Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei

Licență
8.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 45094
Mărime: 224.83KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I-BAZELE MARKETINGULUI DIRECT pag 2

1.1. Comunicarea directa-suportul conceptual al marketingului direct pag 2

1.2. Marketingul direct-elemente si caracteristici pag 7

1.3. Dezvoltarea marketingului direct pe plan international pag11

CAPITOLUL II-MARKETINGUL DIRECT IN ROMANIA pag19

2.1. Cadrul economic si institutional al dezvoltarii marketingului direct pag20

2.2. Dezvoltarea infrastructurii servicilor postale pag26

2.3. Dezvoltarea infrastructurii servicilor de telecomunicatii pag30

2.4. Evolutia sectorului audiovisual pag35

2.5. Dezvoltarea mijloacelor de plata moderne pag37

CAPITOLUL III- TEHNICI SI INSTRUMENTE ALE POLITICII DE

PROMOVARE IN MARKETINGUL DIRECT pag40

3.1. Coordonate ale politicii de promovare la nivelul firmei pag40

3.2. Utilizarea mediilor traditionale de comunicare in marketingul direct pag41

3.3. Marketingul telefonic pag54

3.4. Vânzarea prin corespondenta pag59

3.5. Campaniile de direct mail pag62

3.6. Medii si aplicatii telematice pag65

CAPITOLUL IV-PERSPECTIVELE MARKETINGULUI DIRECT pag71

4.1. Evolutii pe piata publicitatii din România pag71

4.2. INTERNETUL-suport informatic al campaniilor promotionale ale

firmelor pag73

4.3. Aplicatii ale marketingului on-line pag79

4.4. Perspectivele dezvoltÎrii marketingului on-line in România pag92

CONCLUZII pag94

BIBLIOGRAFIE pag96

Extras din document

CAPITOLUL 1 –BAZELE MARKETINGULUI DIRECT

Explicarea continutului conceptual al comunicÎrii reprezinta o misiune destul de spinoasã pentru cÎ numarul mare al abordÎrilor si în consecintÎ, al definitiilor date acesteia constituie o provocare de avut în vedere. În contextul acestei lucrÎri,misiunea de a aborda si a explica, din punct de vedere conceptual si operational, comunicarea este cu atât mai dificilã cu cât domeniul particular de implementare al acesteia – marketingul direct – reprezintã, încã, un subiect controversat prin prisma relatiei care existã între comunicarea de marketing a organizatiei, activitatea promotionalã desfÎsuratã de aceasta si activitÎtile de marketing direct. În esentã, existÎ douã pozitii distincte în raport cu acest subiect: prima, include marketingul direct în ansamblul activitÎtilor promotionale ale organizatiei, tratându-l astfel ca pe un subdomeniu în cadrul ariei mai largi acoperite de conceptul de comunicatie de marketing.

A doua, considerÎ marketingul direct o modalitate distinctÎ de a face marketing prin comparatie cu ceea ce sustinatorii variantei numesc „marketing traditional”.În consecintã, marketingul direct reprezintÎ o formÎ de expresie a comunicÎrii de marketing a organizatiei care are ca suport conceptul de comunicare directÎ.

Noile dezvoltÎri de ordin tehnologic, mai ales evolutiile spectaculoase produse în domeniile informaticii si telecomunicatiilor, au exercitat un impact determinant asupra modului de desfasurare al activitÎtilor curente ale fiecÎrui individ si, binenteles, ale fiecarei organizatii, profit sau non-profit.Poate cÎ schimbarea cea mai substantiala a fost cea produsÎ în maniera de comunicare: este tot mai vizibil faptul cÎ, de ceva vreme, se comunica „altfel”.Pentru cã se comunica altfel – direct, personalizat si interactiv, din perspectiva pietei si a consumatorului,este nevoie si de un altfel de marketing.

