Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 15970
Mărime: 134.13KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian-Lucian ACHIM
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE TÂRGU-JIU SPECIALIZAREA : CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CAPITOLUL I ELEMENTE DE MARKETING ÎN ASIGURĂRI

1.1 Emergenţa marketingului 4

1.2 Noţiunea de marketing 5

1.3 Marketingul în asigurări 8

1.3.1 Managementul vânzărilor 11

1.3.2 Tipuri de strategii de vânzare 13

CAPITOLUL II CARACTERISTICILE ESENŢIALE ALE

MARKETINGULUI ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ

2.1 Conceptul de piaţă 15

2.2 Segmentarea pieţei 16

2.3 Sursele de informaţii 20

2.3.1. Anchetele prin sondaj 22

2.4 Studiu de marketing privind asigurările de viaţă 27

CAPITOLUL III ETAPELE PROIECTĂRII PRODUSULUI DE

ASIGURARE DE VIAŢĂ „ALIAT”

3.1 Istoricul asigurărilor de viaţă 30

3.2 Asigurările de viaţă practicate pe piaţa concurenţială din România 32

3.3 Fundamentarea tarifelor de prime la asigurările mixte de viaţă 36

3.4 Proiectarea produsului de asigurare mixtă de viaţă ,,ALIAT” 43

CAPITOLUL IV LANSAREA, PROMOVAREA ŞI VÂNZAREA

PRODUSULUI DE ASIGURARE ,,ALIAT”

4.1 Lansarea produsului ALIAT 46

4.2 Tehnici de promovare şi vânzare al produsului „ALIAT” 48

4.2.1 Bugetul activităţii promoţionale 52

CONCLUZII 57

BIBLIOGRAFIE 61

ANEXE 63

Extras din document

Capitolul I

CONCEPTUL ŞI EMERGENŢA MARKETINGULUI

1.1 Emergenţa marketingului

În teoria şi practica economică a zilelor noastre termenul de „marketing” este tot mai frecvent utilizat şi îi sunt atasate multiple accepţiuni. Etimologic, el provine din limba engleză şi simplifică ideea de vânzare şi cumpărare, adică desfaşurarea unor tranzacţii de piată. Încercările de a-i găsi în diferite limbi termeni echivalenţi au fost abandonate astfel încât vocabula „marketing” s-a internationalizat.

Emergenţa marketingului trebuie analizată în strinsă legatură cu evoluţia funcţiunii comerciale şi cu schimbarea raporturilor tradiţionale dintre funcţiunile firmelor. Analiza tranziţiei de la gestiunea comercială la marketing permite să deosebim trei etape.

Prima etapă, preponderentă producţiei, este specifică perioadei revoluţiei industriale, când conducătorii firmelor se ocupau exclusiv de rezolvarea sarcinilor de producţie, în scopul ameliorării eficacităţii, urmărindu-se producerea unui volum cât mai mare de bunuri şi diminuarea costurilor de producţie.

A doua etapă, predominantă vânzării, a apărut după marea criză economică 1929-1933, care a provocat o răsturnare a concepţiei de gestiune. Întreprinzătorii au înţeles mai bine că nivelul de eficacitate al firmelor nu depinde numai de oferta produsului, cum gândeau economiştii secolului XIX, ci şi de cererea de bunuri şi servicii. Astfel, conducătorii firmelor devin conştienţi că nu este suficient să produci, întrucât producţia nu este un scop în sine, dacă acesta nu întâlneşte o cerere solvabilă. Apar modificări în organizarea firmelor creându-se un compartiment de vânzări autonom a cărui importanţă este echivalentă cu aceea a compartimentelor de producţie sau financiar.

A treia etapă, implementarea marketingului în structura organizatorică a firmei, coincide cu perioada postbelică, perioada in care populaţia a început să crească, producţia de bunuri de consum a înregistrat proporţii „de masă” şi disponibilităţile monetare au depăşit nevoile de bază. S-a ajuns la concluzia că, nu mai este rentabil şi raţional să realizezi produse care să fie impuse cu forţa consumatorilor. Ceea ce este eficient este tocmai inversarea demersului, şi anume: mai întâi sunt consultaţi clienţii potenţiali pentru a le cunoaşte dorinţele şi apoi sunt fabricate produsele dorite de aceştia, însoţite de anumite servicii. S-a trecut astfel de la o piaţă a producătorului la o piaţă a vânzătorului, consumatorul fiind cel care acapareaza centrul lumii comerciale, acesta fiind credo-ul marketingului.

