Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 15244
Mărime: 119.00KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: indrumator Timiras A.
Lucrare de licenta prezenta in 2009 in cadrul Universitatii Bacau, specializarea Marketing

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C PETROM S.A 4

1.1 SCURT ISTORIC 5

1.2 ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE 7

1.3 MEDIUL DE MARKETING 11

1.3.1 MEDIUL EXTERN 13

1.3.2 MEDIUL INTERN 16

1.4 PIAŢA S.C PETROM S.A 25

CAPITOLUL 2: ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING LA

S.C PETROM S.A 29

2.1 LOCUL ACTIVITĂŢII DE MARKETING ÎN STRUCTURA

ORGANIZATORICĂ A S.C PETROM S.A 30

2.2 ATRIBUŢIILE ŞI SISTEMUL DE RELAŢII ALE DIVIZIEI DE

MARKETING 32

2.3 STRUCTURA INTERNĂ A DIVIZIEI DE MARKETING 35

CAPITOLUL 3: ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ACTIVITĂŢII DE

CERCETARE DE MARKRTING LA S.C PETROM S.A 39

3.1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA

ACTIVITĂŢII DE CERCETARE DE MARKETING 39

3.2 TIPOLOGIA CERCETĂRILOR DE MARKETING DESFĂŞURATE LA

S.C PETROM S.A 41

3.3 PROIECTAREA ŞI IMPLEMENTAREA CERCETĂRII DE MARKETING

- STUDIU DE CAZ-

CERCETARE DIRECTĂ PRIVIND CONSUMUL DE BENZINĂ EURO PLUS PE

PIAŢA BUCUREŞTIULUI 44

CONCLUZII 51

ANEXE 55

BIBLIOGRAFIE 63

Extras din document

INTRODUCERE

În condiţiile socio – economice contemporane, orice întreprindere este preocupată de anticiparea evoluţiei vieţii sale şi a mediului în care îşi desfăşoară activitatea, în vederea unei cât mai bune adaptări la exigenţele impuse de clienţi şi concurenţi, cărora trebuie să la facă faţă cu succes.

Rolul primordial în realizarea acestor obiective revine „marketingului”.

Voi prezenta în cele ce urmează câteva definiţii plastice ale marketingului :

- Marketingul este ştiinţa de a satisface clienţii mai bine decât concurenţa obţinând un profit şi asigurând prosperitatea pe termen lung.

- Marketingul este ştiinţa prin care o nevoie este transformată într-o afacere profitabilă.

- Marketingul este ştiinţa de a lupta pe un „teatru de operaţie” numit piaţă în vederea „cuceririi” clientului.

În cadrul acestei discipline, un rol important îl ocupă cercetarea de marketing, motiv pentru care prezenta lucrare transpune în practică rezultatele utilizării acestui instrument valoros pe care managerii îl au la dispoziţie în vederea luării celor mai bune decizii.

Cercetarea de marketing reprezintă de fapt procesul sistematic de culegere, procesare, analiză şi interpretare a datelor de marketing, menit să sprijine managerii în fundamentarea deciziilor de natură strategică, tactică sau operaţională.

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C PETROM S.A

- Denumirea societăţii: S.C. PETROM S.A

- Forma juridică: persoană juridică română, înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni

- Durata societăţii: nelimitată

- Sediul social : Bucureşti sector 1, str. Calea Dorobanţi, nr. 239

- Codul fiscal: 1590082

- Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J/40/8302/1997

- Cod grupă CAEN: 11100

- Obiect de activitate: exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale; tansportul petrolului şi al produselor petroliere; comercializarea produselor prin reţele proprii de distribuţie; importul şi exportul de ţiţei, produse petroliere, utilaje, echipamente şi tehnologii specifice; executarea de lucrări în străinătate.

- Capital social:5.664.410.108.334 RON ( 56.644.108.335 acţiuni;0,1 lei/acţiune)

Societatea a fost înfiinţată în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49 din octombrie 1997, modificată de Legea nr.70 din aprilie 1998. Societatea îşi desfăşoară activitatea în explorare şi producţie, rafinare şi marketing, distribuţia de gaze şi produse chimice, având în desfăşurare contracte atât pe piaţa internă cât şi pe piaţa internaţională.

Structura acţionariatului S.C PETROM S.A la data de 31.12.2008 se prezintă astfel:

- OMV Aktiengesellschaft: 51,01% (28.894.467.414 acţiuni);

- Autoritatea pentru Recuperarea Activelor Statului: 20,64% (11.690.694.418 acţiuni);

- Fondul Proprietatea S.A: 20,11% (11.391.130.186 acţiuni);

- Persoane fizice şi juridice: 6,21% (3.520.046.256 acţiuni);

- Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare: 2,03% (1.147.770.061 acţiuni).

1.1 SCURT ISTORIC

- 1856: se înregistrează la Ploieşti prima producţie de petrol lampant,utilizat la iluminatul stradal în Bucureşti.

- 1857: România a fost înregistrată ca prima ţară cu o producţie ţiţei de 257 tone.

