Strategia de marketing a firmei Bona Avis

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Strategia de marketing a firmei Bona Avis.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 30 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

CAP. 1 ELABORAREA STRATEGIEI DE MARKETING. ASPECTE TEORETICE
1.1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivului
1.1.1. Strategia de marketing . Politicile și tacticile de marketing
1.1.2. Conținutul și locul strategiei de piață în activitatea de marketing
1.2. Fundamentele strategiei de marketing
1.3. Tipologia strategiei de marketing
1.4. Importanța mixului de marketing
1.4.1. Conceptul mix de marketing
1.4.2. Elementele unui mix de marketing
CAP 2. ANALIZA MEDIULUI DE MARKETING A FIRMEI „BONA AVIS”
2.1. Produsele „Bona Avis” pe piata din Romania
2.2. Analiza mediului extern al firmei „ Bona Avis”
2.2.1. Analiza micromediului firmei
2.2.2. Analiza macromediului firmei
2.3. Analiza mediului intern al firmei „Bona Avis”
2.3.1. Resurse financiare
2.3.2. Resurse naturale
2.3.3. Resurse umane
2.4. Analiza SWOT a firmei
CAP. 3 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE MARKETING
3.1. Planul strategic
3.2. Actiuni întreprinse pana in prezent pentru produsele „ Bona Avis”
3.3. Strategii alternative
3.3.1. Strategii de produs
3.3.2. Strategii de preț
3.3.3. Strategii de distribuție
3.3.4. Strategii de promovare
Concluzii
Bibliografie

Extras din document

ELABORAREA STRATEGIEI DE MARKETING. ASPECTE TEORETICE

1.1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivului

Strategia de marketing are in general o influență decisivă asupra companiei. Daca nu sunt adoptate strategii corespunzătoare, obiectivele propuse nu se pot atinge. Din acest motiv, este esențial ca strategiile de marketing să fie foarte bine elaborate.

În stabilirea acestor strategii de marketing trebuie să se țină cont de poziția concurențială a organizației, locul pe care dorește să-l ocupe, potențialul pe care îl are la dispoziție și mediul concurențial în care acționeză. Este necesar un proces elaborat de informare și analiză, de formulare a alternativelor strategice din care urmează a se alege strategia fiecărei etape, produs sau piață, pentru a realiza corect strategiile de marketing. Toate acestea presupun o serie de activități: segmentarea pieței, desemnarea grupului țintă și poziționarea produselor sau serviciilor și conceperea mixului de marketing prin care urmează a se implementa strategia.

Ținând cont că întreprinderea trebuie să se raporteze în permanență pieței pe care acționeză, să se acomodeze permanent schimbărilor apărute în cadrul acestei piețe, putem sintetiza că strategia de marketing este una generală a întreprinderii, strategie care străbate toate activitățile și deciziile care se pot lua în cadrul întreprinderii.

1.1.1. Strategia de marketing. Politicile și tacticile de marketing

Strategia de marketing desemnează liniile definitorii ale atitudinii și conduitei unei întreprinderi avand ca scop atingerea anumitor obiective. Altfel spus strategia reprezintă cale generală pentru atinegrea obiectivelor propuse si descrie mijlocul prin care obiectivele urmează a se realiza, timpul necesar si resursele necasare.

Exista cateva etape de bază in eleborarea unor strategii de marketing:

- Stabilirea misiunii întreprinderii și domeniul în care aceasta activează

- Analiza factorilor interni și externi

- Obiectivele - bazate pe performanțele anterioare și pe cele pe care urmaresc să le atingă

- Dezvoltarea strategică - identificarea și evaluarea opțiunilor strategice și alegerea unei dintre ele

- Implementarea - presupune programul de acțiuni, bugetele funcționale, grafice de realizare în timp

- Monitorizarea activității tinând cont de obiectivele stabilite.

Fiecare dintre etapele enumerate,este importantă pentru a realiza cea mai buna strategie de marketing. Totodata trebuie să ținem cont de:

- Poziționarea pe piață

- Etapa ciclului de viață al produsului

- Rolul întreprinderii pe piață

- Competiția și strategiile competiției împotriva companiei.