1.2 Noţiunea de marketing

Putem defini marketingul ca fiind pregătirea, punerea în aplicare şi controlul unei politicii integrate, legată de dorinţele consumatorului , cu ajutorul mijloacelor intelectuale şi materiale furnizate de diferitele ramuri ale ştiinţei. O asemenea definiţie suscită câteva comentarii:

a) Orientarea activităţii firmei pornind de la consumator Nu este vorba numai de o adaptare pasivă la nevoi, care ar fi date o dată pentru totdeauna, ci trebuie să fii suficient de atent şi perspicace pentru a descoperi, înaintea concurenţilor, o dorinţă neexprimată.

Altfel spus, responsabilul comercial trebuie să ştie să devanseze nevoile latente, el trebuie chiar să le stârnească, să le trezească.

b) Aplicarea stiinţelor Ca şi alte discipline de gestiune, marketingul apelează din ce in ce mai frecvent la informaţiile celorlalte ştiinţe şi la metodele acestora. Trebuie subliniat că dezvoltarea spiritului ştiinţific este favorizat de apariţia calculatoarelor, care oferă managerilor comerciali, la toate nivelurile , mijloace foarte eficace de culegere, prelucrare şi analiză a unui volum considerabil de informaţii.

c) Integrarea funcţiunii comerciale. Funcţiunea comercială nu mai trebuie să rămână dispersată între diferitele compartimente funcţionale. Nu numai că se crează un compartiment , ci ansamblul activităţilor firmei trebuie să se bazeze pe opţiuni comerciale. O asemenea schimbare de optică, în sensul integrării funcţiunii comerciale pe baza marketingului poate fi ilustrată prin schema clasică din figura 1.1.

Preview document

Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 1
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 2
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 3
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 4
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 5
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 6
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 7
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 8
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 9
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 10
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 11
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 12
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 13
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 14
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 15
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 16
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 17
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 18
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 19
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 20
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 21
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 22
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 23
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 24
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 25
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 26
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 27
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 28
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 29
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 30
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 31
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 32
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 33
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 34
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 35
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 36
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 37
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 38
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 39
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 40
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 41
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 42
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 43
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 44
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 45
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 46
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 47
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 48
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 49
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 50
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 51
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 52
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 53
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 54
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 55
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 56
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 57
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 58
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 59
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 60
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 61
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 62
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 63
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 64
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 65
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 66
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 67
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 68
Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Marketing privind Promovarea unui Produs de Asigurare.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii și Tehnici de Vânzare în Asigurări

ARGUMENT Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu...

Strategii de Marketing în Servicii

INTRODUCERE Sectorul serviciilor capătă o amploare din ce în ce mai mare, nu numai în economiile dezvoltate (numite adesea economii ale...

Promovarea ca metodă de marketing la SC BCR Asigurări SA

INTRODUCERE Intr-o companie, toata lumea trebuie sa vanda, de la patron pana la telefonista. Fiecare indifferent de functie , trebuie sa...

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii

Cap 1 Planul de afaceri al întreprinderilor mici şi mijlocii 1.1 Conceptul şi oportunitate a planului de afaceri Pentru ca o afacere să se...

Managementul Ofertei de Servicii Turistice - Hotelul Continental - Targu Mures

România are o remarcabilă vocaţie turistică datorită valorilor sale turistice naturale, concretizate in existenţa unui spaţiu geografic variat,...

Plan Marketing - Astra Asigurari

1.Scurta descriere a firmei care va face obiectul acestui plan de marketing. Istoria Astra Asigurari ASTRA Asigurari s-a desprins in anul 1991...

Inițierea unei Afaceri

CABANA MALINI CALE DE ACCES CAP. 1 TIPUL AFACERII Tipul societăţii comerciale alese S.C. CABANA MALINI S.R.L. O societate cu răspundere...

Program de Marketing

Cap.1.Aspecte conceptuale si metodologice cu privire la programele de marketing 1.1. Precizãri conceptuale privind planificarea strategicã...

Strategia de revitalizare a structurii de primire împăratul românilor

INTRODUCERE În zilele noastre turismul a devenit o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte sectoare din economia mondială...

Integrarea Noului Concept de Marketing

CONCEPTUL DE MARKETING Reprezentând un mod de gândire si de actiune în sfera pietei, marketingul realizeaza o actiune sistemica a fluxului de...

Plan Strategic Allianz Tiriac

PLANUL STRATEGIC AL FIRMEI ALLIANZ TIRIAC 1. Scurta descriere a firmei care va face obiectul acestui plan de marketing. Bazele fundatiei actualei...

Ai nevoie de altceva?