Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati

Imagine preview
(10/10 din 5 voturi)

Aceasta licenta trateaza Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 110 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

INTRODUCERE.pag.4
1 MARKETINGUL ─ COMPONENTĂ IN DINAMICA MEDIULUI ECONOMIC
1.1.Marketingul – definiţie şi conţinut
1.1.1. Conceptul de marketing
1.1.2. Evoluţia marketingului
1.1.3. Universalitatea marketingului
1.2. Importanţa marketingului în activitatea firmei contemporane
1.3.Marketingul : prezent si viitor
2 LOCUL POLITICII PROMOŢIONALE IN CADRUL MIXULUI DE MARKETING
2.1. Mixul de marketing
2.1.1. Politica de produs
2.1.2. Politica de preţ
2.1.3. Politica de distribuţie
2.1.4. Politica de promovare
2.2. Rolul şi activităţilor promoţionale în cadrul mixului de marketing
2.2.1. Conceptul de promovare
2.2.2. Conţinutul şi rolul activităţii promoţionale
3. Structura activităţii promoţionale
3.1. Publicitatea , componentă esenţială în cadrul activităţii promoţionale
3.2. Promovarea vânzărilor
3 STRATEGII PROMOŢIONALE UTILIZATE DE CĂTRE FIRMA MODERNĂ
3.1. Publicitatea , componentă esenţială în cadrul activităţii promoţionale
3.2. Promovarea vânzărilor
3.3. Relaţiile publice
3.4. Forţele de vânzare
3.5.Strategii promoţionale
4 POLITICA DE PROMOVARE A SOCIETĂŢII LOULIS S.A.
4.1. Scurt istoric al firmei , istoria şi evoluţia firmei pe parcursul a 220 ani până în prezent
4.2. Prezentarea firmei
4.2.1.Mediul tehnologic al firmei
4.2.2.Potenţialul uman al firmei
4.3. Prezentarea produselor şi serviciilor oferite de firmă
4.4. Background
4.4.1. Studiul pieţei de paste făinoase din România
4.4.2. Producţia proprie vs.import
4.4.3. Situaţia pieţei interne şi consumul intern
4.4.4. Situaţia pieţei externe şi publicul ţintă
4.5. Concurenţii de piaţă , Concluzii
4.6. Programe şi strategii promoţionale la nivelul firmei
4.6.1. Preferinţele consumatorilor de produse de panificaţie
4.6.2. Analiza SWOT pentru produsele de panificaţie LOULIS
4.6.3. Analiza SWOT faţă de alte firme de panificeţie
4.6.4.Segmentele de piaţă cărora li se adresează produsele de panificaţie
4.6.4.1. Comportamentul femeilor vis-à-vis de produsele de panificaţie
4.6.4.2. Comportamentul bărbaţilor vis-à-vis de produsele de panificaţie
4.6.4.3. Analiza concurenţei
4.6.5. Obiectivele de marketing ale Romanian Flour Mills Loulis S.A.
4.6.5.1. Principalele obiective de promovare , publicitate şi strategiile de
atingere ale acestora .
4.6.6. Strategii de marketing
4.7. Concluzii şi propuneri de îmbunătăţire a politicii de promovare la nivelul firmei
Anexe.pag.105
Bibliografie .pag.106

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea prezintă, în partea teoretică, conceptul general de marketing, marketingul ca o componentă de bază a mediului economic, ce înseamnă şi presupune activitatea de marketing, rolul acestei activităţi în condiţiile unei societăţi dinamice, cum este cea a secolului XXI, importanţa dezvoltării unui mix de marketing la nivelul oricărei întreprinderi indiferent de dimensiunile sale.

Partea practică a lucrării descrie produsele şi serviciile oferite de firmă, mediul tehnologic al firmei, cheltuieli de promovare, background –ul firmei, programe şi strategii promoţionale la nivelul firmei, situaţia pe piaţă, obiectivele de marketing faţă de produsele, pastele firmei LOULIS .

Scopul principal al acestei lucrări a fost de a scoate în evidenţă importanţa promovării în condiţiile societăţii contemporane, deoarece pastele făinoase,produsele LOULIS s-au bucurat de o apreciere deosebită şi de recunoaşterepe plan internaţional, fiind de mulţi ani pe plan internaţional una dintre cele mai cunoscute firme dar şi pe piaţa din România.

