Marketingul portuar - Strategii de marketing in industria navala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Marketingul portuar - Strategii de marketing in industria navala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 83 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr.ing. Nistor Filip

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

INTRODUCERE 3
1. CAPITOLUL 1: MARKETINGUL SERVICIILOR ÎN INDUSTRIA
PORTUARĂ 5
1.1. Analiza mediului de afaceri . 5
1.2. Efectul și măsurarea strategiei de operare ... 7
1.3. Dezvoltarea conceptului de sistem de marketing receptiv: Aplicarea
abordării dinamicii sistemului 8
1.4. Serviciul ... 12
1.5. Marketingul serviciilor 12
1.6. Servicii de marketing portuare . 13
1.7. Calitatea serviciilor .. 13
1.8. Valoarea percepută ... 14
1.9. Satisfacția clienților 14
2. CAPITOLUL 2 :STRATEGIA DE MARKETING - EVALUAREA CADRULUI
DE ORGANIZARE ȘI A PERSPECTIVEI ...
15
2.1. Cadrul de organizare a strategiei de marketing ... 16
2.2. Comportament competitiv ... 20
2.3. Perspectiva planificării strategice 21
2.4. Teoria jocului ... 22
2.5. Percepții manageriale .. 24
2.6. Inovație 25
2.7. Calitatea produsului . 26
2.8. Perspective teoretice asupra alianțelor strategice 29
2.9. Orientarea pieței ... 31
2.10. O evaluare a stării domeniului ... 34
2.11. Implementarea strategiei si procesul de formulare 37
3. CAPITOLUL 3 :STUDIU DE CAZ: APLICAREA STRATEGILOR DE
MARKETING ÎN CADRUL SC COMVEX S.A .. 41
3.1. Descrierea operatorului portar SC COMVEX SA ... 44
3.2. Conducerea societății ... 45
3.3. Principalii indicatori economico-financiari . 46
3.4. Strategia de marketing a SC COMVEX SA 48
3.4.1. Principalele schimbări în planul de afaceri - proiecte de investiții .. 48
3.4.2. Produse realizate si servicii prestate . 48
3.4.3. Investigarea pieței in vederea stabilirii strategiilor de marketing . 49
3.4.4. Principalii concurenți 53
3.4.5. Dependența față de clienți 53
3.4.6. Numărul de angajați .. 54
3.4.7. Factorii de incertitudine sau risc ... 54
3.4.8. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacități de producție. Gradul de utilizare a acestora 56
CONCLUZII FINALE 58
BIBLIOGRAFIE 61
ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Prin marketing se întelege realizarea activităților economice care dirijează fluxul

bunurilor si serviciilor de la producător la consumator sau utilizator. Marketingul reprezintă un

întreg sistem de activități economice referitoare la programarea, prețurile, promovarea și

distribuția produselor și serviciilor menite să satisfacă cerințele consumatorilor actuali și

potențiali.

Conceptul de marketing, ca atare este de origine anglo-saxonă, dar o dată cu raspândirea

practicilor sale, temenul a fost preluat, în diverse limbi, direct, fară traducere, fiind destul de

dificil de găsit un altul care să raspundă încărcăturii de semnificații pe care le implică o

asemenea noțiune.

În literatura de specialitate, ca și în practica economică, termenului „marketing” îi sunt

atasate mai multe accepțiuni. Deosebirile dintre acestea vizează atât conținutul concret acoperit

de termenul în discuție, cât și unghiul de abordare a acestuia. Astfel, prin termenul „marketing”,

sunt desemnate, deopotrivă, un domeniu al stiinței, o disciplină, un demers, o activitate practică,

o funcție a întreprinderii.

Porturile maritime joacă un rol esențial în furnizarea de servicii liniilor maritime și

proprietarilor de mărfuri. Deși acest lucru este bine cunoscut, în ceea ce privește structura și

funcțiile de gestionare, porturile nu sunt prototip; serviciile portuare sunt foarte eterogene.

Porturile sunt implicate cu un număr mare de actori de pe piață, cum ar fi guvernul, gestionarea

porturilor, expeditorii, agenții de expediere a mărfurilor, companiile de transport maritim,

sindicatele care au toate obiectivele specifice.

Tendințele înregistrate în prezent în sectorul portuar și al transportului maritim, cum ar fi

creșterea automatizării operațiunilor și inovațiile tehnologice în exploatarea portuară, extinderea

capacităților și natura intensivă a operațiunilor de transport maritim, au determinat operatorii

portuari și autoritățile să facă presiuni pentru a îmbunătăți eficiența și productivitatea. În urma

acestei tendințe, multe porturi au trecut prin reforme și au fost parțial sau integral transferate

operatorilor privați.

Împuternicirea sectorului privat, permițându-le să participe la operațiunile portuare, ar

putea conduce la o mai mare concurență în acest sector. De exemplu, studii recente s-au

concentrat asupra concurenței între porturi și intraport. Nevoia de a promova concurența și de a

proteja bunăstarea utilizatorilor de porturi a determinat, de asemenea, schimbări în reglementarea

sectorului. Există cercetări limitate privind concurența non-preț în acest sector, în ciuda faptului

că porturile concurează reciproc prin prețurile și taxele lor, precum și prin măsuri non-tarifare.

