Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 15775
Mărime: 254.53KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Cuprins

Introducere 1

Cap. I. Conceptul de comportament şi rolul studierii comportamentului consumatorului 3

1.1 Factori de influenţă ai comportamentului consumatorului 6

1.1.1 Factorii culturali 7

1.1.2 Factorii sociali 8

1.1.3 Factorii personali 9

1.2 Procesul decizional al consumatorului 10

1.2.1 Recunoaşterea nevoii sau a problemei 10

1.2.2 Căutarea informaţiilor 11

1.2.3 Evaluarea alternativelor 11

1.2.4 Decizia de cumpărare 11

1.2.5 Evaluarea post-cumpărare 12

Cap. II. Procesul comunicaţiei promoţionale şi implicaţiile sale strategice 13

2.1. Conţinutul comunicaţiei de marketing 13

2.1.1 Integrarea mesajelor promoţionale în mixul de marketing 15

2.2 Formularea mesajelor promoţionale 18

2.2.1 Selecţia mediilor de comunicare 19

2.3 Măsurarea performanţelor mesajelor promoţionale 22

2.3.1 Eficienţă şi eficacitate în politica promoţională 23

Cap. III. Partea practică: cercetarea influenţei mesajelor promoţionale asupra procesului decizional al cumpărătorului 24

3.1 Contextul decizional 24

3.1.1 Scopul cercetării 24

3.1.2 Obiectivele şi ipotezele cercetării 25

3.2 Metodologia cercetării 26

3.2.1 Eşantionul şi procedura de eşantionare 27

3.2.2 Designul chestionarului 28

3.3 Rezultatele cercetării 31

Concluzii şi cercetării viitoare 40

Bibliografie 43

ANEXE 45

Extras din document

Introducere

În ultimii ani, majoritatea firmelor au încercat să îşi promoveze cât mai bine produsele cu oferte şi mesaje tot mai atrăgătoare, produsele s-au dezvoltate, iar cerinţele consumatorilor au crescut. În această situaţie, consumatorii sunt puşi în situaţia de a alege din acestă varietate de produse şi oferte.

Această lucrare de licenţă îşi propune să identifice comportamentul de cumpărare al consumatorilor, procesul decizional prin care aceştia trec până la alegerea produsului, cât şi felul în care sunt sau nu influenţaţi de mesajele promoţionale cu care intră în contact.

Am ales acestă temă de licenţă deoarece am dorit să aflu dacă oamenii sunt întradevăr influenţaţi de multitudinea de mesaje promoţionale, dacă acestea constituie un factor important în alegerea unui brand sau joacă doar un rol secund, acela de a informa clientul despre existenţa produsului.

Primul capitol al lucrării de licenţă prezintă importanţa studierii comportamentului consumatorului, factorii externi care influenţează comportamentul indivizilor în momentul cumpărării, cât şi procesul decizional prin care aceştia trec până la cumpărarea efectivă a produsului. În realizarea strategiilor de promovare a produselor este important să se cunoască comportamentul consumatorului, factorii care stau la baza deciziei de cumpărare deoarece comportamentele indivizilor sunt diferite de la caz la caz, cunoaşterea temeinică a acestor influenţe poate duce la realizarea unui produs bun, a unei campanii de promovare atrăgătoare, iar produsul va avea succesul pe care firma si-l doreşte. Principalele concepte la care am căutat răspuns în acest capitol sunt: ce reprezintă conceptul de consumator, de ce este importantă studierea comportamentului consumatorului, rolul acestui studiu, principalii factori de mediu care influenţează comportamentele de consum şi cumpărare (factori culturali, sociali, personali), procesul prin care trece consumatorul până la decizia de cumpărare.

În capitolul doi am analizat comunicaţia promoţională a firmei, rolul pe care îl joacă mesajele promoţionale în mixul de marketing, cum trebuie formulate aceste mesaje pentru a avea succes şi cum se măsoară performanţele acestora. Pentru o firmă, nu numai că este important să formuleze un mesaj bun, se doreşte ca acel mesaj să ajungă la urechile consumatorului, iar acesta să reacţioneze cumpărând produsul şi devenind loial acelei mărci. Selecţia mediilor de comunicare este un alt aspect pe care l-am dezbătut în această etapă, mesajele trebuie realizate în aşa fel încât să poată fi declinate pe toate suporturile de comunicare, criteriile după care se face promovarea pe un anumit suport de media constituie o altă problemă în calea promovării.

