Marketing publicitar pe Facebook

Licență
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 26429
Mărime: 185.08KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

LISTĂ CU TABELE ŞI FIGURI 3

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. PARTEA TEORETICĂ MARKETINGUL PUBLICITAR 6

1.1. Definirea, obiectivele şi rolul promovării 6

1.2. Sistemul de comunicaţii al firmei şi activitatea promoţională 7

1.3. Definirea, obiectivele şi rolul promovării 8

1.4. Etapele programului de comunicaţii 8

1.5. Publicitatea 10

1.5.1.Definirea, conţinutul şi formele publicităţii 10

1.5.2. Elaborarea programului de publicitate 11

1.6. Promovarea vânzărilor şi eficienţa acesteia 13

1.6.1. Promovarea prin preţ 13

1.6.2. Promovarea prin oferirea unor avantaje materiale 13

1.6.3. Promovarea prin intermediul concursurilor şi loteriilor 14

1.6.4. Etapele campaniei promoţionale şi evaluarea rezultatelor 14

1.7. Campania de promovare 14

1.8. Obiectivele de marketing 16

1.9. Planul de publicitate 17

CAPITOLUL II. SERVICII DE MARKETING ONLINE 20

2.1. Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul marketingului online 20

2.1.1. Coordonatele definitorii ale marketingului online 21

2.1.2. Marketingul online versus marketingul tradiţional 21

2.1.3. Avantajele marketingului online 22

2.2. Mixul de marketing online 23

2.2.1. Politica de produs în mediul online 23

2.2.2. Politica de preţ a produselor vândute online 23

2.2.3. Politica de plasament adaptata la mediul online 24

2.2.4. Politica de promovare aplicată în mediul online 24

2.3. Optimizarea unui site 24

2.4. Publicitatea prin internet 25

CAPITOLUL III MODELE DE PUBLICITATE PE INTERNET 27

3.1. Publicitatea on-line 27

3.2. Campaniile de direct e-mail 31

3.3. Crearea şi utilizarea site-urilor WEB în scopul promovării firmelor 34

3.4. Canalele de marketing social online 38

CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ. PUBLICITATEA PE FACEBOOK 39

4.1. Facebook. Prezentare generală 39

4.1.1. Date demografice ale Facebook în România 39

4.1.2. Surse financiare 40

4.2. Targetarea audienţei pe Facebook 41

4.3. Servicii de promovare pe Facebook 42

4.4. Proiecte de viitor ale publicităţii prin intermediul Facebook 42

CONCLUZII 44

BIBLIOGRAFIE 45

Extras din document

INTRODUCERE

Astăzi, când tehnologia Internet a pătruns în majoritatea domeniilor prin avantajele pe care le pune la dispoziţie, acces rapid la informare şi comunicare, transfer de diferite tipuri de fişiere online, securitate, optimizare, exploatarea acestuia la maxim în domeniul business constituie o condiţie necesară în asigurarea succesului.

Dacă printre primii paşi în exploatarea internetului au constat în utilizarea acestuia ca mediu de publicitate prin simpla publicitate pe diferite site-uri sau portaluri de profil, urmată apoi de mediatizarea serviciilor specifice firmelor prin construirea efectivă a site-urilor de prezentare, concurenţa a dus la apariţia diferitelor tehnologii performante IT de promovare a site-urilor, toate acestea ducând la ceea ce defineşte Marketing pe Internet.

În afacerile dintre firme, precum şi ale specialiştilor implicaţi în relaţiile de piaţă şi-a făcut tot mai mult simţită prezenţa în secolul XX, mai mult în ultima sa jumătate un termen a cărui influenţă s-a extins în toate domeniile în momentul de faţă- marketingul. Această influenţă a dus la dezvoltarea unor cercetări ştiinţifice în domeniu, fapt care a determinat apariţia unei literaturi de specialitate deosebit de bogate.

Însă, în privinţa momentului precis al apariţiei marketingului, faţă de majoritatea specialiştilor care consideră marketingul un produs al secolului XX, unii autori afirmă că marketingul semnifică o activitate ce a fost practicată de la primele tranzacţii comerciale, astfel specialistul M. Baker subliniază chiar că enigma marketingului constă în faptul că el este una dintre cele mai vechi activităţi ale omului şi totuşi este privit ca cea mai recentă dintre disciplinele economice .

