Toate licentele din domeniul Mass Media

 • Profilul prezentatorului de stiri in televiziunile locale - Posturile locale de televiziune Arges TV si Curier TV

  INTRODUCERE Lucrarea Profilul prezentatorului de știri în televiziunile locale. Studiu de caz Argeș TV și Curier TV își propune să arate ce se caută pe piața mediei argeșene din punct de vedere al persoanei care are rolul de a transmite informațiile către public. Am ales această temă pentru lucrarea de licență deoarece în ultimii doi ani de zile am activat în cadrul televiziunii locale Argeș TV, pe rând, în următoarele posturi: redactor, reporter, prezentator, moderator, realizator. Această...

 • Manipularea prin structurile mass-media

  Іntrοduсеrе În ѕесοlul ΧΧІ, manірularеa a dеvеnіt un сοnсерt сοmрlех, сu ο arіе dе răѕрândіrе largă, avand caractеrіstіcі рοzіtіvе sі nеgatіvе. Dеzvοltarеa ѕοсіеtăţіі a dеtеrmіnat ο ехрanѕіunе atât a dіvеrѕеlοr tірurі dе рutеrе, сât şі a fοrmеlοr dе manірularе, a maѕеlοr рrесum dеzіnfοrmarеa ѕau dеnіgrarеa рublісă. Fοrmе alе manірulărіі ехіѕtă іn fіесarе dοmеnіu сοnѕtіtutіv al vіеţіі unеі р ...

 • Stilul publicitar actual

  Argument Vrem să ştim mai mult decât voiau să cunoască părinţii şi bunicii noştri, să fim tot timpul informaţi şi la curent cu ce se mai poartă, cine cu cine se căsătoreşte sau cine de cine se desparte. Revistele de specialitate, cele adresate publicului feminin sau masculin, ştiinţifice, de programe şi alte tipuri de reviste au evoluat foarte mult ca şi conţinut, dar şi în ceea ce piveşte numărul de consumatori. De mică am vrut să ştiu de unde „fură” femeile secretele care le făceau să...

 • Corespondentul Local

  Informaţia stă la baza oricărei ştiri pe care o citim, o ascultăm sau o vizionăm. Oricare ar fi mediul de informare la care apelăm atunci când vrem să fim informaţi trebuie să ştim că la origine se află acel cineva care descoperă informaţia. Acesta este corespondentul local, cel care îşi desfăşoară activitatea în mediul local, dar care trebuie să simtă informaţia cu impact la nivel naţional. Evoluţia profesiei de jurnalist după revoluţia din decembrie 1989, ierarhizarea status-urilor şi...

 • Mediatizarea Crizei Economice prin Intermediul Mass-Media

  Introducere Prezenta lucrare se intitulează “Mediatizarea crizei economice prin intermediul mass-media”. Alegerea acestei teme a fost motivată de faptul că fenomenul de criză economică reprezintă un subiect de actualitate, fiind resimtită din plin şi în România. Toate ziarele vorbesc despre actuala criză, fenomen profund mediatizat atât în presa locală cât şi în cea naţională, precum şi prin intermediul posturilor de radio şi televiziune. Lucrarea de faţă este structurată pe mai multe...

 • Metafora in Stilul Publicitar

  Introducere Motivul pentru care am ales această temă, „Metafora în discursul publicitar” este datorită faptului că discursul publicitar joacă un rol important în ziua de azi, viaţa omului modern fiind constant asaltată de publicitate, de reclame inedite la TV, radio, în presa scrisă şi chiar online, de panouri uriaşe şi bannere prezente in fiecare oraş, de afişe, broşuri, flyere împărţite pe stradă. Aflată pretutindeni şi cu un caracter repetitiv ca strategie principală, aceasta încearcă...

 • Publicitatea in Televiziune

  INTRODUCERE Ansamblul mijloacelor de informare, considerat atât ca sistem autonom cât şi ca subsistem al sistemului social sau al celui cultural, se află într-un proces permanent de intercondiţionare cu societatea. Mass-media interferează cu toate domeniile de activitate, influenţa sa fiind în cele mai multe cazuri prolifică sau chiar indispensabilă. Lucrarea de faţă nu îşi propune să evidenţieze funcţiile mass – media şi nici să pună într-o lumină extrem de favorabilă activitatea de...

