Acționări hidraulice și pneumatice

Licență
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 13237
Mărime: 7.62MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.dr.ing. Nicu Ciocan
Proiect de licenta prezentat in anul 2008 la Facultatea de Mecanica profil Actionari Hidro-pneumatice

Extras din document

CAPITOLUL 1.1 Generalitati privind actionarile hidraulice si pneumatice

1.1.1. Elemente specifice acţionarilor hidraulice si pneumatice

Folosirea energiei mediului fluid în rezolvarea unor probleme tehnice importante, cum ar fi aprovizionarea cu apă, acţionarea navelor sau a mori lor, este cunoscută de mult timp.

Dificultatea de a transporta energia hidraulică la distanţe mari, din

cauza pierderilor însemnate care intervin, a determinat construirea centrelor populate, ca şi a unor ateliere prelucrătoare, în vecinătatea surselor de apă.

Dezvoltarea tehnicii de transport a energiei electrice a creat posibilitatea ca întreprinderile să fie construite în locuri mai convenabile şi din alte puncte de vedere, de exemplu apropierea de sursele de materii prime, de consumatori, ceea ce a necesitat un studiu mai sistematic al folosirii raţionale a energiei hidraulice şi a aburului, în funcţie de condiţiile nou create, punându-se astfel bazele teoretice ale hidraulicii.

Datorită proprietăţii de a transmite forţe mari de compresiune, energia hidraulică a fost folosită în primul rând pentru acţionarea preselor, domeniu care a cunoscut o dezvoltare importantă mai ales după 1846, când a fost întrebuinţat pentru prima dată acumulatorul hidraulic, care făcea posibilă o folosire mai economică a energiei hidraulice.

Etapa următoare a marcat folosirea energiei hidraulice în acţionarea unui mare număr de maşini de lucru: maşini-unelte, autovehicule, tractoare, maşini agricole, maşini pentru industria materialelor de construcţii, utilaj minier, utilaj pentru industria chimică.

Energia hidraulică şi-a găsit în paralel largi aplicaţii şi în tehnica mili¬tară (tancuri, nave, avioane) ceea ce a determinat o dezvoltare rapidă a sistemelor hidraulice de acţionare şi comandă.

Practica industrială a ultimelor decenii a consemnat introducerea echipamentelor de automatizare hidraulică şi pneumatică la reglarea unor procese din industria petrolieră, industria chimică, industria lemnului, în prezent dezvoltându-se componentele pneumatice cu piese mobile sub formă de module funcţionând cu semnale unificate, cu acţiune continuă sau discretă, ca şi echipamentele fluidice (componente pneumatice fără piese mobile), utilizate la maşinile-unelte cu comandă secvenţială, reglarea unor parametri tehnologiei etc.

În cazuri izolate, acţionările hidraulice şi pneumatice sunt folosite şi pentru realizarea mişcării circulare, de exemplu la rotirea buşteanului în cazul derulării sau la diferite mecanisme cu avans circular sau circular alternativ.

De asemenea, acţionările hidraulice şi pneumatice se pot utiliza la mecanismele de strângere, blocare şi sincronizare, deci la automatizare a proceselor de producţie.

Utilizarea largă a acţionărilor şi automatizărilor hidraulice se explică şi prin perspectiva oferită în privinţa creşterii productivităţii maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, a performanţelor lor statice şi dinamice, a fiabilităţii şi randamentului global. Preferinţa pentru astfel de sisteme este atestată de creşterile producţiei acestor echipamente înregistrate în ţările dezvoltate din punct de vedere industrial, cum sunt: S.U.A., Germania, Japonia, Rusia.

Tendinţa de dezvoltare a echipamentelor hidraulice se manifestă în direcţia creşterii presiunilor de lucru (concentrarea în spaţiu), creşterii frec¬venţei de rotaţie şi vitezelor de deplasare (concentrare în timp), asigurarea unei funcţii multiple pentru o anumită construcţie de element, modul (con¬centrare funcţională), creşterea indicatorilor energetici (concentrare de pu¬tere), creşterea fiabilităţii şi durabilităţii.

