Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati

Licență
10/10 (5 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 32396
Mărime: 532.11KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE.pag.4

1 MARKETINGUL ─ COMPONENTĂ IN DINAMICA MEDIULUI ECONOMIC

1.1.Marketingul – definiţie şi conţinut

1.1.1. Conceptul de marketing

1.1.2. Evoluţia marketingului

1.1.3. Universalitatea marketingului

1.2. Importanţa marketingului în activitatea firmei contemporane

1.3.Marketingul : prezent si viitor

2 LOCUL POLITICII PROMOŢIONALE IN CADRUL MIXULUI DE MARKETING

2.1. Mixul de marketing

2.1.1. Politica de produs

2.1.2. Politica de preţ

2.1.3. Politica de distribuţie

2.1.4. Politica de promovare

2.2. Rolul şi activităţilor promoţionale în cadrul mixului de marketing

2.2.1. Conceptul de promovare

2.2.2. Conţinutul şi rolul activităţii promoţionale

3. Structura activităţii promoţionale

3.1. Publicitatea , componentă esenţială în cadrul activităţii promoţionale

3.2. Promovarea vânzărilor

3 STRATEGII PROMOŢIONALE UTILIZATE DE CĂTRE FIRMA MODERNĂ

3.1. Publicitatea , componentă esenţială în cadrul activităţii promoţionale

3.2. Promovarea vânzărilor

3.3. Relaţiile publice

3.4. Forţele de vânzare

3.5.Strategii promoţionale

4 POLITICA DE PROMOVARE A SOCIETĂŢII LOULIS S.A.

4.1. Scurt istoric al firmei , istoria şi evoluţia firmei pe parcursul a 220 ani până în prezent

4.2. Prezentarea firmei

4.2.1.Mediul tehnologic al firmei

4.2.2.Potenţialul uman al firmei

4.3. Prezentarea produselor şi serviciilor oferite de firmă

4.4. Background

4.4.1. Studiul pieţei de paste făinoase din România

4.4.2. Producţia proprie vs.import

4.4.3. Situaţia pieţei interne şi consumul intern

4.4.4. Situaţia pieţei externe şi publicul ţintă

4.5. Concurenţii de piaţă , Concluzii

4.6. Programe şi strategii promoţionale la nivelul firmei

4.6.1. Preferinţele consumatorilor de produse de panificaţie

4.6.2. Analiza SWOT pentru produsele de panificaţie LOULIS

4.6.3. Analiza SWOT faţă de alte firme de panificeţie

4.6.4.Segmentele de piaţă cărora li se adresează produsele de panificaţie

4.6.4.1. Comportamentul femeilor vis-à-vis de produsele de panificaţie

4.6.4.2. Comportamentul bărbaţilor vis-à-vis de produsele de panificaţie

4.6.4.3. Analiza concurenţei

4.6.5. Obiectivele de marketing ale Romanian Flour Mills Loulis S.A.

4.6.5.1. Principalele obiective de promovare , publicitate şi strategiile de

atingere ale acestora .

4.6.6. Strategii de marketing

4.7. Concluzii şi propuneri de îmbunătăţire a politicii de promovare la nivelul firmei

Anexe.pag.105

Bibliografie .pag.106

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea prezintă, în partea teoretică, conceptul general de marketing, marketingul ca o componentă de bază a mediului economic, ce înseamnă şi presupune activitatea de marketing, rolul acestei activităţi în condiţiile unei societăţi dinamice, cum este cea a secolului XXI, importanţa dezvoltării unui mix de marketing la nivelul oricărei întreprinderi indiferent de dimensiunile sale.

Partea practică a lucrării descrie produsele şi serviciile oferite de firmă, mediul tehnologic al firmei, cheltuieli de promovare, background –ul firmei, programe şi strategii promoţionale la nivelul firmei, situaţia pe piaţă, obiectivele de marketing faţă de produsele, pastele firmei LOULIS .

Scopul principal al acestei lucrări a fost de a scoate în evidenţă importanţa promovării în condiţiile societăţii contemporane, deoarece pastele făinoase,produsele LOULIS s-au bucurat de o apreciere deosebită şi de recunoaşterepe plan internaţional, fiind de mulţi ani pe plan internaţional una dintre cele mai cunoscute firme dar şi pe piaţa din România.

