Instrumente de Implementare a Strategiei de Piata

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Instrumente de Implementare a Strategiei de Piata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 99 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I – Politica de produs 4
1.1 Atribuţii si domeniul decizional în politica de produs 4
1.1.1 Obiectivele şi sarcinile politicii de produs 5
1.1.2 Conţinutul politicii de produs 6
1.2 Gama de produse 8
1.1.3 Dimensiunile gamei de produse 8
1.1.4 Poziţionarea produselor în cadrul gamei 10
1.3 Alternative strategice în politica de produs 12
Capitolul II – Politica de preţ 19
2.1 Preţul – instrument de marketing 19
2.1.1 Determinarea preţurilor 19
2.1.2 Alternativele preţurilor de bază 25
2.2 Strategia de preţ si politica preţurilor 27
2.2.1 Strategia de preţ 27
2.2.2 Politica preţurilor 31
Capitolul III – Politica de distribuţie 37
3.1 Conţinutul şi rolul distribuţiei 37
3.1.1 Conceptul de distribuţie 38
3.1.2 Rolul distribuţiei 39
3.1.3 Locul distribuţiei în mixul de marketing 40
3.2 Canale de marketing 42
3.2.1 Participanţii la procesul de distribuţie 44
3.2.2 Dimensiunile canalului de marketing 46
3.2.3 Tipuri de canale de distribuţie 47
3.2.4 Comerţul cu amănuntul în România 53
3.3 Strategia de distribuţie 58
3.3.1 Elaborarea strategiei de distribuţie 58
3.3.2 Variantele strategiei 63
Capitolul IV – Politica promoţională 67
4.1 Structura activităţii promoţionale 67
4.1.1 Reclama ca mijloc de promovare 68
4.1.2 Promovarea vânzărilor 69
4.1.3 Manifestări promoţionale 71
4.2 Strategii promoţionale 73
Capitolul V – Mixul de marketing la S.C. GEBC S.R.L. 79
5.1 Prezentarea generală a firmei S.C. GEBC S.R.L. 79
5.1.1 Scurt istoric 79
5.1.2 Forma de proprietate 79
5.1.3 Obiectul de activitate 80
5.1.4 Prezentarea activităţii 80
5.2. Politica de produs în cadrul S.C. GEBC S.R.L. 81
5.3. Politica de preţ la S.C. GEBC S.R.L. 87
5.4. Politica de distribuţie în cadrul S.C. GEBC S.R.L. 91
5.5. Politica promoţională realizată de S.C. GEBC S.R.L. 95
Concluzii şi propuneri 100
Bibliografie 102

Extras din document

INTRODUCERE

Această lucrare constituie obiectul proiectului de diplomă şi totodată încununarea a patru ani de studiu. De asemenea, prin acest proiect am încercat să tratez, cât mai bine posibil teoretic şi practic, un domeniu şi anume: mixul de marketing aplicat în cazul concret al firmei S.C. GEBC S.R.L. din Ploiesti Am ales acest subiect deoarece cunoşteam societatea mai sus menţionată şi am considerat pe de o parte că marketingul constituie fără îndoială un vector al profitabilităţii firmei, iar firmele româneşti resimt nevoia utilizării marketingului ca sursă esenţială în dobândirea de avantaje strategice pe o piaţă din ce în ce mai concurenţială, iar pe de altă parte am considerat că ar fi interesant un astfel de studiu cu toate că societatea are din anul 2003 un serviciu de marketing şi ca urmare, lucrarea mea s-ar putea să fie, dacă nu utilă, măcar interesantă şi pentru conducerea societăţii.

În primele patru capitole am prezentat aspectele teoretice ale mixului de marketing cu detalierea componentelor lor:

produsul cu conceptual de produs, gama de produse, dimensiunile gamei de produse, poziţionarea produselor în cadrul gamei şi alternative strategice în politica de produs;

preţul cu alternativele de determinare, strategia de preţ şi politica preţului;

distribuţia urmărită sub aspectul conţinutului şi rolului ei în mixul de marketing, canalele de marketing, strategia cu variantele ei posibile;

promovarea cu structura şi strategiile ei.

Ultimul capitol reprezintă studiul de caz având ca subiect firma S.C. GEBC S.R.L în care am urmărit aplicarea părţii teoretice în practică. După cum este cunoscut, nu tot ce se regăseşte în literature de specialitate are aplicabilitate în practică. Luând în calcul şi mediul economic post tranziţie din ţara noastră am observat că trendul firmei este pozitiv, aceasta putând concura cu succes pe plan naţional şi chiar internaţional.

Ultima parte a lucrării reprezintă concluziile şi propunerile personale referitoare la aplicarea mixului de marketing, desprinse pe parcursul tratării practice a lucrări.

Cap. I. POLITICA DE PRODUS

Cu ajutorul sistemului său informaţional de marketing întreprinderea percepe semnalele mediului său ambiant concentrându-se, prin politica de marketing pe care o desfăşoară, să-şi adapteze cât mai exact deciziile la exigenţa pieţei, pentru creşterea semnificativă a gradului său de competitivitate. Materializarea acestor decizii se înfăptuieşte în cadrul mixului de marketing, a cărui componentă cea mai importantă este reprezentată de politica de produs.

Politica de produs este deseori comparată cu "inima marketingului”, prin această metaforă încercându-se a se exprima ideea că dezvoltarea de produse, servicii, idei şi conducerea acestora pe piaţă, de-a lungul ciclului lor vital, se constituie în nucleu al activităţii de marketing.

1.1. Atribuţii şi domenii decizionale în politica de produs

Politica de produs reprezintă conduită pe care o adoptă întreprinderea referitor la dimensiunile, structura şi evoluţia gamei de produse şi servicii ce fac obiectul propriei sale activităţi, atitudine ce se raportează permanent la cerinţele mediului de piaţă, la tendinţele manifestate de ceilalţi concurenţi. La rândul ei întreprinderea, prin oferta pusă la dispoziţia pieţei, joacă un rol activ în modelarea cererii, atât a agenţilor economici cât şi a populaţiei.

Obiectul de activitate al politicii de produs îl reprezintă bunurile economice în sensul cel mai cuprinzător al termenului, subsumându-se acestui concept atât bunurile reale (tot ceea ce poate fi perceput direct cu simţurile umane), cat şi bunurile nominale (bani, hârtii de valoare etc.). La rândul lor bunurile reale privesc atât bunurile materiale (obiecte) cât şi bunurile imateriale (servicii şi drepturi-brevete, licenţe, know-how etc.). Întrepătrunderea şi combinarea acestor componente ale bunurilor economice este atât de diversă în societatea contemporană, încât devine tot mai dificil, pentru specialistul chemat a desluşi comportamentul cumpărătorului, de a separa rolul fiecărei entităţi în parte, în decizia de cumpărare. Cu toate acestea, consecinţele practice pentru întreprindere ale acestui proces nu pot fi neglijate. În accepţiunea sa cea mai cuprinzătoare politica de produs cuprinde:

- politica de produs în sens strict;

- politica sortimentală;

- politica de service şi garanţie.

Între aceste componente există o strânsă, condiţionare, totalitatea deciziilor pe care le antrenează reprezentând conţinutul politicii de produs.

Fisiere in arhiva (1):

  • Instrumente de Implementare a Strategiei de Piata.doc