Relatii publice in perioade de criza

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Relatii publice in perioade de criza.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 66 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

I. Activități de Relații Publice. Configurare cadru 2
Comunicarea. Modelul Comunicării 5
Departamentele cu funcții în RP 6
Publicurile organizației. Categorii și caracterizare 7
„Armele albe”, tehnici și metode folosite: 8
Evaluarea acțiunilor de relații publice 9
Campanie de RP 10
Campania de RP 10
Definiție clasificări. Rol. Obiective. Caracteristici 10
Planul și etapele campaniei 14
Cap IV - Organizarea de criză 29
Tipologia crizelor posibile 29
Managementul crizei 30
Organizarea precriză 31
Plan al de Management al Crizei - PMC 34
Plan al Comunicării de Criză - PCC 34
Relația cu presa în comunicarea de criză 39
I. Scurtă analiză de marketing 44
Organizația 44
Istoric și programe derulate 44
Structură. 45
Ramuri de activitate 47
Sectorizarea ramurii 47
Forțe motrice ale schimbării și impactul lor 50
Mixul de marketing 58

Extras din document

I. Activități de Relații Publice. Configurare cadru

„Relațiile publice constituie ansamblul acțiunilor desfășurate de o întreprindere/organizație (grup, în general) în vederea stabilirii și menținerii unor relații bune între membrii întreprinderii/organizației (grupului) și diferitele sectoare ale opiniei publice (instituții financiare, alte întreprinderi și organizații, guvern, presă, marele public, etc.).” (Adriana Zaiț, Relații publice,Ed. Sedcom Libris, Iași, 2003, Colecția Management, p.21).

Obiectivele sunt pe termen lung și vizează formarea imaginii firmei și informarea publicului), ca stil, se recurge la intermediari - jurnaliști pentru retransmiterea mesajului, de unde rezultă un control parțial), iar ca metodă prin informații prin intermediari.(ibidem)

Pentru început să vedem unde se plasează Relațiile Publice în cadrul activităților firmei. După cursul de Marketing Strategică, capitolul VI, lanțul valorii se prezintă astfel: activități de bază, primare - logistică de intrare, producție, logistică de ieșire, marketing, servicii post vânzare și activități de susținere: aprovizionare, cercetare-dezvoltare, resurse umane, management, relații publice.

Dacă privim din punctul de vedere al receptării valorii sensul este:

alegerea valorii - furnizarea valorii - comunicarea valorii.

Din alegerea valorii fac parte segmentarea, selecție piață, poziționare valoare; furnizarea valorii - dezvoltarea produsului, prețul, furnizori, distribuție; comunicarea - forța de vânzare, promovarea vânzărilor, reclamă și relații publice. Deci, relațiile publice reprezintă vârful valorii, prin comunicarea ei grupurilor interesate. (ibidem p. 27)

S-au dat numeroase definiții conceptului de Relații publice. În 1976, R.F. Harlow a ajuns la un număr de aproape 500 definiții rezultate din cercetarea a numeroase reviste, materiale de specialitate și interviuri cu specialiști de resort. (cit. ibidem passim pp. 14-16)

Conform lui S.M. Cutlip și colaboratorilor profesia de relaționist implică mai multe activități (ibidem):

- copywrite - scriere și editare de texte: comunicate, știri de presă, scrisori, anunțuri, rapoarte, situații, newslettere;

- relații cu mass media - menținerea de relații cu jurnaliștii, bazată pe înlesnirea accesului acestora la informații reale și verificate și înlesnirea contactului ziariștilor cu specialiștii din organizație;

- cercetare - informarea despre categoriile de public și alte domenii cu implicații pentru organizație, monitorizarea rezultatelor activităților de relații publice;

- activități de management - programare și planificare a activităților, team leadership în cadrul departamentului de RP, gestionarea proiectelor de RP;

- consilierea - managerilor , angajaților și formatorilor de opinie;

- organizează evenimente speciale - din acest punct de vedere ei și-au dobândit porecla de „fabrica de evenimente”: conferințe de presă, lansări de produse, campanii de strângere de fonduri, aniversări;

- cuvântări în public - fie apar chiar specialiștii RP ca și purtători de cuvânt sau pregătesc reprezentanții organizației pentru acest moment;

- producție - ei se îngrijesc de tipărirea sau înregistrarea unor materiale ca: broșurile, revistele, materialele auxiliare;

- pregătire profesională a publicurilor interne organizației, pentru apariții în public;

- contacte - specialiștii în acest domeniu mai sunt cunoscuți ca și relaționiști datorită activității de menținere de contacte cu publicurile organizației.

D.L. Wilcox regrupează definițiile în jurul următoarelor cuvinte-cheie (Cristina Coman Relațiile publice și mass media, Ed. Polirom 2004, col Collegium- relații Publice și Publicitate, pp. 10-11):

a. activitate deliberată- activitatea este intenționată, produsul unei analiza și al unei alegeri a metodei folosite;

b. planificarea - cit. „soluțiile problemelor sunt descoperite treptat, iar strategiile sunt concepute pentru perioade mari de timp”; din acest punct de vedere se remarcă folosirea de softuri de managementul proiectelor în special pentru conferințe de presă, voiaje de presă, cercetări și analize și campanii;

c. performanța - chiar dacă este dificilă cuantificarea exactă a rezultatelor obiectivelor, totuși se face o analiză estimativă a rezultatelor obținute;

d. comunicare bilaterală - se caută nu doar difuzarea informațiilor, ci și primirea feedback-ului. Din acest punct de vedere în relațiile publice, dacă mi se permite o metaforă, este obligatorie circulația în ambele sensuri.

e. Interesul public - rațiunea activității de relații publice este „satisfacerea nevoilor publicului, nu obținerea, cu orice preț, de beneficii pentru organizație”; acesta este motivul pentru care pe de o parte activitatea de Relații Publice este o activitate de susținere și, pe de altă parte, referitor la rezultate este posibilă doar o estimare și nu o determinare precisă a gradului de eficiență;

f. Dimensiunea managerială - eficiența acestor activități este mult sporită când funcția este inclusă în top management.

