Mixul de Marketing - Politica de Distribuție

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 17620
Mărime: 572.24KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Universitatea din Oradea Facultatea de Ştiinţe Economice Domeniu Marketing Forma de Învăţământ Zi

Cuprins

Pagina

Cuprins 2

Introducere 4

1. NOŢIUNI GENERALE – MARKETING – 5

1.1 Conceptul de marketing 5

1.2 Funcțiile marketingului 5

1.3 Mixul de marketing 6

1.4 Tendinţe noi în marketingul mix 9

2. POLITICA DE DISTRIBUŢIE 10

2.1 Conceptul de distribuţie 10

2.2 Rolul distribuţiei 13

2.3 Funcţiile distribuţiei 14

2.4 Locul distibuţiei în mixul de marketing 16

3. CANALELE DE DISTRIBUŢIE 17

3.1 Caracteristicile canalelor de distribuţie 18

3.2 Funcţiile canalului de distribuţie 19

3.3 Tipologia canalelor de distribuţie 21

3.4 Organizarea canalului de distribuţie 23

3.4.1 Dezvoltarea sistemelor de marketing verticale 24

3.4.2 Dezvoltarea sistemelor de marketing orizontale 24

3.4.3 Dezvoltarea sistemelor de marketing hibrid 24

3.5 Intermediarii 25

3.6 Tipologia intermediarilor 26

4. DISTRIBUŢIA FIZICĂ ( LOGISTICA ) 30

4.1 Conţinutul distribuţiei fizice 30

4.2 Obiectivele sistemului logistic 32

4.3 Sistemul informaţional logistic 33

4.3.1 Rolul sistemului informaţional logistic 33

4.3.2 Principiile sistemului informational logistic 34

4.4 Funcţiile logisticii 34

4.5 Logistica internaţională 37

5. S.C “MACROMEX” S.R.L. – IMPORTATOR ŞI DISTRIBUITOR DE PRODUSE ALIMENTARE 38

5.1 Prezentarea firmei Macromex 38

5.1.1 Aspecte generale – localizare, înfiinţare, organizare, obiect de activitate 38

5.1.2 Portofoliul de produse/servicii scurtă descriere 41

5.1.3 Micromediul - prezentarea mediului intern, clienţi, furnizori, concurenţă..43

5.1.4 Macromediul – economic, juridic, tehnologic, politic, natural 46

5.1.5 Locul firmei în cadrul canalului logistic 48

5.1.6 Particularităţile şi importanţa logisticii pentru firma Macromex 49

5.2 Organizarea sistemului logistic la firma Macromex 49

5.2.1 Canalele de distribuţie 49

5.2.2 Strategii de distribuţie 51

5.2.3 Componentele sistemului logistic 51

5.2.4 Organizarea activităţilor logistice 54

5.2.5 Identificarea problemelor logistice ale firmei 56

Concluzii 57

Propuneri 59

Chestionar Macromex 2011 60

Bibliografie 69

Extras din document

Introducere

“Firmele au nevoie de noi concepte referitoare la modul în care trebuie să-şi organizeze activitatea, în general, şi cea de marketing, în special, pentru a se putea adapta cu succes la schimbările semnificative care au avut loc în ultimii ani în mediul de afaceri.” Ph. Kotler.

Prezenta lucrare a fost realizată cu scopul de a-mi servi pentru susţinerea lucrării de licenţă, tema aleasă de mine este studierea modului cum se realizează politica şi strategia de distribuţie la S.C. “MACROMEX” S.R.L, un alt motiv al alegerii acestei teme este acela de a-mi îmbunătăţi cunoştinţele despre teoria şi practica de marketing în domeniul distribuţiei, pentru ca în viitorul apropiat să devin angajat al respectivei întreprinderi, deoarece în momentul de faţă este o companie respectată şi cu autoritate, dispunând de o echipă de vânzari înalt specializată, pe fiecare canal în parte.

Consider că tema aleasă este una deosebit de importantă pentru activitatea unei firme, deoarece fără o distribuţie competitivă firmele indiferent cât de bune produse ar realiza nu le pot pune la dispoziţia utilizatorilor finali, şi deci tot efortul lor este inutil.

