Piața Unică Europeană

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 30351
Mărime: 978.02KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf. univ. dr. Minica Mirela
Universitatea “Eftimie Murgu” Resita Facultatea de Stiinte Economice Economia Comertului, Turismului si Serviciilor

Cuprins

Introducere .

Lista abrevierilor.

Lista figurilor . 7

Lista tabelelor . 7

Capitolul 1. Europa şi ideea de integrare europeană. 8

1.1. Europa şi europeneismul. . 8

1.2. Concepţii privind integrarea europeană. 9

1.3. Europa după cel de-al doilea război mondial. 10

1.4. Crearea comunităţilor europene. 12

Capitolul 2. Unificarea comunităţilor europene. 15

2.1. Desfăşurarea procesului de unificare. 16

2.2. Evoluţia procesului de integrare economică, politică şi socială. 17

Capitolul 3. Asociaţii economice integrate. Piaţa internă unică. 19

3.1. Contextul economic. 19

3.2. Obiectivele pieţei unice interne. 21

3.3. Libera circulaţie a mărfurilor. 23

3.4. Libera circulaţie a persoanelor. 26

3.5. Libera circulaţie a serviciilor. 28

3.6. Libera circulaţie a capitalului. 32

3.7. Mecanismul de lucru al pieţei unice. 34

Capitolul 4. Integrarea monetară europeană. 36

4.1. Sistemul monetar internaţional. 36

4.2. Sistemul monetar european. 43

4.3. Moneda unică. 51

4.4. Băncile centrale-naţionale şi Banca Centrală Europeană. 66

Concluzii . 71

Bibliografie . 79

Extras din document

INTRODUCERE

Uniunea Europeană reprezintă un spaţiu economico- social şi politic, în construcţie, de o natură şi consistenţă diferită faţă de formele tradiţionale de grupare a intereselor de natură economică şi socială la scară societală.

Procesul de formare şi consolidare a spaţiului european a presupus o serie de transformări ale structurilor economice şi socio-politice, care s-au concretizat în formele îmbrăcate de-a lungul timpului:

- zona de comerţ liber, care reprezintă acea formă a integrării prin care două sau mai multe ţări convin să înlăture barierele tarifare şi netarifare dintre ele, pe baza unui acord prefenţial de comerţ, dar fiecare ţară îşi menţine propriile bariere comerciale în comerţul cu ţările nemembre.

- uniunea vamalã, ca formă de integrare prin care ţările membre înlătură toate barierele în comerţul desfăşurat între ele şi adoptă un tarif vamal extern comun faţă de terţi - piaţa comunã, care reprezintă o uniune vamală

în cadrul căreia liberalizarea mişcării bunurilor şi a serviciilor este acompaniată de liberalizarea mişcării fluxurilor de factori între ţările membre.

- piaţa internã, formă care presupune, în afara realizării unei pieţe comune pentru libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor, creşterea coeziunii economice, armonizarea politicii sociale, consolidarea instituţiilor comunitare;

- uniunea economicã şi monetarã, care se formează, pornind de la piaţa internă unică, în cadrul căreia are loc creşterea gradului de armonizare a politicilor economice naţionale, în special a celor vizând sfera monetar financiară, până la adoptarea unei monede unice şi a unor instituţii comune de gestionare a chestiunilor monetar financiare la nivel comunitar.

- integrarea economicã completã (sau totală) ca ultim stadiu al integrării în cadrul căruia unificarea politicilor economice este întregită prin stabilirea unei unităţi supranaţionale ale cărei decizii sunt obligatorii pentru statele membre.

Integrarea economică completă presupune parcurgerea tuturor etapelor descrise anterior, spaţiul integrat căpătând trăsături apropiate de cele ale unei economii naţionale: instituţii comune care guvernează cu ajutorul unei legislaţii comune utilizând un buget comun şi adresându-se unei pieţe de producţie şi de desfacere comună; utilizarea unei monede unice şi a unui sistem bancar omogen, a politicilor interne şi externe comune.

In prezent, Uniunea Europeană se află în faza de construcţie a Uniunii economice şi monetare.

Din Uniunea economică şi monetară, ca formă de integrare, fac parte toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, cu deosebirea că unele dintre ele (Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, şi Spania) au adoptat moneda Euro, două state (Marea Britanie şi Danemarca) beneficiază de clauza , care le permite să aleagă dacă să facă sau nu parte din zona euro, iar celelalte state membre, care au statutul de „stat membru cu derogare de la adoptarea euro” vor trebui să adere la euro într-o perioadă nedeterminată.

Privită ca o etapă superioară a integrării multinaţionale, Uniunea economică şi monetară este rezultatul adâncirii, a intensificării integrării şi presupune:

- politică monetară comună

- strânsă coordonare a politicilor economice ale statelor membre

- monedă unică

- liberalizarea fluxurilor de capital

- un sistem instituţional care să coordoneze şi administreze politica monetară.

Condiţia de bază pentru crearea şi funcţionarea unei forme integrative de tipul uniunii economice şi monetare o constituie existenţa unei pieţe comune a bunurilor şi serviciilor, deşi în cazul Uniunii Europene, Uniunea economică şi monetară este mai degrabă asociată cu piaţa internă unică.

Stadiul de Uniune economică şi monetară, care presupune, aşa cum am arătat anterior, eliminarea cursului de schimb şi aplicarea unei politici monetare comune conduce la diminuarea unor costuri şi riscuri care, anterior, au putut să accentueze sau, după caz, să împiedice interpenetrarea pieţelor de capital, să genereze distorsiuni în funcţionarea pieţei agricole comune sau să nu permită politicii industriale o dezvoltare unitară care să conducă spre o piaţă comună în domeniu.