Produsele de panificaţie ale firmei s-au bazat foarte mult pe tradiţie , promovarea intensivă a lipsit la început, consumatorii au fost atraşi către mărci mult mai bine promovate,au apărut pe piaţa românească , şi treptat cu ajutorul şi munca depusă de angajaţii Loulis, produsele Loulis au fost acceptate şi recunoscute prin calitatea lor, prin cheltuielile de promovare efectuate de firmă, şi situaţia sa pe piaţă şi locul ocupat vis-á- vis de concurenţă s-a modificat, precum şi atitudinea consumatorilor de paste făinoase faţă de marca LOULIS.

Lucrarea de faţă prezintă punctele slabe ale promovării mărcii LOULIS şi aduce propuneri de concepere a unei politici agresive de promovare a acestei mărci, în vederea obţinerii, din nou, a poziţiei de lider pe piaţa internă precum şi a unei recunoaşteri mai largi a mărcii din partea unui număr cât mai mare de consumatori, de toate categoriile de vârstă,sex şi profesie.

CAPITOLUL 1

MARKETINGUL – COMPONENTĂ A MEDIULUI ECONOMIC

1.1. Marketingul contemporan – concept şi conţinut

Termen de origine anglo-saxonă, “ to market ”înseamnă a desfăşura tranzacţii pe piaţă, a cumpăra şi a vinde.

Marketingul a început să fie în centrul atenţiei începând cu anul 1950, la definirea lui aducându-şi contribuţia o serie de economişti de mare valoare.

Cel mai important pas în definirea conceptului de marketing a fost delimitarea acestuia, de conceptul de vânzare, această delimitare datorându-se economistului Theodore Levitt:

“ Vânzarea se concentrează pe nevoile vânzatorului, marketingului pe cele ale cumparătorului. Vânzarea se ocupă de nevoia unui vânzător de a-şi transforma produsul în bani lichizi, marketingul pe ideea de a satisface nevoile cumpărătorului cu ajutorul produsului şi al întregului lanţ de activităţi asociate creării, furnizării şi consumului acestuia.” .

Asociaţia Americană de Marketing, cea mai renumită asociaţie din domeniu a definit marketingul astfel :

“ Marketingul este procesul de planificare şi de concepere a unor idei, bunuri şi servicii; de stabilire a preţului acestora, de promovare şi de distribuţie a lor, astfel încât să satisfacă cerinţele individuale şi de grup ale cerinţelor.”

Această definiţie a continuat să fie îmbunătăţită de un mare specialist american, W.J.Stanton, care a afirmat despre marketing că :” este un întreg sistem de activităţi economice

referitoare la programarea, stabilirea preţurilor, promovarea şi distribuirea produselor şi serviciilor menite să satisfacă cerinţele consumatorilor actuali şi potenţiali.”

Filosofia de marketing se bazează, în principal, pe nevoile şi dorinţele consumatorilor, care se materializează în cerere de bunuri şi servicii, pentru că tocmai aceste nevoi sunt cele care orientează o firmă în producţia sa de bunuri sau servicii. Nevoia presupune lipsa unei satisfacţii elementare, iar dorinţa reprezintă aspiraţia individului către anumite lucruri. Aceste dorinţe şi nevoi sunt foarte numeroase şi diverse şi cel mai important este faptul că pot fi modelate.

Aici intervine marketingul, al cărui rol este, pe de o parte să adapteze oferta firmelor producătoare la aceste nevoi şi, pe de altă parte, sa modeleze dorinţele consumatorilor în funcţie de produsele oferite pe piaţă de producători. Marketingul transformă nevoile societăţii în afaceri profitabile prin proiectarea unei idei de produse şi servicii, punerea acesteia în practică, stabilirea preţului acestora care să atragă şi consumatorii, dar să aducă şi profit firmei, a unei distribuţii eficiente şi a unei promovări care să influenţeze şi să motiveze pozitiv consumatorii.Iar pentr a fi complet, marketingul susţine că acest proces trebuie făcut mai eficient şi mai operativ decât concurenţa.

Produsele şi serviciile constituie oferta producăatorilor, adică orice lucru care poate fi oferit pentru a satisface o nevoie, o dorinţă a indivizilor . Valoarea ofertei nu este reprezentată atât de existenţa propriu-zisă a bunurilor şi serviciilor, ci mai mult de utilitatea şi de satisfacţia pe care o aduce consumatorilor. Astfel, marketingul nu se opreşte doar la prezentarea caracteristicilor unui produs, ci merge până la a vinde şi avantajele pe care acest produs le înglobează.

