Fabricarea Produselor din Tutun

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 26004
Mărime: 3.04MB (arhivat)
Publicat de: Achim Ștefan
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorina Ardelean
Lucrare de Licenta, prezentata in cadrul UVVG Arad, Facultatea de Stiinte Economice, specialiyarea Marketing

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. 2
 3. I. MATERIA PRIMĂ ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR DIN TUTUN 7
 4. I.1 Varietăţi de tutun 7
 5. I.2. Determinarea caracteristicilor fizice 8
 6. I.3. Determinarea caracteristicilor chimice 12
 7. I.4. Caracteristicile degustative 15
 8. I.4.1. Determinarea caracteristicilor degustative pe baza analizei chimice 17
 9. I.4.2. Determinarea caracteristicilor degustative prin probe de fumat 18
 10. I.5. Recepţia şi depozitarea tutunului brut fermentat
 11. 19
 12. II. MATERIALE AUXILIARE PRINCIPALE ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR DIN TUTUN 22
 13. II.1. Schema de fabricaţie 25
 14. II.2. Procesul tehnologic de obţinere a ţigaretelor 27
 15. II.3. Clasificarea ţigaretelor 31
 16. II.4. Caracteristicile ţigaretelor 32
 17. II.5. Obţinerea ţigaretelor din foi 34
 18. II.6. Componenţa ţigărilor din foi 35
 19. II.7. Prepararea tutunului pentru ţigările din foi 36
 20. II.8. Confecţionarea şi împachetarea ţigărilor din foi 37
 21. II.9. Valorificarea deşeurilor din tutun
 22. 38
 23. III. STUDIU DE CAZ – MARASEEA TABACOO PRODSERV S.R.L. 40
 24. III.1. Prezentarea firmei 40
 25. III.2. Produsul societăţii 41
 26. III.3. Obiectivele societăţii 44
 27. III.4. Piaţa de desfacere 45
 28. III.5. Personalul societăţii
 29. 47
 30. CONCLUZII
 31. 51
 32. BIBLIOGRAFIE 57

Extras din licență

INTRODUCERE

Toate formele sub care se consumă tutunul astăzi aparţin băştinaşilor Americii.

În 1560 tutunul a fost adus în Europa şi de aici în Asia Mică, Africa şi Australia . Pe la 1600 - 1605 marinarii şi negustorii l-au introdus în China, India.

În 1560, un medic spaniol l-a folosit ca plantă medicinală contra durerilor de cap, bronşitei, utilizare pe care a avut-o până în anul 1800. De fapt şi astăzi medicamentele cu bază de nicotină, vitamina antipelegroasă PP şi remifonul sunt folosite cu succes în medicină.

Prizatul tutunului îşi are originea tot din folosirea lui ca plantă medicinală. La început se priza pentru a înlătura durerea de cap, ulterior, însă, prizatul a devenit un obicei.

Fumatul care constituie astăzi întrebuinţarea de bază a tutunului s-a împământenit şi extins în Europa mult mai târziu. Deşi la descoperirea Americii, europenii au cunoscut mai întâi ţigara de foi în forma ei primitivă, în Europa (mai întâi în Anglia, apoi în Olanda, şi restul ţărilor) la început s-a fumat cu pipa. Pipa a fost înlocuită cu timpul cu ţigările de foi, a căror tehnică de confecţionare a venit din Cuba în Spania de unde s-a răspândit în toată Europa.

În Europa centrală, ţigaretele au fost aduse din Rusia, unde s-au introdus din Siria şi Persia de către marinarii spanioli. Din Crimeea ţigaretele de format rotund şi cu carton (papiroose) s-au transmis la turci. Turcii au folosit însă ţigareta fără carton, căreia şi astăzi i se spune, pe nedrept, ţigareta cu format turcesc.

Mestecatul tutunului a fost practicat, pentru prima dată de către marinarii din regiunea de coastă din Anglia şi ţările scandinave.

În ţara noastră se pare că atât tutunul cât şi fumatul au fost cunoscute în a doua jumătate a secolului XVII, ceea ce nu exclude posibilitatea introducerii fumatului cu mult mai devreme, ca prim document asupra acestei ipoteze, sunt pipele (lulelele) de pământ de diferite forme găsite împreună cu alte obiecte în ruinele cetăţii Suceava, dintre care una purta inscripţia anului 1571.

În decursul timpului în ţara noastră s-au practicat toate felurile de întrebuinţare a tutunului cu excepţia mestecatului.

Cele mai vechi dovezi privind folosirea tutunului în ţara noastră sunt pipele descoperite în ruinele cetăţii Suceava.