4

O strategie globală de marketing este o strategie care cuprinde țări din mai multe regiuni

diferite din lume și are drept scop coordonarea eforturilor de marketing ale unei companii pe

piețele din aceste țări.

O strategie globală de marketing nu acoperă neapărat toate țările, dar ar trebui să se

aplice în mai multe regiuni. O defalcare regională tipică este după cum urmează: Africa, Asia și

Pacific (inclusiv Australia) Europa și Orientul Mijlociu, America Latină și America de Nord.

Strategia de marketing "regională" este cea care coordonează efortul de marketing dintr-o

regiune .

O strategie globală de marketing nu ar trebui să fie confundată cu o strategie globală de

producție. Companiile externe și filiale străine, caracteristici comune ale unei strategii globale de

producție, pot fi utilizate cu sau fără o strategie globala de marketing pentru produsele finite

Coordonarea implicată în implementarea unei strategi globale de marketing conduce în

mod inevitabil la un anumit nivel de uniformitate a branding-ului, ambalării, recursului

promoțional etc. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că o strategie globală de marketing, într-un

anumit fel, contravine unei orientări corecte a clienților. Mixul de produse și de marketing nu

este adaptat preferințelor locale, așa cum sugerează o orientare către client.

Așa cum sugerează noțiunea de comunicare integrată de marketing, consecvența care

rezultă poate avea beneficii pozitive din punct de vedere al veniturilor, datorită consolidării unui

mesaj unic, difuzării între țări și așa mai departe. Dar principala forță motrice din spatele

adoptării unei strategii globale de marketing este amploarea și sfera de aplicare a avantajelor de

cost din strategiile de marketing uniforme. Aceste avantaje de cost includ eliminarea duplicării

inutile a efortului, economiile pe ambalaje multilingve și de același tip, folosirea aceluiași

material promoțional, reduceri de cantitate la cumpărarea de materiale media și așa mai departe.

Fisiere in arhiva (1):

  • Marketingul portuar - Strategii de marketing in industria navala.pdf

Bibliografie

1. P.Rajan Varadarajan ,Satish Jayachandran „Marketing Strategy: An Assessment
of the State of the Field and Outlook” , Texas A&M University, 1999
2. Dokuz Eylul „Non-Price Competition in the Port Sector : A Case Study of Ports in
Turkey” , University Turkey, University of Tasmania Austria, University of Moratuwa, 2016
3. A.M.S.AL-Raqadi ,A.Abdul Rahim, B.S.N. Al-Riyami, „Enhancing transparency
and learning sustainability of the perceptions of improving naval ships support performance”
, University of Technology, Muscat Sultanate of Oman, 2017
4. Nastaran Hajiheydari, „Developing Responsive Marketing System Concept:
Applying System Dynamics Approach”, University of Tehran, 2014
5. Johny K. Johansson, „Global marketing strategy”
6. Hartoyo Hartoyo „A Study of Service Marketing in the Indonesian Port Industry”
Bogor Agricultural University, 2015
7. Popa, Catalin.C , Dan Hulica , „Organizarea transporturilor navale” , Editura
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” , Constanța, 2008
8. Nicolae, Florin. „Sisteme navale si portuare de operare. Elemente generale”, vol
1, Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanța,2012
9. Nicolae, Florin. „Sisteme navale si portare de operare. Terminale portuare
specializate” , vol 2 , Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Constanța,2012
10. Caldeirinha V, Felici JA, Dionisio A. „The Container Terminal Characteristics
and Customer’s Satisfaction” , 2013
11. Kotler P, Keller LK. , „A Framework for Marketing Management”. New Jersey
(US): Prentice Hall , 2007
12. Malhotra NK. , „Marketing Research An Applied Orientation.” New York (US):
Prentice Hall, 2010
13. AKAR, O. , ESMER, S., “Cargo Demand Analysis of Container Terminals in
Turkey”, Journal of ETA Maritime Science, Vol.3, 2015
14. BROOKS, M. R. and SCHELLINCK, T. “Measuring port effectiveness: What
really determines cargo interests’ evaluations of port service delivery? ”, Maritime Policy &
Management, Vol.42, 2015
15. HEUVEL, G. van den, SOETERS, J. and GÖSSLING, T. “Global Business,
Global Responsibilities: Corporate Social Responsibility Orientations Within a
Multinational Bank”, Business & Society, Vol.53, 2014
16. Company (NBC) Yola Depot „Journal of Marketing and Consumer Research”
Vol.27, 2016 Baker, M. (2008) „The Strategic Marketing Plan Audit 3” ,(2008-2016)
17. Kotler, Ph., Keller K., „Marketing Managemen”t, 14th E., Prentice Hall, New
Jersey, USA, 2012
18. Poortinga, W. , Pidgeon, N. F. , „Exploring the dimensionality of trust in risk
regulation”, Risk Analysis, 2003
19. Story J, Hess J. “Segmenting consumer brand relations: beyond the personal
relationship metaphor,”Journal of Consumer Marketing, vol. 23, (7) ,2006
20. https://www.comvex.ro/ro
21. http://www.bvb.ro/info/Raportari/CMVX/CMVX_20180430162555_Raportanual-
2017.pdf