Cercetarea a avut la bază cunoaşterea felului în care consumatorii de bere sunt influenţaţi în alegerea produsului de mesajele promoţionale. Producătorii de bere din România îşi promovează foarte intens produsele, cu mesaje tot mai atrăgătoare de la campanie la campanie, acesta este şi scopul pentru care am ales produsul bere. Am încercat să aflu dacă întradevăr oamenii schimbă marca pe care o consumă în momentul în care văd un mesaj atractiv al altei mărci. Părerea consumatorilor despre mesajele promoţionale este o altă problemă care trebuie pusă în acest capitol. Analiza tipurilor de mesaje la care oamenii au cea mai mare reacţie este importantă, deoarece dacă creăm un produs bun, dar mesajul pe care acesta îl transmite nu este în concordanţă cu aşteptările consumatorilor, aceştia s-ar putea să nu îl cumpere.

Pentru a răspunde acestor întrebări am ales efectuarea unei anchete prin sondaj, la nivelul municipiului Iaşi. Cercetarea a avut la bază un chestionar format din 15 întrebări în cadrul căruia s-a dorit atingerea obiectivelor dinainte stabilite. Chestionarul a fost completat de un eşantion de 120 de persoane cu vârste cuprinse între 18-59 de ani, atât de sex feminin cât şi masculin.

Cercetarea şi-a atins obiectivele stabilite, astfel consumatorii din cadrul cercetării noastre au declarat că schimbă marca în momentul în care văd un mesaj promoţional atrăgător al altei firme. Cea mai influenţată categorie de persoane sunt femeile, acestea reacţionează mult mai repede în faţa unui mesaj promoţional, în schimb bărbaţii au tendinţa de a păstra marca de bere pe care o consumă.

Atitudinea faţă de mesajele promoţionale este una pozitivă, oamenii consideră că acestea îi ajută să aleagă din multitudinea de produse şi oferte, produsul cu cel mai bun mesaj promoţional este cel ales, datorită mesajelor promoţionale cei mai mulţi consumatori cumpără produse pe care în mod obişnuit nu le-ar cumpăra, acesta putem spune că ajută şi la sporirea veniturilor şi astfel la dezvoltarea economică.

Mesajele promoţionale au influenţă mai ales asupra persoanelor de sex feminin, acestea sunt cele care se lasă cel mai uşor influenţate, bărbaţii tind să fie loiali mărcii pe care o consumă.

Cap. I. Conceptul de comportament şi rolul studierii comportamentului consumatorului

Conceptul modern de marketing pleacă de la supoziţia că fiecare activitate economică stă la baza satisfacerii consumatorilor, cu un maxim de eficienţă. “Orice entitate economică ce încorporează marketingul în structurile sale, este necesar să pună în centrul preocupărilor cunoasterea şi anticiparea cerinţelor pieţei, pentru adaptarea activităţii sale în scopul satisfacerii nevoilor actuale şi de perspectivă ale consumatorilor, prin producerea, promovarea şi distribuirea raţională şi eficientă către aceştia a bunurilor şi serviciilor de care au nevoie.”

Analiza nevoilor de consum, a cerinţelor pieţei necesită, ca punct de plecare, cunoaşterea temeinică a acestor pretenţii, anticiparea lor şi urmărirea sistematică se poate realize prin aplicarea unor instrumente de investigare adecvate, create şi desăvârşite de teoria şi practica din domeniu. Pentru înţelegerea mecanismelor prin care are loc transformarea nevoilor în cerere de mărfuri şi servicii, în teoria şi practica de marketing s-a acordat un loc aparte studierii şi modelării comportamentului de cumpărare.

Studiul comportamentului consumatorilor, cunoaşterea nevoilor şi a dorinţelor acestuia nu sunt simple, există probabilitatea ca acesta să nu îşi cunoască motivaţiile, sa să îşi schimbe decizia de cumpărare în ultimul moment, fiind influenţat de anumiţi factori. Din acest motiv studiul şi modelarea comportamentului consumatorului au un loc aparte în teoria marketingului.

