Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 25435
Mărime: 1.45MB (arhivat)
Publicat de: Ernest Nica
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA ,,aLEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA MARKETING

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Argument 3
 3. Sinteza 5
 4. CAPITOLUL I. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ COMPORTAMENTUL DE CUMPĂRARE 7
 5. I.1. Factorii economici 11
 6. I.2. Factorii demografici 12
 7. I.3. Factorii psihologici 12
 8. I.4. Factorii sociali 17
 9. I.5. Factorii personali 20
 10. I.6. Factorii culturali 21
 11. CAPITOLUL II. PROCESUL ADOPTĂRII DECIZIEI DE CUMPĂRARE 22
 12. II.1. Decizia de cumpărare 23
 13. II.2. Etapele procesului decizional 24
 14. CAPITOLUL III. VALOAREA LA CONSUMATOR 30
 15. III.1. Lanţul valorii 30
 16. III.2. Valoarea la consumator 31
 17. III.3. Valoare livrată (la consumator) 35
 18. III.4. Valoare cunoscută (de consumator) 36
 19. CAPITOLUL IV. ÎMPLINIREA NEVOILOR – CONDIŢIE ÎN SATISFACŢIA ŞI LOIALIZAREA CONSUMATORULUI 42
 20. IV.1. Comportamentul "paradoxal" al consumatorului 42
 21. IV.2. Orientări principale ale consumatorului 44
 22. IV.3. Factorii care influenţează aşteptările 53
 23. CAPITOLUL V. COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI LA KENVELO IAŞI 1 57
 24. V.1. Prezentarea organizaţiei 57
 25. V.1.1. Produse 58
 26. V.1.2. Piaţa ţintă 59
 27. V.1.3. Obiectivele firmei 59
 28. V.2. Raport de cercetare 60
 29. V.2.1. Obiectivele cercetării 60
 30. V.2.2. Metoda de cercetare 60
 31. V.2.3. Perioada 61
 32. V.2.4. Locaţia 61
 33. V.2.5. Eşantion 62
 34. V.2.6. Instrumentul cercetării 64
 35. V.3. Rezultatul cercetării 65
 36. V.4. Limitele studiului 76
 37. V.5. Concluzii cercetare 76
 38. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 83
 39. ANEXE 86
 40. BIBLIOGRAFIE 91

Extras din licență

INTRODUCERE

Argument

“Comportamentul consumatorului la punctul de lucru” este o temă pe care o găsesc deosebit de utilă atât pentru dezvoltarea unor abilităţi necesare unei cariere de succes cât şi pentru viaţa de zi cu zi. În experienţa mea ca angajat la Kenvelo am ajuns să cunosc micile secrete ale vânzărilor şi modul în care se comportă clienţii acestui magazin.

Pentru a avea succes pe piaţă, întreprinderile trebuie să-şi concentreze în permanenţă eforturile spre înţelegerea şi satisfacerea necesităţilor şi aşteptărilor tuturor clienţilor lor, atât cei actuali, cât şi cei potenţiali. Totodată, întreprinderile trebuie să identifice metode şi instrumente adecvate pentru evaluarea gradului de satisfacţie a clienţilor şi asigurarea loialităţii celor mai importanti, precum şi pentru îmbunătăţirea sistemului relaţional intern şi extern şi crearea unor relaţii de parteneriat cu clienţii fideli.

Este important ca producătorul de bunuri şi servicii să afle cine, ce, de unde, de ce, când, cum şi cât de mult cumpără şi cât de des. El caută să producă cu cheltuieli mai mici decât preţul la care-l poate vinde şi găseşte clienţi care să-l cumpere. El caută să găsească soluţii pentru a produce în condiţii de maximă eficienţă şi să afle de ce oamenii răspund într-un anume fel la produsele şi serviciile care le sunt oferite, de ce au o anumită atitudine faţă de ele.

Cumpărătorul se comportă ca un partener activ în cadrul procesului de vânzare/cumpărare. Vânzătorul trebuie să fie activ şi conştient, să utilizeze instrumente de marketing potrivite în scopul cumpărării.

