Comunicatia de marketing in servicii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Comunicatia de marketing in servicii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 115 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

1 Cuprins ..1
Introducere ...3
Capitolul 1. Comunicația de marketing in servicii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1. Comunicația de marketing - componentă
a mix-ului de marketing 8
1.2 Elemente ale comunicatiei de marketing .. 11
1.2.1. Sistemul comunicației de marketing ..11
1.2.2. Aspecte privind teoria comunicației de marketing 13
1.2.2.1. Teorii privind percepția și convingerea ..13
1.2.2.2. Teorii privind comportamentul consumatorului... 15
1.2.3. Clasificarea comunicării in marketing ...17
1.2.4. Tehnici ale procesului de comunicare in marketing ..19
1.2.4.1. Tehnici promoționale.. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. ...19
1.2.4.2. Tehnici continue .24
1.2.5. Strategia comunicației de marketing .25
1.3. Particularități ale comunicației de marketing
la nivelul sistemului bancar .. ...28
Capitolul 2.Piața bancară din România 32
2.1Sistemul bancar românesc 32
2.2.Oferta .36 2.3.Cererea ...40
2.3.1. Segmentarea pieței .40
2.3.2. Comportamentul clientului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 42
2.4. Prețul (tariful) ...46
2.5. Conjunctura ..49
2.6. Tendințe și perspective .51
Capitolul 3. Prezentare B.R.D. - G.S.G ..54
3.1. Prezentare generală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
3.2. Mediul de marketing ...60
3.2.1. Mediul extern 61
3.2.1.1. Micromediul ..61
3.2.1.1.1. Clienții .61
3.2.1.1.2. Concurenții 67
3.2.1.1.3. Fumizorii de echipamente. .. . .. .. .. . .. ..70
3.2.1.1.4. Prestatorii de servicii ...71
3.2.1.1.5. Furnizorii de fortă de muncă ...71
3.2.1.2. Macromediul .71
3.2.1.2.1. Mediul social și demografic 71
3.2.1.2.2.Mediul tehnologic. .. . .. . .. .. .. . ... .72
3.2.1.2.3. Mediul economic 73
3.2.1.2.4. Mediul legislativ 74
3.2.1.2.5. Mediul politic ..76
3.2.1.2.6. Mediul cultural 77
3.2.2. Mediul intern 78
3.2.2.1. Terenurile și clădirile .78
3.2.2.2. Echipamentele 79
3.2.2.3. Resursele umane 79
3.2.2.4. Capacitatea comercială . .80
3.2.2.5. Capacitatea financiară.. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. .. .. .. .. .80
3.2.2.6. Capacitatea organizatorică .82
3.3. Mix-ul de marketing la B.R.D. - G.S.G. ..82
3.3.1. Politica de produs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.3.2. Politica de preț . 84
3.3.3. Politica de distribuție. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 86
3.3.4. Politica de comunicatie ...87
Capitolul 4. Comunicația de marketing la B.R.D. - G.S.G ...88
4.1. Obiective ..88
4.2. Pozitionarea . .89
4.3. Tinta . 90
4.4. Axul comunicațional .91
4.5. Bugetul de comunicare .92
4.6. Elaborarea mix-ului comunicațional și a
strategiei mijloacelor de comunicație ..93
4.7.Evaluarea efectelor și controlul demersului communicational .98
4.8. "ACCEPT CARD" - studiu de caz 98
Capitolul 5. Perspectivele comunicației de ... ..113
marketing la B.R.D. - G.S.G.
5.1. Concluzii .113
5.2 Propuneri . 116
Bibliografie 119

Extras din document

INTRODUCERE

Trăim într-o lume, în care unul din cele mai prețioase capitaluri de care pot dispune organizațiile, întreprinderile și chiar persoanele particulare, este reprezentat de către informațiile despre diferitele domenii de activitate umană (economică, socială, politică etc.).

Pentru ca acest capital să poată fi valorificat, este necesar ca informația, să poată circula, să fie transmisă dintr-un loc și să fie recepționată în alte locuri, într-un cuvânt să fie comunicată de la o entitate la alta.

Globalizarea economiei mondiale și tranziția fostelor țări comuniste din Europa către economia de piață, reprezintă reperele principale în cadrul cărora se înscrie și dezvoltarea României de astăzi. .

Procesul de comunicare, ca parte a mix-ului de marketing, poate fi abordat și din perspectiva faptului că acesta, prin activitățile specifice desfășurate comunicația de marketing, reprezintă un real suport pentru materializarea eforturilor societăților de creare, producere și comercializare a tuturor produselor și serviciilor destinate nevoilor consumatorilor. .

Un alt element definitoriu al zilelor noastre, pe care îl întâlnim asociat cu orice activitate economică desfășurată, este acela că rezultatele muncii sunt apreciate prin valorile financiare pe care le generează, a căror gestiune este apanajul entități lor ce compun sistemul bancar. Nu trebuie uitat faptul că, pentru orice țară, modul de desfășurare a activităților desfășuratede bănci reprezintă un barometru a.l situației economico-sociale.

În lucrarea de față, am ales să prezint unele puncte de vedere privind aplicarea principiilor comunicației de marketing, la nivelul serviciilor și produselpr oferite de bănci, considerând că acesta este un domeniu ce va căpăta o mai mare amploare în viitor, în România.

Opțiunea exprimată pentru studierea acestui domeniu de activitate la Banca Română de Dezvoltare - Groupe Societe Generale, a avut la bază următoarele motive: este cotată ca fiind a doua bancă din România, a fost prima banca românească privatizată cu sprijinul capitalului străin după anul 1989 și este asociată cu acest important grup financiar internațional din Franța. Totodată, banca beneficiază de experiența și managementul occidental, ceea ce constituie un plus de interes în demersul pentru cunoașterea modalităților concrete .în care aceasta abordează diferitele elemente ale domeniului comunicației de marketing.

