Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: indrumator Timiras A.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C PETROM S.A 4
1.1 SCURT ISTORIC 5
1.2 ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE 7
1.3 MEDIUL DE MARKETING 11
1.3.1 MEDIUL EXTERN 13
1.3.2 MEDIUL INTERN 16
1.4 PIAŢA S.C PETROM S.A 25
CAPITOLUL 2: ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING LA
S.C PETROM S.A 29
2.1 LOCUL ACTIVITĂŢII DE MARKETING ÎN STRUCTURA
ORGANIZATORICĂ A S.C PETROM S.A 30
2.2 ATRIBUŢIILE ŞI SISTEMUL DE RELAŢII ALE DIVIZIEI DE
MARKETING 32
2.3 STRUCTURA INTERNĂ A DIVIZIEI DE MARKETING 35
CAPITOLUL 3: ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ACTIVITĂŢII DE
CERCETARE DE MARKRTING LA S.C PETROM S.A 39
3.1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA
ACTIVITĂŢII DE CERCETARE DE MARKETING 39
3.2 TIPOLOGIA CERCETĂRILOR DE MARKETING DESFĂŞURATE LA
S.C PETROM S.A 41
3.3 PROIECTAREA ŞI IMPLEMENTAREA CERCETĂRII DE MARKETING
- STUDIU DE CAZ-
CERCETARE DIRECTĂ PRIVIND CONSUMUL DE BENZINĂ EURO PLUS PE
PIAŢA BUCUREŞTIULUI 44
CONCLUZII 51
ANEXE 55
BIBLIOGRAFIE 63

Extras din document

INTRODUCERE

În condiţiile socio – economice contemporane, orice întreprindere este preocupată de anticiparea evoluţiei vieţii sale şi a mediului în care îşi desfăşoară activitatea, în vederea unei cât mai bune adaptări la exigenţele impuse de clienţi şi concurenţi, cărora trebuie să la facă faţă cu succes.

Rolul primordial în realizarea acestor obiective revine „marketingului”.

Voi prezenta în cele ce urmează câteva definiţii plastice ale marketingului :

- Marketingul este ştiinţa de a satisface clienţii mai bine decât concurenţa obţinând un profit şi asigurând prosperitatea pe termen lung.

- Marketingul este ştiinţa prin care o nevoie este transformată într-o afacere profitabilă.

- Marketingul este ştiinţa de a lupta pe un „teatru de operaţie” numit piaţă în vederea „cuceririi” clientului.

În cadrul acestei discipline, un rol important îl ocupă cercetarea de marketing, motiv pentru care prezenta lucrare transpune în practică rezultatele utilizării acestui instrument valoros pe care managerii îl au la dispoziţie în vederea luării celor mai bune decizii.

Cercetarea de marketing reprezintă de fapt procesul sistematic de culegere, procesare, analiză şi interpretare a datelor de marketing, menit să sprijine managerii în fundamentarea deciziilor de natură strategică, tactică sau operaţională.

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C PETROM S.A

- Denumirea societăţii: S.C. PETROM S.A

- Forma juridică: persoană juridică română, înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni

- Durata societăţii: nelimitată

- Sediul social : Bucureşti sector 1, str. Calea Dorobanţi, nr. 239

- Codul fiscal: 1590082

- Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J/40/8302/1997

- Cod grupă CAEN: 11100

- Obiect de activitate: exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale; tansportul petrolului şi al produselor petroliere; comercializarea produselor prin reţele proprii de distribuţie; importul şi exportul de ţiţei, produse petroliere, utilaje, echipamente şi tehnologii specifice; executarea de lucrări în străinătate.

- Capital social:5.664.410.108.334 RON ( 56.644.108.335 acţiuni;0,1 lei/acţiune)

Societatea a fost înfiinţată în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49 din octombrie 1997, modificată de Legea nr.70 din aprilie 1998. Societatea îşi desfăşoară activitatea în explorare şi producţie, rafinare şi marketing, distribuţia de gaze şi produse chimice, având în desfăşurare contracte atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa internaţională.

Structura acţionariatului S.C PETROM S.A la data de 31.12.2008 se prezintă astfel:

- OMV Aktiengesellschaft: 51,01% (28.894.467.414 acţiuni);

- Autoritatea pentru Recuperarea Activelor Statului: 20,64% (11.690.694.418 acţiuni);

- Fondul Proprietatea S.A: 20,11% (11.391.130.186 acţiuni);

- Persoane fizice şi juridice: 6,21% (3.520.046.256 acţiuni);

- Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare: 2,03% (1.147.770.061 acţiuni).

1.1 SCURT ISTORIC

- 1856: se înregistrează la Ploieşti prima producţie de petrol lampant,utilizat la iluminatul stradal în Bucureşti.

- 1857: România a fost înregistrată ca prima ţară cu o producţie ţiţei de 257 tone.

- 1882: se înfiinţează Biroul Geologic.

- 1896: se înfiinţează Compania Steaua Română.

- 1898: Steaua Romănă termină construcţia rafinăriei şi atelierelor centrale.

- 1903: se înfiinţează Compania româno-americană Standard Oil.

- 1907: Compania româno-americană a săpat la Moreni prima sondă în sistem Rotary.

- 1910: se înfiinţează Compania Astra Română.

- 1917: Câmpurile petroliere sunt preluate de Compania germană Erdol Betriebs Gemeinschaft.

- 1942: producerea petrolului este condusă după „Legea petrolului”.

- 1945: se înfiinţează Compania SOVROMPETROL.

- 1948: se înfiinţează Compania Petroliferă Muntenia.

- 1975: prima platformă de foraj marin este poziţionată pe locaţie.

- 1991: se înfiinţează Regia Autonomă a Petrolului PETROM S.A.

- 1995: se promulgă noua Lege a Petrolului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA.DOC

Alte informatii

Lucrare de licenta prezenta in 2009 in cadrul Universitatii Bacau, specializarea Marketing