Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 19839
Mărime: 4.07MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dana Boșcor
Universitatea Transilvania din Brașov Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor Program de studii Afaceri Internaționale

Cuprins

Introducere 1

CAPITOLUL 1. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND MARKETINGUL ȘI MIXUL DE MARKETING

1.1 Introducere în marketing: conceptului de marketing şi dezvoltările sale 2

1.2 Mixul de marketing 2

1.2.1 Politica de produs 3

1.2.2 Politica de preţ şi strategii de preţ 7

1.2.3 Politica de distribuţie şi strategii de distribuţie 8

1.2.4 Politica de promovare 10

Bibliografie capitolul 1 13

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA FIRMEI S.C. ROMPETROL S.A.

2.1 Istoria grupului Rompetrol 14

2.2 Activitatea grupului Rompetrol 17

2.2.1 Rompetrol Rafinare (Petromidia) 21

2.2.2 Rompetrol Petrochemicals 27

2.2.3 Rafinaria Vega 28

Bibliografie capitolul 2 31

CAPITOLUL 3. MIXUL DE MARKETING LA S.C.ROMPETROL S.A.

3.1 Politica de produs 33

3.2 Politica de preţ 44

3.3 Politica de distributie 51

3.4 Politica de promovare 54

Bibliografie capitolul 3 58

CAPITOLUL 4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

4.1 Concluzii 59

4.2 Propuneri 61

Bibliografie 64

Cuprins tabele şi figuri

Fig.2.1. Clasificarea Grupului Rompetrol 20

Fig.2.2. Petromidia 21

Fig.2.3. Modificarea cifrei de afaceri pe anul 2011 23

Fig.2.4. Principalele coordonate ale activităţii firmei pe anul 2011 24

Fig.2.5. Cursul de schimb valutar 25

Fig.2.6. Nivelul cotaţiilor internaţionale ale ţiţeiului şi al produselor petroliere 25

Tabelul 2.1. Planul de producţie al Rafinăriei Petromidia pentru anul 2011 26

Tabelul 2.2 Planul de producţie în medie pe zi al ţiţeiului şi altor materii prime

pentru anul 2011 26

Tabelul 2.3. Vânzările de produse finite 2011 şi estimări pentru 2012 29

Tabelul 2.4. Planul de producţie al Rafinăriei Vega pe anul 2011 30

Fig.3.1. Cardul Fill&Go 33

Fig.3.2.Ciclul de viaţă al produsului 40

Tabelul 3.1. Vânzările pe plan intern şi extern ale anului 2010 45

Fig.3.3. Fluctuaţiile vânzărilor firmei Rompetrol pe anul 2010 45

Fig.3.4. Vânzările pe plan intern şi extern ale anului 2010 46

Tabelul 3.2. Planificarea bugetului pe anul 2011 47

Fig.3.5. Fluctuaţiile vânzărilor firmei Rompetrol pe anul 2011 47

Fig.3.6. Vânzări pe canale de distribuţie buget anul 2011 48

Fig.3.7. Evoluţia preţului carburanţilor 49

Fig.3.8. Evoluţia preţului carburanţilor între anii 2011-2012 49

Fig.3.9. Harta evoluţiei preţului carburanţilor în Uniunea Europeană în perioada

19 decembrie 2011 - 27 februarie 2012 conform datelor Comisiei Europene 50

Fig.3.10. Promovarea Grupului Rompetrol prin apelarea la concursuri destinate

şoferilor care alimentează automobilul personal de la staţiile Rompetrol 57

Extras din document

Introducere

În prezent, marketingul reprezintă o fliozofie a activităţilor economice care vede, în satisfacerea cerinţelor efective şi potenţiale ale clienţilor, cheia succesului în afaceri. Aşadar, putem defini marketingul ca un întreg sistem de activităţi economice referitoare la programarea, preţurile, promovarea şi distribuţia produselor şi serviciilor menite să satisfacă cerinţele consumatorilor actuali şi potenţiali.În condiţiile economiei contemporane, ale sporirii şi diversificării neîntrerupte a bunurilor şi serviciilor destinate satisfacerii nevoilor material şi spirituale ale societăţii, ale creşterii schimburilor internaţionale şi în contextul globalizării economiei şi pieţelor, problemele comunicării cu consumatorii interni sau cu partenerii externi devin dificile datorită ineficienţei în comunicare necesitând eforturi de informare şi comunicare atât din partea prestatorului de servicii cât şi din partea utilizatorului final.

Soluţia adoptată de întreprinderile moderne pentru satisafcerea acestor cerinţe constă în instituirea unui sistem care să asigure o permanentă comunicare între producători şi comercianţi pe de o parte şi consumatori pe de altă parte. Desfăşurarea unei activităţi de marketing moderne presupune nu numai crearea unui produs bun, a unui preţ atractiv şi punerea mărfii la dispoziţia consumatorilor vizaţi, firmele trebuie să comunice cu clienţii lor, iar ceea ce comunică nu trebuie să fie rodul întâmplării.

Tema acestei lucrării este analiza mixului de marketing având ca studiu de caz S.C Rompetrol S.A. Am ales şi am tratat cu multă plăcere şi interes această temă, principala motivaţie fiind importanţa foarte mare a mixului de marketing în derularea unei afaceri.

În lucrarea de faţă am prezentat începând cu capitolul întâi, noţiunile generale ale conceptului de marketing şi mixului de marketing din perspectiva unei afaceri de succes. În continuare, în capitolul doi am realizat prezentarea fimei Rompetrol atingând anumite puncte legate de istoria firmei şi desfăşurarea activităţii atât pe plan intern cât şi pe plan extern. În capitolul trei, şi cel mai important capitol al acestei lucrări, am îmbinat conceptele teoretice prezentate anterior, cu analiza practică şi detaliată a mixului de marketing al firmei S.C. Rompetrol S.A. În ultimul capitol am conturat concluziile şi propunerile personale privitoare la activitatea companiei.

