Toate licentele din domeniul Matematica

 • Metode de rezolvare a problemelor de matematica in ciclul primar

  INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei Tentația îmbunătățirii repertorului fenomenologic, al repertoriului metodologic și terminologic permite o definire inedită și necesară articulată între domeniul științific și cel aplicativ, specific naturii prezentei lucrări. Perspectiva acestei elaborări, este una de identificare a factorilor de susținere a reușitei didactice în domeniul matematicii, coroborată cu proiecția științifică, cea psihologică și cea a evoluției personalității...

 • Predarea fractiilor ordinare si fractiilor zecimale abordari metodologice comparative

  INTRODUCERE 1. Importanța temei și motivatia alegerii ei Lucrarea se adresează elevilor de clasa a V-a, punându-le la îndemână un instrument de lucru care să-i ajute să-și aprofundeze cunoștințele de aritmetică, acumulate în școala primară cat si gimnaziala. Lucrarea este concepută pe capitole și subcapitole, fiecare subcapitol conține noțiuni teoretice urmate de aplicații concepute în mod gradual. Pentru a înlesni înțelegerea noțiunii de fracție, voi apela la numeroase reprezentări...

 • Grupuri

  Capitolul I Notiuni generale de teoria modulelor 1.1Introducere module.Definitii interpretari Modulul este o generalizare a unui spatiu vectorial,adica :daca operatia externa(inmultirea cu scalar), in cazul spatiului vectorial, se defineste cu ajutorul unui corp (comutativ), in cazul modulelor se va folosi pentru aceasta un inel. Fie R un inel unitar, nu neaparat comutativ si M un grup abelian in raport cu o operatie interna notata aditiva: (M,+). Definitie1.1.1Fie Run inel.Un R-modul...

 • Polinoame

  INTRODUCERE Studiul polinoamelor și ecuațiilor algebrice constituie o parte a matematicii foarte importantă datorită exercițiilor numeroase și variate. Calculul cu polinoame stă la baza multor procedee de rezolvare prezente în matematică. Cuvăntul polinom provine din cuvântul grecesc poly care înseamnă multe și substantivul latin nomen ce semnifica nume. Această denumire este folosită pentru prima dată în secolul al VII- lea. Preocuparea pentru polinoame și implicit pentru ecuațiile...

 • Integrale prime pentru ecuatii diferentiale

  Introducere Teoria ecuaţiilor diferenţiale are un rol deosebit de important în matematică şi în alte domenii ale ştiinţei. Astfel la sfârşitul secolului al XIX-lea matematicianul Sophus Lie afirma că teoria ecuaţiilor diferenţiale este cea mai importantă, şi că, teoria ecuaţiilor are şi o importanţă practică deosebită. Această teorie ne arată drumul spre inţelegera fenomenelor naturale depentente de tip. Teoria cuaţiilor diferenţiale îşi are rădăcinile în problemele care s-au pus pentru...

 • Ecuatii algebrice

  INTRODUCERE Rezolvarea ecuaţiilor algebrice este una dintre cele mai importante probleme ale matematicii şi a constituit multă vreme obiectul principal al algebrei. Teoria ecuaţiilor are drept scop găsirea diferitelor proprietăţi ale unei ecuaţii, care să permită calculul exact sau cu aproximaţie al rădăcinilor ei şi să emită concluzii asupra rădăcinilor când coeficienţii au anumite proprietăţi. Lucrarea de faţă încearcă să prezinte problematica rezolvării ecuaţiilor algebrice în general...

 • Ecuatii Diferentiale Liniare cu Coeficienti Constanti

  INTRODUCERE Teoria ecuaţiilor diferenţiale¸ reprezintă unul din domeniile fundamentale ale matematicii cu largi aplicaţii în tehnică, ca de exemplu în mecanică, în studiul circuitelor electrice, al oscilaţiilor, astronomie, termodinamică, optică, elasticitate, chimie, biologie Necesitatea dezvoltării acestei teorii a început odată cu apariţia calculului diferenţial şi integral şi derivă din faptul că numeroase fenomene şi procese din natură se modelează matematic prin ecuaţii diferenţiale...

 • Teoria Probabilitatilor

  CAPITOLUL 1: NOŢIUNI GENERALE DE TEORIA PROBABILITĂŢILOR În condiţiile lărgirii considerabile a cadrului de aplicare a metodelor matematice moderne în toate domeniile de studiu şi cercetare ştiinţifică ca şi în rezolvarea unor probleme practice, o atenţie deosebită se acordă teoriei probabilităţilor şi aplicaţiilor acesteia. Teoria probabilităţilor este o disciplină matematică asemenea geometriei, algebrei, mecanicii sau statisticii matematice care s-a închegat într-o disciplină riguros...