Problema esenţială a firmelor producătoare - cunoaşterea manierei în care vor răspunde consumatorii-parteneri la diverşi stimuli folosiţi în vederea atingerii obiectivului lor. Studierea comportamentului consumatorului permite aflarea răspunsurilor la întrebări de genul:

• cum îşi aleg cumpărătorii bunurile şi serviciile necesare satisfacerii multiplelor nevoi;

• care sunt stimulii, factorii care le influenţează alegerea

Se poate studia comportamentul omului în calitate de producător de bunuri şi servicii şi comportamentul lui în calitate de consumator.

Consumatorilor li se deschid tot mai largi posibilităţi de alegere. Creşterea puterii de cumpărare, concomitent cu ridicarea nivelului de educaţie şi cultură permit cumpărătorului să-şi satisfacă mai multe nevoi, mai sofisticate, de nivel calitativ mai ridicat. Când producătorul nu înţelege aceste opţiuni ale clientului, acesta se va îndrepta către un alt ofertant.

Investigarea comportamentului consumatorului necesită o abordare trans, inter şi multidisciplinară. Modul în care oamenii se comportă în plan economic reprezintă rezultatul acumulării unei experienţe de viată. Simpla înregistrare şi cuantificare a actelor consumatorului nu este suficientă; trebuie cercetate şi procesele psiho-fiziologice care determină aceste acte şi explicată interdependenţa dintre ele. Cunoştinţele referitoare la comportamentul consumatorului asigură fundamentul strategiilor de marketing cu privire la poziţionarea produsului, segmentarea pieţii, lansarea produselor noi, adoptarea unor decizii de marketing-mix etc., asigurându-le o eficienţă sporită. Studierea lui permite caracterizarea mai amplă şi complexă a fenomenelor de piaţă, elaborarea unor strategii mai realiste şi desfăşurarea unor acţiuni de marketing eficiente.

Sinteza

Structura lucrării are la bază o parte teoretică, urmată de analiza practică a comportamentului consumatorilor în magazinele Kenvelo în vara anului 2006.

Pentru strângerea informaţiilor în vederea redactării lucrării de licenţă am folosit ca şi metode de cercetare documentarea şi observarea. Ca scop propus asupra cercetării realizate este studiul comportamentului de cumparare al clientilor magazinelor Kenvelo din Iaşi. Ca procedură de cercetare am utilizat observarea la faţa locului.

Primul capitol al lucrării prezintă factorii care influentează comportamentul de cumparare. Cumpărarea este un proces, nu un act izolat. Este o succesiune de activităţi premergătoare sau ulterioare achiziţiei care influenţează deciziile de cumpărare. Complexitatea deosebită a comportamentului consumatorului se datorează multitudinii factorilor care influenţează direct sau indirect procesul decizional de cumpărare şi de consum. Modul în care acţionează şi mai ales locul şi rolul pe care aceştia le au în sistem, sunt privite în mod diferit, şi de aceea întâlnim în literatura de specialitate diferite clasificări ale acestor factori: economici, social culturali, psihologici, personali, demografici.

Cel de-al doilea capitol analizează procesul adoptării deciziei de cumpărare. Decizia de cumpărare este un act conştient ce urmăreşte satisfacerea în condiţii de raţionalitate a unei nevoi. Ea exprimă un anumit curs al acţiunii, bazat pe o alegere preliminară a bunului sau serviciului respectiv. Sunt tratate pe larg etapele acestui proces: identificarea problemei, cautarea informatiei, evaluarea alternativelor, alegerea alternativei, comportamentul post-cumpărare.

Capitolul al treilea “Valoarea la consumator” debutează prin clarificarea sensului noţiunii de “lanţ al valorii” iar apoi sunt dezbătute cele două forme ale valorii la consumator, valoarea livrată la consumatori şi valoarea primită de consumatori. Pentru a crea o valoare pentru consumator există patru zone de acţiuni comerciale generice: oferirea produsului, comunicarea, mediul de vânzare, servicii şi soluţii.

