăşura. Legea poate să stimuleze procesele pozitive din cele mai diverse sectoare, după cum poate să determine apariţia şi agravarea unor fenomene negative.

În ceea ce priveşte mediul industrial, legislaţia actuală este unul din principalii piloni ai susţinerii protecţiei consumatorului, sănătăţii populaţiei. Iar pentru a se garanta acest interes public, trebuie să existe funţionari care să aibă capabilitatea de a cunoaşte şi de a analiza în profunzime, modul în care se fabrică, se comercializează şi se păstrează produsele alimentare, astfel încât ei să poată verifica dacă este respectată legislaţia în domeniu.

Dacă nu am avea aceste legi, probabil societatea noastră ar fi fost astăzi într-o stare profund degradantă. Mulţi încalcă legea, este adevărat, dar mult mai mulţi o respectă şi acesta este un lucru îmbucurător pentru societate.

Aceste argumente sunt, cred, suficiente pentru a motiva opţiunea mea asupra temei enunţate.

Actualitatea temei de cercetare. România, fiind deja membră UE, încearcă şi chiar a preluat o bună parte din reglementările şi standardele europene, iar Rep. Moldova, după cum este cunoscut, abia are ca ţintă integrarea în UE şi pentru realizarea acestui deziderat, Rep. Moldova deja îndeplineşte o serie de condiţii printre care se află adoptarea şi implementarea aquis-ului comunitar.

Scopul lucrării este acela de a lămuri sensurile şi importanţa cadrului legislativ şi instituţional în acest vast domeniu de interes public, deoarece este foarte puţin cunoscut faptul că numai datorită acestor reglementări, care, constituie de fapt suportul “vieţii” şi, implicit, al dezvoltării socio-economice, industria alimentară a atins un înalt nivel al calităţii produselor.

Obiectul cercetării îl constituie legislaţia naţională şi europeană în domeniul produselor alimentare, care este aplicabilă şi produselor din industria de panificaţie şi modul de implementare a acestora în activităţile S.C. „Franzeluţa”

Inovaţia ştiinţifică a studiului constă în propunerea spre elaborare a unor planuri:

- Planul de Sprijinire şi Monitorizare a Autorităţilor, focalizat pe implementarea fermă a legislaţiei pentru a combate flagelul corupţiei, evaziunii fiscale şi competiţiei neloiale.

- Planul de Protecţie a Consumatorilor, focalizat pe protejarea cetăţenilor, în calitatea lor de consumatori, împotriva riscului de a achiziţiona produse alimentare care ar putea să le afecteze viaţa şi sănătatea.

- Planul de Susţinere a Industriei de Alimentare, focalizat pe oferirea de consultanţă în atragerea de finanţări în industria de panificaţie în vederea creşterii siguranţei alimentare şi alinierea la noile standarde europene.

Baza informaţională au constituit-o materialele Departamentului Standartizare şi Metrologie al Rep. Moldova, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării al Rep. Moldova, expierenţa SC “Franzeluţa”, alte Organizaţii de interes mondial şi, bineînţeles legislaţiile diferitor ţări, inclusiv legislaţia UE, care mi-au permis să-mi fac o viziune amplă asupra sectorului de produse alimentare şi să purced chiar la un studiu comparativ al cadrului legislativ şi instituţional cu privire la siguranţa produselor alimentare, răspunderea pentru produsele defectuoase şi cele privind protecţia consumatorilor în UE, România şi Rep. Moldova.

Contribuţiile proprii sunt prezente pe tot parcursul lucrării de licenţă, vizând nu numai lămurirea unor aspecte teoretice asupra problemelor abordate în lucrare, dar şi asupra unor abordări metodologice, cu rol esenţial în cunoaşterea cât mai reală a reglementărilor legislative din sectorul panificaţiei.

În lucrare este prezentat de asemenea un studiu de caz asupra Combinatului de Panificaţie S.C. „Franzeluţa”, având ca scop principal evidenţierea faptului că impunerile legislative şi alinierea la noile standarde europene nu prezintă un obstacol pentru societate de a ramâne competitivă atât pe piaţa naţională, cât şi pe cea internaţională.

Demersul se încheie cu o secţiune conclusivă, intitulată “Concluzii şi propuneri”, care conţine, în afara unor idei sintetice, şi anumite sugestii în privinţa unor linii de perfecţionare în materia temei cercetate.

Preview document

Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 1
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 2
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 3
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 4
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 5
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 6
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 7
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 8
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 9
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 10
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 11
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 12
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 13
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 14
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 15
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 16
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 17
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 18
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 19
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 20
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 21
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 22
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 23
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 24
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 25
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 26
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 27
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 28
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 29
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 30
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 31
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 32
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 33
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 34
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 35
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 36
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 37
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 38
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 39
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 40
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 41
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 42
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 43
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 44
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 45
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 46
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 47
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 48
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 49
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 50
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 51
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 52
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 53
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 54
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 55
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 56
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 57
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 58
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 59
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 60
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 61
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 62
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 63
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 64
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 65
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 66
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 67
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 68
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 69
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 70
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 71
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 72
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 73
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 74
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 75
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 76
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 77
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 78
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 79
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 80
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 81
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 82
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 83
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 84
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 85
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 86
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 87
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 88
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 89
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 90
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 91
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 92
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 93
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 94
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 95
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 96
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 97
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 98
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 99
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 100
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 101
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 102
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 103
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 104
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 105
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 106
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 107
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 108
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 109
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 110
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 111
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 112
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 113
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 114
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 115
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 116
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 117
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 118
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 119
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 120
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 121
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 122
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 123
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 124
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 125
Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare - Pagina 126

Conținut arhivă zip

 • Anexe
  • Anexa nr. 10 consuelo romantica.doc
  • Anexa nr. 8 torturi.doc
  • Anexa nr. 9 ziua indragostitilor.doc
  • Anexa nr.1organigrama.doc
  • Anexa nr.2 fisa de post.doc
  • Anexa nr.3 decoratii si premii.doc
  • Anexa nr.4 expozitia Hramul orasului.doc
  • Anexa nr.5 Anuqua-2003.doc
  • Anexa nr.6 fabricat in Moldova.doc
  • Anexa nr.7 noutati corporative.doc
 • Abrevieri.doc
 • bibliografie.doc
 • Capitolul 1.doc
 • Capitolul 2.doc
 • Capitolul 3.doc
 • Capitolul 4.doc
 • concluzii si propuneri.doc
 • CUPRINS.doc
 • Foi de garda.doc
 • Introducere.doc
 • Licenta Liliana.ppt
 • Lista fig, tab, graficelor.doc
 • Speach.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea Planului de Desfacere

Desfacerea produselor reprezinta un, proces planificat de livrare a marfii si de realizare a planului de productie, prin care se asigura, pe de o...

Comercializarea Produselor Alimentare

Comercializarea produselor alimentare Nivelul performantei din industria alimentara a crescut semnificativ, insa mai sunt inca multe de realizat...

Piața Produselor Lactate

1. PIATA PRODUSELOR LACTATE PREZENTARE GENERALA În acest moment pe piata lactatelor exista aproape 500 de companii, dintre care doar 100 au...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Mixul de Marketing

Introducere Conceptul de mix de marketing a fost introdus ca termen în anii ‘50 şi i-a fost sugerat autorului său, Neil Borden, de un articol de...

Calitatea mărfurilor în contextul protejării consumatorilor

Notiunea de calitate a produselor si problemele legate de realizarea acesteia i-au preocupat pe oameni cu mult timp in urma. Dupa unii autori,...

Ai nevoie de altceva?