Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 16437
Mărime: 94.15KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Laurenţiu-Dan Anghel
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE MARKETING

Cuprins

Introducere 4

Capitolul 1. Strategia de piaţă în activitatea de marketing 6

1.1.Politica şi strategia de marketing 6

1.2. Piaţa 9

1.3. Conceptul de strategie de piaţă şi relaţia cu politica şi tacticile de marketing 12

1.4. Tipologia strategiilor de piaţă 15

1.5. Mixul de marketing şi strategiile aferente acestuia 16

1.6. Analiza SWOT 23

Capitolul 2. Prezentarea întreprinderii şi a pieţei 25

2.1. Prezentarea întreprinderii “Interfloor System”. 25

2.1.1. Resurse umane 26

2.1.2. Resurse materiale 27

2.1.3. Resurse financiare 27

2.2. Piaţa 28

2.2.1. Aria pieţei 29

2.2.2. Structura pieţei: schimbările pieţei, exigenţele pieţei 30

2.2.3. Capacitatea pieţei: clienţi, furnizori, concurenţi, căi de extindere a pieţei 31

Capitolul 3. Analiza strategiei de piaţă până în prezent 34

3.1. Analiza SWOT a strategiei de piaţă a S.C. Interfloor System S.R.L. 34

3.2.1. Strategia de produs 35

3.2.2. Strategia de preţ 37

3.2.3. Strategia de distribuţie 38

3.2.4. Strategia de promovare 39

Capitolul 4. Propuneri pentru îmbunătăţirea strategiei de marketing a S.C. Interfloor System S.R.L. 40

Bibliografie 43

Extras din document

Introducere

Conţinutul lucrării îl constituie prezentarea necesităţii şi a importanţei utilizării strategiei de piaţă în cadrul activităţii de marketing practicate de o întreprindere cu scopul de a realiza o cât mai bună abordare a pieţei şi a clienţilor, acest lucru generând în final realizarea principalului obiectiv.

Tema abordată în această lucrare este de o importanţă deosibită, deoarece odată cu evoluţia marketingului au evoluat şi politicile şi strategiile de marketing folosite de companii. Datorită acestui fapt, pentru a realiza o strategie de piaţă eficientă trebuie să se analizeze în profunzime tot ceea ce ţine de piaţa vizată dar şi de mediul intern al societăţii.

În primul capitol al lucrării sunt prezentate toate aspectele teoretice ce ţin de strategia de piaţă în activitatea de marketing şi care ajută la o elaborare cât mai bună a acesteia. Aici se întâlnesc politicile de marketing din care derivă strategia de marketing, aspecte referitoare la piaţă, conceptul de strategie de piaţă şi relaţia acesteia cu politica şi tacticile de marketing, tipologia strategiilor de piaţă, mixul de marketing cu strategiile aferente acestuia şi analiza SWOT.

Făcând trecerea la studiul de caz, în capitolele doi şi trei din această lucrare se realizează strategia de piaţă la o întreprindere din domeniul construcţiilor şi al amenajărilor interioare. Se începe mai întâi cu prezentarea întreprinderii prin punctarea unor date de indentificare, prin reliefarea obiectului de activitate şi al obiectivelor principale, şi de asemenea prin specificarea managementului acesteia. Sunt prezentate apoi resursele umane, materiale şi financiare ale societăţii pentru a reliefa nivelul la care se afla aceasta.

Având în vedere ascensiunea deosebită de care s-a bucurat această ramură a pieţei în ultimii ani, ceea ce a degenarat din aceasta a fost apariţia mai multor întreprinderi de profil şi implicit o concurenţă din ce în ce mai acerbă. Astfel, pentru realizarea unei cât mai eficiente strategii de piaţă se face o analiză meticuloasă a structurii, ariei şi capacităţii pieţei respective.

Sunt evidenţiate astfel segmentele de piaţă şi clienţii asupra cărora societatea îşi mobilizează toate resursele pentru a-i satisface.

Se foloseşte apoi analiza SWOT care realizează un triaj al punctelor tari şi slabe ale strategiei, dar şi al oportunităţilor şi ameninţărilor, în final înţelegându-se ce este bine realizat şi ce trebuie adăugat sau rectificat.

Dezvoltarea lucrării continuă cu prezentarea strategiilor de marketing prin care se fundamentează strategia de piaţă. Aici sunt prezentate strategiile de produs, preţ, distribuţie şi promovare cu care firma abordează segementele de piaţă vizate şi prin intermediul cărora se adaptează clienţilor actuali şi potenţiali.

Ultimul punct al lucrării îl constituie realizarea unor propuneri pentru îmbunătăţirea strategiei de marketing a societăţii, de fapt acestea fiind nişte completări la nivelul abordării strategice care să ducă la atingerea unui prag maxim de rentabilitate.

Prin precizarea tuturor aspectelor de mai sus se deduce faptul că pentru a reuşi pe o piaţă, o întreprindere sau companie trebuie să-şi fundamenteze o strategie de piaţă care să nu omită nici un aspect care i-ar putea aduce avantaje atât din interiorul său, cât şi din cadrul pieţei pe care activează, şi nu în ultimul rând, să-şi coreleze obiectivele cu resursele de care dispune.

Capitolul 1. Strategia de piaţă în activitatea de marketing

1.1.Politica şi strategia de marketing

Politica de marketing este elementul primordial ce trebuie implementat pentru ca o întreprindere să-şi desfăşoare în mod optim activitatea pe o piaţă. Pentru a-şi defini o politică de marketing întreprinderea trebuie să-şi adapteze activitatea la piaţă pe care o vizează şi să aibă un potenţial uman şi financiar suficient pentru a reuşi această adaptare. De asemenea este necesară şi o analiză a componentelor mediului extern al întreprinderii(concurenţi, furnizori, clienţi etc).