Extinderea utilizării acţionărilor hidraulice se explică şi printr-o calitate deosebită a acestora, apreciată în special de constructorii de maşini, şi, anume uşurinţa şi simplitatea cu care se realizează sinteza oricărei maşini sau instalaţii, precum şi a modificărilor şi trecerii de la o structură la alta în acord cu schimbările intervenite pe parcurs.

Se constată extinderea mijloacelor de comandă şi reglare automată cu utilizarea echipamentelor hidraulice şi pneumatice, în special a sistemelor de urmărire automată şi a servo sistemelor electrohidraulice de reglare automată. Conducerea numerică, cu calculatorul şi cu microprocesoare, reprezintă mijloace modeme actuale de perfecţionare continuă a echipamentelor hidrau¬lice.

Aparatura proporţională cunoaşte o importantă extindere în ultima vreme, preluând în multe situaţii funcţiile servovalvelor ca elemente de interfaţă, fiind mai simplă şi mai sigură în exploatare.

O altă direcţie importantă de perfecţionare a acţionărilor hidraulice o constituie ameliorarea indicatorilor energetici, având în vedere că, atât la servovalve cât şi la aparatura proporţională, funcţionarea are loc pe baza metodei rezistive de reglare (deci prin deversarea permanentă a unei cantităţi de lichid şi deci prin pierderi energetice apreciabile).

Ca o concluzie ce se desprinde din cele prezentate anterior la folosirea sistemelor hidraulice şi pneumatice se va ţine seama de avantajele şi dezavantajele ce le prezintă aceste sisteme de acţionare sub aspect economic, constructiv şi al exploatării.

1.1.2. Consideratii privind avantaje si dezavantaje A.H.P.

1.1.2.1. Avantajele actionarilor hidraulice

Dacă în ceea ce priveşte transportul la distanţă, energia hidraulică a cedat locul energiei electrice, care este mult mai economică şi mai eficace, în schimb, în ceea ce priveşte utilizarea în acţionarea diverselor utilaje şi maşini, aceasta prezintă o serie de avantaje faţă de acţionarea electrică, cum ar fi:

Densitate mare de energie - avantajul constă în obţinerea unor forţe şi momente mari de acţionare cu elemente hidraulice de gabarit mic.

Raportul între momentul de torsiune şi momentul de inerţie la motoarele hidraulice ajunge până la 1000. Acelaşi raport la motoarele electrice este de 4 6, întrucât are loc efectul de saturare magnetică a polilor, care permit densităţi relativ mici ale fluxului magnetic.

Greutatea pe kilowatt a generatorului hidrostatic este de 8 10 ori mai mică ca a unui generator electric. Datorită dificultăţilor de miniaturizare acţionarea hidrostatică se preferă începând de la puteri mai mari de 0,5 kW.

Comandabilitate şi reglabilitate - acţionarea hidraulică permite obţinerea unor variaţii continue a vitezelor liniare şi unghiulare ale organului acţionat. În plus reglarea vitezei poate fi efectuată chiar în timpul lucrului, asigurând condiţii optime de funcţionare a instalaţiei.

Inversarea sensului de mişcare se realizează uşor, fără efecte dinamice, frecvenţa inversărilor fiind relativ mare.

Sistemele hidraulice pot fi comandate local, uşor şi comod, având totodată şi posibilitatea de telecomandă.

Automatizare şi robotizare - sistemele hidraulice pot asigura cicluri semiautomate sau automate de lucru ale instalaţiei acţionate.

Automatizarea hidraulică a unei acţionări hidraulice prezintă siguranţă şi fiabilitate. Robotica beneficiază de avantajele acestor acţionări hidraulice.

Fiabilitate - funcţionarea silenţioasă, fără efecte dinamice asigură o durabilitate ridicată sistemului hidraulic, cât şi utilaj ului sau maşinii acţionate. În plus, agentul motor, de obicei uleiul, este şi agent lubrificator. Utilajele acţionate hidraulic pot beneficia de sisteme de ungere ramificate din sistemul de acţionare.