O strategie de succes marchează o periodă definitorie în ansamblul unei întreprinderi, în care s-au adoptat cele mai bune decizii în privința consumatorului și a căilor prin care sunt satisfăcute nevoile lui. O astfel de strategie indică care este în esență scopul în perioada respectivă, care sunt intențiile care ar trebui să ducă la îndeplinirea acelor scopuri și nu în ultimul rand care să răspundă intrebărilor fundamentale: Ce trebuie să se producă și care sunt produsele noi introduse in fabricație?; Care este segmentul de piata în care se încadrează fiecare produs în parte?; Pâna la ce nivel putem ridica prețurile?; Ce trebuie să comincăm segmentului de piață caruia ne adresăm?; Cum este cel mai bine să fie distribuit produsul/ serviciul respectiv?.

Raspunsurile acestor întrebări concretizează principalele forme pe care le îmbracă strategia de marketing: strategie de piata, de produs, de pret și de promovare și plasare.

Politica de Marketing este o componenta de bază a politicii unei întreprinderi, care îi oferă posibilitatea receptării promte și reale a semnalelor pieții și îi permite acesteia să se adapteze rapid tuturor modificărilor apărute pe piață cu o eficiență maximă. În acest mod o întreprindere poate să evalueze corect parametrii pieței și poate să-și aloce corespunzător cererii reale, resursele de care dispune, poate să evalueze segmentele neacoperite de pe piață și avantajele comparative față de concurenți.

În condițiile actuale, nici o companie nu-și permite să funcționeze fără a avea o perspectivă clară si pe termen scurt, dar si pe termen lung. Această perspectivă e menită să-i asigure subzistența, eficiența și raționalitatea în conditiile în care mediul de piață devine tot mai complex.

Putem defini politica de marketing ca fiind modul în care întreprinderea își concepe dezvoltarea activității sale, perspectiva și acțiunile practice, vizând valorificarea potențialului, raportate la cerințele pieței. Politica și tactica de marketing desemnează stilul propriu al întreprinderii, maniera specifică de abordare și rezolvare a problemelor sale.

Strategia și politica de marketing sunt noțiuni diferite, aceastea se află în raport ”de parte la întreg”.

Realizarea cu eficiență maximă a politicii de marketing presupun îmbinarea perfectă a strategiilor cu tacticile corespunzătoare. Putem spune ca strategia reprezintă viziunea per ansamblu asupra modului în care se vor îndeplini scopurile unei organizații , tactica reprezintă întreg setul de acțiuni ce transpune în practică strategia aleasă, momentul aplicării și de către cine se vor înfăptui.

În politica de marketing, strategia deține locul central, ea derivă din obiectivele organizației, indică direcția activității, iar tactica trebuie sincronizată cu strategia, să se înscrie pe aceiași linie, să corespundă acesteia, să găsească tot timpul mijloace și forme potrivite pentru ca în final să regleze acordul între nevoile consumatorului și posibilitățile pe care le are organizația.

Tactica se află, așadar în raport de subordonare față de strategie, aceasta din urmă rămâmând stabilă o perioadă mai îndelungată de timp, constituind baza formulării tacticilor care se află în continuă schimbare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategia de marketing a firmei Bona Avis.docx

Bibliografie

1. http://www.agricola.ro/acasa.html
2. http://www.vrajitorul.eu/firma/2816014/agricola-international-sa3
3. http://www.zf.ro/zf-24/agricola-international-bacau-are-un-nou-presedinte-
3767328/
4. Marius Balasescu- Curs de Marketing ID, 2007
5. Marius Balasescu- Bazele marketingului, 2009
6. http://www.capitalul.ro/companii/agricola-international-bacau-spor-de-12-in-
cifra-de-afaceri-in-2009.html
7. http://www.financiarul.ro/2010/01/14/spor-de-12-in-cifra-de-afaceri-la-agricola-
international-bacau-in-2009/
8. http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/grupul-agricola-bacau-mizeaza-pe-o-
crestere-a-cifrei-de-afaceri-cu-17-in-2010-37027
9. Bogdan Bacanu - ,,Management Strategic”- Ed. Teora, Bucuresti ,1997
10. E. Hill și T. O Sullivan
11. Petrescu, Gh. Seghete- Fundamentele practicii manageriale- Ed. Maiko Buc. 1994
12. Drucker, P.F., The Practice of Management, Harper & Row Publishers, New York, 1954
13. Ansoff, I., Corporate Strategz, New York, McGraw Hill Book Co., 1965.
14. Kdotler, Ph. The Major Tasks of Marketing Management, Journal of Marketing, vol. 37 October 1973
15. Bogdan Bacanu - “Management Strategic”- Ed. Teora, Bucuresti ,1997.
16. Mâlcomete, P., Vorysak, A., Vorysak, M. Strategii de marketing, Editura Junimea, Iași