Politica de marketing deşi este definită prin mai multe accepţiuni, converge până la urmă spre aceleaşi obiective de adaptabilitate şi valorificare a oportunităţilor oferite de piaţă.

În lucrarea sa, Ion Smedescu afirmă că politica de marketing „reprezintă un asamblu coerent de componente specifice care pot fi politici de producţie, de dezvoltare, de aprovizionare, politici financiare, comerciale de cercetare etc, fiecare din acestea înscriindu-se într-un cadru predeterminat, de preferinţă ipoteze şi anticipaţii.”

O bună politică de marketing se realizează printr-o cercetare îndelungată a cerinţelor mediului în care firma doreşte să activeze pentru a reuşi o adaptare cât mai bună la acesta prin politici adecvate. Într-o lucrare de specialitate autorii susţin că „politica de marketing reprezintă modul în care întreprinderea concepe dezvoltarea activităţii sale, direcţiile de perspectivă şi acţiunile practice, concrete, vizând valorificarea potenţialului său, în concordanţă cu cerinţele pieţei.”

Bibliografie

1. Anghel Laurenţiu, Petrescu Eva-Cristina, „Business to business marketing”, Editura Uranus, Bucureşti, 2001

2. Balaure Virgil(coordonator), „Marketing”, Editura Uranus, Bucureşti, 2003

3. Brennan Ross, „Business-to-business marketing”, Editura Sage Publications, Los Angeles, 2007

4. Bruhn Manfred, „Marketing”, Editura Economică, Bucureşti, 1999

5. Cătoiu Iacob(coordonator), „Cercetări de marketing: tratat”, Editura Uranus, Bucureşti, 2009

6. Csorba Luiela Magdalena, „Diagnosticul de marketing al firmei”, Tribuna Econimică, vol. 19, nr. 30, p. 68-69, iulie 2008

7. Diaconescu Mihai, „Marketing”, Editura Universitară, Bucureşti, 2005

8. Dumitru Ionel, „Marketing strategic: o abordare în perspectiva globalizării”, Editura Uranus, Bucureşti, 2004

9. Enea Mihaela, Cătoiu Iacob, „Rolul marketingului in managementul organizaţiei moderne”, Editura A.S.E., Bucureşti, 2005

10. Flitar Monica Paula, „Elemente de marketing”, vol.2, Editura Naţională, Bucureşti, 2002

11. Florescu C.(coordonator), „Marketing”, Ediţia Marketer, Bucureşti, 1992

12. Kotler Philip, Keller Kevin Lane, „Managementul marketingului”, Ediţia a 5-a, Editura Teora, Bucureşti, 2008

13. Kotler Philip, Armstrong Gary, „Principiile marketingului”, Editura Teora, Bucureşti, 2004

14. Luca Gabriel-Petru, Verzea Ion, „Managementul marketingului”, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005

15. Manole Victor, Stoian Mirela, „Marketing”, Editura A.S.E., Bucureşti, 2004

16. Rahău Loredana, „Marketing”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005

17. Smedescu Ion, „Marketing”, Editura Universitară, Bucureşti, 2005

18. www.interfloor.ro

Preview document

Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 1
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 2
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 3
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 4
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 5
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 6
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 7
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 8
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 9
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 10
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 11
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 12
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 13
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 14
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 15
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 16
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 17
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 18
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 19
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 20
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 21
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 22
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 23
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 24
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 25
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 26
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 27
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 28
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 29
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 30
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 31
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 32
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 33
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 34
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 35
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 36
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 37
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 38
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 39
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 40
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 41
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 42
Elaborarea strategiei de piață la SC Interfloor System SRL - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea strategiei de piata la SC Interfloor System SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Strategia de marketing a firmei Bona Avis

ELABORAREA STRATEGIEI DE MARKETING. ASPECTE TEORETICE 1.1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivului Strategia de marketing are...

Analiza Activității de Marketing a Unei Firme

Introducere Marketingul semnifică o nouă imagine a orientării, organizării și desfășurării unei activități economice. Orice activitate economică...

Strategia de comunicație comercială a campaniei - Cu Milka mergi la schi în Alpi

INTRODUCERE Comunicaţia comercială este unul dintre domeniile cele mai dinamice din societatea contemporană, dobândind un rol deosebit de...

Analiza mixului de marleting la Orange România

INTRODUCERE Mixul de marketing poate fi definit ca un instrument de realizare a politicii de marketing a firmei, care constă dintr-o combinaţie...

Strategia de Comunicare - Water Shine Diamonds de la Maybelline

1. Noţiuni teoretice privind elaborarea strategiei de comunicare 1.1 Concept Pentru a asigura ansamblul de acţiuni de comunicare maximum de...

Avantaleje comerțului electronic

Introducere Utilizarea la scară largă a informaticii, a comunicațiilor precum și a progresului tehnic către o Societate Informațională asigură...

Strategii ale Mixului de Marketing în Cadrul Firmelor Prestatoare de Servicii - SC Romtelecom SA

INTRODUCERE Lucrarea realizată vizează deciziile și procesele legate de strategiile mixului de marketing care sunt printre cele mai importante...

Proiect Mix Marketing

REZUMAT INTRODUCTIV Proiectul are ca obiect prezentarea activitaţii unui departament de marketing, particularizat pe exemplul unei societaţi...

Ai nevoie de altceva?