Siguranţă şi control - presiunea agentului motor este reglată uşor şi sigur prin supape. Se asigură astfel protecţia instalaţiei şi a organelor acţionate faţă de suprasarcini. Se poate asigura pe cale hidraulică oprirea la cotă fixă a organului acţionat. Controlul presiunii (al forţelor şi momentelor) poate fi realizat comod şi simplu prin intermediul manometrelor. Căldura dezvoltată de elementele hidraulice este disipată prin transportul ei în schema hidraulică de către agentul

motor.

Preview document

Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 1
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 2
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 3
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 4
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 5
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 6
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 7
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 8
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 9
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 10
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 11
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 12
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 13
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 14
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 15
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 16
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 17
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 18
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 19
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 20
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 21
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 22
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 23
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 24
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 25
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 26
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 27
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 28
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 29
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 30
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 31
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 32
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 33
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 34
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 35
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 36
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 37
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 38
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 39
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 40
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 41
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 42
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 43
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 44
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 45
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 46
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 47
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 48
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 49
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 50
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 51
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 52
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 53
Acționări hidraulice și pneumatice - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Actionari Hidraulice si Pneumatice.doc

Alții au mai descărcat și

Instalația hidraulică de basculare la autobasculantele Roman

Este identica la ambele categorii de autobasculante si comporta urmatoarele faze: cuplarea pompei hidraulice, ridicarea benei (bascularea),...

Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW

INTRODUCERE: Navele moderne se caracterizează prin viteze de marş ridicate. De aceea, timpul de parcurgere a unei curse este de acelaşi ordin de...

Sisteme și acționari hidraulice

Introducere În industria constructoare de maşini contemporane şi moderne se întrebuinţează pe larg acţionarea hidraulică. Acţionările hidraulice...

Pistolet WIG cu Exhaustare

1. Introducere 1.1 Interacţiunea dintre lucrările de sudare şi mediul ambiant Activităţile de sudare sau de procese conexe ale sudării sunt...

Sudarea Manuală

CAPITOLUL 1.INTRODUCERE În mediul nostru natural nu există multe lucruri care să aibă o structură monolitică şi frumuseţea unui cristal....

Tehnici de Sudură

CAPITOLUL I PROCESE ŞI PROCEDEE DE SUDARE 1.1 Definitii si terminologie Sudarea este un procedeu de imbinare nedemontabila a doua materiale,...

Proiectarea unei Autobasculante

TEMA DE PROIECT Sa se determine performantele dinamice ale unei autobasculante cu motor M.A.C cu puterea maxima 205 kw la turatia 2200 rot/min si...

Proiect - acționări hidraulice și pneumatice

Introducere Acţionarea reprezintă operaţiunea prin care se comandă şi se urmăreşte regimul de funcţionare al diverselor instalaţii de lucru sau...

Te-ar putea interesa și

Acționări hidraulice și pneumatice

Tema proiectului (n=3) Sa se proiecteze actionarea hidraulica a unui robot TT pentru deplasarea bratului (pe Ox) la capatul caruia se afla o mâna...

Actionări hidraulice și pneumatice

Datele de proiectare: Numarul de pistoane,Z=11 Tip ulei H220 Densitate la 15?C, kg/ m3 900 Vascozitate la 50 ?C, cSt 20 Capitolul I...

Acționări Hidraulice și Pneumatice

PROIECT LA DISCIPLINA ACTIONARI HIDRAULICE SI PNEUMATICE I. GENERALITATI: 1.1 TITLUL TEMEI : Proiectarea unei pompe centrifuge; 1.2 BENEFICIAR...

Acționari hidraulice și pneumatice

1. Pompe rotative Pompele rotative refulează fluid sub presiune prin simpla rotaţie a elementelor care formează volumele de aspiraţie - refulare...

Proiect - acționări hidraulice și pneumatice

Introducere Acţionarea reprezintă operaţiunea prin care se comandă şi se urmăreşte regimul de funcţionare al diverselor instalaţii de lucru sau...

Proiect acționări hidraulice și pneumatice

INTRODUCERE Proiectul cuprinde schema de acţionare hidrostatică pentru acţionarea unei mase rotative a unui agitator având diametrul cercului...

Proiect - acționari hidraulice și pneumatice

TEMA Sa se proiecteze un dispozitiv actionat electro-pneumatic de impingere a unui numar de 4 piese dintr-o magazie gravitationala,stiind ca...

Ai nevoie de altceva?