Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 22352
Mărime: 415.06KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

MOTIVAŢIE 2

I. FOLOSIREA BLOGULUI ÎN MARKETINGUL SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ 5

1. MARKETING 5

1.1 Definiţie 5

1.2. Funcţiile marketingului 7

1.3. Concepte de bază ale marketingului 7

1.4. Evoluţie 9

1.5. Marketingul serviciilor 12

2. MARKETINGUL ÎN BIBLIOTECĂ 17

2.1. Apariţie. Definire. Evoluţie 17

2.2. Necesitatea implementării marketingului în bibliotecă 19

2.2.1. Factori care determină implementarea marketingului în bibliotecă 20

2.3. Marketingul strategic în bibliotecă 23

2.3.1. Analiza de piaţă 24

2.3.2. Stabilirea obiectivelor 28

3. MIXUL DE MARKETING 29

3.1.Definire. Componente 29

4. PRODUSE DE BIBLIOTECĂ 32

4.1. Definire. Caracteristici 32

4.2. Produse realizate de serviciu de informare 32

5. CE ESTE MARKETINGUL ÎN BIBLIOTECĂ- 35

6. SERVICII DE BIBLIOTECĂ 38

6.1. Factorii care influenţează serviciile de bibliotecă 38

6.2. Oferta şi cererea de servicii. Raportul cerere-ofertă 39

6.2.1. Oferta de servicii 39

6.2.2. Cererea de servicii 42

6.2.3. Raportul ofertă-cerere 43

6.3. Forme şi modalităţi de difuzare 43

6.4. Constrângeri şi obstacole în difuzarea serviciilor şi produselor 45

6.5. Tipuri de servicii 45

6.5.1. Relaţiile cu publicul 45

6.5.2.Împrumutul de publicaţii în sistem automatizat 46

6.5.3. Serviciul de informare bibliografica şi documentară 48

6.5.4.Serviciul de informare on-line şi interogarea bazelor de date distribuite la distanţă 49

6.5.5.Catalogul informatizat OPAC 50

6.5.6. Servicii de referinţe 52

7. EVOLUŢIA ISTORICĂ A INTERNETULUI. MOMENTUL WEB 2.0 55

7.2. Accesul la Internet. Servicii oferite de Internet 57

7.3. Serviciul FTP (File Transfer Protocol) 58

8. BLOGUL 61

8.1. De ce un blog- 62

8.2. Paşi în crearea unui blog 64

8.3. Monitorizarea vieţii de pe blog 67

9.PROMOVAREA BLOGULUI ŞI A BIBLIOTECII 70

9.1. Definire.Obiective 70

II. CERCETARE DE MARKETING 72

CONCLUZII 78

BIBLIOGRAFIE 79

Extras din document

Motivaţie

Societatea, din ziua de azi, este caracterizată de lipsa timpului şi oamenii doresc să obţină informaţiile dintr-un singur loc, rapid şi accesul la informaţie să se facă de oriunde. Din acest motiv, comunicarea apare prin intermediul telefonului şi al calculatorului. Individul secolului douăzeci şi unu este emancipat şi priveşte lucrurile din perspectiva viitorului, a noii tehnologii şi susţine promovarea culturii. Expunerea pe piaţă şi comunicarea directă cu utilizatorii sunt mai nou printre cele mai mari provocări cu care se confruntă o companie. Pentru a ajunge la rezultate concrete trebuie sa profităm de toate uneltele pe care le pune la dispoziţie internetul.

În sprijinul ideii de mai sus, am ales ca temă pentru lucrarea de licenţă :” Folosirea blogului în marketingul serviciilor de bibliotecă”. Blogul este una dintre noile metode de comunicare si împărtăşire a părerilor, iar biblioteca ar trebui să folosească această unealtă pentru a atrage cât mai mulţi utilizatori , în special tinerii. Având în vedere că secolul douăzeci şi unu mai este numit şi era internetului, utilizatorii preferă să caute informaţia pe internet în defavoarea cărţilor. Afinitatea către internet este propice pentru crearea unui blog al bibliotecii deoarece este un avantaj existenţa prealabilă a unei platforme web pentru găzduirea blogului.

Blogul este un fenomen social şi interacţiunile sociale apărute pe bloguri sunt foarte interesante în tentative de a identifica anumite comunităţi şi a oferi instrumente pentru cei ce încearcă să îşi gestioneze mai bine participarea la o comunitate. Blogurile permit să îţi tratezi cu respect utilizatorii, acordând importanţă personalităţii individuale, o oportunitate care nu ar trebui ignorată.

Blogurile reprezintă o modalitate creativă şi atractivă de transmitere şi achiziţionare de informaţii. Deasemenea oferă o oportunitate unică pentru conducere pentru că permit instituţiilor să publice informaţiile dorite de public în forma aleasă de acesta. Prin bloguri, consumatorii unor servicii devin purtători de mesaj activi şi, implicit, factori de decizie în succesul sau eşecul unei instituţii. Importanţa blogurilor şi a monitorizării conţinutului lor este din ce în ce mai evidentă atât pentru specialiştii în comunicare, ce caută în permanenţă noi canale prin care să sporească serviciile oferite utilizatorilor, cât şi pentru organizaţii în vederea obţinerii de feedback veridic şi în timp real cu activitatea pe care o desfăşoară.