Cel de-al patrulea capitol „Împlinirea nevoilor – masură în satisfacţia şi loializarea consumatorului”, începe prin a puncta un comportament paradoxal al consumatorilor de astăzi care îşi lărgesc câmpul de opţiuni, devenind mai complecşi şi trăind simultan roluri foarte contrastante. Orientările principale ale consumatorului sunt: orientarea spre tendinţe şi senzaţie, orientarea spre service şi soluţii, orientarea spre preţ şi performanţă, orientarea spre sens şi valoare.

Aşteptările clientului şi, în consecinţă, percepţia performanţei serviciilor sunt influenţate de trei categorii de factori: antecedentele personale; datele informative monitorizate; factori de contingenţă.

Al V-lea capitol al lucrării conţine partea practică realizată in cele trei magazine Kenvelo existente în Iaşi în vara anului 2006. Sunt redate etapele desfăşurării unei cercetări ce are ca şi metodă observarea directă.

La finalul lucrării se regăsesc concluziile, recomandările şi comentariile personale şi partea de bibliografie.

Bibliografie

1) Antony Jiju, Preece David, Understanding, Managing, and Implementing Quality Frameworks, Techniques and Cases, London, New York: Routledge, 2002

2) Antonides G., van Raaij W.F., Consumer Behaviour: A European Perspective, John Wiley&Sons, New York, 1998

3) Bianchi M., The Active Consumer: Novelty and Surprise in Consumer

4) Choice, Routledge, 1998.

5) Blackwell R.D., Engel J.F., Kollat, D.T., Consumer Behaviour, 3rd ed., Dryden Press, Hinsdale, Illinois, 1978

6) Blythe J., Comportamentul consumatorului, Ed Teora,Bucureşti, 1999

7) Brassard M, Finn, L.; Ginn, D.; Ritter, D.The Six Sigma Memory Jogger II. A Desktop Guide of Tools for Six Sigma Improvement Teams, GOAL/QPC, First Edition, 2004

8) Boier R., Marketing: comportamentul consumatorului, Editura Graphix, Iaşi, 1994.

9) Catoiu I., Teodorescu N., Comportamentul consumatorului, Teorie şi practică, Editura Uranus, Bucureşti, 2005

10) Chaston I., New Marketing Strategies, Sage Publications, 2000

11) Cole R. E, From Continuous Improvement to Continuous Innovation, (Electronic version)/ Quality Management Journal, 8(4), 7-21, 2001

12) Conca, M.G.; Scarpa, A.P. Quality & Customer Satisfaction. Tools for Measuring the Customer’s Total Experience, Goal QPC, First Edition, 2004

13) Curry J., Know Your Customers: How Customer Marketing Can Increase Profits, Kogan Page, London, 1992.

14) Dressart C., Comportement du consommateur et strategie du marketing, Monnal, McGrow Hill, 1983

15) Florescu C., Malcomete P., N.Al., Pop (coordonatori), Marketing. Dicţionar

16) explicativ, Editura Economică, Bucureşti, 2003

17) Johnson M.D., Customer Orientation and Marketing Action, Prentice Hall,1998.

18) Kotler Ph., Managementul marketingului, Editura Teora, Bucuresti, 1997;

19) Evans J.R., Lindsay W.M., The Management and Control of Quality. Sixth Edition. South-Western, Thomson. Mason, Ohio, 2005

20) Kotler Philip, “Managementul marketingului”, Ed. Teora, Bucureşti 1997

21) Miron Mihaela, Comportamentul consumatorului, Ed. All. Bucureşti, 1996

22) Mowen J., Minor M., Consumer Behaviour: A Framework, Prentice Hall, 2000

23) Neagu V., Ştefănescu V., Teodorescu N., Modele ale investigării comportamentului consumatorului, Editura OIDCI, Bucureşti, 1994.

24) Plăiaş Ioan, Comportamentul Consumatorului, Editura Intelcredo Deva, 1997

25) Prutianu Ştefan, Munteanu Constantin, Caluschi Cezar, Inteligenţa Marketing Plus, Ed. Polirom, Iaşi, 1998

26) Prutianu, Ştefan - Negocierea şi analiza tranzacţională, Editura Sagittarius, Iaşi, 1996.

