Publicitatea - pilon de baza in activitatea unei firme

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Publicitatea - pilon de baza in activitatea unei firme.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 46 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1: Publicitatea, pilon de bază în activitatea unei firme ..5
1.1. Conceptualizare 5
1.2. Tipologie ... ..10
1.3. Funcțiile publicității .15
1.4. Suporturi folosite în publicitate ...17
CAPITOLUL 2: Televiziunea- suport al publicității .. .19
2.1. Rolul televiziunii în publicitate . .. 19
2.2 Avantajele si dezavantajele utilizarii televiziunii ca si canal publicitar ...23
2.3 Impactul publicității prin televiziune asupra consumatorului ...25
CAPITOLUL 3: Analiza politicii de publicitate la Televiziunea ETALON . .31
3.1 Prezentarea postului Etalon TV ..31
3.2 Politica de publicitate .38
3.3 EtalonTV și Goldbach Media Group .42
3.4 Analiza bugetului de publicitate pentru Pehart Tec SA (Aspenter) și
Catena .45
CONCLUZII 47
BIBLIOGRAFIE ..49

Extras din document

INTRODUCERE

Începând din anii ’20, tehnica publicității s-a îmbogățit cu un nou și puternic instrument: radioul. Pe această cale, un rol decisiv în slujba propagandei l-a dobândit sunetul. Desigur, asociat cu exprimarea verbală adecvată. Un element adițional l-a constiutuit factorul timp, în sensul că orice mesaj trebuie să se încadreze în durata de emisie convenită.

După 1970, televiziunea s-a alăturat celorlalte medii de informare, spre a da o nouă dimensiune publicității solicitate de către agenții economici. Imaginea, la început alb - negru, ulterior, în culori, a devenit cheia de boltă a reclamelor, fiind difuzată dinamic, precum o secvență de film.

Publicitatea în radio și televiziune este foarte importantă deopotrivă pentru întreprinderile care o realizează, cât și pentru consumator. Acesta din urmă are posibilitatea să cunoască mai bine din multe puncte de vedere (în cazul unei publicități corecte) produsele existente pe piață și astfel să aleagă cel mai avantajos produs.

Într-o economie de piață concurențială nu te poți aștepta ca mărfurile și servicicile să se vândă singure. Desfășurarea unei activități de marketing nu presupune numai crearea unui produs bun, stabilirea unui preț atractiv și punerea mărfii la dispoziția consumatorilor vizați, chiar dacă o firmă are produse de cea mai bună calitate, dacă lumea nu le cunoaște este puțin probabil ca ele să se vândă și, de aceea se impune necesitatea unei comunicări permanente, atât cu clienții actuali cât și cu cei potențiali.

Publicitatea, în momentul de față este o realitate pregnantă a vieții sociale. Creșterea ponderii și a rolului publicității în societatea contemporană se datorează mai multor factori atât de natură economică cât și de natură politică, culturală, socială. Publicitatea este legată în mod evident de economia de piață. Într-o economie de piață în care există o multitudine de producători și de produse care satisfac aceeași nevoie, într-o economie în care există concurența, încercarea de a influența prin mesaje persuasive pe cumpărători este justificat

necesară și eficientă pentru orice ofertant de bunuri sau servicii. Din punct de vedere al cumpărătorului, publicitatea îi oferă posibilitatea de a se informa asupra bunurilor existente pe piață și de alege în cunoștință de cauză pe acelea care îi satisfac nevoile și corespund posibilităților sale. Dincolo de aceste aspecte economice, publicitatea, în plan social este legată de ideea de democrație și de informare a publicului. Mai mult decât atât vorbim în plan

cultural despre o anumită cultură a publicității care se referă atât la conținuturile mesajelor publicitare cât și la obișnuința publicului de a apela la ele și de asemenea la apariția unor elemente noi ale stilului de viață.

Publicitatea este un mijloc de comunicare impersonal care vizează transmiterea mesajelor către publicul firmei pentru a-i modifica acestuia nivelul de informare și atitudinea în scopul influențării comportamentului său. Publicitatea poate viza trei obiective de bază: să informeze, să convingă și să reamintească.

Fisiere in arhiva (1):

  • Publicitatea - pilon de baza in activitatea unei firme.doc

Bibliografie

1. BONNANGE, C. ; THOMAS, Ch. Eseu despre comunicarea publicitară. Iași: Trei, 1999;
2. ARENS, W. ; BOVEE, C. Contemporary advertising. Boston: Richard D. Irwin, 1995;
3. WIEDEMANN, J. Dictionary of advertising. Lincolnwood: National Textbook Company;
4. Le Petit Larousse. Paris: Larousse _ Bordas, 1997;
5. SAUVET, T. Dictionnaire economique et social. Paris: Larousse, 1975
6. FINK, C. Inside the media. London: Longman, 1990;
7. BLACK, J.; WHITNEY, F. Introduction to mass comunication. New York: WCB, 1988;
8. LULL, J. Mass-media, comunicare, cultură: o abordare globală. București: Editura Samizdat, 1999;
9. BRUNE, F. Fericirea ca obligație: psihologia și sociologia publicității. București: Editura Trei, 1996.
10. Luc Marcenac, Alain Milion., George-Henri Saint-Michel, Strategii publicitare. De la studiul de marketing La alegerea diferitelor media, Iași, Editura Polirom, 2006
11. http://www.royalmediagroup.ro/articole/71-avantajele-dezavantajele-televiziunii