Marketing Bancar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6878
Mărime: 270.51KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Științe Economice Catedra „Marketing și Relații Economice Internaționale’’

Cuprins

Introducere.3

Capitolul I Noțiuni generale privind marketingul bancar

1.1 Definiția și conceptul marketingului bancar.4

1.2 Evoluția marketingului bancar.7

1.3 Rolul si importanta marketingului bancar.10

Capitolul II Analiza de marketing a BC”VictoriaBank”S.A

2.1 Istoricul întreprinderii BC”VictoriaBank”S.A.11

2.2 Analiza SWOT a BC”VictoriaBank”S.A.13

2.3 Analiza activitații strategice de marketing în cadrul întreprinderii.15

Capitolul III Tehnici de eficientizare a activității de marketing bancar a BC”VictoriaBank”S.A

3.1 Aprecierea strategiilor de dezvoltare a BC”VictoriaBank”S.A .17

3.2 Propuneri de noi strategii de dezvoltare a marketingului bancar.19

Concluzii.20

Bibliografie.22

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia.

În prezent, știința marketingului a ajuns să fie considerată o cheie a succesului de afeceri in orice domeniu de activitate, datorită etapelor de dezvoltare prin care a trecut. În viziunea generală, marketingul reprezintă "știința și arta de a convinge clienții să cumpere".

Introducerea marketingului în sectorul bancar a fost lenta și sinonimă pîna în anii 70 cu publicitatea și relațiile publice. Chiar si dupa aceasta dată, rolul marketingului era privit mai mult din punct de vedere tactic decît strategic, iar activitatea de marketing ca ocupînd un loc secundar în ansamblul activitaților organizației. Cu toate acestea si în pofida recesiunii economice, în ultimii ani, companiile din sectorul financiar-bancar se numara printre cei mai mari utilizatori de marketing direct si au apariții tot mai numeroase în mass-media. De asemenea, sponsorizările și participările la diferite compețitii ca forme de promovare, sunt din ce în ce mai utilizate de companiile din acest sector de activitate.

Dezvoltarea marketingului serviciilor a fost influentata de o serie de factori specifici: liberalizarea serviciilor concomitent cu restrîngerea unor restrictii impuse de asociațiile profesionale din domeniu dezvoltarea tehnologica;

Marketingul bancar s-a modificat în special în urma unui process ce a avut loc în domeniul bunurilo și serviciilor. Ideea principala a acestei diferențe este reprezentată de conținutul serviciilor bancare, conținutul ce stă la baza particularităților pieței și comportamentului consumatorului. O diferență clara care deriva din caracteristicile particulare prin care serviciile se deosebesc de produse este relația unica dintre client și bancă întrucît, spre deosebire de serviciile bancare în cazul produselor și serviciilor financiar bancare atît clientul cît și banca își au obligatii legate de folosirea de către client a serviciilor băncii. Marketingul este da natură să descopere noi oportunități prin studiul atent al piețelor, clienților, obiceiurilor de consum și al concurenței astfel încît, deciziile strategice de dezvoltare și de poziționare să fie luate la timp. Concurența pe piața financiar-bancară transformă marketingul în sensul accentuării funcției de informare, educare, schimbare a comportamentului bancilor. Acesta este orientată spre client, urmărind să indentifice nevoile de servicii ale consumatorului.

Sarcina marketingului intr-o organizatie este de maximiza cererea pentru produsele sau serviciile organizatiei . Pentru aceasta , nevoile clientilor trebuie satisfacute astfel incat sa nu fie tentați sa atenteze la alți furnizori, in timp ce clienții altor bancii trebuie convinsi sa-și schimbe preferințele.

Capitol I este unul introductiv unde am abordat conceptul de marketing bancar.Am abordat mai multe definiții ale marketingului bancar care sunt un produs al dezvoltării practicilor de marketing. Am analizat evoluția marketingului bancar mai apoi am menționat despre rolul și importanța marketingului bancar. Tot în primul capitol am abordat atît evoluția marketingului bancar cît și rolul și importanța acestuia în instituțiile financiar-bancare.

În al II capitol am pus accent mai mult pe analiza întreprinderii în care am realizat practica de inițiere BC”VictoriaBank”S.A, mai întîi am facut caracteristica generala a întreprinderii, după care am facut analiza SWOT a întreprinderii în care am analizat punctele tari ale intreprinderii cele slabe cît și opartunitațile și amenințarile. După care am analiza activitatea de marketing în cadrul întreprinderii BC”VictoriaBank”S.A

Capitolul III are la baza studierea strategiilor de dezvoltare a marketingului bancar a întreprinderii.

Aici voi faci o apreciere a strategiilor care sunt folosite pentru dezvoltarea marketingului bancar a întreprinderii,voi mai propune și alte strategii de dezvoltare pentru întreprindere, după care voi evalua activitatea marketingului bancar.

Importanța temei „Marketing bancar” este de a demonstra cît de repede stiința marketingului a ajuns să fie considerată „o cheie a succesului” și cît de important a devenit marketingul în diferite domenii și servicii și cîd de bine s-a acomodat acesta în instituțiile bancare.

Scopul cercetării constă în delimitarea conţinutului marketingului bancar prin studierea a conceptelor teoretice a marketingului bancar, prin analiza instituției financiar-bancare,

Sarcini:

-Definirea conceptului de marketing bancar, abordarea evoluției marketingului bancar cît și rolului marketingului bancar în instituțiile financiar-bancare.

- Istoricul întreprinderii BC”VictoriaBank”S.A, cît și analiza SWOT a întreprinderii.