Lucrarea prezentă a fost structurată în cinci capitole:

- Primul capitol are rolul de a prezenta noţiunile generale despre conceptual de marketing;

- Al doilea capitol defineşte politica de distribuţie împreuna cu elementele sale aferente;

- Al treilea capitol ne face cunoscută noţiunea de canal de distribuţie şi prezentarea intermediarilor unui canal de distribuţie;

- Capitolul patru defineşte distribuţia fizică şi sistemul logistic;

- Capitolul cinci prezintă societatea MACROMEX cu principalul său domeniu de activitate

Aceste cinci capitole au fost realizate cu sprijinul personalului societăţii comerciale “MACROMEX” S.R.L., care mi-au oferit date despre companie şi sub îndrumarea Doamnei Conf. Univ. Dr. Simona Bodog, cărora ţin să le mulţumesc.

Mi-a făcut mare plăcere să colaborez cu toate persoanele care m-au îndrumat să abordez o temă atât de atractivă şi de interesantă.

1. NOŢIUNI GENERALE – MARKETING –

1.1 Conceptul de marketing

Conceptul de marketing susține că atingerea de către o organizație a obiectivelor proprii constă în determinarea nevoilor și dorințelor consumatorilor vizați și în furnizarea satisfacției așteptate într-un mod mai eficient și mai operativ decât concurența.

Philip Kotler – unul dintre părinţii marketingului ştiinţific - dă următoarea definiţie: „Marketingul este analizarea, programarea şi controlul resurselor diferitelor întreprinderi producătoare, politica şi activitatea lor de producţie şi desfacere în vederea satisfacerii cerinţelor diferitelor grupe de consumatori şi a obţinerii de profituri.”

Asociaţia Americană de Marketing defineşte marketingul ca fiind: „Ansamblul dinamic al tuturor activităţilor comerciale care dirijează fluxul de mărfuri şi servicii de la producător la consumator sau utilizatorul final.” Dar această definiţie rămâne încă tributară vechii concepţii care punea pe primul plan produsul ce trebuia valorificat şi de aceea, i se vor aduce unele completări. Profesorul Mc Carthy adaugă la definiţia de mai sus „ în vederea satisfacerii cumpărătorului şi îndeplinirea obiectivelor întreprinderii”.

1.2 Funcțiile marketingului

Specialiştii americani Joel Evans şi Barry Berman consideră următoarele funcţii de bază ale marketingului, care, de fapt, determină conţinutul activităţii:

1. Analiza şi cercetarea de marketing a mediului firmei, adică: urmărirea şi cercetarea acelor factori externi care pot influenţa succesul sau eşecul firmei cum sunt: sistemul economic, concurenţa, furnizorii etc.

2. Analiza consumatorului prin examinarea şi evaluarea caracteristicilor acestuia (nevoile, procesele de cumpărare etc.)

3. Programarea produselor şi a producţiei de bunuri, idei, servicii, care are în vedere: dezvoltarea şi apărarea produselor şi sortimentelor, apărarea poziţiei mărcii, ambalajului, eliminarea produselor vechi, promovarea noului etc.

4. Programarea distribuţiei prin activităţi ce cuprind: stabilirea canalelor de distribuţie, logistica distribuţiei, depozitarea mărfurilor, transportul, vânzările etc.

5. Programarea promovării prin acţiuni combinate de reclamă, publicitate, promovarea vânzării personale, vânzării prin intermediari, a relaţiei firmei cu publicul etc.

6. Programarea preţului, adică stabilirea unei politici în domeniul categoriilor de preţuri, a nivelurilor acestora, a termenelor de plată, utilizarea preţului ca factor activ sau pasiv.

7. Responsabilitatea socială. Orice firmă are obligativitatea de a oferi bunuri, servicii şi idei sigure, folosibile, corespunzătoare din punct de vedere etic, moral, ecologic.

8. Managementul marketingului – funcţie integratoare care se referă la luarea deciziilor privind elaborarea, aplicarea, controlul planurilor/programelor de marketing, evaluînd implicaţiile organizaţionale, financiare, umane.

Citândul pe profesorul universitar Ioan Mihuţ, putem afirma că relaţia management-marketing este de tipul următor: Marketingul este o religie, dar catedrala în care ea este predicată este managementul.