În primul capitol am definit marketingul pentru a face corelaţia între noţiune şi instituţia Bibliotecii Transilvania. În continuare, am abordat relaţia directă a marketingului de bibliotecă cu marketingul serviciilor, cel cultural şi al organizaţiilor non-profit. Am evidenţiat faptul că marketingul de bibliotecă este un factor ce ameliorează activitatea, gestiunea şi atitudinea conducând la eficienţă, satisfacţie mărită şi un mai bun acces la fonduri şi colecţie. Am evidenţiat de asemenea necesitatea implementării blog-ului în marketingul de bibliotecă referindu-mă în mod deosebit la Biblioteca Univerităţii Transilvania.

În capitolul trei am tratat mixul de marketing accentuând faptul că acesta reprezintă piatra de temelie în concretizarea unor strategii ale unei organizaţii. Realizarea unui mix de marketing constă în sprijinirea, în principal pe analiza internă şi externă, a publicului, în imaginea serviciilor care trebuie să corespundă nevoilor publicului-ţintă vizat, a produselor destinate lui. Capitolul patru tratează produsele de bibliotecă şi felul în care acestea sunt afectate şi evidenţiate de marketingul de bibliotecă.

În următoarele capitole am atins pe rând necesitatea marketingului în bibliotecă, serviciile bibliotecii, raportul cerere-ofertă, evidenţând necesitatea existenţei unei bune relaţii cu publicul realizată prin organizarea internă a bibliotecii.

Pentru a răspunde nevoilor din ce în ce mai mari şi exigente ale societăţii contemporane am dezbătut necesitatea de a evolua şi a menţine ritmul alert al timpului prin afilierea bibliotecii şi inclusiv a bazelor de date la internet precum şi creerea unei interfeţe prietenoase şi utile pentru utilizatori.

Ca mijloc de alăturare la progres am propus crearea unui blog care să reprezinte pasul făcut de instituţie către utilizator spre o mai bună comunicare şi implementare a programelor sale precum şi ca un mijloc de feedback legat de serviciile instituţiilor. Acest feedback este necesar îmbunătăţirii permanente a instituţiei precum şi plierii acesteia pe nevoile, necesităţile şi cerinţele studentului.

Preview document

Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 1
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 2
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 3
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 4
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 5
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 6
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 7
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 8
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 9
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 10
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 11
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 12
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 13
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 14
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 15
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 16
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 17
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 18
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 19
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 20
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 21
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 22
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 23
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 24
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 25
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 26
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 27
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 28
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 29
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 30
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 31
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 32
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 33
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 34
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 35
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 36
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 37
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 38
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 39
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 40
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 41
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 42
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 43
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 44
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 45
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 46
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 47
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 48
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 49
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 50
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 51
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 52
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 53
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 54
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 55
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 56
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 57
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 58
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 59
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 60
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 61
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 62
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 63
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 64
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 65
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 66
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 67
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 68
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 69
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 70
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 71
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 72
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 73
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 74
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 75
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 76
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 77
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 78
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 79
Folosirea Blogului în Marketingul Serviciilor de Bibliotecă - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Folosirea Blogului in Marketingul Serviciilor de Biblioteca.doc

Alții au mai descărcat și

Strategia de Comunicare On-line și Creația în Publicitatea On-line

INTRODUCERE Tema lucrării de disertaţie se numeşte „Strategia de comunicare on-line şi creaţia în publicitatea on-line” şi este dezbătută pe...

Marketing Online

INTRODUCERE Termenul de marketing este de origine anglo-saxonã (reprezentând participiul prezent al verbului “to market”, care are semnificaţia de...

Marketingul într-o lume online

Introducere Dacă la început, internetul era utilizat doar în scopuri academice, în prezent, acesta a început să capete un rol foarte important în...

Promovarea PepsiCo Inc. cu Ajutorul Social Media

Introducere Motivaţia acestei teme constă în faptul că în ultimii 2-3 ani am observat o explozie a social media, atât la nivel global, cât şi la...

Mediul de marketing - în bază firmei Shaverma King

INTRODUCERE Actualitatea temei: Prin mediul de marketing se înţelege ansamblu de factori şi forţe care scapă controlului imediat al firmei şi...

Marketingul pe Internet - E-Branding

Odata cu cresterea exponentiala a popularitatii Webului – instrumentul primordial de utilizare a Internetului – o activitate din ce în ce mai...

Marketingul în sisteme de sănătate

SISTEMUL DE SANATATE Dupa al Doilea Razboi Mondial, Romania a avut un sistem de sanatate de tip Semashko, finantat de stat. Principalele lui...

Medicover - Marketingul Servciciilor

- Istoric Initial cunoscuta ca ABC Medicover, compania a fost infiintata in 1994 de Bengt Beckmann. Tot el a pus si bazele companiei Africa Air...

Ai nevoie de altceva?