După mijlocul anilor 1960, studiul comportamentului consumatorului s-a dezvoltat considerabil datorită câtorva factori:

• S-au dezvoltat ştiinţele care studiază comportamentul uman, acest lucru a făcut ca bazele teoretice ale analizei să se extindă şi să se îmbunătăţească;

• Ţările avansate din punct de vedere economic au adoptat în numeroase întreprinderi a unei optici de marketing , introducând-o în activitatea zilnică.

Preview document

Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 1
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 2
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 3
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 4
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 5
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 6
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 7
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 8
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 9
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 10
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 11
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 12
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 13
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 14
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 15
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 16
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 17
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 18
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 19
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 20
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 21
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 22
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 23
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 24
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 25
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 26
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 27
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 28
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 29
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 30
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 31
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 32
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 33
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 34
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 35
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 36
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 37
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 38
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 39
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 40
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 41
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 42
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 43
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 44
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 45
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 46
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 47
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 48
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 49
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 50
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 51
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 52
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 53
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 54
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 55
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 56
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 57
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 58
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 59
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 60
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 61
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 62
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 63
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 64
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 65
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 66
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 67
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 68
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 69
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 70
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 71
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 72
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 73
Influența mesajelor promoționale asupra procesului decizional al consumatorului - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Influenta Mesajelor Promotionale asupra Procesului Decizional al Consumatorului.docx

Alții au mai descărcat și

Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze comportamentul consumatorului în procesul decizional de cumpărare a produselor...

Promovarea unui Brand prin Intermediul Rețelelor Sociale

Introducere Într-o eră a schimbărilor atât de rapide, precum era digitală, este necesar ca fiecare companie să îşi îndrepte privirea către viitor...

Politică de produs, politică de marcă, marca și imaginea, lansarea de noi produse la Coca Cola

Introducere Cu ajutorul sistemului sau informational de marketing Intreprinderea percepe semnalele mediului sau ambiant concentrandu-se, prin...

Analiza comportamentului consumatorului

INTRODUCERE Lucrarea prezentă are ca scop principal pe de o parte identificarea gradului în care au fost primite produsele cu specific regional...

Atitudinea consumatorilor privind publicitatea prin intermediul televiziunii, radioului și presei

INTRODUCERE Importantă componenta a activităţii promoţionale, publicitatea este, în prezent, unul dintre cele mai utilizate mijloace prin...

Promovarea PepsiCo Inc. cu Ajutorul Social Media

Introducere Motivaţia acestei teme constă în faptul că în ultimii 2-3 ani am observat o explozie a social media, atât la nivel global, cât şi la...

Eficiența campaniei de publicitate online a companiei x

INTRODUCERE Într-o epocă în care totul evoluează cu o rapiditate nu foarte uşor de urmat pentru întreprinderile existente, în care progresul...

Raport de cercetare

I. Rezumatul managerial Conform contractului încheiat, compania noastră a realizat un studiu de piață pe un eșantion de 120 persoane din orașul...

Te-ar putea interesa și

Strategia de Dezvoltare a SC Agriam Invest SRL

Introducere Termenul “strategie” are o istorie multimilenară. Utilizat pentru prima dată pentru a defini “arta războiului” în China antică, în...

Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INVESTIGAREA COMPORTAMENTULUI DE CUMPĂRARE Specialiştii din ţările noastre şi cei occidentali apreciază...

Politică de promovare a vânzărilor

Introducere În economia contemporană, supusă deopotrivă cerinţelor şi constrângerilor legilor pieţei, caracterizată de un pronunţat dinamism şi...

Strategii de Marketing în Turisim

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE MARKETING 1.1 Etape în evolutia conceptului de marketing 1.2 Notiuni fundamentale în marketing 1.1 Etape în evolutia...

Vitamine

CAPITOLUL I PREZENTAREA PRODUSULUI Numai jumătate dintre români iau preventiv vitamine, într-o lume în care ritmul de viaţă stresant şi...

Procesul decizional de achiziție a unui telefon mobil

Procesul decisional de cumparare al unui bun complex si factorii sai de influenta Procesul decizional de cumparare presupune parcurgerea a cinci...

Tehnici de promovare

I. ARGUMENT Am ales ,, Tehnici moderne de promovare” ca tema pentru aceasta lucrare pentru ca este un subiect de actualitate. Suntem în situația...

Strategii de Marketing în Turism

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE MARKETING 1.1 Etape în evolutia conceptului de marketing 1.2 Notiuni fundamentale în marketing 1.1 Etape în evolutia...

Ai nevoie de altceva?