Lucrarea de licenţă prezintă cu precădere etapa implementării pieţei unice europene care a fost continuată de uniunea economic şi monetară.

Preview document

Piața Unică Europeană - Pagina 1
Piața Unică Europeană - Pagina 2
Piața Unică Europeană - Pagina 3
Piața Unică Europeană - Pagina 4
Piața Unică Europeană - Pagina 5
Piața Unică Europeană - Pagina 6
Piața Unică Europeană - Pagina 7
Piața Unică Europeană - Pagina 8
Piața Unică Europeană - Pagina 9
Piața Unică Europeană - Pagina 10
Piața Unică Europeană - Pagina 11
Piața Unică Europeană - Pagina 12
Piața Unică Europeană - Pagina 13
Piața Unică Europeană - Pagina 14
Piața Unică Europeană - Pagina 15
Piața Unică Europeană - Pagina 16
Piața Unică Europeană - Pagina 17
Piața Unică Europeană - Pagina 18
Piața Unică Europeană - Pagina 19
Piața Unică Europeană - Pagina 20
Piața Unică Europeană - Pagina 21
Piața Unică Europeană - Pagina 22
Piața Unică Europeană - Pagina 23
Piața Unică Europeană - Pagina 24
Piața Unică Europeană - Pagina 25
Piața Unică Europeană - Pagina 26
Piața Unică Europeană - Pagina 27
Piața Unică Europeană - Pagina 28
Piața Unică Europeană - Pagina 29
Piața Unică Europeană - Pagina 30
Piața Unică Europeană - Pagina 31
Piața Unică Europeană - Pagina 32
Piața Unică Europeană - Pagina 33
Piața Unică Europeană - Pagina 34
Piața Unică Europeană - Pagina 35
Piața Unică Europeană - Pagina 36
Piața Unică Europeană - Pagina 37
Piața Unică Europeană - Pagina 38
Piața Unică Europeană - Pagina 39
Piața Unică Europeană - Pagina 40
Piața Unică Europeană - Pagina 41
Piața Unică Europeană - Pagina 42
Piața Unică Europeană - Pagina 43
Piața Unică Europeană - Pagina 44
Piața Unică Europeană - Pagina 45
Piața Unică Europeană - Pagina 46
Piața Unică Europeană - Pagina 47
Piața Unică Europeană - Pagina 48
Piața Unică Europeană - Pagina 49
Piața Unică Europeană - Pagina 50
Piața Unică Europeană - Pagina 51
Piața Unică Europeană - Pagina 52
Piața Unică Europeană - Pagina 53
Piața Unică Europeană - Pagina 54
Piața Unică Europeană - Pagina 55
Piața Unică Europeană - Pagina 56
Piața Unică Europeană - Pagina 57
Piața Unică Europeană - Pagina 58
Piața Unică Europeană - Pagina 59
Piața Unică Europeană - Pagina 60
Piața Unică Europeană - Pagina 61
Piața Unică Europeană - Pagina 62
Piața Unică Europeană - Pagina 63
Piața Unică Europeană - Pagina 64
Piața Unică Europeană - Pagina 65
Piața Unică Europeană - Pagina 66
Piața Unică Europeană - Pagina 67
Piața Unică Europeană - Pagina 68
Piața Unică Europeană - Pagina 69
Piața Unică Europeană - Pagina 70
Piața Unică Europeană - Pagina 71
Piața Unică Europeană - Pagina 72
Piața Unică Europeană - Pagina 73
Piața Unică Europeană - Pagina 74
Piața Unică Europeană - Pagina 75
Piața Unică Europeană - Pagina 76
Piața Unică Europeană - Pagina 77
Piața Unică Europeană - Pagina 78
Piața Unică Europeană - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Piata Unica Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Cauzele Economie Subterane în România

Introducere Viitorul oricarui stat modern este de neconceput fara un sistem fiscal performant prin randament si suportabilitate din partea...

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

E-Turismul în România - Studiu de Caz Clujul Virtual

Introducere Turismul este o activitate ce are impact asupra vieţii culturale, sociale şi economice. Are legătură cu numeroase domenii, printre...

Analiza particularităților marketingului pe piața unică europeană

Cap. 1. Rolul concurenţei asupra economiei de piaţă Unul dintre elementele fundamentale pe care o firmă trebuie să le aibă în vedere atunci când...

Strategii de marketing pe piața unică europeană

Capitolul 1. DIMENSIUNILE PIEŢEI UNICE EUROPENE – PREZENT ŞI PERSPECTIVE Integrarea economică interstatală, care a debutat în perioada...

Piața unică europeană

După cel de-al doilea război mondial s-au format două opinii diametral opuse cu privire la cooperarea europeană. Prima consta în a realiza o simplă...

Marcă ecologică - componentă definitorie a produsului pe piața unică europeană

CAP. I. MARCAREA PRODUSELOR ŞI AMBALAJELOR 1.1. Conceptul de marcă Mărcile sunt semne distinctive folosite de întreprinderi pentru a deosebi...

Piața unică europeană

CAPITOLUL l –Conceptul de piata unica 1.1. Definitia pietei unice. Piaţa unică a luat naştere prin unirea pieţelor naţionale ale celor 27 State...

Utilizarea ambalajelor, garanțiilor și a serviciilor post-vânzare

1. Utilizarea ambalajelor, a garanţiei şi a serviciilor post vânzare pe piata europeana 1. Aspecte generale ale politicii de produs pe piata unica...

Piața unică europeană

Piaţa Unică Europeană reprezintă un proiect iniţiat cu un deceniu în urmă de către Jacques Delores şi care şi-a găsit finalitatea la 1 ianuarie...

Ai nevoie de altceva?