-Analiza strategiilor de dezvoltare a BC”VictoriaBank”S.A și propunerea unor noi strategii de dezvoltare a marketingului bancar.

Volumul şi structura tezei de an . Teza de an cuprinde 3 capitole , 21 de pagini . Textul tezei este redactat cu caractere Times New Roman, font 12 pt, iar intervalul între rînduri – de 1,5.

Capitolul I Noțiuni generale privind marketingul bancar în Republica Moldova

1.1 Definiția și conceptul marketingului bancar

Domeniul financiar-bancar contemporan cunoaște, pe plan internațional, o creștere și o diversificare permanentă, determinînd, din partea instituțiilor financiar-bancare, extinderea gamei de servicii oferite, inovarea continua, promovarea eficienta și chiar redefinirea strategiilor se remarcă orientarea preponderentă spre clienți și dezvoltarea relațiilor cu aceștia.Piața serviciilor financiar-bancare devine tot mai deficil de evaluat, de anticipat și controlat.

Termenul de marketing bancar este foarte utilizat și are semnificații diferite. La general marketingul bancar îl putem defini ca un ansamblu de acțiuni privind adaptarea ofertei unei întreprinderi la nevoile agenților care exprimă cererea. Marketingul bancar se referă la acțiunile întreprinse în cadrul băncilor pentru a satisface nevoile clienților. De multe ori marketingul bancar este înțeles ca o transformarea pur și simplu a metodelor de marketing ale întreprinderilor industriale și comerciale către firmele bancare. Marketingul bancar constitue un element original al marketingului general. Și, deși obiectivele sunt identice, metodele și demersul acestuia sunt diferite: nu se mai poate concepe în același mod marketingul produselor alimentare cu cel a produselor bancare, deoarece, comportamentul consumatorilor fata de aceste produse este diferit.

Termenul provine de la verbul „to market”, care înseamnă a realiza tranzacţii pe piaţă, respectiv a cumpăra şi a vinde.

Această definiţie este însă incompletă, marketingul desemnînd mult mai mult decît aceste două activităţi. Punctul de plecare în definirea conceptului îl reprezintă definiţia dată de Asociaţia Americană de Marketing, conform căreia marketingul presupune „realizarea activităţilor economice care dirijează fluxul de bunuri şi servicii de la producător la consumator sau utilizator”. Punctul slab al acestei definiţii e acela că se porneşte de la client şi nu de la produsele financiare care urmează a fi desfăcute.

Conținut arhivă zip

  • Marketing Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati

INTRODUCERE Lucrarea prezintă, în partea teoretică, conceptul general de marketing, marketingul ca o componentă de bază a mediului economic, ce...

Analiza Comunicarii prin Marketingul Direct in Scopul Cresteri Economice

INTRODUCERE Probabil că mulţi dintre noi am trăit experienţe din genul apelurilor telefonice neaşteptate, în care o voce mai mult sau mai puţin...

Marketingul Serviciilor Financiar-Bancare

INTRODUCERE Această lucrare are la bază analiza marketingul serviciilor bancare Marketingul serviciilor, ca domeniu distinct al marketingului...

Publicitatea Online - Moduri de Promovare a WebSite-urilor

CAPITOLUL I. Politica Promotionala si Rolul pe care il joaca in activitatea IMM-urilor (Firmelor) – Aspecte Teoretice 1.1. Rolul Promovarii in...

Tendințe Actuale în Comerțul Electronic

1. Componentele comerţului electronic 1.1. Aspecte generale Termenul de „comerţ electronic” (e-comerţ) este din ce în ce mai mult discutat pe...

Analiza comparativa a politicii de marketing in domeniul financiar - bancar - BRD

I. Prezentarea domeniului financiar-bancar romanesc 1.1. Structura si evolutia sistemului bancar În perioada economiei cu planificare centrala,...

Personalul - Element al Mix-ului de Marketing Financiar-Bancar

INTRODUCERE Civilizatia financiara a ultimelor doua decenii ne-a pus in fata unei avalanse crescande de servicii financiar bancare, servicii care...

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Strategii Moderne de Marketing Bancar

Cap. I Aspecte conceptuale privind marketingul bancar 1.1 Particularităţi ale marketingului bancar Introducerea marketingului în sectorul bancar...

General și Particular în Aplicarea Marketingului Financiar Bancar

CAP.1 REFLEXIA IMAGINII UNEI BANCI DIN PUNCT DE VEDERE AL IMPACTULUI ASUPRA POPULATIEI 1.1.Importanta efectuarii unui studiu in randul populatiei...

Conceptul clienților persoane fizice

BIBLIOGRAFIE 63 1. Scurtǎ introducere în problematica marketingului bancar în România În lumea modernă a unei concurenţe în fiecare domeniu de...

Strategii Moderne de Marketing Bancar

CAP. 1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING BANCAR 1.1 Conceptul de marketing bancar Introducerea marketingului în sectorul...

Strategii de marketing în domeniul bancar

1.1 Specializari ale marketingului bancar Marketingul a aparut mai intai in domeniul bunurilor materiale ca o reactie fata de procesul separarii...

Strategii Moderne de Marketing Bancar

1. Considerţii generale privind conceptul de marketing bancar 1.1. Marketing bancar. Definiţie şi trăsături. Băncile răspund nevoilor particulare...

Marketing Bancar

PARTEA I Marketingul bancar trebuie privit cu mult interes având în vedere evoluţia serviciilor de acest tip, care cunosc în România o evoluţie...

Importanta Marketingului Bancar

Fundamentele teoretice ale marketingului bancar 1.1. Conceptul de marketing bancar Marketingul bancar poate fi definit ca totalitatea actiunilor...

Ai nevoie de altceva?