Măsuri de promovare a exporturilor românești

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 9106
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Introducere .pag.4

Cap.1. Măsurile de promovare și strategia de dezvoltare a exporturilor în România ..pag.5

1.1.Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia .pag.5

1.2.Programe de susținere a exporturilor românești pag.7

Cap.2. COMPETITIVITATEA ..pag.13

2.1. Raportul global privind competitivitatea ..pag.13

2.2. Comparație privind competitivitatea .pag.15

Cap.3.PROMOVAREA EXPORTULUI PRODUSELOR DE MOBILIER LA FIRMA MOB MANAGEMENT SRL pag.21

3.1.Piața produselor de mobilier din România pag.22

3.2.Prezentarea firmei ..pag.27

3.3. Promovarea exporturilor produselor de la S.C. Mob Management S.R.L ...pag.30

Concluzii ...pag.38

Bibliografie ...pag.39

Extras din document

INTRODUCERE

Am ales această temă deoarece pentru țara noastră este un obiectiv important participarea la un circuit economic mondial, chiar mai mult, este acea necesitate obiectivă ce va fi generată de diferiți factori.

Țara noastră, care este integrată în complexitatea economiei moderne, nu își poate asigura o dezvoltarea economică sau socială dacă nu are schimburi economice cu exteriorul.

În această lucrare am făcut o comparație a competitivității României în raport cu țările europene vecine și am prezentat un exemplu de mărfuri promovate la export de către o firmaă românească.

În capitolul 1 am prezentat cîteva măsuri de promovare a exporturilor, am explicat conceptul de promovare și am analizat programele actuale lansate de guvernul României pentru fi încurajate exporturile.

Pentru a fi de succes Strategia de Export trebuie implicate activ sectorul public și privat.

În capitolul al 2 lea am arătat câteva rapoarte globale care măsoară nivelul copetitivității statelor din Europa, punând acent pe statele vecine ale României. Se pot face comparații între state și pot fi trase concluzii privind măsurile necesare pentru creșterea competitivității.

În capitolul al 3 lea am exemplificat pentru o firmă exportatoare din România, nivelul exporturilor. Am făcut o scurtă prezentare a firmei, apoi am prezentat datele economico financiare actuale.

Am arătat măsurile concrete ale firmei pentru promovarea mărfurilor propuse la export.

Se poate trage concluzia că pentru orice mărfuri este necesar a se elabora strategii specifice sectorului sau domeniului sectorial.

CAPITOLUL 1

Măsurile de promovare și strategia de dezvoltare a exporturilor în România

1.1.Conceptul de promovare a exportului și marketingul acestuia

Astăzi este tot mai greu ca organizațiile economice să se sustragă unor influențe pe care atât liberalizarea cât și globalizarea unor piețe le exercită la nivelul economiei globale și la nivelul unor economii naționale.

Deoarece competitivitatea internațională depinde de numeroși factori interdependenți, abordările strategice economice nu sunt separate, așa cum nu sunt despărțite diferitele entități publice ori private, care generează impact către comerțul exterior.

Competitivitatea este fundamentală în dezvoltare durabilă iar economiile care au succes creează continuu avantaje competitive. În România există o economie orientată spre piață și pentru a converge către un model al dezvoltării economice durabile, trebuie să se concentreze pe competitivitate. Exportul este calea viabilă de asigurare a creșterii economice susținute, de aceea este importantă nu numai sporirea cantitativă sau valorică ci, mai ales, o intensificare a competitivității produselor precum și serviciilor ce pot fi oferite pe o piață internațională.

România nu mai este defensivă ori protecționistă și nu se mai axează pe problemele de acces ori de regularizare a activității de furnizare produse și servicii pe piața internă. Avantajele competitive nu se nasc din protecționism sau acces preferential în piață. Din contră, acestea vor duce la stagnare, la niveluri scăzute raportate la abilitățile antreprenoriale și o motivare scăzută în sectorul privat înspre eficiență, calitate, sau inovare - dezvoltare de produse noi.

Nu există dubiu că viitoarele performanțe la export ale țării noastre trebuie bazate pe avantaje competitive, sau pe dezvoltarea unei capacități și a competenței sectorului din export și pe atingerea unei economii care să se dezvolte în condițiile de liber schimb în piața globalizată.