Preview document

Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 1
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 2
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 3
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 4
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 5
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 6
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 7
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 8
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 9
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 10
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 11
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 12
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 13
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 14
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 15
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 16
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 17
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 18
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 19
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 20
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 21
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 22
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 23
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 24
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 25
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 26
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 27
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 28
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 29
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 30
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 31
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 32
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 33
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 34
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 35
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 36
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 37
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 38
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 39
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 40
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 41
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 42
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 43
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 44
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 45
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 46
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 47
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 48
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 49
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 50
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 51
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 52
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 53
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 54
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 55
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 56
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 57
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 58
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 59
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 60
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 61
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 62
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 63
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 64
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 65
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 66
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 67
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 68
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 69
Mixul de Marketing - Politica de Distribuție - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Mixul de Marketing - Politica de Distributie.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul Calitatii totale cu Aplicatie in Serviciile Bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Planul de Marketing Privind Lansarea unui Nou Produs

INTRODUCERE În cadrul mediului de marketing, accentuarea tulburenţei pieţelor în ultimul sfert al secolului al XX-lea, trăsătura prezentând o...

Conducerea si Organizarea Activitatii de Cercetare de Marketing - SC Petrom SA

INTRODUCERE În condiţiile socio – economice contemporane, orice întreprindere este preocupată de anticiparea evoluţiei vieţii sale şi a mediului...

Perfecționarea politicii de distribuție la SC Plevnei SA

CAPITOLUL I CARACTERIZAREA SECTORULUI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII U.E. 1.1 Studiul actual al...

Instrumente de Marketing Direct Utilizate de Oriflame

Introducere Într-o epocă în care totul evoluează cu o rapiditate nu foarte uşor de urmat pentru întreprinderile existente, în care progresul...

Analiza Activității de Marketing a Unei Firme

Introducere Marketingul semnifică o nouă imagine a orientării, organizării și desfășurării unei activități economice. Orice activitate economică...

Studiu Privind Sistemele de Management al Relațiilor cu Clienții

INTRODUCERE În această lucrare îmi propun să realizez un studiu privind sistemele de management al relaţiilor cu clienţii şi să evidenţiez...

Strategii de distribuție fizică, logistică, adoptate de organizație

INTRODUCERE În vreme ce previziunile economice sunt pesimiste, în schimb cele demografice sunt promițătoare, astfel că, până în 2020, numărul...

Te-ar putea interesa și

Mixul de Marketing la Rompetrol SA

Mixul de marketing Capitolul 1.Conceptul de marketing-mix Materializarea strategiei de piata si, implicit, promovarea unei politici de marketing...

Pătrunderea pe piață a firmei SC Milenium Pro Design SRL

INTRODUCERE Lucrarea are drept obiectiv analiza aspectelor teoretice si practice ale patrunderii pe piata a firmei SC Millenium Pro Design SRL, în...

Elaborarea Mixului de Marketing la Societatea Comerciala Palace SA Sinaia

In noianul de transformari produse in viata social-economica dupa al II-lea razboi mondial – introducerea automatizarii, folosirea ciberneticii si...

Fundamentarea Strategiei de Piata a SC Tabco Campofrio SA Tulcea

CAPITOLUL 1 STRATEGIA DE PIATA ÎN ACTIVITATEA DE MARKETING. 1.1. ETAPE ÎN EVOLUTIA CONCEPTULUI DE STRATEGIE DE PIATA. Grecii din perioada antica...

SC Avon Cosmetics România SRL

I.Introducere Am ales firma AVON deoarece este cea mai mare companie din lume de produse cosmetice in sistemul de vanzari directe si opereaza in...

Mixul de Marketing

Introducere Relatiile marketingului cu activitatile comerciale rezulta din conditionarea reciproca a celor doua coordonate cererea si oferta, care...

Studiu de caz - SC Brumar Impex SRL Brașov

CAP 1. INTRODUCERE Motto: "Nu firmele care au bani fac marketing, ci firmele care fac marketing au bani". Necesitatea informaţiei a devenit acută...

Politica de Distribuție - Componentă a Mixului de Marketing

INTRODUCERE Integraţi mecanismului economiei de piaţă, agenţii economici, producători şi comercianţi, desfăşoară o serie de operaţii care asigură...

Ai nevoie de altceva?