Produsele de panificaţie ale firmei s-au bazat foarte mult pe tradiţie , promovarea intensivă a lipsit la început, consumatorii au fost atraşi către mărci mult mai bine promovate,au apărut pe piaţa românească , şi treptat cu ajutorul şi munca depusă de angajaţii Loulis, produsele Loulis au fost acceptate şi recunoscute prin calitatea lor, prin cheltuielile de promovare efectuate de firmă, şi situaţia sa pe piaţă şi locul ocupat vis-á- vis de concurenţă s-a modificat, precum şi atitudinea consumatorilor de paste făinoase faţă de marca LOULIS.

Lucrarea de faţă prezintă punctele slabe ale promovării mărcii LOULIS şi aduce propuneri de concepere a unei politici agresive de promovare a acestei mărci, în vederea obţinerii, din nou, a poziţiei de lider pe piaţa internă precum şi a unei recunoaşteri mai largi a mărcii din partea unui număr cât mai mare de consumatori, de toate categoriile de vârstă,sex şi profesie.

CAPITOLUL 1

MARKETINGUL – COMPONENTĂ A MEDIULUI ECONOMIC

1.1. Marketingul contemporan – concept şi conţinut

Termen de origine anglo-saxonă, “ to market ”înseamnă a desfăşura tranzacţii pe piaţă, a cumpăra şi a vinde.

Marketingul a început să fie în centrul atenţiei începând cu anul 1950, la definirea lui aducându-şi contribuţia o serie de economişti de mare valoare.

Cel mai important pas în definirea conceptului de marketing a fost delimitarea acestuia, de conceptul de vânzare, această delimitare datorându-se economistului Theodore Levitt:

“ Vânzarea se concentrează pe nevoile vânzatorului, marketingului pe cele ale cumparătorului. Vânzarea se ocupă de nevoia unui vânzător de a-şi transforma produsul în bani lichizi, marketingul pe ideea de a satisface nevoile cumpărătorului cu ajutorul produsului şi al întregului lanţ de activităţi asociate creării, furnizării şi consumului acestuia.” .

Asociaţia Americană de Marketing, cea mai renumită asociaţie din domeniu a definit marketingul astfel :

“ Marketingul este procesul de planificare şi de concepere a unor idei, bunuri şi servicii; de stabilire a preţului acestora, de promovare şi de distribuţie a lor, astfel încât să satisfacă cerinţele individuale şi de grup ale cerinţelor.”

Această definiţie a continuat să fie îmbunătăţită de un mare specialist american, W.J.Stanton, care a afirmat despre marketing că :” este un întreg sistem de activităţi economice

referitoare la programarea, stabilirea preţurilor, promovarea şi distribuirea produselor şi serviciilor menite să satisfacă cerinţele consumatorilor actuali şi potenţiali.”

Filosofia de marketing se bazează, în principal, pe nevoile şi dorinţele consumatorilor, care se materializează în cerere de bunuri şi servicii, pentru că tocmai aceste nevoi sunt cele care orientează o firmă în producţia sa de bunuri sau servicii. Nevoia presupune lipsa unei satisfacţii elementare, iar dorinţa reprezintă aspiraţia individului către anumite lucruri. Aceste dorinţe şi nevoi sunt foarte numeroase şi diverse şi cel mai important este faptul că pot fi modelate.

Aici intervine marketingul, al cărui rol este, pe de o parte să adapteze oferta firmelor producătoare la aceste nevoi şi, pe de altă parte, sa modeleze dorinţele consumatorilor în funcţie de produsele oferite pe piaţă de producători. Marketingul transformă nevoile societăţii în afaceri profitabile prin proiectarea unei idei de produse şi servicii, punerea acesteia în practică, stabilirea preţului acestora care să atragă şi consumatorii, dar să aducă şi profit firmei, a unei distribuţii eficiente şi a unei promovări care să influenţeze şi să motiveze pozitiv consumatorii.Iar pentr a fi complet, marketingul susţine că acest proces trebuie făcut mai eficient şi mai operativ decât concurenţa.

Produsele şi serviciile constituie oferta producăatorilor, adică orice lucru care poate fi oferit pentru a satisface o nevoie, o dorinţă a indivizilor . Valoarea ofertei nu este reprezentată atât de existenţa propriu-zisă a bunurilor şi serviciilor, ci mai mult de utilitatea şi de satisfacţia pe care o aduce consumatorilor. Astfel, marketingul nu se opreşte doar la prezentarea caracteristicilor unui produs, ci merge până la a vinde şi avantajele pe care acest produs le înglobează.

Fisiere in arhiva (3):

  • Cuprins.doc
  • Bibliografie.doc
  • Lucrare de diploma.doc