Organizarea activității de marketing la SC Concept SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 23136
Mărime: 3.96MB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1.- ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING , 2

1.1 Compartimentul de marketing 3

1.2 Aiributiile compartimentului de marketing 6

1.3 Funcţiile (activităţile de marketing) 8

1.4 Organigrama 9

CAPITOLUL 2. PIAŢA ÎNTREPRINDERII 10

2.1 Conceptul de piaţă 10

2.2 Dimensiunile pieţei întreprinderii 10

2.2.1 Structura pieţei 11

2.2.2 Aria (localizarea) pieţei 12

2.2.3 Capacitatea pieţei, 13

2.3 Dinamica pietei întreprinderii 14

2.3.1 Raporturi de piaţă 14

2.3.2 Căi de dezvoltare a pieţei întreprinderii 14

CAPITOLUL 3. MIXUL DE MARKETING 15

3.1 Conceptul de marketing mix. 15

3.2 Variabililele mixului de marketing 15

3.3 Politica de produs. 16

3.3.1 Conceptul de produs 16

3.3.2 Ciclul de viaţă al produsului 19

3.4 Politica de pret 20

3.4.1 Importanta pretului si influente asupra volumului vanzarilor 20

3.4.2 Strategii si tactici de pret 23

3.5 Politica de distributie 25

3.5.1 Continutul si functiile distributiei 25

3.5.2 Tipologia canalelor de distributie 27

3.6 Politica de promovare 28

3.6.1 Procesul de comunicare 29

3.6.2 Conceperea mesajului 31

3.6.3 Mixul promotional 33

CAPITOLUL 4. PREZENTARE GENERALĂ A S.C. CONCEPT S.A 35

4.1 Scurt istoric. 35

4.2 Relaţii cu partenerii de afaceri 36

4.3 Conducere. Organizare. Personal 37

4.4 Cornpartimentul de marketing S.C. Concept S.A. - organizare si activitate 39

CAPITOLUL 5. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE MARKETING

LA S.C. CONCEPT S.A 48

5.1 Introducere 48

5.2 Piaţa S.C. Concept S.A. 48

5.3 Factori ce contribuie la organizarea activităţii de marketing la S.C. Concept S.A 51

5.3.1 Produsele 51

5.3.2 Preturile 52

5.3.2.1 Concurenţa 52

5.3.3 Distribuţia 55

5.3.3.1 Mediul. 56

5.3.4 Promovarea 56

5.4 Analiza ocazilor, ameninţărilor, punctelor tari şi punctelor slabe 57

5.5 Obiective 57

5.6 Strategia de marketing. Programe de acţiune 58

5.7 Dimensionarea bugetului de marketing 63

CAPITOLUL 6. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 65

BIBLIOGRAFIE 74

Extras din document

CAPITOLUL 1.

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE MARKETING

Noile exigenţe impuse agenţilor economici de trecere la economia de piaţă stimulează interesul acestora pentru modernizarea proceselor economice, în cadrul cărora se înscrie şi adoptarea practică a marketingului în activităţile proprii.

Definirea unor noi structuri organizatorice, raportată la necesitatea încorporării marketingului în practica economică, priveşte, în esenţă rezolvarea succesivă a următoarelor probleme:

• stabilirea locului activităţii de marketing în sistemul organizatoric al întreprinderii (organigrama acesteia);

• delimitarea atribuţiilor şi a sistemului de relaţii cu celelalte componente ale structurii organizatorice ;

• organizarea internă a direcţiei (serviciului, biroului) de marketing ;

• încadrarea unui personal de specialitate ;

• stabilirea criteriilor de performanţă a activităţii desfăşurată

In figura de mai jos sunt prezentate condensat elementele activităţii de marketing şi factorii care influenţează strategia de marketing a unei firme. Prin sistemele înfăţişate în figură, firma supraveghează mediul în care operează şi se adaptează acestuia. Ea trebuie să se adreseze atât la mediul microeconomic (intermediar, furnizori, concurenţi, organisme publice), precum şi Ia mediul macroeconomic (factori demografici, economici, politici, juridici, tehnologici, natural şi socio-culturali). Aceste aspecte sunt valabile în egală măsură atât în cazul unei afaceri mici cât şi în cazul unei corporaţii multinaţionale.

Fig. l. Factorii care inluenţează strategia de marketing a unei firme

1.1 Compartimenul de marketing

Organizarea activităţii de marketing se poate realiza atât în cadrul structurilor organizatorice tradiţionale ale întreprinderi, cât şi prin intermediul unei structuri distincte (serviciul, compartiment). In acest caz toate activităţiile de marketing revin în sarcina direcţiei (compartimentului) de marketing, cu o poziţie şi un rol bine precizate în sistemul organizatoric al întreprinderii.

Diferitele forme de organizare a activităţii de marketing reflectă opţiunile în privinţa dispersării sau concentrării acesteia, ca şi nivelul ierarhic atribuit şi oficializat prin stabilirea locului lor în sistemul de organizare al întreprinderilor.

Principalele formule organizatorice întâlnite în activităţile practice de marketing sunt următoarele:

a) Desfăşurarea unor activităţi de marketing în cadrul compartimentelor tradiţionale - vânzări (desfacere), producţie, planificare, organizare -, rolul principal revenind celui de vânzări, în cadrul căruia se desfăşoară cele mai multe acţiuni de marketing.

b) Gruparea majorităţii activităţilor de marketing într-unul din compartimentele tradiţionale - de regulă, cel de vânzări - în acest caz, multe activităţi care înainte erau realizate în alte compartimente, trec în subordinea celui de vânzări (vezi figura 1.2.).