27) Rye Colin, Change Management: The 5-step Action Kit. London, Kogan Page, 2001

28) Sasu Constantin, Marketing, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 1995

29) Schonberger R.J., Knod E.M., Operations Management: Serving the Customer, Irwin, 1988.

30) SimsRonald R.,Changing the way we manage change, Wesport, Connecticut, London: Quorum Books, 2002

31) Solomon M., Consumer Behaviour: Buying, Havimg and Being, 6th ed., Prentice Hall, 2004

32) Stanciu Sica, Bazele generale ale marketingului , Editura Universităţii din Bucureşti, 1999

33) Teodorescu N., Comportamentul consumatorului. Cercetarea calitativă şi cercetarea motivaţională, Editura ASE, Bucureşti, 2000

34) Walters C.G., Bergiel J.B., Consumer Behaviour: A Decision MakingApproach, South-Western Publishing Company, 1989

35) Wayne D.H., Consumer Behaviour, Houghton Mifflin Company, 2000

36) Zaiţ Dumitru, Spalanzani Alain, Cercetarea în economie şi management, Ed. Economică, Bucureşti, 2006

37) ***www.ecrnet.org/

Preview document

Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 1
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 2
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 3
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 4
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 5
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 6
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 7
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 8
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 9
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 10
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 11
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 12
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 13
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 14
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 15
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 16
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 17
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 18
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 19
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 20
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 21
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 22
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 23
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 24
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 25
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 26
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 27
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 28
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 29
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 30
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 31
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 32
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 33
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 34
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 35
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 36
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 37
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 38
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 39
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 40
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 41
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 42
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 43
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 44
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 45
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 46
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 47
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 48
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 49
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 50
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 51
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 52
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 53
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 54
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 55
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 56
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 57
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 58
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 59
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 60
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 61
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 62
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 63
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 64
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 65
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 66
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 67
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 68
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 69
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 70
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 71
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 72
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 73
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 74
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 75
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 76
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 77
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 78
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 79
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 80
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 81
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 82
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 83
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 84
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 85
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 86
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 87
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 88
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 89
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 90
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 91
Comportamentul consumatorului la punctul de lucru Kenvelo - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Comportamentul Consumatorului la Punctul de Lucru Kenvelo.doc
 • prezentare.ppt

Alții au mai descărcat și

Analiza Structurii Funcționale a Suprafeței de Vânzare

Introducere Comerţul reprezintă o categorie economică, proprie producţiei de mărfuri, care exprimă relaţiile economice ce se stabilesc între...

Analiza comportamentului consumatorului

INTRODUCERE Lucrarea prezentă are ca scop principal pe de o parte identificarea gradului în care au fost primite produsele cu specific regional...

Cercetarea Imaginii Magazinului Adrian Comservice SRL

INTRODUCERE Cercetarea de marketing reprezintă o activitate formală prin care, cu ajutorul unor concepte, metode şi tehnici de investigare, în mod...

Cercetare de marketing privind identificarea comportamentului consumatorului de autoturisme Dacia Logan

Introducere Lucrarea de faţă, structurată în trei capitole, îşi propune să trateze într-o manieră explicită şi detaliată activitatea de marketing,...

Mixul de Marketing la SC Prodsafe SRL

INTRODUCERE Putem aprecia că marketingul este o filozofie de afaceri, care are în centrul clientul cu nevoile sale, pe care organizaţia le...

Cercetare cantitativă - Farmec

I N T R O D U C E R E De peste 55 de ani, Farmec Cluj este principala producătoare de cosmetice din România, furnizând 60% din producția...

Raport de cercetare IL PASSO

Rezumat Managerial În această cercetare au fost chestionate 120 de persoane cu vârste cuprinse între 25 și 65 de ani pentru a li se putea afla...

Cercetare privind comportamentul consumatorului H&M

H&M este unul dintre cele mai cunoscute branduri din industria modei. Denumirea completa a acestui brand este Hennes & Mauritz si este conduse de...

Ai nevoie de altceva?