 • Metode Interactive Utilizate la Orele de Matematica in Gradinita

  Introducere ,,Organizarea activităţii şcolare fie in formă frontală ori colectivă ( de muncă cu intregul colectiv al clasei, al anului de studiu etc.), fie in echipe (microgrupuri) sau individuală, ori combinatorie, ca cea sugerată de experimentul team teaching ( bazată, între altele, pe o grupare flexibilă si mobilă a elevilor cu treceri de la activităţi cu grupuri mari, la acţiuni în grupuri mici, omogene şi apoi la activităţi individuale) recla-mă in mod inevitabil o metodologie adecvată...

 • Divizibilitate

  INTRODUCERE Obiectul iniţial al teoriei numerelor a fost studiul proprietăţilor numerelor întregi. Ca ramură a matematicii, teoria numerelor s-a constituit sitematic abia mai târziu. Rezultate separate se cunosc încă din antichitate şi aparţin lui Euclid ( 300 î. H.) şi lui Diofante (250 î. H.) . În secolul al XVII –lea, în cercetările sale Pierre Fermat ( 1601-1666) face descoperiri remarcabile, de o reală valoare ştiinţifică. Progrese mari a realizat prin numeroasele sale lucrări...

 • Functii Trigonometrice

  Capitolul I. Funcţii trigonometrice Sisteme de măsură pentru unghiuri şi arce În trigonometrie se utilizează două unităţi de măsură a unghiurilor: Măsura în grade În acest sistem de măsură unitatea de măsură a unghiului este gradul (1°), definit ca măsura unghiului egal cu a 90-a parte din unghiul drept. Submultiplii săi sunt minutul (1'), egal cu a 60-a parte din grad, şi secunda (1'') – a 60-a parte din minut. Deci 1°=60', 1^'=60''. Măsura unghiului alungit (desfăşurat) este de 180°...

 • Aritmetica in Precizie Multipla

  I. Aritmetica Scopul principal al acestui capitol este de a efectua un studiu minuţios asupra celor patru procese de bază ale aritmeticii: adunarea, scăderea, înmulţirea, împărţirea. Mulţi privesc aritmetica drept un lucru fără însemnătate, pe care îl învaţă copiii şi cu care lucrează calculatoarele, dar aritmetica este un subiect fascinant, avănd multe implicaţii interesante. Întrucît aritmetica fundamentează atît de multe aplicaţii ale calculatoarelor, este important să facem un studiu...

 • Studiul Grupurilor Finite are Aplicatii in Diverse Domenii ale Matematicii si in Alte Stiinte Precum Fizica si Chimia

  Introducere Lucrarea tratează teoria grupurilor finite, cu definirea structurilor fundamentale şi caracterizarea instrumentelor de investigaţie specifice. Studiul grupurilor finite are aplicaţii în diverse domenii ale matematicii şi în alte ştiinţe precum fizica şi chimia. În primul capitol am făcut o scurtă introducere în teoria grupurilor definind noţiunea de grup, produsul direct a două grupuri, morfisme de grupuri şi am caracterizat grupurile ciclice, grupurile finite şi subgrupurile...

 • Suportul Stiintific al Notiunii de Numar Natural

  INTRODUCERE „ A educa înseamnă în acelaşi timp a comunica o învăţătură, a forma sensibilitatea şi judecata, a trezi imaginaţia creatoare, a-l înarma bine pe om pentru a-i permite să trăiască într-un univers în continuă acceleraţie, înseamnă a-i da, odată cu cunoştinţele indispensabile, entuziasm, luciditate şi curaj.” (Gaston Berger) . Psihologia contemporană, situând omul în centrul preocupărilor actuale şi de perspectivă, conferă noi dimensiuni problemei aptitudinilor specific umane,...

 • Optimizarea Afacerilor din Domeniul Serviciilor prin Modelarea Fenomenelor de Asteptare

  INTRODUCERE Tema aleasă este Optimizarea afacerilor din domeniul serviciilor prin modelarea fenomenelor de aşteptare.Am considerat această temă importantă şi deosebită , deoarece fenomenele de aşteptare se manifestă în societatea noastră cu tot mai mare intensitate datorită trecerii masive a societăţii contemporane la etapa serviciilor.Le întalnim peste tot de la cele mai prozaice acte habitaţionale- procurarea de alimente la supermarket, curăţarea maşinilor proprii într-o spălătorie,...

Pagina 1 din 2