Fertilitate-Chisinau SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Fertilitate-Chisinau SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 67 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

Introducere .pag. 3
Capitolul I. Aspectele teoretice de bază ale managementului
comerțului ...pag. 6
1.1. Comerțul și funcțiile sale ...pag. 6
1.2. Specificul managementului resurselor umane și
motivării în comerț ..pag. 13
1.3. Specificul gestiunii logisticii și desfacerilor în comerț ...pag. 18
Capitolul II. Analiza activității firmei de comerț
S.A. Fertilitatea - Chișinău ...pag. 24
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii pag. 24
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii pag.29
Capitolul III. Modalitățile de perfecționare a sistemului
managerial al SA Fertilitate-Chișinău .pag.42
3.1. Modernizarea subsistemului informațional la
SA Fertilitate-Chișinău .pag. 42
3.2. Perfecționarea subsistemului organizațional pag.50
3.3. Perfecționarea subsistemului decizional ..pag. 55
Încheiere .. ...pag. 60
Bibliografie . .. pag.62
Rezumat ... ... pag. 64
Anexe pag.65

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Organizarea schimburilor de mărfuri, activitate care constituie conținutul comerțului, constituie una din etapele fundamentale ale circuitului economic, alături de producere, schimb și consum. În condițiile unei intensificări a relațiilor economice internaționale, problemele organizării și gestiunii comerțului capătă o importanță deosebită, cauzată de intensificarea circulației mărfurilor la nivel mondial și regional. Firmele comerciale sunt nevoite să implementeze în permanență noi metode de comerț, să utilizeze pe larg instrumentele informaționale, care întră tot mai activ în viața economică de zi cu zi.

Din punct de vedere managerial, firmele de comerț au nevoie de un sistem informațional eficient, care le-ar permite accesul rapid la cele mai recente informații din mediul de afaceri, de un sistem organizațional flexibil, care le-ar permite o reacționare rapidă la schimbările din mediu și de un sistem decizional modern și eficient, care ar corespunde la reacții prompte din partea conducerii la schimbarea cerințelor cererii, ofertei și altor factori ai mediului extern.

Dacă ne referim la mediul antreprenorial autohton, condițiile din mediul extern sunt extrem de aspre, comerțul fiind domeniul cu cea mai intensă concurență pe piață. Relativa ușurință de inițiere a unei afaceri în comerț, în comparație cu o afacere productivă, a făcut ca în Moldova să apară un număr destul de mare de rețele comerciale, supermarketuri, magazine de diferită specializare și nivel. Ca urmare, calitatea managementului întreprinderilor de comerț capătă o importanță deosebită și imprimă temei date de cercetare o actualitate incontestabilă.

Drept bază informațională a cercetării aspectelor practice ale gestiunii întreprinderilor de comerț au fost utilizate materialele întreprinderii SA Fertilitate-Chișinău, Societatea desfășoară următoarele genuri de activitate:

- importul și comercializarea produselor de uz fitosanitar destinate protecției plantelor de boli și dăunători;

- prestarea serviciilor de consultare în aplicarea mărfurilor de uz fitosanitar.

Scopul tezei este de a analiza specificul managementului întreprinderilor de comerț și a modalităților de perfecționare a acestuia.

Sarcinile lucrării, care decurg din scopul acesteia sunt:

- Analiza conceptului de comerț și conținutul acestuia,

- Analiza specificului managementului resurselor umane în cadrul întreprinderilor de comerț,

- Determinarea aspectelor specifice ale managementului logisticii în cadrul întreprinderilor de comerț,

- Analiza activității întreprinderii de comerț SA Fertilitate-Chișinău,

- Determinarea căilor de perfecționare a sistemului decizional al întreprinderii analizate.

Suportul teoretico - științific al lucrării îl constituie atât literatura științifică din Republica Moldova, România și Rusia, cât și legislația Republicii Moldova și materialele contabile informative ale S. A. „Fertilitatea - Chișinău”.

Structura lucrării: Teza de licență este formată structural din introducere, trei capitole, concluzii, rezumate în limba română și engleză, o listă de referințe bibliografice.