Marketingul influenţează viaţa fiecăruia, fiind mijlocul prin care se creează şi se oferă oamenilor nivelul de trai. Mulţi oameni confundă marketingul cu vânzarea, dar, în realitate marketingul apare atât înainte cât şi după actul vânzării. Marketingul cuprinde, de fapt mai multe activităţi şi anume: cercetare, creaţia produselor, distribuţie, stabilirea preţurilor, publicitate, vânzare personală şi altele destinate cunoaşterii, servirii şi satisfacerii nevoilor consumatorului, paralel cu atingerea obiectivelor propuse de organizaţie. Marketingul este activitatea umană îndreptată spre satisfacerea nevoilor şi dorinţelor prin intermediul proceselor de schimb. Conceptele esenţiale ale marketingului sunt: nevoile, dorinţele, cererile, produsele, schimbul, tranzacţiile şi pieţele.

Marketingul este un proces special şi managerial prin care indivizi şi grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi ceea ce doresc prin crearea, oferirea şi schimbul de produse având o anumită valoare .

Marketingul pentru a putea genera efectele scontate, trebuie să aibă la bază obiectivele sale. Obiectivul activităţii de marketing este acela de a face vânzarea de prisos. Scopul este de a-l cunoaşte şi înţelege pe client atât de bine încât produsele sau serviciile să se potrivească cu nevoile sale şi să se vândă singure .

Odată cu creşterea exponenţială a web-ului, instrument primordial de utilizare a Internetului, o activitate din ce în ce mai profitabilă a început să fie exploatată de către un număr crescând de companii: publicitate şi marketing electronic, instrumente ce oferă posibilităţi enorme la un cost minimal, activitatea de marketing prin internet devine mult mai uşoară decât cea prin metodele clasice. Dacă se ia în consideraţie faptul că o companie tipică de marketing determină o rată de răspuns de cel puţin 2 %, teoretic rezultă un număr de răspunsuri pe Internet de câteva mii, cel puţin.

Astfel, cunoaşterea unei bune strategii de Internet marketing reprezintă soluţia sigură a oricărui produs internet. Lucrarea de faţă îşi prune să realizeze o prezentare a modalităţilor inovative de promovare a serviciilor oferite de firme utilizând site-uri web şi în special reţeaua de socializare Facebook.

Obiectivele cercetării constau în analiza obiectivelor şi rolului promovării pe internet, precum şi analizarea metodelor de promovare a firmelor prin intermediul reţelelor de socializare.

Doresc să scot în evidenţă rolul major al internetului în promovarea firmelor. De asemenea, trebuie subliniat faptul că, datorită evoluţiei permanent a tehnologiei, publicitatea prin intermediul site-urilor web, şi implicit a reţelei de socializare Facebook este în continuă creştere. În cercetare am utilizat următoarele instrumente: observaţia directă, documentarea, analiza, sinteza.

În primul capitol al lucrării intitulat „Marketingul publicitar”, am analizat obiectivele şi rolul promovării, metodele de realizare a cercetării publicitare, campania de promovare, precum şi obiectivele de marketing şi planul de publicitate.

Capitolul următor intitulat „Servicii de marketing online” aprofundează, stadiul actual al cunoaşterii în domeniul marketingului online, mixul de marketing online.

În capitolul trei al lucrării „Modele de publicitate pe internet”, am făcut o analiză a publicităţii online, a campaniilor de direct e-mail, precum şi a modului de utilizare a site-urilor în scopul promovării firmelor.

Capitolul patru prezintă un studiu de caz, în care este prezentată reţeaua de socializare Facebook şi modul de promovare a firmelor prin intermediul acesteia.

CAPITOLUL I. PARTEA TEORETICĂ

MARKETINGUL PUBLICITAR

1.1. Definirea, obiectivele şi rolul promovării

Pentru a vinde produsul, acesta trebuie prezentat în vederea cunoaşterii caracteristicilor sale distincte şi concomitent trebuie stimulată cererea prin acţiuni corespunzătoare.

Marketingul modern înseamnă mai mult decât a realiza un produs bun, la un preţ atractiv şi a-l face accesibil consumatorilor. Acesta presupune o permanentă şi complexă comunicare cu mediul extern, cu piaţa, o informare atentă a clienţilor actuali şi potenţiali, a intermediarilor, acţiuni specifice de influenţare a comportamentului consumatorilor. Toate aceste activităţi, cu obiective şi mijloace specifice de acţiune foarte diverse, alcătuiesc politica promoţională, componentă importantă a politicii de marketing.