- 1882: se înfiinţează Biroul Geologic.

- 1896: se înfiinţează Compania Steaua Română.

- 1898: Steaua Romănă termină construcţia rafinăriei şi atelierelor centrale.

- 1903: se înfiinţează Compania româno-americană Standard Oil.

- 1907: Compania româno-americană a săpat la Moreni prima sondă în sistem Rotary.

- 1910: se înfiinţează Compania Astra Română.

- 1917: Câmpurile petroliere sunt preluate de Compania germană Erdol Betriebs Gemeinschaft.

- 1942: producerea petrolului este condusă după „Legea petrolului”.

- 1945: se înfiinţează Compania SOVROMPETROL.

- 1948: se înfiinţează Compania Petroliferă Muntenia.

- 1975: prima platformă de foraj marin este poziţionată pe locaţie.

- 1991: se înfiinţează Regia Autonomă a Petrolului PETROM S.A.

- 1995: se promulgă noua Lege a Petrolului.

Preview document

Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 1
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 2
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 3
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 4
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 5
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 6
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 7
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 8
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 9
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 10
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 11
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 12
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 13
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 14
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 15
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 16
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 17
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 18
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 19
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 20
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 21
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 22
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 23
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 24
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 25
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 26
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 27
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 28
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 29
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 30
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 31
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 32
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 33
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 34
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 35
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 36
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 37
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 38
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 39
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 40
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 41
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 42
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 43
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 44
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 45
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 46
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 47
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 48
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 49
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 50
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 51
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 52
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 53
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 54
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 55
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 56
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 57
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 58
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 59
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 60
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 61
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 62
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 63
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 64
Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA.DOC

Alții au mai descărcat și

Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA

Introducere Marketingului constă în faptul ca el este una dintre cele mai vechi activităţi ale omului şi totuşi este privit ca cea mat recentă...

Managementul Calitatii totale cu Aplicatie in Serviciile Bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Planul de Marketing Privind Lansarea unui Nou Produs

INTRODUCERE În cadrul mediului de marketing, accentuarea tulburenţei pieţelor în ultimul sfert al secolului al XX-lea, trăsătura prezentând o...

Mixul de Marketing - Politica de Distribuție

Introducere “Firmele au nevoie de noi concepte referitoare la modul în care trebuie să-şi organizeze activitatea, în general, şi cea de marketing,...

Fundamentarea Strategiei de Distribuție la JTI Internațional

INTRODUCERE Problematica distribuţiei mărfurilor, prin complexitatea sa, trebuie abordată într-un context mai larg, pentru a putea evidenţia...

Organizarea activității de marketing la S.C. Belcar S.A. Timișoara

Noile exigenţe impuse agenţilor economici de trecere la economia de piaţă stimulează interesul acestora pentru modernizarea proceselor economice,...

Organizarea activității de marketing la SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea

INTRODUCERE În condiţiile actuale ale unei economii globale în rapidă schimbare, caracterizată prin abundenţa pieţelor din ce în ce mai...

Instrumente de Marketing Direct Utilizate de Oriflame

Introducere Într-o epocă în care totul evoluează cu o rapiditate nu foarte uşor de urmat pentru întreprinderile existente, în care progresul...

Te-ar putea interesa și

Aplicatie la SC Petrom SA Bucuresti - Membru OMV Group

CAP. I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1. Tipul societatii si obiectul de activitate S.C. Petrom S.A. Bucuresti a functionat pâna la...

Cercetări de marketing - aplicație la SC Petrom SA București - membru OMV Group

1.PREZENTAREA S.C. PETROM S.A. 1.1.SUMARUL CONDUCERII In prezent, compania are strategii clare de dezvoltare vizand extinderea activitatilor la...

Proiect SWOT - SC Uztel SA

I. PREZENTAREA SC UZTEL SA 1. DATE GENERALE SI DE IDENTIFICARE A SOCIETATII COMERCIALE 1.Denumirea S.C.UZTEL S.A 2.Sediul societatii Municipiul...

Piete de Capital - Petrom

Cap 1. Prezentarea societăţii comerciale Informaţii generale Denumire Societate : Petrom S.A. Cod Fiscal /CUI : 1590082 Localitate :...

Totul despre Petrom

Motivatie Petrom este cea mai importanta companie petroliera din România, cu activitati de Explorare si Productie, Rafinare si Petrochimie si...

Intreprinderea in Mediul Competitiv Studiu de Caz Realizat la SC Petrom SA

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII I.1 SCURT ISTORIC Dupa incheierea celui de-al doilea razboi mondial, Petrobrazi si-a dezvoltat...

Reproiectarea managerială a SC Arpechim SA

CAPITOLUL I DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE 1.1.DOCUMENTAREA PRELIMINARA 1.1.1.Caracteristici tipologice ale firmei...

Reproiectarea Subsistemului Organizatoric al Petrom SA

1. DIAGNOSTICAREA 1.1. Prezentarea generala a firmei Societatea comerciala „PETROM S.A” este o întreprindere de dimensiuni foarte mari,...

Ai nevoie de altceva?