Fisiere in arhiva (1):

  • Relatii publice in perioade de criza.doc

Bibliografie

1. Austen-Smith, David - Counteractive Lobbying în American Journal of Political Science, vol. 38, nr. 1, febr. 1994;
2. Coman, Cristina - Relațiile publice și Mass Media, Ed. Polirom, 2000, Colecția Relații Publice și Publicitate;
3. Coman, Cristina - Relații Publice. Principii și strategii, Ed. Polirom, Iași, Colecția Relații Publice și Publicitate;
4. Coman, Mihai (coord.) - manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare, 2 vol. Ed. Polirom, Iași, 1997 și 1999, Colecția Media;
5. De Fleur, Melvin; Ball Rokeach, Sandra - Teorii ale Comunicării de Masă, Ed. Polirom Iași, 1999, Colecția Relații Publice și Publicitate;
6. Dagenais, Bernard - Campania de Relații Publice, trad. Romina și Georrge Surugiu, Editura Polirom, 2003, Colecția Relații Publice și Publicitate;
7. Dogan, Mattei; Pelassy, Dominique - Cum să comparăm națiunile. Sociologia politică comparativă (How To Compare Nations), Ed. Alternative, 1993, trad, Laura Lotreanu,
8. Goleman, Daniel - Inteligența emoțională, (Emotional Inteligence- Why It Can Matter More Than IQ-1995), Ed. Curtea Veche, București, 2001, Col. Cărți Cheie, trad. Irina Margareta Nistor;
9. Hendrix, Jerry A. - Public Relations Cases, Wadsworth Publishing Company, Belmont, 1995, Ed. a treia;
10. Iacob, Gheorghe - Introducere în diplomație, Ed. Axis Iași, 1998;
11. J.L. Kapferer - Zvonurile, Editura Humanitas, 1993;
12. Le Bon, Gustave - Psihologia mulțimilor (Psychologie des foules), Ed. Anima, 1990, trad. de Oana Vlad și Mariana Ghițoc;
13. Marinescu, Aurelia - Codul bunelor maniere astăzi, Editura Humanitas, 1995;
14. Maxim, Emil - Marketing. Manual pentru învățământul la distanță, Editura Sedcom Libris, Iași, 2003;
15. Moi Ali - Cum să devii un bun PR, Ed. rao, Col. Totul despre Management, 2002;
16. Newsom, Doug; Carrel, Bob - Redactarea materialelor de Relații Publice, trad. Dana Ligia Ilin, Ed. Polirom 2004, Colecția Relații Publice și Publicitate;
17. Popescu, Dan - Arta de a Comunica, Ed. Economică, București, 1998;
18. Prutianu, Ștefan - Antrenamentul Abilităților de Comunicare, Editura Polirom, 2004, Colecția Hexagon,
19. Prutianu, Ștefan - Manual de comunicare și negociere în afaceri, vol. 1, Comunicarea, Editura Polirom, Iași 2000, Col. Collegium, Științe economice;
20. Prutianu, Ștefan;Munteanu, Corneliu;Caluschi, Cezar - Inteligența Marketing Plus Manualul oamenilor de marketing, Clar, practic, eficient- Iași, Polirom, 2004, Ed. a II-a, revizuită, col. Collegium, Afaceri;
21. Ridgeway, Judith - Relații cu Media - Ghid Practic, Ed. CODECS, București, 1996;
22. Rus, Flaviu Călin - Introducere în știința comunicării și a Relațiilor Publice, Ed. Institutului European, 2002, Col. Universitaria, Seria Comunicare - 34;
23. Rus, Flaviu Călin - Relații Publice și Publicitate, Ed. Institutului European, 2004, Col. Universitaria, Seria Comunicare - 35;
24. Sabath, Ann Marie - Codul bunelor maniere în afaceri. Avantajul competitiv al profesionistului de astăzi (Business Etiquette in Brief), Ed. VremeA, București, 2000, Col. Zodiac, Trad. Silvia Colfescu;
25. Sasu, Constantin - Inițierea și dezvoltarea Afacerilor, Ed. a doua, polirom, Iași, 2003, Col. Collegium-Științe Economice;
26. Stevn, Stein J.; Book, Howard E. - Forța Inteligenței Emoționale. EQ.,i Ed. Allfa, București, 2003, trad. Monica Sibinescu;
27. Zait, Adriana - Elemente de marketing direct, editura Economică, București, 2000,
28. Zaiț, Adriana - Marketingul Serviciilor, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2002;
29. Zaiț, Adriana - Relații publice, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2003;
30. Zaiț Dumitru - Management Intercultural, Suport de curs pentru Anul III, IDD, Specializarea Management-Marketing, 2003;
31. Colecția Candela Moldovei 1995-2005
32. Statutul pentru Organizarea și Funcționarea BOR, Iustinian Marina, Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic și de Misiune ortodoxă București - 1953, pp. 5-50;
33. Regulamentul pentru Administrarea Averilor Bisericești, Iustinian Marina, Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic și de Misiune ortodoxă București - 1953, pp. 345-362;
...