Promovarea este un ansamblu de acţiuni şi mijloace de informare şi atragere a cumpărătorilor potenţiali către punctele de vânzare, în vederea satisfacerii nevoilor şi dorinţelor acestora şi implicit, a creşterii eficienţei economice a activităţii firmelor producătoare.

Politica de promovare are un rol decisiv în nivelul de marketing, datorită rezultatelor importante obţinute în urma acţiunilor promoţionale, dar şi datorită costurilor acestor acţiuni. Promovarea este una din cele mai costisitoare componente ale strategiei de marketing, însă absenţa ei poate afecta negativ relaţiile firmei cu piaţa.

Rolul promovării este de a comunica cu publicul vizat pentru a-l convinge să accepte şi să adopte produsul firmei. Necesitatea promovării se impune mai mult în condiţiile diversificării şi sporirii bunurilor existente pe piaţă, când consumatorului îi este tot mai greu să afle singur ce produse corespund cerinţelor lui, de unde şi când le poate procura.

Elaborarea strategiei promoţionale implică o cunoaştere foarte bună a mediului economico-social, a celui concurenţial, a pieţei şi a mecanismelor acesteia, a comportamentelor de consum, a modalităţilor de acţiune a întreprinderilor partenere şi concurente, şi a specificului şi efectelor pe care le poate avea utilizarea diverselor instrumente promoţionale.

Prin promovare, organizaţia urmăreşte să acţioneze direct asupra comportamentelor efective, fără să-şi propună în prealabil o modificare a atitudinilor.

Obiectivele activităţii promoţionale trebuie să fie în concordanţă, pe de o parte cu obiectivele politicii globale de marketing şi, pe de altă parte cu obiectivele specifice celorlalte componente ale mixului de marketing. Pentru ca obiectivele campaniei promoţionale să corespundă situaţiei reale a mediului în care se urmăreşte lansarea, este necesară o analiză prealabilă a pieţei, bazată pe definirea acesteia şi determinarea influenţelor promoţionale care afectează cumpărarea unui anumit produs.

Pentru aceasta trebuiesc identificate principalele grupări omogene de indivizi, suficient de mari, pentru a justifica economic abordarea lor şi în acelaşi timp, suficient de diferite pentru a motiva introducerea unor diferenţieri corespunzătoarele ale mixului de marketing. Deci cumpărători trebuiesc grupaţi după răspunsul probabil la eforturile promoţionale, resursele fiind direcţionate în principal către segmentele care oferă cea mai mare eficienţă pe termen lung.

De asemenea trebuie să se cunoască cu claritate capacitatea eforturilor promoţionale de a influenţa comportamentul consumatorilor, comportament determinat de nevoi, de factori individuali (sex, vârstă, trăsături de caracter, atitudini, emoţii, religie, stare de sănătate), de promovarea firmelor concurente şi de condiţiile geografice.

În orice situaţie trebuie evitată supralicitarea promovării. Aceasta se concretizează practic în dezinformarea clienţilor, prezentându-se elemente ale produsului care nu sunt asigurate în momentul cumpărării. Este posibil ca astfel de elemente să treacă neobservate, dar uneori pot cauza probleme foarte grave.

Bibliografie

1. Boitor, A.B., Brătucu, G., Boşcor, D., Tălpău, A., Impact of New Online Ways of Advertising, Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Volumul 4 (53), Numărul 2, Series V - Economic Sciences, Braşov, 2012;

2. Carmody, B., Online Promotions: Winning Strategies and Tactics, Editura Bill Carmody;

3. Courtland L.Bovée, William F.Arens, Contemporary advertising, Irwin, Homewood Illinois, 1986;

4. Kotler, P., Principiile Marketingului, Ediţia a III-a, Editura Teora, Bucureşti, 2003;

5. Magnolia Tilca, Sisteme informatice în afaceri, platforma de cursuri online http://centre.uvvg.ro, 2014;

6. Magnolia Tilca, Sisteme informatice de gestiune, platforma de cursuri online http://centre.uvvg.ro, 2014;

7. Nicola, M., Petre, D., Introducere în publicitate, Editura Comunicare;

8. Philip Kotler, Managemetul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2000;

9. Philip Kotler, John Saunders, Veronica Wong, Gary Armstrong, Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1999;