Încă din a doua jumătate a secolului al XVII-lea Ţările Române erau un însemnat centru comercial al tutunului făcându-se comerţ cu tutunuri străine şi indigene. În secolul al XVII-lea exista o taxă a „tutunăritului” pe cultura tutunului, taxă menţionată în anul 1693 într-un document din Moldova.

În secolul al XVIII-lea taxa tutunăritului apare şi în Muntenia, iar suprafeţele cultivate s-au mărit considerabil de la an la an. Soiurile cultivate erau turceşti, ruseşti şi româneşti.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea apar în Ţările Române fabricanţii de tabac. Aceştia prelucrau tutunul cumpărat de la comercianţii din ţară sau adus din Turcia, Rusia, etc. Până la introducerea monopolului asupra culturii şi exploatării tutunului, prelucrarea acestuia se făcea rudimentar, cu un cuţit pentru tăiat foile numit havan, unelte rudimentare pentru pulverizarea lui şi o balanţă pentru cântărirea tutunului vândut.

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza instituie prin legea din 5 decembrie 1864, monopolul asupra tutunului, lege cu aplicare din 1 mai 1865. Articolul 1 din lege cuprindea dreptul statului „de a vinde tutunul şi tabacul străin sau indigen sub orice formă sau calitate, iar cultivarea tutunului în toată ţara nu se poate face decât pentru regia Statului sau pentru exportaţiune”. Dreptul de a produce tutun sau tabac era rezervat Statului care trebuia să înfiinţeze fabrici „în trei oraşe principale în apropierea localităţilor unde se cultivă mai mult tutun indigen”. După abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza s-a desfiinţat şi monopolul tutunului prin legea din 1 februarie 1867 şi apoi s-a reînfiinţat prin legea din 6 februarie 1872, „Legea pentru dreptul exclusiv al Statului asupra vânzării tutunului, ţigărilor şi tabacului”, care asigura Statului dreptul de a cultiva, de a fabrica şi de a vinde singur tutunuri în ţară.

Exploatarea monopolului tutunului a fost concesionată apoi pe o perioadă de 15 ani, dar contractul cu societatea concesionară a fost reziliat în anul 1879, când statul a preluat singur monopolul tutunului sub tutela Ministerului de Finanţe. În cadrul Ministerului de Finanţe funcţiona Direcţiunea Generală a Regiei Monopolurilor Statului, prescurtat RMS, condusă de un consiliu de administraţie compus din opt membri şi un director general. Primul director general al RMS-ului a fost Gh.C.Cantacuzino. Din cadrul Regiei Monopolurilor Statului cel mai important monopol era monopolul tutunului, acordându-se o atenţie deosebită extinderii suprafeţelor cultivate cu tutun, creşterii producţiei şi îmbunătăţirii calităţii tutunurilor.

În martie 1912 se elaborează „Legea pentru administrarea şi exploatarea monopolurilor Statului”, cultura tutunului se restrânge în zone cu terenuri pe care se produceau tutunuri de calitate, necesare fabricării şi consumului. Dispar intermediarii, iar cultivatorii încep să lucreze după „instrucţiunile obligatorii” ale Regiei, care le asigura asistenţa şi chiar capital, cultura tutunului devenind din ce în ce mai rentabilă. Suprafaţa cultivată de la 1880 până la 1905 variază între 2.000, 3.000, 4.000 şi 7.765 hectare, cu o producţie de 3.000, 4.000 şi 5.000 tone.

În anul 1906 se înfiinţează Staţiunea experimentală de la Belvedere. Prin legea promulgată prin Decretul Regal nr.360 din 7 februarie 1929 se înfiinţează Casa Autonomă a Monopolurilor Regatului României, care include şi monopolul tutunului.

Casa Autonomă a Monopolurilor Regatului României, prescurtat CAM, avea în anul 1929 în funcţiune 6 manufacturi de tutun, un institut de cercetare, 12 inspectorate ale culturii şi fermentării tutunului.

Fabricile de ţigarete existente acum în structura S.N.T.R. şi care se aflau în componenţa Casei Autonome a Monopolurilor Regatului României sunt fabricile de ţigarete din Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Sf. Gheorghe. În această perioadă, datorită creşterii numărului de fumători de tutun în rândul populaţiei, s-a impus extinderea suprafeţelor cultivate cu tutun, s-a reorganizat desfacerea produselor, s-au construit noi depozite de fermentare şi conservare a tutunului, s-au aclimatizat noi soiuri de tutun. În anul 1938 suprafaţa cultivată cu tutun a crescut la 34.900 hectare, atingându-se o producţie de 28.670 tone, cu un număr de 84.469 cultivatori. La sfârşitul anului 1940 s-au pus în funcţiune fabricile de ţigarete de la Tg. Jiu şi Râmnicu-Sărat.