Concluzia se impune de la sine: marketingul direct nu reprezintÎ doar o modalitate de a comunica altfel cu consumatorii, partenerii de afaceri, competitorii sau publicul larg.Marketingul direct este, de fapt, un alt mod de a face marketing.Esenta sa, filosofia sa se sprijinã pe conceptul de comunicare directã, trasÎturile acesteia imprimând noi caracteristici, adaugând noi valente, creând oportunitÎti pentru dezvoltarea unor noi concepte, metode, tehnici si instrumente de marketing, schimbând strategiile si tacticile specifice, construind o alternativÎ modernã manierei traditionale de a face marketing.

1.1. Comunicarea directÎ – suport conceptual al marketingului direct

Definitiile date comunicÎrii sunt foarte numeroase, acestea contin însÎ un numÎr de elemente comune ale conceptului de comunicare care se regÎsesc în practic toate definitiile elaborate în decursul timpului.Aceste elemente comune au în vedere emitatorul (initiatorul comunicÎrii), receptorul (destinatarul comunicÎrii), modul de comunicare (mediul, vehiculul) utilizat si mesajul. Aceste elemente nu lipsesc din nici una dintre definitiile si din nici unul dintre modelele elaborate în decursul timpului în acest domeniu. Richard Weiner considera comunicarea drept „transmiterea sau schimbul de informatii, semnale, mesaje sau date prin diferite mijloace – vorbire (comunicarea verbala), scriere (comunicarea scrisa), de la o persoanã la alta (comunicarea personala) sau prin telefon, telegraf, radio sau alte canale, în cadrul unui grup sau orientatÎ cãtre indivizi specifici sau grupuri specifice”.Autorii dictionarului de sociologie privesc comunicarea ca un „proces de emitere a unui mesaj si de transmitere a acestuia într-o maniera codificatÎ cu ajutorul unui canal cÎtre un destinatar, în vederea receptÎrii”.

Realizarea comunicÎrii apare, prin prisma acestei descrieri, ca fiind o operatiune simplÎ si usor de realizat.Numai cÎ aceastÎ aparentÎ ar fi putut deveni realitate numai în situatia în care universul comunicÎtional ar fi avut o natura bipolarÎ, fiind redus la doar douÎ entitÎti, identificate ca „emitÎtor”si„receptor”.Lucrurile devin mai complicate pentru cÎ în discutie trebuie sÎ fie aduse si alte elemente:

- în primul rând, multipolaritatea universului comunicational:aproape întotdeauna exista mai multi emitÎtori si mai multi receptori;

- în al doilea rând, existÎ diferente semnificative între acestia din punct de vedere al caracteristicilor lor, al obiectivelor urmÎrite în derularea comunicÎrii;

- în al treilea rând, exista diferite moduri de a comunica fiecare implicând existenta unor vehicule comunicationale diferite ca si trasÎturi si context al utilizÎrii, care pot fi utilizate în mod individual sau integrat;

- în al patrulea rând, exista o diferentiere în planul efectelor comunicÎrii, acestea putând fi separate, cel putin în raport cu reactia receptorilor, în efecte pasive sau active, imediate si ulterioare;

- în al cincilea rând, existenta unui mare numar de emitatori precum si a unui numar semnificativ sporit de obiecte ale comunicÎrii (informatii de transmis) determinÎ, în conditiile desfasurÎrii simultane a comunicÎrii acestora cu proprii receptori, o „suprapunere” a mesajelor mergând pânã la confundarea acestora sau la eliminarea celor cu o forta de percutie mai scazutÎ de cÎtre cele mai percutante. Perturbatiile asociate comunicarii nu lipsesc iar efectele generate sunt deseori departe de cele intentionate de initiatorii comunicarii.

Un pas important pentru explicarea conceptuala a comunicarii îl reprezintã crearea modelului comunicarii propus de Shannon si Weaver (1949). Dezvoltând teoria matematicã a comunicarii, ca suport al transferului de informatii aplicabil într-o varietate de domenii, Shannon si Weaver au creat un model liniar orientat înspre surprinderea proceselor implicate de activitatea de comunicare.