În Introducere este formulată actualitatea temei de cercetare, sunt definite scopul și obiectivele lucrării, este arătată structura prescurtată a compartimentelor lucrării.

În primul capitol „Aspectele teoretice de bază ale managementului comerțului” este analizat conținutul comerțului și funcțiile sale și specificul managementului resurselor umane și motivării în comerț precum și unele aspecte specifice ale gestiunii logisticii și desfacerilor în comerț.

În capitolul doi „Analiza activității firmei de comerț S.A. Fertilitatea - Chișinău” este prezentată caracteristica generală a întreprinderii și realizată analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii.

Capitolul trei ”Modalitățile de perfecționare a sistemului managerial al SA Fertilitate-Chișinău” conține propuneri de modernizare a subsistemului informațional la SA Fertilitate-Chișinău, unele recomandări de perfecționare a subsistemului organizațional și subsistemului decizional.

În Încheiere sunt prezentate concluziile și recomandările rezultate din cercetarea efectuată.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fertilitate-Chisinau SA.doc

Bibliografie

Legi și acte normative:
1. Legea Republicii Moldova. Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi Nr.845-XII din 03 ianuarie 92/. În: Monitorul Oficial al R.Moldova din 28 februarie 1994. - nr.2/33.
2. Legea Republicii Moldova Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali Nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007. În: Monitorul Oficial, 30 noiembrie 2007, nr.184-187, p. I, art. 711.
3. Legea Republicii Moldova privind societățile pe acțiuni Nr. 1134 din 02.04.1997. În: Monitorul Oficial Nr. 38-39 din 12.06.1997.
Literatura de specialitate:
4. Bărbulescu, C. Economia și Gestiunea Întreprinderii. Ediția a II-a.- București: Economică, 1999.
5. Bărbulescu, C. Еconomia și gestiunea întreprinderii.- B.: Еconomică, 2005.
6. Bășanu, Gh., Pricop, M. Managementul Aprovizionării și Desfacerii.- B.: Еditura Еconomică, 2006.
7. Burda, A., Orheian, O. Logistica și distribuția mărfurilor.- București: Pro Universitaria, 2012.
8. Cojocaru, S. , ș.a. Managementul resurselor umane în AP.- Ch.: AAP, 2011.
9. Croitoru, G. ș.a. Strategii manageriale.- B.: Pro Universitaria, 2014.
10. Crețu, I. Managementul calității. Note de curs.- Chișinău: U.T.M, 2008.
11. Florescu, C. ș.a. Marketing.- București: Expert, 1992.
12. Hrișcev, E. Managementul inovațional.- Ch.: ASEM, 2001.
13. Istocescu, A. Stategii și Managementul Strategic al Firmei.- București: ASE, 2003.
14. Levința-Perciu, E. Motivarea personalului: provocări și soluții.- Ch.: Elan Poligraf, 2012.
15. Mărgulescu, D., Stănescu, C., David, I. Analiza Economico-Financiară. București: Oscar Print, 1999.
16. Mihăilescu, N., Raducan M. Analiza Activității Economico-Financiare.- B.: Victor, 2005.
17. Mecкoн, M., Aлбepт, M., Хeдoypи Ф. Оcнoвы мeнeджмeнтa. - M.: Дeлo, 1997.
18. Roșca P. Economia întreprinderii. Manual. Chișinău: ULIM, 2004.
19. Patriche, D. Marketing în economia de piata.- București: Optimal, 1992.
Surse internet:
20. Băeșu, C. Economia comerțului. Note de curs. - Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare”/ Accesibil la www.seap.usv.ro/~ro/cursuri/ECTS/ECTS_EC.pdf /accesat 12.03.2016/
21. Motivarea forței de vânzare/www.locomarkid.ro/site/test%202%20-%20vanzari/C%207-vanzari.doc/accesat 20.02.2016/
22. Moga, T. ș.a.Management. Curs electronic. Procesul decizional. www.biblioteca-digitala.ase.ro/accesat 22.02.2016/
23. Site-ul companiei SA Fertilitate-Chișinău/www.fertilitatea.md//accesat 12.03.2016/