În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, datorită dezorganizării economiei statului, au suferit atât cultura tutunului cât şi exploatarea lui industrială, reducându-se producţia cu aproape două treimi. O parte din fabrici fiind bombardate, şi anume manufacturile de tutun din Timişoara, Iaşi şi Bucureşti.

La 1 ianuarie 1952 Casa Autonomă a Monopolurilor Regatului României se transformă în Direcţia Generală a Industriei Tutunului, care trece în subordinea Ministerului Industriei Alimentare. În luna martie 1970, Direcţia Generală a Industriei Tutunului este transformată în Combinatul Industrializării Băuturii şi Tutunului, iar în februarie 1971 devine Centrala pentru Cultura şi Industrializarea Tutunului.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1214 din 20 noiembrie 1990 a luat fiinţă Regia Autonomă a Tutunului din România, iar la 29 noiembrie 1997 prin H.G. nr.918, Regia Autonomă a Tutunului din România (RATR) se transformă în Societatea Naţională Tutunul Românesc.

Preview document

Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 1
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 2
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 3
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 4
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 5
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 6
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 7
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 8
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 9
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 10
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 11
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 12
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 13
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 14
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 15
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 16
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 17
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 18
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 19
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 20
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 21
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 22
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 23
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 24
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 25
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 26
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 27
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 28
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 29
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 30
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 31
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 32
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 33
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 34
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 35
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 36
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 37
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 38
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 39
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 40
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 41
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 42
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 43
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 44
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 45
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 46
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 47
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 48
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 49
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 50
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 51
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 52
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 53
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 54
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 55
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 56
Fabricarea Produselor din Tutun - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Fabricarea Produselor din Tutun.doc

Alții au mai descărcat și

Philpip Morris - Politici de Marketing

ISTORIC Philip Morris International, parte a grupului de companii Altria, este una din cele mai mari companii de tutun din lume. În prezent...

Studiu de caz - băuturi răcoritoare

1 IMPORTANTA BAUTURILOR NEALCOOLICE Oriunde si oricand acesta este raspunsul la intrebarea de ce sa consumam bauturi nealcoolice. Ocaziile de...

Logistică - depozitarea mărfurilor

În sistemul logistic al firmei, depozitarea mărfurilor include un ansamblu de activități de susținere, care ajută la îndeplinirea obiectivelor de...

Marketing - Vopsea de păr

PARTEA I INTRODUCERE Încă din antichitate, schimbarea culorii părului a devenit o preocupare pentru femei. Concomitent cu creșterea populației,...

Fabricarea produselor din tutun

Introducere Secole în șir se credea că tutunul are proprietăți curative extraordinare, mestecându-l se credea că poți vindeca durerea de dinți....

Strategie de marketing - ciocolata Milka

Capitolul 1- Produsul 1.1 Definitie Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte „ciocolata” ca fiind: = Preparat comestibil făcut...

Instituția publică

I. ACTIVITATEA AGENTULUI ECONOMIC 1.1. Prezentarea generala a agentului economic KLADIS SRL este o companie binecunoscută în domeniul produselor...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Analiza activității secției a-X-a SC Rama Internațional SA Timișoara

PREZENTAREA FIRMEI Firma “Alchool Banat Industry” si-a început activitatea în anul 2000, având ca obiect principal de acivitate producerea si...

Protecția consumatorului cu privire la produsele din tutun

PROTECTIA CONSUMATORULUI CU PRIVIRE LA PRODUSELE DIN TUTUN 1. EVOLUTIA TUTUNULUI 1.1. Denumirea: Tabacul sau tutunul este o iarba pe care omul o...

Armonizarea în UE a accizelor în cazul băuturilor alcoolice, tutunului, produselor energetice și a energiei electrice

ACCIZE 1. Rol si definitie Acciza este o taxă suportată de consumatori, fiind cea mai răspândită formă a impozitelor indirecte care se include în...

Fabricarea produselor din tutun

Introducere Secole în șir se credea că tutunul are proprietăți curative extraordinare, mestecându-l se credea că poți vindeca durerea de dinți....

Raport de practică tutun CTC

Din punctul de vedere al organizării juridice a întreprinderii, economia Moldovei se caracterizează printr-o dominare absolută a societăţilor pe...

Accizele în România și armonizarea acestora cu reglementările europene în materie

Introducere Accizele reprezintă formele cele mai vechi ale impozitului indirect. Există dovezi scrise care demonstrează perceperea accizelor încă...

Accizele în Portugalia

1. Date generale Denumire oficială: Republica Portugheză Capitala: Lisabona Aşezare geografică: Portugalia este o ţară situată în extrema...

Protecția consumatorilor în domeniul produselor din tutun

Introducere Dintre adversarii vechi si noi ai sanatatii fumatul candideaza la primele locuri, prin efectele sale deosebit de nocive asupra...

Ai nevoie de altceva?