Prima categorie se referã la aspectele tehnice ale comunicarii (fiind subîntelese echipamentele prin intermediul carora se realizeaza comunicarea), a doua categorie se refera la aspectele semantice ale comunicarii (acoperind semnificatia pe care emitatorul doreste sa o asocieze mesajului transmis si o asteapta sã fie înteleasã de catre receptor) iar a treia categorie se refera la eficienta comunicarii (vazuta de cei doi doar în limita receptionarii în bune conditii a mesajului si în întelegerea acestuia).

Shannon si Weaver cresc gradul de complexitate al modelului propus de Lasswell si, în acelasi timp, îl aproprie de realitate introducând în structura acestuia zgomotul, având evident un caracter perturbator, produs de catre restul entitatilor care comunica într-un univers dat si care afecteaza mai mult sau mai putin semnificativ transmiterea si mai ales receptia mesajului.Prezenta zgomotului constituie o sursa semnificativ de distorsiuni la nivelul receptorului din punct de vedere al efectelor urmarite comunicarii.

Preview document

Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 1
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 2
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 3
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 4
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 5
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 6
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 7
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 8
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 9
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 10
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 11
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 12
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 13
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 14
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 15
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 16
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 17
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 18
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 19
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 20
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 21
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 22
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 23
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 24
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 25
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 26
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 27
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 28
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 29
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 30
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 31
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 32
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 33
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 34
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 35
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 36
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 37
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 38
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 39
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 40
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 41
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 42
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 43
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 44
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 45
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 46
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 47
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 48
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 49
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 50
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 51
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 52
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 53
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 54
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 55
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 56
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 57
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 58
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 59
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 60
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 61
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 62
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 63
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 64
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 65
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 66
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 67
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 68
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 69
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 70
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 71
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 72
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 73
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 74
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 75
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 76
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 77
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 78
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 79
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 80
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 81
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 82
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 83
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 84
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 85
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 86
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 87
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 88
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 89
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 90
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 91
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 92
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 93
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 94
Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Lucrare de Licenta - Marketingul Direct - O Alternativa in Politica de Promovare a Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA

Introducere Marketingului constă în faptul ca el este una dintre cele mai vechi activităţi ale omului şi totuşi este privit ca cea mat recentă...

Marketing și Comunicare on-line

Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de analiză a desfăşurării şi importanţei activităţii de marketing şi comunicare în domeniul on-line....

Lucrare de Licenta - Strategii de Marketing pentru Penetrarea Pietei Internationale

CAPITOLUL I COORDONATE ALE PIETEI INTERNATIONALE 1.1. Definirea si caracteristicile pietei internationale Piata internationala este locul unde...

Analiza Comunicarii prin Marketingul Direct in Scopul Cresteri Economice

INTRODUCERE Probabil că mulţi dintre noi am trăit experienţe din genul apelurilor telefonice neaşteptate, în care o voce mai mult sau mai puţin...

Etica activității de marketing la nivelul hipermarketurilor din România

Introducere Această lucrare s-a vrut a fi o analiză amănunțită a eticii în activitatea de marketing desfășurată la nivelul hipermarketurilor din...

Elaborarea strategiei de marketing a companiei SC Carpatina SA

Introducere Prin lucrarea de faţă “Elaborarea strategiei de marketing a companiei SC. Carpatina S.A.” s-a urmărit stabilirea rolul esenţial pe...

Tehnici de Marketing Direct

Marketingul direct poate fi definit ca un ansamblu de concepte, tehnici şi instrumente de marketing, concretizate într-un demers orientat direct,...

Analiza mixului de marleting la Orange România

INTRODUCERE Mixul de marketing poate fi definit ca un instrument de realizare a politicii de marketing a firmei, care constă dintr-o combinaţie...

Ai nevoie de altceva?