10. Tălpău, A., Impactul Internetului în Logistica Mărfurilor, Revista de Logistică şi Management, Numărul 3, Braşov, Martie 2011;

11. Viney, D., Cum să ajungi în top pe Google, Tehnici de optimizare pentru motoarele de căutare, Editura Meteor Press, 2009;

12. Virgil Balaure şi colaboratorii, Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2002;

13. Viney, D., Cum să ajungi în top pe Google – Tehnici de optimizare pentru motoarele de căutare, Editura Meteor Press;

14. Todaro, M., Internet marketing methods revealed: the complete guide to becoming an Internet Marketing expert, Editura Atlantic, Florida, 2007;

15. http://www.facebrands.ro;

16. http://www.facebookads.ro;

17. http://urbanlifestyles.canalblog.com.

Preview document

Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 1
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 2
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 3
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 4
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 5
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 6
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 7
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 8
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 9
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 10
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 11
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 12
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 13
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 14
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 15
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 16
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 17
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 18
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 19
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 20
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 21
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 22
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 23
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 24
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 25
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 26
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 27
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 28
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 29
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 30
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 31
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 32
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 33
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 34
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 35
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 36
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 37
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 38
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 39
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 40
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 41
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 42
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 43
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 44
Marketing publicitar pe Facebook - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Marketing publicitar pe Facebook.doc

Alții au mai descărcat și

Distribuția Produselor Turistice pe Internet

Turismul este cunoscut ca fiind cea mai larga industrie. Veniturile sale au o proportie semnificativa în economia multor tari si este una din cele...

Marketingul Electronic

Ce este Internetul? Internetul este o retea mondiala de zeci de mii de computere de mare capacitate, conectate intern ele. Persoane particulare si...

Strategii de promovare - Studiu de caz SC Romaqua Group SA Borsec

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Search Engine Optimization - Instrument principal în marketingul online. Studiu de caz - Papetăria Vestului

Introducere „Marketingul este peste tot. În mod formal sau informal, oamenii .i organiza.iile desfa.oara un mare numar de activita.i care s-ar...

Promovarea unui Brand prin Intermediul Rețelelor Sociale

Introducere Într-o eră a schimbărilor atât de rapide, precum era digitală, este necesar ca fiecare companie să îşi îndrepte privirea către viitor...

E-marketing versus marketing tradițional

INTRODUCERE Pe vremuri, marketingul se referea la reclame în reviste lucioase, ziare și panouri publicitare, reclame la televiziune și radio. Nu...

Promovarea unei companii în mediul online

Introducere Am ales această temă deoarece consider că este extrem de important să abordez și să studiez modalitățile de promovare prin intermediul...

Marketingul într-o lume online

Introducere Dacă la început, internetul era utilizat doar în scopuri academice, în prezent, acesta a început să capete un rol foarte important în...

Te-ar putea interesa și

Plan de comunicare integrată de marketing - Studiu de caz Origin's Coffee

Capitolul 1. ANALIZA PRELIMINARĂ A PIEȚEI DE REFERINȚĂ 1. Descriere ORIGIN’S COFFEE Origin’s Coffee este o cafenea cu specific „to go”, cu mai...

Planul de marketing strategic al companiei SC Smart Events SRL

Capitolul 1- Rezumat 1.1 Situația actuală Acest plan de marketing s-a realizat pentru firma de organizări de evenimente, denumită SMART EVENTS....

Verificarea fezabilității la SC Alicris SA

I. Prezentarea organizaţiei 1. Numele organizaţiei: SC Alicris SA 2. Domeniul de activitate: Încălţăminte - producători,distribuitori 3....

Analiza, cercetarea și promovarea șurubelniței

Partea 1. Analiza pieței : șurubelniță 1.1 Introducere Fie că suntem amatori sau profesioniști, cu toții găsim câte ceva de meșteșugărit. De la...

Raport de țară - Panama

I. Prezentarea țării Panama este un stat din America Centrala, situat pe partea cea mai îngustă a istmului ce unește cele două Americi. Se...

Analiza Spotului Publicitar Kiss TV

Capitolul I : Emițătorul Emițătorul acestui spot publicitar este canalul de televiziune Kiss TV.Compania care deține drepturile asupra postului a...

Inovație în marketing

Cap 1. Studiu de piaţă Focus-grup-ul este o tehnica de cercetare calitativa, ce consta in stabilirea unei discutii pe o tema data cu un grup...

Ai nevoie de altceva?