Preview document

Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 1
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 2
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 3
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 4
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 5
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 6
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 7
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 8
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 9
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 10
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 11
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 12
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 13
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 14
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 15
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 16
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 17
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 18
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 19
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 20
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 21
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 22
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 23
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 24
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 25
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 26
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 27
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 28
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 29
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 30
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 31
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 32
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 33
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 34
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 35
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 36
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 37
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 38
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 39
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 40
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 41
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 42
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 43
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 44
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 45
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 46
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 47
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 48
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 49
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 50
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 51
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 52
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 53
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 54
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 55
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 56
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 57
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 58
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 59
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 60
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 61
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 62
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 63
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 64
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 65
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 66
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 67
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 68
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 69
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 70
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 71
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 72
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 73
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 74
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 75
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 76
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 77
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 78
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 79
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 80
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 81
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 82
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 83
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 84
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 85
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 86
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 87
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 88
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 89
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 90
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 91
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 92
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 93
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 94
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 95
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 96
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 97
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 98
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 99
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 100
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 101
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 102
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 103
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 104
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 105
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 106
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 107
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 108
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 109
Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Cuprins.doc
  • Bibliografie.doc
  • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Comunicarii prin Marketingul Direct in Scopul Cresteri Economice

INTRODUCERE Probabil că mulţi dintre noi am trăit experienţe din genul apelurilor telefonice neaşteptate, în care o voce mai mult sau mai puţin...

Marketing și Comunicare on-line

Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de analiză a desfăşurării şi importanţei activităţii de marketing şi comunicare în domeniul on-line....

Strategii de Marketing în Servicii

INTRODUCERE Sectorul serviciilor capătă o amploare din ce în ce mai mare, nu numai în economiile dezvoltate (numite adesea economii ale...

Studiu Privind Efectele Campaniilor Publicitare - Campanie Publicitara Vodafone Ai Bani de Dat

. CONCEPTE ÎN CAMPANIILE PUBLICITARE 1.1. PUBLICITATEA 1.1.1. Conceptul de publicitate Conceptul publicitate creează o serie de confuzii în...

Politica de Pret Holcim

INTRODUCERE Holcim (Romania) SA este o companie dinamica si moderna, care si-a dovedit spiritul de inovatie si profesionalism lansand pe piata...

Politica de Distribuție

Introducere Această lucrare a fost elaborată cu scopul de a-mi servi pentru susţinerea lucrării de licenţă, tema aleasă de mine este studierea...

Peroni - Nastro Azzuro - Campanie Publicitara

Introducere Berea este o bautura alcoolica obtinuta din 4 produse naturale: drojdia de bere, malt, hamei si apa. Aceasta are aproximativ 5%...

Tehnici Promotionale - Danone

Capitolul 1: Tehnici promoționale - abordări teoretice 1.1. Scurt istoric al activităţii promoţionale în România La fel ca şi în alte ţări, şi în...

Te-ar putea interesa și

Analiza Mixului de Marketing BRD

INTRODUCERE Problematica studiată În prezenta lucrare intitulată „Mixul de marketing bancar la BRD Mediaş” s-a realizat Studiul de caz pentru...

Promovarea unui Scaun Auto pentru Bebelusi

Rezumat introductiv Proiectul are ca obiectiv prezentarea activitatii unui departament de marketing, particularizat pe exemplul unei societati...

Promovarea pastelor făinoase în cadrul societatii. Grupul Loulis - Romanian Flour Mills Loulis SA

INTRODUCERE Tema prezentată, “Promovarea produselor din cadrul Roumanian Flour Mills Loulis S.A.”, doreşte să evidenţieze produsele şi modalitatea...

Vânzarea produselor de panificație

Inregistrarea in contabilitate si documentele utilizate la vanzarea produselor finite Capitolul I Privire de ansambu asupra societatii...

Lansarea pe piața internațională a Apei Tușnad

Introducere În contextul actual în care trăim, lumea se micşorează din ce în ce mai mult datorită transporturilor rapide, a comunicaţiilor mereu...

Proiect Mix Marketing

REZUMAT INTRODUCTIV Proiectul are ca obiect prezentarea activitaţii unui departament de marketing, particularizat pe exemplul unei societaţi...

Evolutia Procesului Inflationist in Romania

Desi nu a fost perceput inca de la aparitia sa, fenomenul inflationist s-a facut simtit in viata oamenilor inca de la inceputuri, sub diverse forme...

Practica - SC Alka Grup SRL

1. PREZENTAREA FIRMEI 1.1Denumire si localizare Denumirea firmei este SC Alka Grup SRL. Sediul central este la Bucureşti Şos. Străuleşti Nr....

Ai nevoie de altceva?