Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Matematică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 18625
Mărime: 169.73KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Man

Cuprins

Introducere

Fundamente teoretice

Capitolul I. Metode didactice specifice invaţământului preşcolar

I.1.Metode tradiţionale

I.2.Metode moderne

Capitolul II.Metodele didactice în activităţile cu scop de educarea limbajului

II.1.Metode specifice folosite în cadrul activităţilor liber-creative din grădiniţă

II.2.Rolul metodelor didactice în dezvoltarea limbajului şi pregătirea pentru şcoală

Capitolul III.Importanţa metodelor interactive de grup

Metodologia cercetării

Capitolul IV. Organizarea cercetării

IV.1.Obiectivele şi ipoteza cercetării

IV.2.Variabile independente şi dependente

IV.3. Metode de cercetare utilizate

IV.4.Eşantionul de subiecţi

IV.5.Eşantionul de conţinut

CapitolulV. Desfăşurarea experimentului

V.1. Etapa constatativă (preexperimentală)

V.2.Etapa experimentală

V.3.Etapa de control(post-experimentală)

Capitolul VI.Prezentarea şi interpretarea rezultatelor cercetării

VI.1Strategia de verificare si evaluare a rezultatelor obţinute

VI.2.Prezentarea şi interpretarea rezultatelor

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Extras din document

Introducere

,,Organizarea activităţii şcolare fie in formă frontală ori colectivă ( de muncă cu intregul colectiv al clasei, al anului de studiu etc.), fie in echipe (microgrupuri) sau individuală, ori combinatorie, ca cea sugerată de experimentul team teaching ( bazată, între altele, pe o grupare flexibilă si mobilă a elevilor cu treceri de la activităţi cu grupuri mari, la acţiuni în grupuri mici, omogene şi apoi la activităţi individuale) recla-mă in mod inevitabil o metodologie adecvată acestor forme organizatorice.”

( Ioan Cerghit, 1997, p. 36)

Metodele de invăţământ (,, octos”=cale, drum ,,metha”= către, spre) reprezintă căile folosite in şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinta.Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile si capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul in facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea.

,,Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor intr-o cale de învaţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale si nonformale, cu deschideri spre educatia permanenta.”(Sorin Cristea,1998, p. 303).

Dezideratele de modernizare si de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, in aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ, in valorificarea noilor tehnologii instrucţionale ( e-learning), in suprapunerea problematizării pe fiecare metodă şi tehnică de învăţare, reuşind astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului.

Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă.

În acelaşi timp, metodele didactice sunt planuri de acţiune cu funcţie (auto)reglatorie (ansamblu de operaţii care se desfăşoară în vederea atingerii unui scop) şi modalităţi de acţiune (strategii de acţiune prin intermediul cărora elevul dezvăluie esenţa fenomenelor, proceselor, evenimentelor). Utilizarea metodelor de invăţământ vizează o triplă finalitate:

-atingerea unor scopuri de cunoaştere ( stăpânirea metodelor de gândire şi a unor strategii cognitive de procesare a informaţiilor);

- atingerea unor scopuri de instruire ( asimilarea unor cunoştinţe, priceperi, deprinderi, a unor tehnici şi operaţii de lucru);

- atingerea unor scopuri formative ( formarea si modelarea trăsăturilor de personalitate).

Din perspectiva acestor finalităţi, sub aspect metodologic, întregul proces de învăţământ poate fi asimilat cu un ansamblu de metode, respectiv de ,,căi’’ de instruire, orientate în special spre următorul obiectiv:

-,, însuşirea şi / sau elaborarea de către elevi a unor structuri cognitive si operaţionale”. Ansamblul de metode asigură pentru cei care se instruiesc şi/sau autoinstruiesc, calea de acces spre cunoaşterea si transformarea realităţii inconjurătoare, spre însuşirea tehnicii, culturii si civilizaţiei.

În sens mai larg, metoda reprezintă o practică raţionalizată, o generalizare confirmată de experienţa didactică şi/sau de experimente psihopedagogice si care serveşte la transformarea şi ameliorarea naturii umane.

În prezenta lucrare m-am oprit asupra acestei teme, deoarece prin combinarea anumitor metode şi tehnici tradiţionale şi moderne aplicate atât în cadrul activităţilor dirijate, cât şi în cadrul activităţilor liber creative, se urmăreşte atât însuşirea de noi cunoştinţe cât mai ales consolidarea cunoştinţelor transmise în vederea educării preşcolarilor şi în pregătirea lor pentru şcoală.

Fundamente teoretice

Teoria si practica metodelor si procedeelor didactice se află într-un continuu proces de restructurare şi modernizare, reclamat de următoarele elemente:

- cerinţele care stau în faţa învăţământului;

- complexitatea crescândă a procesului instructiv-educativ;

- achiziţiile din domeniul ştiinţelor educaţiei;

- achiziţiile din ştiinţe si din metodologiile specifice acestora;

- necesitatea de a apropia activitatea didactică de activitatea de cercetare ştiinţifică;

- necesitatea de a apropia actul predării de cel al invăţării ş.a.

Preview document

Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 1
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 2
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 3
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 4
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 5
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 6
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 7
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 8
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 9
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 10
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 11
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 12
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 13
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 14
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 15
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 16
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 17
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 18
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 19
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 20
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 21
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 22
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 23
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 24
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 25
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 26
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 27
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 28
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 29
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 30
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 31
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 32
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 33
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 34
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 35
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 36
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 37
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 38
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 39
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 40
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 41
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 42
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 43
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 44
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 45
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 46
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 47
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 48
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 49
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 50
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 51
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 52
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 53
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 54
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 55
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 56
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 57
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 58
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 59
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 60
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 61
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 62
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 63
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 64
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 65
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 66
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 67
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 68
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 69
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 70
Metode interactive utilizate la orele de matematică în grădiniță - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Metode Interactive Utilizate la Orele de Matematica in Gradinita.doc

Alții au mai descărcat și

Suportul Științific al Noțiunii de Număr Natural

INTRODUCERE „ A educa înseamnă în acelaşi timp a comunica o învăţătură, a forma sensibilitatea şi judecata, a trezi imaginaţia creatoare, a-l...

Dezvoltarea gândirii creatoare prin rezolvarea și compunerea de probleme

I. MATEMATICA – TEREN DELIMITAT DE DEZVOLTARE A CAPACITĂȚII CREATOARE A ELEVILOR ”Intrarea în tara cunoasterii se face pe podul matematicii” punea...

Rolul jocului didactic în lecția de matematică

CAPITOLUL I INTRODUCERE I.1.LOCUL SI ROLUL MATEMATICII IN ANTRENAREA GANDIRII ELEVULUI În condiţiile actuale de tranziţie, şcoala românească...

Calculul Aproximativ al Integralelor Multiple

INTRODUCERE Această lucrare intitulată ,,Calculul aproximativ al integralelor multiple” este structurată pe patru capitole: Capitolul I...

Teoria optimizării

TeoriaOptimizarii Curs 1 -Introducere •Acestcurs oferao introducerein teoriaoptimizarii •Se vaurmariconcizia, corectitudinea,...

Metode Numerice Cursurile 1-9

2. ERORI 2.1. INTRODUCERE Calculele numerice fie ca sunt executate manual, fie ca sunt executate pe un calculator, implica o serie de erori de...

Progresii Aritmetice și Geometrice

1.DEFINITIA PROGRESIEI ARITMETICE Un sir de numere (A1 ,A2 ,… ,An ; n>=1) in care fiecare termen incepand cu al doilea ,se obtine din cel...

Ai nevoie de altceva?