- fabricaţie- vânzări

- planificarea şi dezvoltarea producţiei - promovarea vânzărilor

- programarea producţiei - cercetări de marketing

- engineering - analiza şi controlul vânzărilor

- gestiunea stocurilor - previziunea vânzărilor

- distribuţia fizică - servicii de marketing

Fig. 2. Organizarea activităţii de marketing în compartimente nespecializate

c) Costituirea în cadrul structurii organizatorice a întreprinderii a unui compartiment specializat de marketing, subordonat direct conducerii, în cadrul căruia sunt grupate toate activităţile de marketing (vezi figura 1.3.).

Ultima etapă a activităţii de marketing constă în organizarea resurselor de marketing, precum şi în implementarea şi controlul planului de marketing. Firma trebuie să-şi creeze un compartiment de marketing care să aibă capacitatea de a implementa planul de marketing. In cazul unei firme mici este posibil ca o singură persoană să îndeplinească toate sarcinile de marketing (studiul pieţei, comercializare, publicitate, etc.).

Preview document

Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 1
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 2
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 3
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 4
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 5
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 6
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 7
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 8
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 9
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 10
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 11
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 12
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 13
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 14
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 15
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 16
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 17
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 18
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 19
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 20
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 21
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 22
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 23
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 24
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 25
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 26
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 27
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 28
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 29
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 30
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 31
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 32
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 33
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 34
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 35
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 36
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 37
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 38
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 39
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 40
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 41
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 42
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 43
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 44
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 45
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 46
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 47
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 48
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 49
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 50
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 51
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 52
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 53
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 54
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 55
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 56
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 57
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 58
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 59
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 60
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 61
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 62
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 63
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 64
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 65
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 66
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 67
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 68
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 69
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 70
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 71
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 72
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 73
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 74
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 75
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 76
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 77
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 78
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 79
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 80
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 81
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 82
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 83
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 84
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 85
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 86
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 87
Organizarea activității de marketing la SC Concept SA - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Activitatii de Marketing la SC Concept SA.docx

Alții au mai descărcat și

Prezentarea politicii de promovare a unei societăți

INTRODUCERE Lucrarea prezintă, în partea teoretică, conceptul general de marketing, marketingul ca o componentă de bază a mediului economic, ce...

Analiza Activității de Marketing a Unei Firme

Introducere Marketingul semnifică o nouă imagine a orientării, organizării și desfășurării unei activități economice. Orice activitate economică...

Plan de Afaceri pentru Pensiunea Mon Vieux

CAP.1 SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Conceptul si oportunitatea afacerii Piata turistica a Romaniei are in continuare un imens potential, in...

Analiza Mediului Intern de Marketing la SC PSV Company

Introducere In economia contemporana, a carei evolutie este marcata de tendintele de globalizare a economiei si pietelor, performantele...

Analiza Mixului de Marketing al unui Hotel

INTRODUCERE: Prin conţinutul său turismul are un rol reconfortant, contribuind la refacerea capacităţii fizice a organismului, atât prin formele...

Plan de marketing - colț de rai

INFIINTAREA PENSIUNII „COLT DE RAI” Familia Muresan s-a constituit in anul 2007 intr-o asociatie familiala in baza legii 300/2004 la initiative...

Strategii de Marketing

CAPITOLUL I – COORDONATELE STRATEGIEI DE MARKETING I.1. Caracterizare generala I.1.1. Strategia de marketing: reprezinta functia de legatura...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea eficienței activităților promoționale la firma Cream Line SA

Capitolul 1. Comunicarea în marketing şi politica de promovare a organizaţiei 1.1 . Conceptul de comunicare La început de mileniu, comunicarea...

Firma Multinațională - Agent al Schimbării

INTRODUCERE Anii ’90 reprezinta primul deceniu în care companiile nationale din întreaga lume au început sa-si formeze o viziune globala. Timpul...

Mixul de Marketing în Cadrul Firmei SC Unican Production SRL

INTRODUCERE Marketingul poate fi privit ca un proces managerial de identificare, anticipare şi satisfacere a cerinţelor consumatorilor, într-un...

Analiza Activității de Marketing a Unei Firme

Introducere Marketingul semnifică o nouă imagine a orientării, organizării și desfășurării unei activități economice. Orice activitate economică...

Mixul de marketing în cadrul unei societăți cu profil agroalimentar

1. MARKETINGUL ÎN TEORIA ŞI PRACTICA ECONOMICĂ 1.1. SCURT ISTORIC AL NOŢIUNII DE MARKETING Termenul de marketing provine din verbul de origine...

Auditul Mediului de Marketing în Cadrul Hotelului Miami - Gorj

CAPITOLUL I ~ ORGANIZAREA DE MARKETING – COORDONATE GENERALE 1.1 Conceptul de audit de marketing Conceptul de audit de marketing a fost...

Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM

Introducere Deoarece atât piaţa, privită ca noţiune economică, cât şi societatea în ansamblu, se află într-o continuă şi rapidă schimbare,...

Tehnici promoționale

CAPITOLUL 1 STRUCTURA SISTEMULUI COMUNICAŢIILOR DE MARKETING 1.1. Raportul dintre comunicare şi promovare Comunicarea poate fi înţeleasă în două...

Ai nevoie de altceva?