CAPITOLUL 1

COMUNICATIA DE MARKETING ÎN SERVICII

Schimbările de importanță deosebită ce au avut loc în domeniul științei și tehnicii, au influențat toate ramurile vieții economice, formele și metodele de conducere ale acesteia, iar în multe privințe, viața socială și cea cotidiană a oamenilor.

Elementul definitoriu al oricărei societăți istorice este constituit, în primul rând, de întreaga masă de indivizi ce o compun, precum și de cunoștințele, comportamentul, nevoile, dorințele, cerințele și aspirațiile acestora.

Progresul tehnic și economic înregistrat de societatea umană în devenirea sa către sfârșitul secolului XVIIII și începutul secolului XIX, a permis crearea unei abundențe de produse și servicii, ceea ce a condus la dificultăți în desfacerea acestora către oameni.

Marketingul reprezintă domeniul cunoștințelor necesare amplificării eficacității eforturilor depuse de orice agent economic, mațerializate în concepte, căi, metode și metodologii adecvate, în relațiile acestuia cu mediul economico social, care să ofere garanția că bunurile materiale create și serviciile prestate se vor vinde pe piață, ele fiind corespunzătoare nevoilor identificate ale consumatorilor, ce sunt într-o continuă schimbare.

Ansamblul activităților teoretice și practice prin care se fundamentează concepția de marketing, arată că obiectul acesteia îl reprezintă cunoașterea cât mai profundă a cererii efective și a celei potențiale, conceperea unor produse corespunzătoare și oferirea acestora la prețuri, în locul și momentul oportune, în condițiile unei ample informări a consumatorilor asupra activității desfașurate în vederea satisfacerii cerintelor lor.

Aria activităților de marketing este deosebit de largă, iar în funcție de domeniile abordate se pot menționa următoarele:

1. Studiile de piață ale variabilelor cererii, coordonării strânse a cercetărilor tehnice, ergonomice și estetice, cu cele economice și în principal, cu cele de marketing; .

2. Calculațiile de cost, preț și profitabilitate;

3. Pregătirea pieței pentru lansarea, acceptarea și preferarea produsului de către consumatori;

4. Optimizarea canalelor de distribuție, a formelor și metodelor de vânzare;

5. Organizarea și dimensionarea corespunzătoare a serviciilor post-vânzare;

6. Studierea gradului de satisfacere,a cererii și a reacțiilor purtătorilor cererii;

7. Acțiunile de marketing desfășurate în vederea elaborării corecturilor sau pregătirii de noi acțiuni etc.

Aplicarea marketingului a fost mai evidentă, la începuturi, în cadrul activităților economice. În acest sens, el s-a răspândit mai întâi în rândul firmelor producătoare de bunuri de consum preambalate, apoi în domeniul bunurilor de folosință îndelungată, după care au fost vizate firmele producătoare de echipamente industriale și de alte bunuri utile oamenilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comunicatia de marketing in servicii.doc

Bibliografie

1. Balaure, V., (coord.), Marketing, Editura Uranus, București, 2000
Adăscăliței, V.,
Bălan, C.,
Boboc, Șt.,
Cătoiu, 1.,
Olteanu, V.,
Pop. N. Al.,
Teodoescu, N.
2. Ioncică, M., Economia serviciilor, Editura Uranus, București, 2000
3. Kot1er, Ph., Principiile marketingului, Editura Teora, București, 1998
Saunders, J.,
Armstrong, G.,
Wong, V.,
4. Negrițoiu, M., ., Curs "Finanțarea internațională ", Academia de Studii Economice, Facultatea de Relatii Economice Internationale
5. Odobescu, E., Marketing bancar, Academia de Studii Economice, București, teza de doctorat, 1999
6. Olteanu. V Marketing financiar-bancar, Editura ECOMAR, București, 2003
7. Olteanu, V. Marketingul serviciilor, Editura Uranus, București, 2001
8. Popescu, IC. Comunicarea în marketing, Editura Uranus, București, 2001
9. Răduț, R., Hoye, B., Management și marketing financiar bancar, Institutul Bancar Român, 2002
( coordonatori)
10. *** Materiale documentare, Banca Română pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale
11. *** Capital, nr. 2, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 21, 22, 26,30,39,44,45,47; 50 și 51/2002 și nr. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, , 16, 17, 18, 20, 23,24, 25 și 26/2003
12. * * * Finanțe, Bănci, Asigurări, nr. 4,5, 6, 7, 8 și 9/2001, nr. 2, 3 și 9/2002 13. *** Advertising Maker, nr. 19/2002 ȘI nr. 20/2003
14. *** Ziarul Financiar, nr. 19, 20 și 23/2003 Biz, numerele din datele de 22.10.2002, 06.12.2002, 10.12.2002, 25.02.2003,
15. ** *04.03.2003, 10.03.2003 și 11.04.2003 Ordonanța de Urgență nr. 193. din 12decembrie 2002
16. *** www.brd.ro
17. *** w.ww.raiffeisenbank.ro
18. *** www.bcr.ro
19. *** www.hvb.ro
20. *** www.bnr.ro
21. * * * www.bancatransilvania.ro
22. *** www.alphabank.ro
23. *** www.bancpost.ro
24. .*** www.ingbank.ro
25. *** www.bancatiriac.ro
26. *** www.admaker.ro
27. *** www.dooyoo.co.uk/banking-finance
28. *** www.socgen.com
29. *** www.bizcity.ro
30. *** www.capital.ro
31. ***.www.:if.ro