Elaborarea strategiei de piata la SC Interfloor System SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Elaborarea strategiei de piata la SC Interfloor System SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 43 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Laurenţiu-Dan Anghel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

Introducere 4
Capitolul 1. Strategia de piaţă în activitatea de marketing 6
1.1.Politica şi strategia de marketing 6
1.2. Piaţa 9
1.3. Conceptul de strategie de piaţă şi relaţia cu politica şi tacticile de marketing 12
1.4. Tipologia strategiilor de piaţă 15
1.5. Mixul de marketing şi strategiile aferente acestuia 16
1.6. Analiza SWOT 23
Capitolul 2. Prezentarea întreprinderii şi a pieţei 25
2.1. Prezentarea întreprinderii “Interfloor System”. 25
2.1.1. Resurse umane 26
2.1.2. Resurse materiale 27
2.1.3. Resurse financiare 27
2.2. Piaţa 28
2.2.1. Aria pieţei 29
2.2.2. Structura pieţei: schimbările pieţei, exigenţele pieţei 30
2.2.3. Capacitatea pieţei: clienţi, furnizori, concurenţi, căi de extindere a pieţei 31
Capitolul 3. Analiza strategiei de piaţă până în prezent 34
3.1. Analiza SWOT a strategiei de piaţă a S.C. Interfloor System S.R.L. 34
3.2.1. Strategia de produs 35
3.2.2. Strategia de preţ 37
3.2.3. Strategia de distribuţie 38
3.2.4. Strategia de promovare 39
Capitolul 4. Propuneri pentru îmbunătăţirea strategiei de marketing a S.C. Interfloor System S.R.L. 40
Bibliografie 43

Extras din document

Introducere

Conţinutul lucrării îl constituie prezentarea necesităţii şi a importanţei utilizării strategiei de piaţă în cadrul activităţii de marketing practicate de o întreprindere cu scopul de a realiza o cât mai bună abordare a pieţei şi a clienţilor, acest lucru generând în final realizarea principalului obiectiv.

Tema abordată în această lucrare este de o importanţă deosibită, deoarece odată cu evoluţia marketingului au evoluat şi politicile şi strategiile de marketing folosite de companii. Datorită acestui fapt, pentru a realiza o strategie de piaţă eficientă trebuie să se analizeze în profunzime tot ceea ce ţine de piaţa vizată dar şi de mediul intern al societăţii.

În primul capitol al lucrării sunt prezentate toate aspectele teoretice ce ţin de strategia de piaţă în activitatea de marketing şi care ajută la o elaborare cât mai bună a acesteia. Aici se întâlnesc politicile de marketing din care derivă strategia de marketing, aspecte referitoare la piaţă, conceptul de strategie de piaţă şi relaţia acesteia cu politica şi tacticile de marketing, tipologia strategiilor de piaţă, mixul de marketing cu strategiile aferente acestuia şi analiza SWOT.

Făcând trecerea la studiul de caz, în capitolele doi şi trei din această lucrare se realizează strategia de piaţă la o întreprindere din domeniul construcţiilor şi al amenajărilor interioare. Se începe mai întâi cu prezentarea întreprinderii prin punctarea unor date de indentificare, prin reliefarea obiectului de activitate şi al obiectivelor principale, şi de asemenea prin specificarea managementului acesteia. Sunt prezentate apoi resursele umane, materiale şi financiare ale societăţii pentru a reliefa nivelul la care se afla aceasta.

Având în vedere ascensiunea deosebită de care s-a bucurat această ramură a pieţei în ultimii ani, ceea ce a degenarat din aceasta a fost apariţia mai multor întreprinderi de profil şi implicit o concurenţă din ce în ce mai acerbă. Astfel, pentru realizarea unei cât mai eficiente strategii de piaţă se face o analiză meticuloasă a structurii, ariei şi capacităţii pieţei respective.

Sunt evidenţiate astfel segmentele de piaţă şi clienţii asupra cărora societatea îşi mobilizează toate resursele pentru a-i satisface.

Se foloseşte apoi analiza SWOT care realizează un triaj al punctelor tari şi slabe ale strategiei, dar şi al oportunităţilor şi ameninţărilor, în final înţelegându-se ce este bine realizat şi ce trebuie adăugat sau rectificat.

Dezvoltarea lucrării continuă cu prezentarea strategiilor de marketing prin care se fundamentează strategia de piaţă. Aici sunt prezentate strategiile de produs, preţ, distribuţie şi promovare cu care firma abordează segementele de piaţă vizate şi prin intermediul cărora se adaptează clienţilor actuali şi potenţiali.

