Licențele din domeniul Matematică

Evolutia unei curbe plane

Introducere Geometria diferențială este o ramură a matematicii, care combină geometria analitică și analiza matematică. Geometria diferențială studiază curbele și suprafețele prin mijloacele analizei, mai ales prin calcul diferențial și integral, având ca scop calcularea lungimii totale sau parțiale a unei... citește mai departe

43 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar

INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei Tentația îmbunătățirii repertorului fenomenologic, al repertoriului metodologic și terminologic permite o definire inedită și necesară articulată între domeniul științific și cel aplicativ, specific naturii prezentei lucrări. Perspectiva acestei elaborări, este una de... citește mai departe

62 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Predarea fracțiilor ordinare și fracțiilor zecimale abordari metodologice comparative

INTRODUCERE 1. Importanța temei și motivatia alegerii ei Lucrarea se adresează elevilor de clasa a V-a, punându-le la îndemână un instrument de lucru care să-i ajute să-și aprofundeze cunoștințele de aritmetică, acumulate în școala primară cat si gimnaziala. Lucrarea este concepută pe capitole și subcapitole,... citește mai departe

150 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Grupuri

Capitolul I Notiuni generale de teoria modulelor 1.1Introducere module.Definitii interpretari Modulul este o generalizare a unui spatiu vectorial,adica :daca operatia externa(inmultirea cu scalar), in cazul spatiului vectorial, se defineste cu ajutorul unui corp (comutativ), in cazul modulelor se va folosi... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Polinoame

INTRODUCERE Studiul polinoamelor și ecuațiilor algebrice constituie o parte a matematicii foarte importantă datorită exercițiilor numeroase și variate. Calculul cu polinoame stă la baza multor procedee de rezolvare prezente în matematică. Cuvăntul polinom provine din cuvântul grecesc poly care înseamnă multe și... citește mai departe

53 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Integrale prime pentru ecuații diferențiale

Introducere Teoria ecuaţiilor diferenţiale are un rol deosebit de important în matematică şi în alte domenii ale ştiinţei. Astfel la sfârşitul secolului al XIX-lea matematicianul Sophus Lie afirma că teoria ecuaţiilor diferenţiale este cea mai importantă, şi că, teoria ecuaţiilor are şi o importanţă practică... citește mai departe

43 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ecuații algebrice

INTRODUCERE Rezolvarea ecuaţiilor algebrice este una dintre cele mai importante probleme ale matematicii şi a constituit multă vreme obiectul principal al algebrei. Teoria ecuaţiilor are drept scop găsirea diferitelor proprietăţi ale unei ecuaţii, care să permită calculul exact sau cu aproximaţie al rădăcinilor ei... citește mai departe

162 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ecuații Diferențiale Liniare cu Coeficienți Constanți

INTRODUCERE Teoria ecuaţiilor diferenţiale¸ reprezintă unul din domeniile fundamentale ale matematicii cu largi aplicaţii în tehnică, ca de exemplu în mecanică, în studiul circuitelor electrice, al oscilaţiilor, astronomie, termodinamică, optică, elasticitate, chimie, biologie Necesitatea dezvoltării acestei... citește mai departe

42 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Teoria Probabilităților

CAPITOLUL 1: NOŢIUNI GENERALE DE TEORIA PROBABILITĂŢILOR În condiţiile lărgirii considerabile a cadrului de aplicare a metodelor matematice moderne în toate domeniile de studiu şi cercetare ştiinţifică ca şi în rezolvarea unor probleme practice, o atenţie deosebită se acordă teoriei probabilităţilor şi aplicaţiilor... citește mai departe

70 pagini 9 puncte Extras Preview

Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță

Introducere ,,Organizarea activităţii şcolare fie in formă frontală ori colectivă ( de muncă cu intregul colectiv al clasei, al anului de studiu etc.), fie in echipe (microgrupuri) sau individuală, ori combinatorie, ca cea sugerată de experimentul team teaching ( bazată, între altele, pe o grupare flexibilă si... citește mai departe

71 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Divizibilitate

INTRODUCERE Obiectul iniţial al teoriei numerelor a fost studiul proprietăţilor numerelor întregi. Ca ramură a matematicii, teoria numerelor s-a constituit sitematic abia mai târziu. Rezultate separate se cunosc încă din antichitate şi aparţin lui Euclid ( 300 î. H.) şi lui Diofante (250 î. H.) . În secolul al... citește mai departe

55 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Funcții Trigonometrice

Capitolul I. Funcţii trigonometrice Sisteme de măsură pentru unghiuri şi arce În trigonometrie se utilizează două unităţi de măsură a unghiurilor: Măsura în grade În acest sistem de măsură unitatea de măsură a unghiului este gradul (1°), definit ca măsura unghiului egal cu a 90-a parte din unghiul drept.... citește mai departe

61 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aritmetica în Precizie Multiplă

I. Aritmetica Scopul principal al acestui capitol este de a efectua un studiu minuţios asupra celor patru procese de bază ale aritmeticii: adunarea, scăderea, înmulţirea, împărţirea. Mulţi privesc aritmetica drept un lucru fără însemnătate, pe care îl învaţă copiii şi cu care lucrează calculatoarele, dar aritmetica... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Extras Preview

Studiul Grupurilor Finite are Aplicații în Diverse Domenii ale Matematicii și în Alte Științe Precum Fizica și Chimia

Introducere Lucrarea tratează teoria grupurilor finite, cu definirea structurilor fundamentale şi caracterizarea instrumentelor de investigaţie specifice. Studiul grupurilor finite are aplicaţii în diverse domenii ale matematicii şi în alte ştiinţe precum fizica şi chimia. În primul capitol am făcut o scurtă... citește mai departe

80 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Suportul Științific al Noțiunii de Număr Natural

INTRODUCERE „ A educa înseamnă în acelaşi timp a comunica o învăţătură, a forma sensibilitatea şi judecata, a trezi imaginaţia creatoare, a-l înarma bine pe om pentru a-i permite să trăiască într-un univers în continuă acceleraţie, înseamnă a-i da, odată cu cunoştinţele indispensabile, entuziasm, luciditate şi... citește mai departe

151 pagini 13 puncte Extras Preview