În realizarea lucrării, informaţiile privitoare la companie mi-au fost furnizate de către departamentul de marketing din cadrul firmei, pe de o parte, iar pe de altă parte, am cules date de pe site-ul oficial al Grupului Rompetrol.

CAPITOLUL. 1. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND MARKETINGUL ȘI MIXUL DE MARKETING

1.1 Introducere în marketing: conceptului de marketing şi dezvoltările sale

Conceptul de marketing, a fost fundamentat în ultimele decenii ale secolului trecut de către John B. Mc. Kitterick, preşedintele companiei General Electric, care, la o şedinţă a Asociaţiei Americane de Marketing, a atribuit conceptului de marketing urmatoarea semnificaţie: “conceptul de marketing este filozofia orientării către consumator, care implică acţiuni integrate şi coordinate, precum şi atingerea unui anumit scop”. Aşadar conceptual de marketing este considerat astăzi factorul esenţial al succesului unei organizaţii, fiind procesul de identificare, anticipare şi satisfacere a cerinţelor clientului într-un mod profitabil pentru ambele părţi.

Una dintre cele mai acceptabile definiţii ale marketingului este cea a lui Philip Kotler în lucrarea “Principiile marketingului” : „marketingul este un proces social şi managerial prin care indivizii sau grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi doresc prin crearea, oferirea şi schimbul de produse şiservicii având o anumitã valoare" . Definiţia ne demonstrează că "profitul", nu este privit în sensul strict contabil, ci desemnează beneficiile, satisfacţia ambelor părţi: clientul şi organizaţia.

O altă definiţie cuprinzătoare a marketingului este următoarea: “marketingul este acea funcțiune a firmei care identifică nevoi și dorințe încă nesatisfăcute, le definește ca atare și le măsoară intensitatea și potențialul de profitabilitate, stabilește care sunt piețele-țintă pe care le poate servi cel mai bine organizația, decide asupra produselor, serviciilor și programelor adecvate pentru servirea piețelor astfel selectate și le cere tuturor celor din organizație să se gândească la client și să-l servească" .

1.2 Mixul de marketing

Conform lucrării “Principiile de marketing” lui Ph.Kotler, mixul de marketing reprezintă "ansamblul de instrumente tactice de marketing controlabile pe care firma le combină cu scopul de a produce pe piaţa ţintă reacţia dorită” , acesta fiind un concept esenţial al teoriei moderne a marketingului.

Mixul de marketing deţine elemente pe care le foloseşte pentru a influenţa atât cererea pentru produsul pe care îl promovează, cât şi vânzările în mod special, şi anume: produsul în sine, nivelul preţului, activitatea de promovare a produsului şi plasarea sau distribuţia acestuia. Acest set de caracteristici controlabile de către societate este cunoscut şi sub numele de cei “4P” având rolul de a detalia strategiile de marketing şi de a influenţa piaţa în vederea asigurării eficienţei maxime.

Preview document

Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 1
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 2
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 3
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 4
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 5
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 6
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 7
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 8
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 9
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 10
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 11
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 12
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 13
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 14
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 15
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 16
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 17
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 18
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 19
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 20
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 21
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 22
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 23
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 24
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 25
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 26
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 27
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 28
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 29
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 30
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 31
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 32
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 33
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 34
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 35
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 36
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 37
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 38
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 39
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 40
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 41
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 42
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 43
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 44
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 45
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 46
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 47
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 48
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 49
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 50
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 51
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 52
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 53
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 54
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 55
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 56
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 57
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 58
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 59
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 60
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 61
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 62
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 63
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 64
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 65
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 66
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 67
Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Mixul de Marketing. Studiu de Caz SC Rompetrol SA.docx

Alții au mai descărcat și

Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA

Introducere Marketingului constă în faptul ca el este una dintre cele mai vechi activităţi ale omului şi totuşi este privit ca cea mat recentă...

Analiza Mediului de Marketing pentru SC Termic SRL

INTRODUCERE Performanţele întreprinderii sunt determinate, în mare parte, de adoptarea unei viziuni integratoare asupra evoluţiei şi modalităţilor...

Mixul de Marketing în Cadrul Firmei SC Unican Production SRL

INTRODUCERE Marketingul poate fi privit ca un proces managerial de identificare, anticipare şi satisfacere a cerinţelor consumatorilor, într-un...

Tehnici de Pozitionare pe Piata a Berii din Romania

O companie care se decide sa opereze pe o anumita piata vasta, va trebui întotdeauna sa recunoasca ca nu poate deservi toti clientii existenti pe...

Mixul de marketing

1. Introducere De-a lungul timpului, societatea s-a bucurat de diversele domenii din evoluţia culturală precum: pictura, grafica, sculptura,...

Strategii de Segmentare si Pozitionare la SC Ambient SRL

CAP 1. CONSIDERAŢII PRIVIND SEGMENTAREA PIEŢEI 1.1 Paşii principali ai managementului în marketing Oamenii de marketing au un set de reguli, la...

Analiza Mixului de Marketing la SC Erdemir România SRL

Introducere Domeniu relativ nou, marketingul s-a impus ca obiect de studiu, fiind cel care poate adăuga valoare produselor sau serviciilor în...

Elaborarea politicii de marketing a firmei Sarmas International SRL

INTRODUCERE Lucrarea de faţa “ Elaborarea politicii de marketing a S.C. Sarmas Internaţional S.R.L. “ este structurată în patru capitole. De-a...

Ai nevoie de altceva?