Ultimul punct al lucrării îl constituie realizarea unor propuneri pentru îmbunătăţirea strategiei de marketing a societăţii, de fapt acestea fiind nişte completări la nivelul abordării strategice care să ducă la atingerea unui prag maxim de rentabilitate.

Prin precizarea tuturor aspectelor de mai sus se deduce faptul că pentru a reuşi pe o piaţă, o întreprindere sau companie trebuie să-şi fundamenteze o strategie de piaţă care să nu omită nici un aspect care i-ar putea aduce avantaje atât din interiorul său, cât şi din cadrul pieţei pe care activează, şi nu în ultimul rând, să-şi coreleze obiectivele cu resursele de care dispune.

Capitolul 1. Strategia de piaţă în activitatea de marketing

1.1.Politica şi strategia de marketing

Politica de marketing este elementul primordial ce trebuie implementat pentru ca o întreprindere să-şi desfăşoare în mod optim activitatea pe o piaţă. Pentru a-şi defini o politică de marketing întreprinderea trebuie să-şi adapteze activitatea la piaţă pe care o vizează şi să aibă un potenţial uman şi financiar suficient pentru a reuşi această adaptare. De asemenea este necesară şi o analiză a componentelor mediului extern al întreprinderii(concurenţi, furnizori, clienţi etc).

Politica de marketing deşi este definită prin mai multe accepţiuni, converge până la urmă spre aceleaşi obiective de adaptabilitate şi valorificare a oportunităţilor oferite de piaţă.

În lucrarea sa, Ion Smedescu afirmă că politica de marketing „reprezintă un asamblu coerent de componente specifice care pot fi politici de producţie, de dezvoltare, de aprovizionare, politici financiare, comerciale de cercetare etc, fiecare din acestea înscriindu-se într-un cadru predeterminat, de preferinţă ipoteze şi anticipaţii.”

O bună politică de marketing se realizează printr-o cercetare îndelungată a cerinţelor mediului în care firma doreşte să activeze pentru a reuşi o adaptare cât mai bună la acesta prin politici adecvate. Într-o lucrare de specialitate autorii susţin că „politica de marketing reprezintă modul în care întreprinderea concepe dezvoltarea activităţii sale, direcţiile de perspectivă şi acţiunile practice, concrete, vizând valorificarea potenţialului său, în concordanţă cu cerinţele pieţei.”

Fisiere in arhiva (1):

  • Elaborarea strategiei de piata la SC Interfloor System SRL.docx

Bibliografie

1. Anghel Laurenţiu, Petrescu Eva-Cristina, „Business to business marketing”, Editura Uranus, Bucureşti, 2001
2. Balaure Virgil(coordonator), „Marketing”, Editura Uranus, Bucureşti, 2003
3. Brennan Ross, „Business-to-business marketing”, Editura Sage Publications, Los Angeles, 2007
4. Bruhn Manfred, „Marketing”, Editura Economică, Bucureşti, 1999
5. Cătoiu Iacob(coordonator), „Cercetări de marketing: tratat”, Editura Uranus, Bucureşti, 2009
6. Csorba Luiela Magdalena, „Diagnosticul de marketing al firmei”, Tribuna Econimică, vol. 19, nr. 30, p. 68-69, iulie 2008
7. Diaconescu Mihai, „Marketing”, Editura Universitară, Bucureşti, 2005
8. Dumitru Ionel, „Marketing strategic: o abordare în perspectiva globalizării”, Editura Uranus, Bucureşti, 2004
9. Enea Mihaela, Cătoiu Iacob, „Rolul marketingului in managementul organizaţiei moderne”, Editura A.S.E., Bucureşti, 2005
10. Flitar Monica Paula, „Elemente de marketing”, vol.2, Editura Naţională, Bucureşti, 2002
11. Florescu C.(coordonator), „Marketing”, Ediţia Marketer, Bucureşti, 1992
12. Kotler Philip, Keller Kevin Lane, „Managementul marketingului”, Ediţia a 5-a, Editura Teora, Bucureşti, 2008
13. Kotler Philip, Armstrong Gary, „Principiile marketingului”, Editura Teora, Bucureşti, 2004
14. Luca Gabriel-Petru, Verzea Ion, „Managementul marketingului”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005
15. Manole Victor, Stoian Mirela, „Marketing”, Editura A.S.E., Bucureşti, 2004
16. Rahău Loredana, „Marketing”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005
17. Smedescu Ion, „Marketing”, Editura Universitară, Bucureşti, 2005
18. www.interfloor.ro

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MARKETING