În vederea ajungerii acestui obiectiv, schimbările din ultimii ani la limita sectorului real al României, duc la relaxarea plafonului capacității de export din economie, la creșterea câștigurilor prin productivitate, la sporirea eficienței din sectoare exportatoare.

Schimbările au ca rezultat redimensionarea cererilor de import, reducerea regresului inegal exprimat de industrii slab dezvoltate, creșterea cererii de consum intermediar corelată cu dinamica outputului real.

Ajustarea economiei este corelată cu obiective de creștere a competitivității și productivității interne urmărindu-se :

- Amplificarea unui proces de remodelare a structurii producției industriale, prin dezvoltarea cooperării cu parteneri europeni pe fondul consolidării economiei de piață, instaurării climatului concurențial și revitalizării întreprinderilor cu potențial în competitivitate.

- Secvențializarea selecției și redimensionarea unor agenți economici din procesul de restructurare, cu asigurarea condițiilor de satisfacere a cererii interne, a volumului exportului de bunuri.

- Finalizarea procesului privatizării societăților comerciale, expunerea unităților rămase ca proprietate publică în condițiile de întărire a disciplinei din domeniul concurenței.

- Creșterea potențialului prin promovarea alianțelor, a structurilor de holding, a grupurilor de interes.

Ca element central de piață, concurenții determină relații: între client și furnizor, client și concurenți, între furnizori. Pentru România apar, din perspectiva integrării, implicații majore inclusiv prin prisma ajutoarelor de stat.

- Dezvoltarea accelerată, specializarea, externalizarea serviciilor de producție.

- Creșterea volumului exportului, încurajând exportul produselor cu prelucrare și valoare mare, susținerea sectoarelor industriale în expansiune sau purtătoare de tehnologii de performanță.

- Valorificarea poziției României, prin direcționarea exporturilor în zone învecinate ce vor deveni piețe deinteres pentru Uniune.

Bibliografie

- Dobre I. Claudia, Comerț internațional, caiet de studiu individual, Ed. Ovidius

University press, 2017

- T. Gavrilă, I.Gavrilă, Competitivitatea și mediul concurențial, Ed.Economică, București, 2008

- St. Nedelea, Competitivitate și costuri, Ed.Economică, București, 2013

- G.L. Cioban, Structura economiilor nationale, serviciile knowledge-intensive si avantajul competitiv al UE, Ed. Economică, București, 2017

- Bernard Dubois - Restucturare si competitivitate, Ed. Tehnică, București, 2002

- Strategia Națională de export a României 2021 - 2025 pentru avantaje durabile

- OUG nr. 120/2002, aprobarea Sistemului de susținere cu promovare a exportului

- HG nr. 296/2007, aprobarea Mecanismelor de derulare acțiuni PPE, cu modificări și completări ulterioare;

- HG nr. 486/2004, înființarea Consiliului de Export;

- Ordin nr. 1043/2007, pentru principalele activități sau acțiuni realizate de societăți comerciale la târguri si expoziții finanțate de buget;

Surse de internet

- http://cnipmmr.ro/2021/02/08/necesitatea-finantarii-si-implementarii-programului-de-promovare-a-exportului-pentru-anul-2021

- http://amcham.ro/priorități pentru România 2021 - 2024

- https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/ministrul-economiei-programul-de-promovare-a-exporturilor

- http:// epale.ec.europa.eu

- https://tradingeconomics.com/competitiveness-index

- https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6705&t=/Presa/Noutati/

Republica-Moldova

- Indexul 4.0 2019 al competitivității globale

- https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/competitiveness-check-up

- ttps://econpapers.repec.org/article

- www.mie.ro

Preview document

Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 1
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 2
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 3
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 4
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 5
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 6
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 7
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 8
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 9
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 10
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 11
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 12
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 13
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 14
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 15
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 16
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 17
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 18
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 19
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 20
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 21
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 22
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 23
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 24
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 25
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 26
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 27
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 28
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 29
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 30
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 31
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 32
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 33
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 34
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 35
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 36
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 37
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 38
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 39
Măsuri de promovare a exporturilor românești - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Masuri de promovare a exporturilor romanesti.docx

Ai nevoie de altceva?