 • Criza Organizationala si Consecintele Ei asupra Organizatiei

  Introducere Tema lucrării mele de licenţă se intitulează Criza organizaţională şi consecinţele ei asupra organizaţiei şi am ales această subiect deoarece am vrut să-mi însuşesc mai multe informaţii despre acest concept, despre modul în care o criză poate afecta misiunea şi valorile simbolice ale oricărei firme care se confruntă sau care s-au confruntat cu o situaţie neplăcută. Consider că în societatea actuală, dată fiind dezvoltarea tot mai rapidă a diverselor domeniu care prezintă interes...

 • Mesajul Subliminal din Publicitate

  Cuvânt înainte Acest proiect reprezintă un demers analitic al publicităţii subliminale. Sintagma publicitate subliminală se află în conştiinţa publicului, fapt care nu poate fi etichetat doar drept capriciu, sau cel puţin nu doar un capriciu al memoriei sociale. Provocarea pe care o lansează acest concept de publicitate subliminală este dublă: pe de-o parte exprimă noile probleme şi dimensiuni pe care le implică astăzi comunicarea de masă, iar pe de altă parte posibilitatea devenită...

 • Crearea Imaginii in Spatiul Mediatic

  INTRODUCERE O lucrare intitulată “Crearea imaginii în spaţiul mediatic” în contextul actual al exploziei “celei de-a patra puteri în stat” – mass media, reprezintă o adevărată provocare, fapt care m-a determinat să aleg această temă de proiect, în speranţa că voi reuşi să surprind laturile esenţiale ale acestui fenomen. În condiţiile în care societăţile contemporane se confruntă cu multiple probleme, în frenetica lor tentativă de a ajunge la esenţe, când încercările de a găsi soluţia...

 • Procedee Stilistice Utilizate in Titlu

  Argument Orice mesaj, care este trimis prin intermediul mass-media are ca scop nu doar transmiterea unor informaţii, ci şi modificarea sau crearea de opinii. Lucrarea de faţă a pornit de la întrebarea, dacă titlurile se află într-o relaţie strânsă şi logică cu textele propriu-zise şi care sunt procedeele prin care se atrage atenţia cititorului. Titlul este un element foarte important şi constituie primul contact al cititorului cu textul. Mai mult decât atât, el trebuie să-l atragă pe...

 • Publicitatea - Mijloc de Comunicare

  Capitolul I Considerente generale 1.1 Apariţia şi evoluţia publicităţii Comunicarea este un proces ale cărei origini sunt legate de existenţa materiei vii .Ea reprezintă una dintre condiţiile perpetuării speciei umane si un factor al progresului umanitaţii. Astfel ,încă de pe vremea lui Platon ,discursurile publice vizau atingerea unor obiective specifice relaţiilor publice. Platon şi discipolul său Aristotel, în Grecia Antică, iar ceva mai târziu Cicero, în Roma Antică, dezvolta studiul...

 • Rolul Reporterului in Televiziune

  INTRODUCERE Televiziunea reprezintă astăzi una dintre cele mai importante surse de informaţii disponibile în societatea noastră. Ore în şir, un flux continuu de cuvinte şi imagini pătrunde pe ecranele televizoarelor în majoritatea caselor oamenilor, în sufragerii şi dormitoare şi în mentalul individual şi colectiv. Televiziunea crează poveştile, motivele de îngrijorare şi divertismentul,ne poartă în lumi diferite şi ne obligă să ne stabilim poziţia faţă de ele. Jurnalul de ştiri dă tonul...

 • Criza Presei Scrise - Studiu de Caz

  I Instituția de presă scrisă În acest capitol voi realiza o incursiune în sistemul presei scrise, încercând să identific mecanismele de funcționare a acestui tip de instituție Consider relevantă introducerea unei baze teoretice despre managementul de presă și tipurile presiuni la care este supus un ziar pentru a se putea înțelege mai clar problemele actuale cu care se confruntă 1 Aparitie si concretizare Presa scrisă iși are originile încă din 1493 când, Cristofor Columb a trimis o...

 • Rolul Jurnalismului Cetatenesc in Situatiile de Criza - Revolutia Online din Iran

  Capitolul 1 Criza media 1.1 Declinul mass-media tradiţionale În secolul al XV-lea Gutenberg a facut o descoperire care urma să schimbe relaţiile interumane pentru totdeauna. A inventat tiparul, care, la rândul lui a dus la apariţia ziarelor, care, mai apoi, au fost un mediu atât de a informa cât şi de a influenţa opinia publică. Conform Dicţionarului Oxford, oamenii au început să vorbească despre media în anii '20 iar mai târziu, în anii '50, când radioul şi televiziunea au devenit...

Pagina 1 din 2